Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PACS (Picture Archiving and Communications Systems)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PACS (Picture Archiving and Communications Systems)"— Transkript prezentace:

1 PACS (Picture Archiving and Communications Systems)
Lékařská informatika František Válek

2 Slovníček pojmů PACS Telemedicína DICOM HL7
Picture Archiving and Communications Systems informační systémy pro archivaci a přenos obrazů pojem zavedl Dr. Andre Duerinckx Telemedicína elektronická výměna medicínských informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty nebo mezi poskytovateli zdravotní péče s cílem zdokonalení zdravotní péče DICOM Digital Image and Communications in Medicine komunikační standard pro snímání a přenos digitálních informací v medicíně HL7 Health Level Seven společnost akreditovaná pro vydávání standardů u ANSI (American National Standards Institute) v oblasti péče o zdraví

3 Přínosy Pro pacienty Legislativní Pro životní prostředí
zkrácení diagnostického procesu zkrácení délky hospitalizace - rychlejší a kvalitnější léčebný proces výměna dat mezi pracovišti - méně vyšetření méně radiační zátěže, méně čekání Legislativní snadná archivace dohledatelnost dokumentace podklad pro soudní řízení Pro životní prostředí omezení filmů a chemikálií

4 Přínosy Medicínsko-technologické Ekonomický – šetření na
využití možností zakoupených přístrojů pokrok v medicíně Ekonomický – šetření na filmovém materiálu chemikáliích opakovaných vyšetřeních převozech pacientů Pro marketing nemocnice regionální postavení nemocnice akreditace a certifikace důvěra pacientů, důvěra ZP

5 Digitální rentgenové obrazy
Výhody dlouhodobá archivovatelnost snížení provozních nákladů při vybudovaném PACS archivu ukládání informací na místních i vzdálených digitálních úložištích okamžitý přístup k uloženým datům dálková spolupráce nemocnic – telemedicína přenášení obrazů po síti v rámci nemocnice digitální zpracování obrazu (úprava, editace, komparace) operativní tvorba edukačních a výukových materiálů minimální prostorové nároky na elektronický archív

6 Digitální rentgenové obrazy
Nevýhody závislost na složitém hw a sw vybavení vysoké pořizovací náklady (i menší archív v sestavě např. archivovací server, 2 diagnostické prohlížecí stanice a 10 klinických prohlížecích počítačů s příslušným sw znamená investici v řádu 2-3 milionů) relativně složitá obsluha a údržba systému nutnost přítomnosti správce PACS v nemocnici (resp. jeho dostupnost při poruše systému) nutnost zabezpečení dat

7 Rentgenové snímky na filmech
Výhody tradičně nejrozšířenější forma zkušenosti lékaři ostatních odborností umí odečíst rentgenový snímek

8 Rentgenové snímky na filmech
Nevýhody vysoké provozní náklady (nákup rtg kazet, fólií, filmů, chemikálií, jejich likvidace…) nutnost temné komory spojené s údržbou a provozem vyvolávacího systému náročnost na archivaci (zejména prostor) nemožnost postprocessingu obrazu nemožnost primárního přenosu obrazu po sítích nemožnost vzdálené spolupráce více lékařů využitím internetu nepraktičnost a neoperativnost pro další mezioborovou spolupráci existence pouze jediného originálu rentgenového filmu

9 Struktura systému MODALITY
přístroje poskytující PACS obrazová data (CT, NMR, …) digitální výstup podpora DICOM 3.0 přímo připojitelné k serveru (prostřednictvím datové sítě 100Mb/sec., s vlastní konfigurací na modalitě a serveru)

10 Struktura systému SERVER Ukládání a řízení přenosu dat Vlastnosti
směrem z modalit na server směrem ze serveru k prohlížení, příp. k přesunu dat k jinému PACSu (DICOM kompatibilnímu) TCP/IP LAN/WAN přístup, lokální nebo vzdálený, Internet/Intranet Vlastnosti vlastní databázový management webovský server - nástroje pro dlouhodobé archivy a pro vyhledávání, vzdálenou konfiguraci bezpečnostní uživatelská autentifikace (SSL, https)

11 Struktura systému ZOBRAZOVACÍ STANICE
zobrazují data ze serveru (archivu) a z jiných zdrojů kompatibilních s DICOM (např. jiný PACS, CD, HD, z Internetu). Rozdělení podle úrovně funkcionality diagnostické - s nejvyšší funkcionalitou, pro práci radiodiagnostiků klinické - s funkcionalitou odpovídající klinickým konzultacím WWW - s www funkcionalitou pro klinické, orientační a studijní účely

