Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací XIV. celostátní finanční konference “Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“ Praha, 11. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací XIV. celostátní finanční konference “Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“ Praha, 11. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací XIV. celostátní finanční konference “Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“ Praha, 11. listopadu 2011

2 www.rada-severovychod.cz Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod Víceletý programový dokument, prostřednictvím kterého mohou subjekty z regionu soudržnosti Severovýchod čerpat v období 2007 – 2013 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU - ERDF

3 www.rada-severovychod.cz Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Čerpání evropských dotací  Časově a administrativně náročný a komplikovaný proces  Velké množství a značná složitost podmínek, které je nezbytné dodržet  Značný počet prováděných kontrol projektů/programu  Kontroly předložené žádosti  Kontroly v průběhu realizace projektu  Kontroly v průběhu udržitelnosti projektu  Kontroly prováděné řídícím orgánem  Kontroly (audity) prováděné dalšími relevantními subjekty

4 www.rada-severovychod.cz Regionální rada – řídící orgán Ministerstvo financí - PCO Ministerstvo pro místní rozvoj - OR Příjemce dotace Evropská komise Kofinancování ERDF Dotace SR (ERDF + SR) Dotace RR (ERDF + SR + kraj) Legislativa EU 1083/2006, 1080/2006, 1828/2006, atd. Legislativa ČR 320/2001, 137/2006, 218/2000, 563/1991, atd. Pravidla ŘO PPŽP, Metodické pokyny, Metodické informace, atd. Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací

5 www.rada-severovychod.cz Kontroly prováděné řídícím orgánem Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Fyzická kontrola dle analýzy rizik Administrativní kontrola před podpisem smlouvy Ukončené kontroly ex-ante 2010 (367 + 51 + 58 = 476) EX-ANTE Administrativní kontrola s žádostí o platbu Fyzická kontrola Monitorovací návštěva Ukončené kontroly interim 2010 (547 + 97 + 3 = 647) INTERIM Administrativní kontrola zprávy o udržitelnosti Fyzická kontrola Monitorovací návštěva Ukončené kontroly ex-post 2010 ( 2 ) EX-POST Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací

6 www.rada-severovychod.cz Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Kontroly příjemců evropských dotací  700 kontrol provedených kontrolory v roce 2010 6 kontrol na 1 kontrolora měsíčně  425 kontrol provedených administrátory 6 kontrol na 1 administrátora měsíčně  Průměrný počet 5 ŽoP na 1 projekt Průměrný počet 14 kontrol na 1 projekt provedených ŘO  ?? kontrol provedených ostatními relevantními subjekty

7 www.rada-severovychod.cz Příjemce dotace Ministerstvo financí ČR odbor Auditní orgán (AO) Řídící orgán Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) poskytuje dotaci RR dle zákona 250/2000 Sb a provádí kontrolu dle zákona 320/2001 Sb. provádí audit výdajů dle Nařízení Rady (ES)1083/2006 Pověřený auditní subjekt (PAS) Evropský účetní dvůr (EÚD) 1125 kontrol 72 kontrol 20 kontrol 0 kontrol provádí kontrolu v souladu se zákonem 166/1993 Sb, o nejvyšším kontrolním úřadu Kontroly (audity) příjemců evropských dotací Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací provádí audit v souladu s čl. 287 Smlouvy o fungování EU

8 www.rada-severovychod.cz Regionální rada Ministerstvo financí ČR odbor Národní fond Ministerstvo financí ČR odbor Auditní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pověřený auditní subjekt (PAS) Ministerstvo financí ČR odbor Kontrola poskytuje dotaci dle zákona č. 218/2000 Sb. poskytuje dotaci na činnost PAS provádí certifikaci výdajů ROP dle Nařízení Rady (ES)1083/2006 provádí audit výdajů ROP dle Nařízení Rady (ES)1083/2006 provádí přezkum hospodaření dle zákona 250/2000 Sb. resp. 420/2004 Sb. Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provádí kontrolu v souladu se zákonem 166/1993 Sb Evropský účetní dvůr (EÚD) Kontroly (audity) Regionální rady 200 z 253 pracovních dní provádí audit v souladu s čl. 287 Smlouvy o fungování EU Krajský úřad Poskytuje dotaci na kofinancování ROP

9 www.rada-severovychod.cz - nezatěžovat žadatele/příjemce mnoha požadavky na dokumentaci - je zajištěn audit trail? - jsou všechny doklady pro ověření způsobilosti k dispozici? -zkontrolovali jste všechno, všechny položky, ověřili jste dle kritérií 3E? - nutno proplácet rychle - nutno mít co nejmenší úřednický aparát -nemáte nerovný přístup? - nutno mít jednoduché procesy, ve kterých se „každý“ vyzná -máte všechny kroky administrace popsány? -je jasné, kdo, co, kdy dělá? Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Protisměrné působení kontrol (auditů) proti „user friendly“ řídícímu systému Požadavky kontrol (auditů)„user friendly“ přístup - nutno přistupovat ke každému individuálně a flexibilně

10 www.rada-severovychod.cz  je 14 kontrol provedených řídícím orgánem a ? kontrol (auditů) provedených ostatními orgány u 1 projektu příjemce a 200 pracovních dní kontrol (auditů) na Regionální radě ročně (mimo audit PAS) efektivní, účelné a hospodárné?  jak najít rovnováhu mezi 100% kontrolou na jedné straně a prostým rozdáváním veřejných prostředků na straně druhé (oba jsou nepřípustné a nerealizovatelné způsoby)  opravdu je špatná kontrola (audit), která nic nenalezne? Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Závěr

11 www.rada-severovychod.cz Pro příští programovací období bude Regionální rada usilovat  o zjednodušení systému poskytování evropských dotací  o minimalizaci počtu kontrol u příjemců dotací  o zajištění stejného přístupu ke kontrole z úrovně různých subjektů  společným jmenovatelem musí být boj proti skutečnému zneužívání veřejných financí, nikoliv byrokratický systém kontrol a vynucování „papírově“ bezchybného průběhu Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací Závěr

12 www.rada-severovychod.cz  Chyby ve veřejných zakázkách  Požadavek na proplacení neprovedených prací, dodávek  Špatné zaúčtování investičních/neinvestičních výdajů Informace o častých chybách jsou zveřejňovány na webových stránkách RR Realizace cílených seminářů pro žadatele pro příjemce Zasílání zpráv prostřednictvím komunikačního modulu IS MONIT7+ Častá kontrolní zjištění Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací

13 Děkuji za pozornost Zdeněk Vašák Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod www.rada-severovychod.cz e-mail: z.vasak@rada-severovychod.cz


Stáhnout ppt "Kontrolní postupy poskytovatele evropských dotací XIV. celostátní finanční konference “Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“ Praha, 11. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google