Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_HRUBA _39 Tematická oblast: Ošetřovatelství Cílová skupina Žáci školy Téma: Potřeby nemocného Autor: Mgr. Pavla Hrubá Datum vytvoření:

2 POTŘEBY NEMOCNÉHO Mgr. Pavla Hrubá

3 Osnova Člověk Potřeby člověka Hierarchie potřeb dle Maslowa
Cvičení pro studenty nemocný člověk a jeho potřeby Stupnice podle Nortonové Barthelův test Klasifikace podle Gordonové Hodnocení bolesti Citace

4 Člověk = bytost holistická
Porucha jedné části celku vede zákonitě k poruše jiné části, popř. celého organismu

5 Potřeby člověka Potřeba je projevem nedostatku, chybění něčeho, ale i nadbytku Potřeba pobízí k vyhledávání nebo k vyhýbání se určité podmínce Potřeba je nutná pro život a vývoj člověka

6 V průběhu života se potřeby člověka mění z hlediska kvantity i kvality

7 Potřeby člověka Všichni lidé mají společné potřeby, ale jejich uspokojování je rozdílné – žádoucí nebo nežádoucí Potřeba jako projev nedostatku vyjadřuje stav organismu, který startuje proces motivace – hybné síly chování

8 Abraham H. Maslow „Jakmile je jedna potřeba uspokojena, staví se na její místo druhá… Pro lidskou bytost je v celém jejím životě charakteristické, že prakticky stále něco vyžaduje.“ (Maslow) Teprve je-li nižší potřeba uspokojena, staví se na její místo potřeba vyšší

9 Hierarchie potřeb dle Maslowa
1. Fyziologické potřeby (NP) 2. Potřeby bezpečí a jistoty (NP) 3. Potřeba lásky a sounáležitosti (VP) 4. Potřeba uznání, ocenění, sebeúcty (VP) 5. Potřeba seberealizace, sebeaktualizace (VP), metapotřeby

10 Seberealizující jedinci musí být tedy všeobecně uspokojeni a duševně zdrávi
Metapotřeby jsou méně naléhavé, ale jejich uspokojování posiluje vývoj k pravé lidskosti, k vyššímu štěstí a radosti Vyšší potřeby jsou pozdějším stupněm fylogenetického i ontogenetického vývoje

11 Cvičení pro studenty Napište příklady žádoucího (1) a nežádoucího uspokojování potřeb (1) Vysvětlete princip holismu na příkladu konkrétního nemocného člověka z vašeho nejbližšího okolí (kamarádka, rodiče, prarodiče…)

12 Nemocný člověk a jeho potřeby
Faktory, které znemožňují, narušují nebo mění způsob uspokojování potřeb člověka: Nemoc Osobnost Vývojové stadium člověka Okolnosti, za kterých nemoc vzniká Mezilidské vztahy

13 Využití poznatků o potřebách lidí v práci sestry
Poznání a pochopení sama sebe a tím uspokojování vlastních potřeb Pochopíme-li potřeby druhých, lépe porozumíme jejich chování Poznatky o základních potřebách tvoří teoretický podklad pro oš. proces

14 STUPNICE podle NORTONOVÉ
Zjišťuje riziko vzniku dekubitů, které vzniká při 25 bodech a méně Zjišťujeme: schopnost spolupráce, věk, stav pokožky, každé další onemocnění, fyzický stav, stav vědomí, aktivitu, pohyblivost, inkontinenci Viz. Trachtová, E.: Potřeby nemocného v oš……

15 BARTHELŮV TEST ZÁKLADNÍCH VŠEDNÍCH ČINNOSTÍ
Též test ADL (activity daily living) Zjišťujeme stupeň závislosti v základních denních činnostech Hodnotíme: najedení, napití, oblékání, koupání, kontinence, použití WC, přesun lůžko-židle, chůze po rovině, chůze po schodech 0 b = vysoce závislý, 100 b = nezávislý

16 KLASIFIKACE FUNKČNÍCH ÚROVNÍ SEBEPÉČE PODLE M. GORDONOVÉ
Zjišťujeme: celkovou pohyblivost, schopnost najíst se, umýt se, obléci se, dojít na toaletu, udržovat domácnost, nakoupit, uvařit si, … Hodnocení: 0 b – soběstačný 5 b – absolutní deficit sebepéče

17 Hodnocení bolesti Vizuální analogová škála („pravítko“)
Teploměr jako vizuální analogová škála (hodnocení bolesti u dětí) Řada obličejů s mimikou od úsměvu po pláč (nejmenší děti) Vše Trachtová, E.: Potřeby nemocného…str.133

18 Citace ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN TRACHTOVÁ, Eva a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: NCONZO, 2004, ISBN


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"

Podobné prezentace


Reklamy Google