Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné a neobnovitelné zdroje"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
Jaderné havárie Dana Šídlová, Simona Gabrielová, Lenka Drncová, Nikola Kojanová

2 Obnovitelné zdroje Sluneční záření Větrná energie Vodní energie
Energie přílivu Geotermální energie Biomasy

3 Sluneční záření Základní zdroj energie, předpoklad pro život
Přímé (téměř rovnoběžné paprsky, jdoucí do oka) Rozptýlené (dufůzní) rozptýlením slun. paprsků Díky němu probíhá fotosyntéza: 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

4 Větrná energie Vítr vzniká díky tlakovým rozdílům mezi různě zahřátými vrstvami vzduchu Nejčastěji elektrárny s využitím větrné turbíny Výhodou je nízká cena a ochrana živ. prostředí Nevýhodou je hluk a nižší účinnost oproti jiným

5 Vodní energie Vzniká při koloběhu vody na Zemi působením sluneční energie a gravitační síly Hlavně v Norsku V současnosti dominantním zdrojem energie Vltavské kaskády – Orlík, Slapy a Lipno Nevýhodné jsou problémy spojené se stavbou – změna a narušení životního prostředí

6 Energie přílivu Gravitační síla Měsíce působí na vodní masu, tím způsobuje příliv a odliv Přílivové elektrárny nejsou příliš používané Místa pro vznik elektráren jsou často vzdálena od místa spotřeby Využití v zálivech, ty se uzavírají hrází s vraty, která jsou při přílivu otevřená. Při odlivu se otevřou propusti k turbínám (vytvořený rozdíl výšek je pak roztáčí)

7 Geotermální energie Tepelná energie zemského jádra
Jejími projevy jsou erupce sopek, gejzíry a horké prameny Využití na Islandu (vytápění domů, bazénů, skleníků…

8 Biomasy Biologicky rozložitelná část odpadu a zbytků
Výhodou je relativně nízká cena, využití odpadu a dokončení cyklu CO2 Nevýhodou je nízká výhřevnost a nutnost skladování

9 Neobnovitelné zdroje Uhlí Ropa Zemní plyn Jaderná energie (uran)

10 Uhlí Černé – starší (z prvohor), nejkvalitnější obsahuje až 95% uhlíku, nazývá se antracit Hnědé – z třetihor, nejméně kvalitní je lignit Použití v tepelných elektrárnách → poškození životního prostředí Spalováním vznik CO2, ale i SO2 (příčina kyselých dešťů) Zpracovává se karbonizací (zahřátí na vysokou teplotu – kolem 1000°C, bez přístupu kyslíku Rozkládá se na koksárenský plyn, koks a dehet

11 Ropa Měří se v barelech (1 barel = 159 l) Hořlavá kapalina černé barvy
Vznikla přeměnou živočichů a rostlin Ropa se zpracovává frakční destilací (rozdělení na jednotlivé složky podle teploty varu) Zpracování v koloně:

12 Jaderná energie Využívá se štěpná reakce uranu
Jaderná energie Využívá se štěpná reakce uranu Řadí se mezi neobnovitelné zdroje, ačkoli uran je možné recyklovat Ke štěpení dochází v reaktoru, kdy do uranu narazí neutron, atom začne kmitat a rozdělí se, dojde k uvolnění 2 až 3 dalších neutronů, které jsou schopné po zpomalení štěpit další jádra Teplo pak proudí do parogenerátoru, vzniklá pára roztáčí turbínu, která pohání generátor. V něm dochází k přeměně na elektřinu. ČR: Temelín, Dukovany

13 Jaderné havárie Posouzení závažnosti podle INES (The International Nuclear Event Scale) z roku 1990: → možnost akutních i zpožděných zdravotních účinků v rozsáhlé oblasti, např. i více států; dlouhodobé důsledky na životní prostředí → nutné plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvu zahrnutého do havarijních plánů → obyvatelstvo-částečná opatření (ukrytí, evakuace); těžké poškození velké části reaktoru → ozáření zaměstnanců (smrt); obyvatelstvo-bez vážnějších následků, kontrola potravin → ozáření zaměstnanců (akutní zdravot.následky); žádná opatření pro obyvatelstvo → ozáření zaměstnanců překračující povolený roční limit ← lidská chyba, nedostatek bezpečnost.postupů ← např. při cvičení, zkouškách -nemá bezpečnostní význam

