Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněné oblasti ve Středočeském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněné oblasti ve Středočeském kraji"— Transkript prezentace:

1 Chráněné oblasti ve Středočeském kraji

2 Český ráj Českým rájem byla nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Chráněná Krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v Československu. Celková plocha oblasti Český ráj činí 182 km². Nachází se sto kilometrů severovýchodně od Prahy.

3 Charakter oblasti Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou.
Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci. Současná podoba je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. Dlouhodobým působením lidského hospodaření vznikla vyvážená krajina.

4 Historické památky Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Za zhlédnutí stojí také Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí. Nejzajímavější místa oblasti jsou vybavena informačními panely. Český ráj byl v roce nominován na Seznam světového dědictví UNESCO.

5 Český kras Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972. Celková plocha Chráněné krajinné oblasti Český kras je 128 km². Jde o vápencové území s četnými krasovými jevy. Přes svou malou nadmořskou výšku se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf. Díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, mají údolí mnohdy kaňonovitý ráz.

6 Charakter oblasti Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která okouzlí srdce každého. Vápencový podklad je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi. Kromě krajinářských a estetických hodnot má i značný přírodovědný význam.

7 Lesy a fauna Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí.
Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost. Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí. O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty některých druhů plazů a obojživelníků a velká pestrost hmyzu.

8 Chráněná území v CHKO Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO
2 národní přírodní rezervace 4 národní přírodní památky 8 přírodních rezervací 4 přírodní památky

9 Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v roce 1978. Slouží k ochraně jedinečných společenstev ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky. Jedná se o různé lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů. Křivoklátsko bylo zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO a ptačích oblastí evropské soustavy Natura 2000.

10 Charakter oblasti V jihozápadní části CHKO se vyskytují vyvřeliny z období starších prvohor. Kambické břidlice a slepence, proslavily nálezy trilobitů a dalších zkamenělin. Většina území je součástí geomorfologického celku Křivoklátská vrchovina. Nejnižším bodem je údolí Berounky. Nejvyšším vrcholem je Těchovín.

11 Lesy Na skalnatých vrcholech se vyskytují skalní stepi.
Více než 63% území pokrývají převážně listnaté a smíšené lesy. Na skalnatých vrcholech se vyskytují skalní stepi. Pro nejnižší polohy jsou charakteristické dubohabrové háje, ve vyšších polohách převažují bučiny. Strmé svahy jsou porostlé druhově pestrými suťovými lesy s hojným výskytem tisu červeného.

12 Fauna Věkově rozrůzněné lesní porosty jsou útočištěm celé řady ohrožených druhů živočichů. Hojně jsou rozšířeni obojživelníci a plazi. Na Křivoklátsku pravidelně hnízdí celkem 120 druhů ptáků včetně vzácného výra velkého a čápa černého.

13 Význam Svým společenským a ekologickým významem by tato CHKO Křivoklátsko mohla v budoucnu zcela jistě aspirovat na status Národního parku.

14 Blaník Chráněná krajinná oblast Blaník leží ve středočeském kraji na jih od Vlašimi. S rozlohou necelých 41 km² je Blaník nejmenší CHKO v naší republice. Vznikla, aby ochránila a uchovala harmonicky vyváženou krajinu, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník.

15 Kolorit Krajiny Kraj pod Blaníkem si dodnes uchoval neopakovatelný kolorit krajiny. Velmi cenný klad - - krajina stále živá. Základním prvkem oblasti je mozaika lesních celků… Prostředí doposud nenarušené.

16 Charakter oblasti Velký a Malý Blaník – bučiny a smíšené lesy
Je atraktivní z hlediska rekreace a turistiky. Velký a Malý Blaník – bučiny a smíšené lesy Blanice teče z jihu na sever – příklad meandrující řeky

17 Autoři Lukáš Dastych Ladislav Hrubeš Petr Horsák Pavel Urbán


Stáhnout ppt "Chráněné oblasti ve Středočeském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google