Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Německý jazyk Ročník : 7. Téma : Rozkazovací způsob Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

2 Rozkazovací způsob

3 Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob
pomocí tohoto způsobu se vyjadřuje příkaz nebo rozkaz rozkazovacím způsobem osobně oslovujeme jednu nebo více osob tvoří se tedy pro: 2. osobu jednotného čísla (du) 2. osobu množného čísla (ihr) při vykání pro 3. osobu množného čísla (Sie)

4 Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob pro 2. osobu jednotného čísla
rozkazovací způsob ve 2. osobě jednotného čísla tvoříme ze slovesného kmene, je buď bez koncovky nebo se připojuje –e koncovka se ponechává u sloves, jejichž kmen končí na -t, -d, -m, -n (Warte, Lerne…) osobní zájmeno (du) se přitom vynechává Např.: Geh! - Běž. u sloves s odlučitelnou předponou se tato dává až na konec věty: Ruf mich an! (zavolat – anrufen)

5 Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob pro 2. osobu množného čísla
rozkazovací způsob ve 2. osobě množného čísla tvoříme pravidelně časovaným slovesem (2. os. m.č.) pomocí koncovky -(e)t osobní zájmeno vynecháváme (ihr) Např.: Geht! - Běžte!

6 Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob pro 1. a 3. osobu množného čísla
tvoříme rozkazovací způsob pravidelně časovaným slovesem (1. a 3. os. m.č.) pomocí koncovek -en, -en u 1. a 3. osoby množného čísla stojí osobní zájmeno až za slovesem (wir, Sie) stejně jako u oznamovacího způsobu rozlišujeme tykání a vykání tykání: Komm! přijď Kommt! přijďte vykání: Kommen Sie! přijďte

7 Rozkazovací způsob Např: kaufen jednotné číslo množné číslo 1. os: os.: Kaufen wir! kupme! 2. os: Kauf(e)! kup! 2. os.: Kauft! kupte! 3. os: os.: Kaufen Sie! kupte!

8 Rozkazovací způsob Sloveso sein tvoří rozkazovací způsob nepravidelně: sein jednotné číslo množné číslo 1. os: os.: Seien wir! buďme! 2. os: Sei! buď! 2. os.: Seid! buďte! 3. os: os.: Seien Sie! buďte!

9 Rozkazovací způsob Tvořte rozkazovací způsob pro dané osoby: zeigen (Sie) …………………………… warten (du) ……………………………. schenken (ihr) ………………………… öffnen (Sie) ……………………………. spielen (wir) …………………………… suchen (du) …………………………… besorgen (wir) ………………………… schauen (ihr) ………………………….. gehen (du) ……………………………..

10 Seznam použitých zdrojů
KOLEČKOVÁ O. a kol., Sprechen Sie Deutch (1. díl), Polyglot : Praha. 1996, s. 239, ISBN X. [online]. [cit ]. Zápor. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google