14 Havárie nejen jaderných elektráren
blok-Černobyl-SSSR(nyní Ukrajina) ,2.,3.blok-Fukušima I, Prefektura Fukušima-Japonsko ←viz obr. přepracovatelský závod Majak-SSSR(teď Rusko) komplex Windscale Pile-Spojené království blok-Three Mile Island-Pensylvánie(USA) el. Saint Laurent-Francie 1973-přepracovatelský závod Sellafield-Spojené království blok-Jaslovské Bohunice-Trnava,ČSR(teď SR) ←viz obr. el. Saint Laurent-Francie 1983-kritický soubor v Buenos Aires-Argentina Stupeň 7: Stupeň 6: Stupeň 5: Stupeň 4:

15 http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpg ↓
Následky ozáření Úroveň ozáření, tedy dávka ionizujícího záření, se udává v jednotkách zvaných sieverty (Sv). Sievert je v jednotkách SI m2/s2. Limit dávky je pro veřejnost stanoven na 1 mSv za rok a pro zaměstnance jaderných elektráren je povoleno až 50 mSv za rok, pokud ale za 5 let nebudou vystaveny dávce o vyšší hodnotě, než je 100 mSv(=0,1Sv). Expozice (příklad) Stupeň vážnosti Příznaky milisieverty (0,001 Sv) Přírodní záření stovky milisievertů (0,1 Sv) Žádný okamžitý účinek Možná přechodná nevolnost, lehká horečka mezi a millisieverty (1 až 2 Sv) Významné zdravotní příznaky Zvracení, únava, horečka, riziko infekce mezi a millisieverty (2 až 4 Sv) Vážné zdravotní příznaky Dávení, horečka, trávicí problémy, krvácení, padání vlasů mezi a millisieverty (4 až 10 Sv) Velká pravděpodobnost úmrtí stejné, navíc závrať a dezorientace nad millisievertů (více než 10 Sv) Úmrtí

16 Následky ozáření-akutní radiační syndrom
Akutní radiační syndrom=otrava radiací=nemoc z ozáření=poškození tkání v lidském těle následkem vysoké dávky ionizujícího záření Dlouhodobé účinky: Sv (za život) 0,05-0,2 (běžné) 0,2-0,5 0,5-1 (mírná nemoc z ozáření) 1-2 (lehká otrava ozářením) 2-3 (vážná otrava radiací) 3-4 (vážná otrava radiací) 4-6 (vážná otrava radiací) 6-10 (akutní otrava ozářením) 10-50 (akutní otrava ozářením) 50-80 (akutní otrava ozářením) >80 (akutní otrava ozářením) Účinky Potencionálně: rakovina, změny v genetickém kódu Snížený počet červených krvinek Narušená imunita, možná dočasná sterilita mužů 10% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; spontánní potrat nebo narození mrtvého plodu; dočasná sterilita mužů 35% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; vypadání vlasů, chlupů; výrazný pokles počtu bílých krvinek; možná trvalá ženská neplodnost 50% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; krvácení zpod kůže, z úst a ledvin 60% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; obvyklá ženská sterilita; vnitřní krvácení Téměř 100% úmrtnost po 14 dnech; zcela zničena kostní dřeň; vážně poškozena trávicí soustava 100% úmrtnost po 7 dnech; buněčná smrt v tkáních trávicí soustavy; střevní krvácení 100% úmrtnost po několika hodinách, v kómatu, zhroucení nervové soustavy Předpokládá se okamžitá smrt

17 Značení radioaktivity
Častý základ znaku: Ionizující záření: Méně častý základ znaku: Radioaktivní materiál:

18 Děkujeme za shlédnutí celé prezentace
Děkujeme za shlédnutí celé prezentace! Těšíme se na Vás na našem stanovišti Zdroje: Muzika: Emotional / Dark Music - Lua Eterna


Stáhnout ppt "Obnovitelné a neobnovitelné zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google