Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN"— Transkript prezentace:

1 ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
Mgr. Michal Oblouk

2 ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
podstatná jména odvozujeme: příponou škola – školák předponou klíč – paklíč koncovkou Petr – Petra kombinací předpony a přípony hora – pohorka kombinací předpony a koncovky město – předměstí podstatná jména odvozená příponami se tvoří od podstatných jmen, od přídavných jmen a od sloves

3 NÁZVY PROSTŘEDKŮ A NÁSTROJŮ
odvozují se od sloves -Č počíta-č, zapalova-č, vysava-č -DLO mý-dlo, struha-dlo, šviha-dlo -TKO razí-tko, praví-tko -ÁK vrt-ák, zved-ák, svěr-ák -NÍK pil-ník, ced-ník, náraz-ník -KA třpyt-ka, zástrč-ka -ČKA pra-čka, suši-čka -IVO

4 NÁZVY ČINITELSKÉ -TEL uči-tel, hlasa-tel, vychova-tel
odvozují se od sloves, označují většinou osoby (podle zaměstnání) -TEL uči-tel, hlasa-tel, vychova-tel -Č prodava-č, hlída-č, řidi-č -EC plav-ec, let-ec, chod-ec, lov-ec -CE soud-ce, zrád-ce, obrán-ce -NÍK děl-ník, útoč-ník, řeč-ník -ÁK div-ák, tul-ák, žebr-ák -AČ, -IČ, -ČÍ

5 NÁZVY KONATELSKÉ -ÁŘ ryb-ář, cukr-ář, mlyn-ář -AŘ lyž-ař, houb-ař
odvozují se od podstatných jmen a označují osoby, které s věcí podstatných jménem vyjádřenou něco konají, pěstují ji, vyrábějí -ÁŘ ryb-ář, cukr-ář, mlyn-ář -AŘ lyž-ař, houb-ař -NÍK papír-ník, zed-ník, zámeč-ník -ÍŘ, -ÁK, -Č, -EC, -CE, -ÍK

6 NÁZVY NOSITELŮ VLASTNOSTÍ
odvozeniny označují osoby, zvířata i věci podle vlastnosti vyjádřené v jejich základovém přídavném jménu -ÍK odborn-ík, rychl-ík, mlad-ík -EC drav-ec, lakom-ec, stař-ec -KA křiv-ka, přím-ka, krás-ka -INA rov-ina, kysel-ina, bystř-ina -ICE prav-ice, orn-ice, běl-ice -OCH, -ÁK

7 NÁZVY OBYVATELSKÉ -AN Evrop-an, Praž-an, vesnič-an -ÁK Han-ák, Slov-ák
odvozují se od názvů zemí, měst, krajů -AN Evrop-an, Praž-an, vesnič-an -ÁK Han-ák, Slov-ák -EC Brazil-ec, Litev-ec, Slovin-ec

8 NÁZVY VÝSLEDKŮ DĚJE -EK/-ĚK výpis-ek, odlit-ek, dopln-ěk
odvozeniny označují, co vzniklo dějem vyjádřeným základovým slovesem -EK/-ĚK výpis-ek, odlit-ek, dopln-ěk -KA výšiv-ka, vsuv-ka

9 -ÍRNA, -OVNA, -ISKO, -ÍN, -EC, - ICE, -INA
NÁZVY MÍST odvozují se od sloves podle činnosti, která na místech probíhá, od podstatných jmen podle toho, co se na místě vyskytuje, od přídavných jmen podle toho, jaké místo je -IŠTĚ pracov-iště, smet-iště, spálen-iště -NA pracov-na, cihel-na -ÁRNA ček-árna, posluch-árna -NÍK ryb-ník, holub-ník, popel-ník -ÍRNA, -OVNA, -ISKO, -ÍN, -EC, - ICE, -INA

10 NÁZVY DĚJŮ A VZTAHŮ -BA plav-ba, stav-ba, těž-ba
názvy dějů se odvozují od sloves názvy vztahů bývají slova odvozená od příslovcí, přídavných jmen nebo sloves (zítřek, hořejšek, kamarádství) -BA plav-ba, stav-ba, těž-ba -OT dup-ot, šep-ot, rach-ot -A zábav-a, námah-a, rozmluv-a -Í psan-í, volán-í, pokryt-í, bodnut-í

11 NÁZVY VLASTNOSTÍ -OST mlad-ost, rychl-ost, moudr-ost
odvozují se od přídavných jmen -OST mlad-ost, rychl-ost, moudr-ost -OTA dobr-ota, čist-ota, slep-ota -STVÍ bohat-ství, přátel-ství -OBA, -CTVÍ -Í stář-í, mlád-í, vesel-í

12 NÁZVY PŘECHÝLENÉ -KA soused-ka, učitel-ka, lékař-ka
odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské -KA soused-ka, učitel-ka, lékař-ka -YNĚ žák-yně, ministr-yně -KYNĚ plav-kyně, soud-kyně -ICE děln-ice, úředn-ice -OVÁ Novák-ová, Svobod-ová

13 NÁZVY ZDROBNĚLÉ -EK strom-ek -EČEK dom-eček -ÍK prst-ík -ÍČEK nos-íček -KA kníž-ka -IČKA/-EČKA ruč-ička, kníž-ečka -KO slův-ko -EČKO/-ÍČKO zrn-ečko, slov-íčko

14 NÁZVY HROMADNÉ -STVO učitel-stvo, loď-stvo -CTVO pta-ctvo, zvíře-ctvo
odvozeniny vyjadřují množství -STVO učitel-stvo, loď-stvo -CTVO pta-ctvo, zvíře-ctvo -OVÍ strom-oví, sloup-oví -Í trn-í, kamen-í, uhl-í

15 ODVOZOVÁNÍ PŘEDPONOVÉ
- předponu připojujeme k celému slovu PRA pra-otec, pra-hory, pra-les PŘE pře-sila, pře-míra PŘED před-síň PROTI proti-vítr POD pod-plukovník MEZI mezi-čas


Stáhnout ppt "ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN"

Podobné prezentace


Reklamy Google