Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013

2  podstatné jméno  skloňování = deklinace (declinatio)  mužský rod = maskulinum (m.)  ženský rod = femininum (f.)  střední rod = neutrum (n.)  jednotné číslo = singulár (sg.)  množné číslo = plurál (pl.)

3 ablativ zastupuje lokál a instrumentál u substantiv se učíme nom. sg., gen. sg. a rod 1. casus nominativus 2. casus genitivus 3. casus dativus 4. casus accusativus 5. casus vocativus 6. casus ablativus  nominativ (nom.)  genitiv (gen.)  dativ (dat.)  akuzativ (ak.)  vokativ (vok.)  ablativ (abl.)

4  Při skloňování substantiv připínáme ke kmeni přípony, kterými se vyjadřuje určitý pád a číslo.  Podle toho, jakou hláskou je kmen zakončen, dělíme kmeny podstatných jmen na samohláskové a souhláskové.  Rozličným splynutím pádových přípon s kmenovou samohláskou a jinými změnami vzniklo v latině 5 deklinací.

5  u 1., 2. a 5. deklinace dostaneme odepnutím přípony –rum v gen. pl.  u 3. a 4. deklinace dostaneme odepnutím přípony –um v gen. pl.

6 deklinacekmenvzor (gen. sg.) I.-afeminae II.-o servi, pueri, exempli III. -i, souhláskový victoris, civis, nominis, maris IV.-u exercitus, cornus V.-erei, diei

7 Čísla deklinace zapište za substantivum, přeložte. Rozhodněte, zda v genitivu plurálu budou koncovky -arum, -orum, -um nebo -ium.  verbum, i, n.  mater, tris, f.  equus, i, m.  vir, i, m.  honor, oris, m.  vita, ae, f.  metus, us, m.  animal, is, n.  II. / verborum  III. / matrum  II. / equorum  II. / virorum  III. / honorum  I. / vitarum  IV. / metuum  III. / animalium

8  schola, ae, f.  manus, us, f  rosa, ae, f.  genu, us, n.  regio, onis, f.  fides, ei, f.  sol, is, m.  ver, veris, n.  I. / scholarum  IV. / manuum  I. / rosarum  IV. / genuum  III. / regionum  V. / fiderum  III. / solum  III. / verum

9 Doplňte tabulku

10 dat. sg.ak. sg.abl. sg.dat. pl.ak. pl. vita vir verbum sol animal manus genu fides

11 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  vitae  vitam  vita  vitis  vitas

12 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  vir  virum  viro  viris  viros

13 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  verbo  verbum  verbo  verbis  verba

14 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  soli  solem  sole  solibus  soles

15 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  animali  animal  animali  animalibus  animalia

16 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  manui  manum  manu  manibus  manus

17 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  genu  genibus  genua

18 Nejprve si určete deklinaci, přeložte. Které pády se v této deklinaci shodují?  dat. sg.  ak. sg.  abl. sg.  dat. pl.  ak. pl.  fidei  fidem  fide  fidebus  fides

19 dat. sg.ak. sg.abl. sg.dat. pl.ak. pl. vitavitaevitamvitavitisvitas virvirovirumvirovirisviros verbumverboverbumverboverbisverba solsolisolemsolesolibussoles animalanimalianimalanimali animalib us animalia manusmanuimanummanumanibusmanus genu genibusgenua fidesfideifidemfidefidebusfides

20 Vyhledejte ve slovníku příklady dalších substantiv z jednotlivých deklinací (skloňujte, doplňte vhodným adjektivem).

21 1. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 2. SEINEROVÁ, Vlasta. Latina pro střední školy, především gymnázia. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 2000-2001, 2 sv. ISBN 80-7168-786-32. 3. ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro I. - III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. 1. vyd. Překlad Jiří Pech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 457 s., příl. Učebnice pro školy II. cyklu. ISBN neuvedeno. 4. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google