Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVNIT Přednáška M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVNIT Přednáška M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 SVNIT Přednáška M. Horáková
Cestovní doklady SVNIT Přednáška M. Horáková

2 Cestovní doklad jako veřejná listina
VL, která opravňuje občana k překračování státních hranic (vnitřní, vnější hranice EU), hraniční přechody OP jako náhrada CD Prokazuje se jím jméno a příjmení, RČ, podoba, státní občanství… CD je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat při vstupu do objektu nebo na pozemky (zástava ani v zahraničí) Zákaz pořizování kopií CD bez souhlasu občana

3 Druhy cestovních dokladů
Cestovní pas Diplomatický pas Služební pas Cestovní průkaz Náhradní cestovní doklad EU Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

4 Údaje zapisované do CD Jsou stanovené zákonem, přímo použitelným předpisem EU Podpis občana a fotografie Strojově čitelné, biometrické a další údaje (platnost delší 1 roku) Povinné: jméno, příjmení, RČ, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum vydání, označení úřadu, který jej vydal

5 Údaje v CD Povinné: strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny Nepovinné: titul nebo vědecká hodnost, v cestovním dokladu rodiče jméno, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 10 let Policie: na hraničním přechodu: rok, měsíc, den, hodinu a směr překročení hranice, počet dětí, název hraničního přechodu

6 Územní a časová platnost
Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, 10 let občanům starším 15 let Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat biomet. ú. Do všech států světa na dobu 6 měsíců, občanům mladším 5 let na dobu 1 roku

7 Cestovní pas Obecní úřad obce s rozšířenou působností, magistrát (trvalý pobyt občana) Digitální zpracování podpisu a fotografie občana

8 Diplomatický pas Vydává MZV
Prezidentu republiky, poslanci a senátorovi, členovi vlády, soudci Ústavního soudu, předsedovi NS, NSS, prezidentovi NKÚ (manželu prezidenta rep., manželu předsedy PSP a SP ČR, diplomatickému pracovníku MZV, manželu a nezaopatřenému dítěti…) Jiným osobám dle mez. zvyklostí se souhlasem ministra ZV

9 Služební pas MZV Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra…
Zaměstnanci MZV k cestám při plnění pracovních úkolů v zahraničí Jiným osobám se souhlasem ministra ZV na žádost potvrzenou vedoucím Kanceláře PSP, S…. Lze použít pouze ke služební cestě, po jejím skončení je povinností SP vrátit

10 Cestovní průkaz Vydává zastupitelský úřad
Občanovi, který nemá jiný CD, např. při ztrátě CD v zahraničí K jednotlivé cestě s územní a časovou platností Omezení dané účelem cesty Max. 6 měsíců

11 Náhradní CD EU Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem zmocnění k vydání náhradního CD EU požádat MZV nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností o potvrzení správnosti nebo doplnění údajů uváděných v žádosti

12 Jiný CD na základě mezinárodní smlouvy
Vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

13 Postup při vydávání CD Podmínky vydání CD
Žádost, místo podání, náležitosti Pořizování biometrických údajů Převzetí CD Odepření vydání CD Odnětí CD

14 Povinnosti občanů Držitel je povinen: ochrana CD před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím, odevzdat neplatný CD, ohlásit neprodleně ztrátu… Každý, kdo získá CD jiného občana, je povinen odevzdat jej příslušnému orgánu

15 Přestupky FO: § 34 a) zákona: chránit CD před ztrátou, poškozením…
Neoprávněně provede zápis Úmyslně poškodí, zničí… Neodevzdá neplatný CD… Úmyslně se vyhne nebo odmítne podrobit se kontrole při překročení státních hranic Pokuta do Kč Za neoprávněné zpracování biometrických údajů pokuta do Kč (Úřad pro ochranu o.ú.)

16 Správní delikty PO nebo podnikající FO: neoprávněné zpracovávání údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji Pokuta: do Kč


Stáhnout ppt "SVNIT Přednáška M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google