Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky Bc. Vladimíra Perlová, Bc. Lenka Hrozková, DiS. Ústřední knihovna ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně 24. akviziční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky Bc. Vladimíra Perlová, Bc. Lenka Hrozková, DiS. Ústřední knihovna ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně 24. akviziční."— Transkript prezentace:

1 Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky Bc. Vladimíra Perlová, Bc. Lenka Hrozková, DiS. Ústřední knihovna ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 1

2 Úvod Dodržování zákona o veřejných zakázkách při nákupu knih – výklad MENDELU Oddělení veřejných zakázek a role Ústřední knihovny Praktický postup Časový snímek 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 2

3 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Směrnice MENDELU o veřejných zakázkách, v souladu se zákonem 137/2006 ve znění pozdějších předpisů Oddělení veřejných zakázek MENDELU Odpovědnost řešitelů projektů a příjemců dotací Role Ústřední knihovny 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 3

4 Dle zákona je MENDELU veřejný zadavatel, pro stanovení předpokládané hodnoty je povinen sečíst předpokládanou hodnotu obdobných, spolu souvisejících dodávek a služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období (1 rok). V součinnosti evidence knihovny a ekonomického systému SAP byla zjištěna předpokládaná hodnota za nákup knih a rozhodnuto o režimu VZ tzv. podlimitní, kdy předpokládaná hodnota zakázky je mezi 2000000 a 5244000 Kč bez DPH. Podle loňského objemu nákupu knih za univerzitu (6 mil.) a předpokládaného stejného objemu v letošním roce, se pohybujeme kolem hranice pro podlimitní a nadlimitní VZ. Předpokládané hodnoty zakázky sčítáme zvlášť pro českou odbornou literaturu a zvlášť pro zahraniční odbornou literaturu a obhajujeme poukazem na to, že se nejedná o obdobná, spolu související plnění a že dodavatelé české a zahraniční odborné literatury se nepřekrývají (může být diskutabilní). 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 4

5 Nadlimitní VZ je pro nákup knih neefektivní. Aby univerzita postupovala v souladu se zákonem a co nejvíce zvýšila efektivitu dodání, postupuje následovně: V průběhu roku je realizováno více VZ – minulý rok 3, letos předpokládáme také 3. Na univerzitě je v kompetenci Oddělení veřejných zakázek – vystavení na profilu zadavatele, zákonné lhůty, smlouvy… Zakázka je dělena na několik částí, uchazeči mohou podat nabídku na každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny části (uvedeno v zadávací dokumentaci). Na každou část VZ je nutné získat alespoň dvě způsobilé nabídky, jinak je VZ v té části zrušena. 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 5

6 V zadávací dokumentaci připouštíme variantní řešení v případě nedostupnosti na trhu (stejná jazyková mutace, obsah koresponduje s obsahem poptávané knihy), novější vydání stejného titulu, vazba knihy. Uchazeč popíše konkrétní způsob obdobného řešení v nabídce. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 6

7 E-ZAK - Profil zadavatele Mendelova univerzita v Brně na https://zakazky.mendelu.cz/https://zakazky.mendelu.cz/ 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 7

8 strana 8

9 Role knihovny: Od roku 2013 Kontrola dostupnosti knihy Kontrola ceny knihy 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 9

10 Postup nákupu knih: Sběr požadavků. Požadavky sbírá knihovna na předepsaných formulářích, zvlášť pro české, zvlášť pro zahraniční knihy. Požadavky předkládají manažeři projektů nebo dílčí knihovníci. Vyžadujeme od zadavatelů informaci o předpokládané ceně za soubor a o tom, zda mají hranici ceny za soubor nebo za každý titul (tj. za položku). Knihovna provede kontrolu dostupnosti a ceny. Změny pouze navrhuje, ale neprovádí je sama, musí odsouhlasit zadavatel. Knihovna soubory předá Oddělení veřejných zakázek. 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 10

11 Zveřejnění termínu sběrů: Komise rektora pro hospodářsko-správní činnost E-maily projektovým manažerům prostřednictvím projektových center fakult Weby knihovny – informace o termínu, postup nákupu knih, formuláře Elektronická e-mailová konference pro dílčí knihovníky 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 11