12 Standard DICOM Zahrnuje požadavky na
Digital Image and Communications in Medicine - komunikační standard pro snímání a přenos digitálních informací v medicíně. Zavedený a rozvíjený od roku 1992. Současná verze 3.0. Vychází ze standardu ACR-NEMA (American Collage of Radiology medical image – National Electrical Manufacturers Association). Zahrnuje požadavky na síťové prostředí – komunikace pomocí standardu TCP/IP offline prostředí – souborový systém a operace s CD-R, apod. výměnu dat mezi zařízeními, sémantiku příkazů úroveň shody se standardem služby, grafické objekty, časové průběhy signálů, zprávy, tiskárny

13 Standard DICOM Praktické využití Problémy
diagnostické LCD panely využívají vjemového spektra lidského oka, kde je lidské oko nejcitlivější – spektrální citlivost využití maxima detailů v obraze - nastavení spektra – GAMMA, nastavení jasu (Luminance) Problémy možnost GAMMA korekce u LCD převod analogových signálů na digitální rozlišení LCD (běžné 1600x1200, potřebné např. 2560x2048) jas (běžné 250 cd/m2, potřebné 750 cd/m2) změna jasu má vliv na změnu kontrastu dostatečně kvalitní grafická karta kalibrace standardem DICOM

14 Náklady analogového provozu
Chemikálie: Vývojka 2x20l 1980 Kč 500 filmů Ustalovač 2x20l 1250 Kč f. Filmy: 18x listů 1960 Kč 19,60 Kč/kus 24x Kč 32,80 Kč/kus 35x Kč 68,60 Kč/kus

15 Náklady analogového provozu
Výchozí předpoklady: film 35x43, vývojka, ustalovač, 2 plachty filmu na jedno vyšetření (80 Kč/1 plachta) jednotkou je vyšetření (pokud neuvedeno jinak) #/den #/rok cena/rok náklady na vyšetření (cena filmů a chemického materiálu) 100 28 800 sledování nákladů ve formě prostoru (2000Kč/m2/rok) [m2] 150 náklady na likvidaci filmů a chemického materiálu počet ztracených vyšetření 50 4 000 počet opakovaných vyšetření 8 000 náklady na dopravu pacientovy dokumentace do jiných ZZ [km] 200 57 600 náklady na správu fyzického archívu snímků vč. zápůjční služby (spíše platy arch. zaměstnanců, pomocných zam.) [roční plat zaměstnance] CELKEM

16 Náklady PACS provozu Prvotní pořizovací náklady: PASC archive – SW
PACS archive – HW – server PACS archive – HW – místo pro ukládání snímků diagnostické stanice - 5 lepších + 5 stand. klinické stanice - 5x software pro diagnostické stanice – 10x software pro klinické stanice – 5x služby spojené s instalací a rozběhem

17 Porovnání nákladů na provoz

18 Firmy, systémy ICZ: AMIS*PACS http://www.icz.cz
Komunikační standardy – DICOM, HL7 Výrobce - RASNA Imaging Systems Reference ÚVT Masarykovy univerzity v Brně Masarykův onkologický ústav v Brně Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

19 Firmy, systémy STAPRO: TomoCon PACS http://www.stapro.cz
Komunikační standard – DICOM 3.0 Výrobce – Tatramed Bratislava Reference Fakultní nem. U sv. Anny, Brno  (14 modalit, přes 1,2 TB obrazových dat) Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava Nemocnice Hořovice Nemocnice České Budějovice (zkušební provoz) Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava

20 Firmy, systémy OR-CZ: MARIE PACS
, Komunikační standardy - DICOM 3.0, HL7 Výrobce - Toshiba Reference Nemocnice Břeclav Nemocnice Havlíčkův Brod Okresní nemocnice Tábor

21 Masarykův onkologický ústav Brno
Provozuje zařízení připojená k PACS (22 modalit): Počítačový tomograf 2x RDG Digitální mamograf RDG Analogový mamograf s digitální stereotaxí RDG Magnetická rezonance RDG  Ultrazvuky 5x RDG Angio-linka RDG Skiagrafie RDG Skiaskopie RDG Gamakamera ONM PET ONM Kolonoskopie GASTR Gastroskopie GASTR C–rameno CHIR Cystoskopie URO Bronchoskopie BRONCH Mikroskopy 2x PAT

22 Zdroje informací Telemedicína Brno – metropolitní PACS Česká společnost nukleární medicíny ICZ STAPRO OR-CZ AURA AGORA DICOM Health Level 7


Stáhnout ppt "PACS (Picture Archiving and Communications Systems)"

Podobné prezentace


Reklamy Google