Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Chování firmy v podmínkách monopolní konkurence a oligopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Oligopol s dominantní firmou je tržní struktura, při které je odvětví složeno s … dominantní firmy obklopené skupinou drobných konkurentů („konkurenčním …“), kteří … schopni svými rozhodnutími o výstupu a ceně zásadně ovlivnit situaci na trhu. Dominantní firma maximalizující zisk odvodí rovnovážný objem svého výstupu pomocí rovnosti … a … - a z příslušné … poptávkové křivky určí cenu platnou pro … firmy v odvětví (jedná se tedy o jeden z případů cenového …).

3 MIEK1 – Příklady Objasněte pojem monopolní konkurence. V čem se monopolní konkurence podobá konkurenci dokonalé? V jakém smyslu se podobá čistému monopolu? Nachází se z hlediska efektivnosti „blíže“ monopolu nebo dokonalé konkurenci? Lze o existenci monopolní konkurence hovořit i v případě zcela identického produktu (např. u benzínových čerpadel, prodávajících pohonné látky stejných vlastností za stejnou cenu a s obdobnou úrovní poskytovaných doplňkových služeb)? Uveďte jiné příklady

4 MIEK1 – Příklady Nechť odvětví zabývající se distribucí osobních počítačů je monopolně konkurenční. Všechny firmy v odvětví prodávají identickou značku osobního počítače a doplňkové vybavení k tomuto typu. Diferencují svůj produkt poskytováním různých služeb. Tyto služby se týkají poradenství ohledně softwaru a hardwaru a organizování zaškolovacích kursů pro kupující. Předpokládejte, že toto odvětví se běžně nachází v rovnováze. Průměrná cena počítače prodávaného klientům firmou „Lola“ je Kč. Ostatní konkurenti prodávají za cenu buď o něco vyšší nebo o něco nižší. Dále víte, že v následujícím roce poptávka po osobních počítačích výrazně poklesla. Popište dlouhodobý důsledek takového trvalého poklesu poptávky na společnost „Lola“ a ostatní firmy v uvažovaném odvětví.

5 MIEK1 – Příklady Monopolně konkurenční firma sleduje maximalizaci zisku. Určete velikost tohoto maximálního zisku, pokud znáte AR = 86 – 4q a TC = 3q2 + 2q + 4 Jaká bude rovnovážná cena a rovnovážné množství v krátkém období? Lze určit velikost fixních nákladů této firmy? Uveďte, jak může reklama zvýšit monopolní sílu prodejců. Může reklama přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti?

6 MIEK1 – Příklady Předpokládejte, že v monopolisticky konkurenčním odvětví vyrábějícím nealkoholické nápoje nemá místo reklama. Dále uvažujte, že toto odvětví se běžně nachází v rovnováze. Zakreslete křivky AC, MC, MR a poptávkovou křivku po produkci typické firmy. Průběh průměrných prodejních (výrobních) nákladů popisuje křivka ve tvaru písmene „U“ ukažte, že jedna firma odvětví může zavedením reklamy dosáhnout vyššího než normálního zisku. Proč budou tyto ekonomické zisky pouze dočasné? Srovnejte monopolní a dokonalou konkurenci z hlediska výrobní a alokační efektivnosti. Proč zde hovoříme o „převisu“ výrobních kapacit?

7 MIEK1 – Příklady Čím se oligopolní organizace trhu odlišuje od ostatních typů konkurence? Která z tržních struktur je v ekonomické realitě nejrozšířenější a která je „nejlepší“ z hlediska efektivnosti? Konkurenční odvětví se pokouší vytvořit kartel. Čím bude determinována cena a množství produkované kartelem? Vysvětlete, jak se změní cena a množství, jestliže se organizátorům kartelu podaří zavést výrobní kvóty. Musí vždy být kartel úspěšný? Uveďte příklady kartelů.

8 MIEK1 – Příklady Křivka tržní poptávky je dána vztahem P = - 2Q + 40; část tržní poptávky, která připadá dominantní firmě, lze vyjádřit jako p = - q Výše nákladů dominantní firmy“ AC = MC = 4. Všechny firmy v odvětví maximalizují celkový zisk. Vypočítejte: Objem produkce nabízené dominantní firmou Cena, za kterou prodává dominantní firma Objem produkce, který bude nabízet „konkurenční lem“ Cena, za kterou budou prodávat malé firmy (vysvětlete, proč budou prodávat právě za tuto cenu) Uvedené úkoly řešte rovněž graficky a porovnejte dosažené výsledky.

9 MIEK1 – Příklady Vysvětlete, proč se schématu oligopolu s dominantní firmou se křivka poptávky po produkci dominantní firmy a křivka tržní poptávky musí sbíhat směrem k ose x. Která z křivek je cenově elastičtější? V čem spočívá funkce „konkurenčního lemu“? Zakreslete situaci, kdy by se dominantní firma stala 100% monopolem. Jak by se změnil výstup a cena v odvětví? Objasněte pojem cenové vůdcovství. Musí být cenovým vůdcem vždy nutné pouze dominantní firma?

10 MIEK1 – Příklady Srovnejte z hlediska efektivnosti (alokační a výrobní) následující trží struktury: dokonalá konkurence, čistý monopol, monopolistická konkurence před konkurencí dokonalou? Co rozumíte pod procesem „individualizace“ poptávky?


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google