12 Weby dílčím knihovnám 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 12

13 Vzor formuláře pro sběr 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 13

14 Kontrola dostupnosti Dle webových stránek vydavatelů 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 14

15 Kontrola ceny Dle webových stránek vydavatelů Ceny běžné doporučené, ne po slevě, ne z e-shopů 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 15

16 Chyby a problémy: Zadávání nízkých cen, cen z e-shopů, cen po slevě Zadavatelé nechápou, že počítání hodnoty za běžné doporučené ceny je nutné ke zvýšení pravděpodobnosti získání knih. Pokud se podhodnotí, o zakázku se nikdo nepřihlásí. Knihy z malých vydavatelství, např. muzeí, spolků, univerzitní Dlouhá doba od sběru požadavků a kontroly po vystavení, některé tituly už mohou být nedostupné. 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 16

17 Po kontrole: Dle odborného posouzení knihovna navrhne změnu – navýšit cenu knihy, vyřadit nedostupnou knihu ze seznamu, aby „neohrozila“ celý soubor a ten nebyl kvůli jedné nedostupné knize zrušen Někdy dlouhodobý proces – e-mailová komunikace ohledně cen a finální podoby vystaveného souboru knih Ale ani po této kontrole nezaručíme, že bude kniha vysoutěžena, nemusí se přihlásit dodavatel, neovlivníme 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 17

18 Role knihovny v tuto chvíli končí Knihovna předá konečnou podobu souborů Oddělení veřejných zakázek 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 18

19 Oddělení veřejných zakázek Veškerá administrace, vystavení na profilu zadavatele a odpovědnost za celou zakázku na nákup knih v souladu se zákonem 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 19

20 Vyhodnoceno Vítězní uchazeči o jednotlivé části VZ dodají knihy dle smlouvy do Ústřední knihovny Ústřední knihovna zkontroluje dodávku, předá fakturu zadavateli, dále nakládá s knihami dle knihovního zákona – evidence, katalogizace … 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 20

21 Časový snímek - konkrétní příklad z roku 2014 Do 21. 2. knihovna sbírala požadavky zadavatelů na nákup knih na předepsaných formulářích zvlášť pro české, zvlášť pro zahraniční knihy Kontrola dostupnosti, cen, komunikace se zadavateli 7. 3. soubory předány Oddělení veřejných zakázek Dodávka českých knih v E-ZAKu zveřejněna 25. 3. (26 souborů) 11. 4. otevírání obálek - 10 souborů zrušeno – byla podána pouze jedna nebo žádná nabídka Smlouvy podepsány v rozmezí 6. – 21. 5. Lhůta 6 týdnů na dodání knih České knihy dodány na přelomu května/června Shrnutí: zadavatel obdrží české knihy nejdříve za 3,5 měsíce 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 21

22 Časový snímek - konkrétní příklad z roku 2014 Zahraniční knihy obdobné Podáno 13 souborů, 10 souborů zrušeno, byla podána pouze jedna nebo žádná nabídka. Smlouva podepsána 6. 5. Lhůta na dodání knih – 8 týdnů (do 1. 7.) Shrnutí: zadavatel obdrží zahraniční knihy nejdříve za 4,5 měsíce 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 strana 22

23 Závěr Rozhodnutí o způsobu nákupu knih učinila univerzita cestou Oddělení veřejných zakázek v souladu se zákonem a nám nezbývá než se přizpůsobit. Učíme se za pochodu a děláme, co můžeme a co umíme 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 23

24 Děkujeme za pozornost. Použito materiálu Mgr. Marka Lolloka z Oddělení veřejných zakázek MENDELU Kontakty: perlova@mendelu.cz lenka.hrozkova@mendelu.cz 24. akviziční seminář SDRUK, Zlín 10. 6. 2014 24


Stáhnout ppt "Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky Bc. Vladimíra Perlová, Bc. Lenka Hrozková, DiS. Ústřední knihovna ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně 24. akviziční."

Podobné prezentace


Reklamy Google