Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_1.1.1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_1.1.1"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_1.1.1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Obecná ponaučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny-prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: „Obecná ponaučení o jazyce“. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo."

2 Zdokonalování jazykových vědomostí v učivu 3. a 4. ročníku
Obecná ponaučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Obecné poučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny
Řeč a jazyk

4 Řeč schopnost člověka artikulovanými zvuky vyjadřovat obsah vědomí, vytvářet promluvu (konkrétní využití jazyka) funkce řeči: komunikativní, myšlenková, expresivní, apelová, estetická

5 Dorozumívání řečí 1. skutečnost (o čem mluvíme) 2. jazyk 3. autor
4. adresát Jde o vytváření jazykových projevů a chápání.

6 Složky komunikačního procesu
mluvčí (pisatel) posluchač (čtenář) = autor a adresát jazykový systém (zvukové a grafické značky) kódování informace (tvorba promluvy mluvčím) – promluva (výsledek kódování) dekódování informace = porozumění posluchačům

7 Jazyk Soustava (systém) konvenčních (ustálených) znaků a pravidel jejich užívání.

8 Národní jazyk Je společný pro celý národní kolektiv (národní jazyk pro Čechy je čeština)

9 Mateřský jazyk Jazyk nejbližšího okolí (poznání z úst matky)

10 Jazykový znak Jazyková nebo grafická značka, která vyjadřuje určitou část skutečnosti nebo obsahu mysli.

11 Jazyky přirozené umělé

12 Myšlení a jazyk Co vyjadřujeme prostřednictvím jazyka?
Myšlenky, vzpomínky, představy, přání…

13 Metody myšlení analýza – rozklad celku na dílčí složky
syntéza – opak analýzy, shrnutí, sjednocování, hledání vztahů… Abstrakce (zobecnění) – pojmy vznikají z jednotlivostí (myšlení, tíha)

14 Jazykové rodiny indoevropská ugrofinská Altajská
korejština, japonština, čínština austroasijská austronéská semitohamitská jazyky africké a jazyky kavkazské

15 Indoevropské jazyky indické a iránské řečtina albánština a arménština
italické a románské keltské germánské baltské slovanské chetitština a tocharština

16 Typologie podle jazykové stavby
izolační – francouština (ohýbání bez koncovek) aglutinační – maďarština (ohýbání pomocí přípon a koncovek) flexívní –ČJ, latina (ohýbání rozvinutým systémem koncovek vnitroflexívní- - arabština – tvary se tvoří změnou hlásek v základu slova polysyntetický – němčina - složeniny

17 Slovanské jazyky společný základ: praslovanština
jery (krátké souhlásky) nosovky duál 7 pádů kategorie slovesného vidu slovesný minulý čas, aorist a imperfektum

18 Skupiny slovanských jazyků
západoslovanské východoslovanské jihoslovanské

19 Písmo latinka (Češi, Slováci, Poláci, Chorvaté)
azbuka – z cyrilice (Rusové, Bulhaři, Srbové, Makedonci)

20 Od praslovanštiny k češtině
hláskové rozdíly mezi slovanskými jazyky hláskoslovné změny na rozhraní praslovanského období a počátku vývoje češtiny Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtiny – vývoj souhlásek – vývoj samohlásek – vývoj tvarosloví

21 Vývoj spisovné češtiny ve vztahu k vývoji společnosti
středověk novověk současnost

22 Konec prezentace Název: Obecná poučení o jazyce, o podobě
a vývoji češtiny Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Čechová, Marie a kol.:Čeština – řeč a jazyk Institut sociálních vztahů, Praha, 1995 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce Fragment, Havlíčkův Brod, 1996 Havránek, Bohuslav-Jedlička, Alois: Stručná mluvnice česká. SPN, Praha, 1990


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_1.1.1"

Podobné prezentace


Reklamy Google