Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR

2 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního vzdělávání. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Financován je z 85% ze ESF a z 15% ze SR. Celková alokace na tento program je 1811,8 mil. € (51,6 mld. Kč), tj. 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR pro plánovací období 2007 – 2013.

3 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa 1 - Počáteční vzděláváníPrioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývojPrioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností. Prioritní osa 3 - Další vzděláváníPrioritní osa 3 - Další vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR. Prioritní osa 4 - Systémový rámec celoživotního učeníPrioritní osa 4 - Systémový rámec celoživotního učení Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení, prostřednictvím synergického rozvoje systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání.

4 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Prioritní osa 1 Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příjemci podpory v GG (např.:) Školy a školská zařízení Vysoké školy Sdružení a asociace škol Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Nestátní neziskové organizace Města, obce a svazky obcí Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Hospodářská komora

5 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Celkové alokace v Dohodě o spolupráci ŘO a ZS €ESF 85%SR 15%KčESF 85%SR 15% 1.113 183 32811 205 8291 977 499355 949 856302 557 38353 392 473 1.24 793 9384 074 847719 091129 436 326110 020 86919 415 457 1.35 992 4225 093 559898 863161 795 394137 526 09324 269 301 3.27 784 1796 616 5521 167 627210 172 833178 646 90431 525 929 31 753 86726 990 7874 763 080857 354 409755 742 036133 366 240

6 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Proces administrace grantových projektů po schválení GG 1.vyhlášení výzvy 26. 5. 2008 2.ukončení příjmu žádostí 12. 9. 2008 3.registrace do informačního systému Monit 7+ 4.hodnocení zajišťované oddělením GP 1.formální 2.přijatelnost 5.oznámení předkladatelům grantových projektů o vyřazení po hodnocení přijatelnosti 6.hodnocení věcné – individuální hodnotitelé (2 – 3 hodnotitelé) 7.výběrová komise 26. 11. 2008 8.schválení projektů orgány kraje (RK 2. 12. a ZK 17. 12) 9.zveřejnění výsledků výběru 10.vyrozumění neúspěšných žadatelů 11.kompletace podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci 12.uzavření Smlouvy o realizaci

7 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Příjem žádostí v 1. výzvě Oblast podpory Částka vyhlášena ve výzvě Nárokové finanční prostředky Počet předložených žádostí 1.1100 000 000635 084 07890 1.236 000 000101 155 86920 1.345 000 000150 368 75130 Celkem181 000 000886 608 698140

8 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Co nás čeká Předložení GG do 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání pravděpodobně do konce ledna 2009 Podporované aktivity: -podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů -podpora vzdělávací nabídky v oblastí dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích -vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj -rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství -poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

9 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Co nás čeká Uzavírání smluv o realizaci grantových projektů (leden 2008, semináře pro příjemce…) Vyhlášení výzvy do Prioritní osy 1 – do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 – pravděpodobně únor 2009 (analýza, semináře pro žadatele….) Vyhlášení výzvy do oblasti podpory 3.2 po schválení GG ze strany ŘO Administrace projektů …..

10 Jana Hadravová 26. 11. 2008 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová opvk@kr-vysocina.cz hadravova.j@kr-vysocina www.vysocina-finance.cz tel. 564 602 580


Stáhnout ppt "Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."

Podobné prezentace


Reklamy Google