Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EU peníze středním školám“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EU peníze středním školám“"— Transkript prezentace:

1 „EU peníze středním školám“
Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Mistr Jan Hus Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_33/19 Jméno autora Mgr. Simona Tomášková Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Název Aktivita III/2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – Český jazyk a literatura Popis Aktivita _Jan Hus– určeno pro žáky 1. ročníků tříletých učebních oborů Přispěvatelé Mgr. Simona Tomášková Jazyk český Typ interakce výkladové učení Druh výukového zdroje prezentace Jazyk cílové skupiny Typická délka použití 0 hod. 45 minut Speciální vzdělávací potřeby žádné Licence a práva užití   Technické a softwarové požadavky Interaktivní tabule, projektor Celková délka Zařazení do struktury RVP všeobecné vzdělávání Podniková klíčová slova Jan Hus –život a dílo, Dekret kutnohorský, Husův proces, Klatba, kostnický koncil

3 VYPRACOVALA: MGR. SIMONA TOMÁŠKOVÁ
MISTR JAN HUS VYPRACOVALA: MGR. SIMONA TOMÁŠKOVÁ

4 Mistr jan hus Mistr Jan Hus (kolem r Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev

5 Mistr jan hus

6 Studia Studoval na pražské univerzitě, na artistické fakultě získal roku 1393 hodnost bakaláře a roku 1396 mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Již jako univerzitní mistr (od roku 1398) byl vysvěcen na kněze (roku 1400) a začal kázat v kostele sv. Michala a od 14. března 1402 v Betlémské kapli. V roce byl zvolen děkanem artistické fakulty a v roce 1409 rektorem univerzity, kde se stavěl za větší podíl Čechů na řízení univerzity [

7 Dekret kutnohorský Král VÁCLAV IV. se obrátil na univerzitu a aby dosáhl jejího souhlasu, změnil poměr hlasů na univerzitě pomocí tzv. Dekretu kutnohorského z 18. ledna 1409 tak, že nyní český národ měl hlasy tři a ostatní národy hlas jediný. Jan Hus měl na DEKRETU KUTNOHORSKÉM velký podíl a zajistil tak, že se cizí studenti přesunuli do Lipska, kde založili novou univerzitu

8 Husův proces Arcibiskup Zbyněk zakázal kázání v Betlémské kapli, že dal zabavit a spálit Viklefovy spisy, vyhlásil nad Husovými stoupenci klatbu a pohnul Husa, aby se zodpovídal papeži Alexandru V. Jana Husa jako první exkomunikoval arcibiskup Zbyněk Zajíc, v roce 1411 pak i pisánský vzdoropapež Jan XXIII. Jan Hus napadl odpustkovou bulu a nazval papeže antikristem. Následovaly lidové bouře, které znepokojily i krále.

9 Klatba jana husa Na Jana Husa však nyní Jan XXIII. vyhlásil klatbu, stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali; zároveň nařídil, že má být Hus zajat a souzen podle církevních zákonů a že má být zbořena Betlémská kaple. V tomto okamžiku se od papeže Hus odvolal ke Kristu jako „nejvyššímu soudci“. Byl vyhlášen interdikt na místech, kde Hus pobýval, na podzim došlo k uskutečnění zákazu bohoslužeb. Hus proto opustil Prahu, aby se uchýlil na venkov. Občas se přesto do Prahy vracel, většinu doby prožil od dubna 1413 v okolí Kozího Hrádku pod ochranou pána Jana z Ústí. Zde též sepsal své hlavní dílo De ecclesia.

10 Kostnický koncil r.1414 Koncil, který svolal 30. října 1413 Jan XXIII. po naléhání římského krále Zikmunda do Kostnice u Bodamského jezera na 1. listopad 1414, měl ukončit neúnosný stav rozkolu západní církve.Proces s Janem Husem bude tvořit pouze jednu z nejvýznamnějších položek koncilu. Kostnický koncil měl tento proces převzít. Jan Hus se na pozvání krále Zikmunda 11. října (dosud bez královského glejtu) vydal na koncil v domněnce, že mu bude umožněno svobodně disputovat o jeho nauce a víře.

11 Obvinění jana husa Husův protivník Michal de Causis podal proti Husovi první články, v němž jej obvinil z osmi bludů v církvi. 4. prosince byla jmenována vyšetřovací komise, o dva dny později byl Jan Hus uvězněn v kobce dominikánského kláštera na ostrově na Bodamském jezeře, kde byl držen až do března 1415.

12 Jan Hus souzen na sněmu kostnickém r. 1415

13 6.Červenec 1415 6. července 1415 jednalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovy názory. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Jan Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků, učení jeho nauky. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Podle církevního práva měl být degradován. Hus znovu odmítl odvolat. Sněm prohlásil, že s Husem již nemá nic do činění a předal jej světskému rameni s žádostí, aby bylo ušetřeno jeho života.

14 Zapálení hranice Král Zikmund, zastupující svého bratra Václava, odevzdal Husa místnímu pánu, který jej vydal k provedení rozsudku radě města Kostnice. Popraviště mělo být za městskou branou na cestě k hradu Gottlieben. Hus odmítl odvolat své učení a hranice byla zapálena. Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo. 6.červenec se slaví jako český státní svátek

15 Upálení jana husa

16 Jan hus na hranici

17 Nejvýznamnější dílo O církvi (latinsky, De ecclesia) – Hus za příslušníka církve považuje toho, kdo žije podle Kristových přikázání, a tím dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem, a Boha nemiluje. Hlavou církve není papež, ale Kristus, který ji svrchovaně řídí. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak nemá oprávnění nazývat se zástupcem Kristovým.

18 dílo Knížky o svatokupectví – kritika soudobé církve, napsáno po zákazu působení v Betlémské kapli. Za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.), nehledě na chudobu věřících. Je pro odebrání majetku církevním hodnostářům, Postila – soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy.

19 dílo O českém pravopise – Odstranil spřežky a zavedl diakritická znaménka, píše o snahách změnit (zjednodušit) jazyk. Měkkost se měla naznačovat tečkou, délku měla určovat čárka namísto zdvojených hlásek. Nepřesně bývají Husova diakritická znaménka označována za nabodeníčko krátké a nabodeníčko dlouhé. Dcerka – navazuje na Štítného, vysvětluje dívkám jak žít v souladu s božím slovem (jedná se o náboženskou výchovu). Výklad Viery, Desatera a Páteře (česky) – Páteř znamená modlitbu Otče náš (z lat. Pater noster), jedná se o výklad víry, desatera Božích přikázání a Otčenáše. Hus odlišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ - věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej.

20 dílo O šesti bludiech – zamýšlí se nad vztahem mezi církví a světským světem. Je psána ve dvou verzích (latinská byla objevena v roku 1945 na zdech Betlémské kaple. Dopisy – Husova latinská i česká korespondence

21 Citát „Proto, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“

22 Citace a zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_2.jpg
_Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg g C_Kamil_Vladislav_- _Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg


Stáhnout ppt "„EU peníze středním školám“"

Podobné prezentace


Reklamy Google