Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba textová Souvětí souřadné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba textová Souvětí souřadné."— Transkript prezentace:

1 Stavba textová Souvětí souřadné

2 Anotace materiál tvoří 13 slidů, v nichž se žák seznámí s poměry v souřadném souvětí a naváže na poznatky o souřadně spojených větných členech a souřadně spojených vedlejších větách cílová skupina: 8. ročník autor: Mgr. Tomáš Kozák očekáváný výstup: žák pozná, kdy se jedná o souřadné souvětí a umí určit v jakém poměru jsou spojeny věty hlavní, je nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity použitá literatura: učebnice SPN pro 8. ročník průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních i s učebnicí

3 Základní pojmy významový poměr mezi větami hlavními: slučovací
stupňovací odporovací vylučovací příčinný (důvodový), vysvětlovací důsledkový

4 Poměr slučovací Věty v poměru slučovacím jsou navzájem rovnocenné a vyjadřují sounáležitost. nejčastější spojovací výrazy: a, i, ani, přitom, rovněž, též, a pak, a potom, ani-ani, jednak-jednak, hned-hned, tu-tu, dílem-dílem, zčásti-zčásti Před spojkami a, i, ani ve významu slučovacím nepíšeme čárku. Jestliže jsou spojovací výrazy dvojdílné, věty čárkou oddělujeme. Ani k němu nepůjdu, ani mu nezavolám. O prázdninách chci jet na pár dní k babičce, jednak budu několik týdnů s rodiči na chatě.

5 Poměr stupňovací V poměru stupňovacím druhá věta zesiluje, stupňuje obsah věty první. nejčastější spojovací výrazy: ba, ba i, ba ani, dokonce, přímo, nadto, nejen(že) – nýbrž(i), nejen(že) – ale(i), nejen – ale dokonce(i), nejen – nýbrž naopak

6 Poměr odporovací V poměru odporovacím jsou věty tehdy, jestliže jejich obsahy jsou v rozporu (Směješ se, ale nevíš čemu.) obsah druhé věty omezuje platnost obsahu věty první (Začnu s ním zase mluvit, ale musí se mi omluvit.) nebo nahrazuje neplatný fakt platným (Rozhodně nehty neokusujeme, nýbrž nůžkami zastřihujeme do obloučku.) nejčastějšími spojovacími výrazy jsou: ale, avšak, však, nicméně, ale zato, zato však, ale také, také však, ale ani, jenže, jenomže, nýbrž, naopak, sice – ale, jistě – ale přece jen

7 Poměr vylučovací V poměru vylučovacím jsou ty věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují; buď platí jedno, nebo druhé nejčastější spojovací výrazy jsou (a)nebo, či, jinak, buď – (a)nebo, ať – si, aťsi – nebo. Jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše. Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi.

8 Poměr příčinný (důvodový) a vysvětlovací
Věty hlavní mohou být také v poměru příčinném (důvodovém) a vysvětlovacím. Jestliže jsou věty hlavní v poměru příčinném (důvodovém), druhá věta uvádí příčinu (důvod) pro to, co se tvrdí v první větě. V poměru vysvětlovacím druhá věta vyjadřuje to, co co je důležité pro pochopení obsahu první věty. nejčastějšími spojovacími výrazy jsou např.: neboť, vždyť, totiž, vždyť také

9 Poměr důsledkový U vět v poměru důsledkovém vyjadřuje druhá věta důsledek, který vyplývá z obsahu věty první. Poměr důsledkový je opačný k poměru příčinnému (důvodovému). nejčastější spojovací výrazy: proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tak, a tudíž

10 Urči poměry mezi hlavními větami
odporovací Brambory se u nás pěstují teprve od začátku 18. století, a přesto si už neumíme náš jídelníček bez nich představit. Omluvila se, neboť musí ještě leccos nachystat k zítřejšímu odjezdu. Ropuchy pochytají obrovské množství hmyzu, jsou tedy dobrými pomocníky zemědělců. Ropuchy obývají lesy, zahrady, pole a louky, ale nevyhýbají se ani místům v těsné blízkosti lidských obydlí. Ranní červánky zbarvily obzor doruda, jednotlivá roztroušená stavení ještě spala, a dokonce ani psi se ještě nerozštěkali. příčinný důsledkový odporovací slučovací stupňovací

11 Urči poměry mezi hlavními větami
vylučovací Buď byste mohl k nám přijít dnes odpoledne, nebo se u nás raději zastavte až v sobotu. Povídali si o všem možném, nejvíce však mluvil Vašek. Určitě měl z toho radost, dokonce nás i pochválil. Spal jsem někdy u řeky, sýčkové houkali, ve vodě čas od času něco tajemně šplouchlo a já se chvílemi třásl jako osika, ale domů jsem neutekl. Kutná Hora je velmi bohatá na různé kulturní památky, a proto byla její část prohlášena za městskou památkovou rezervaci. odporovací stupňovací slučovací slučovací slučovací odporovací důsledkový

12 Doplň do vět čárky. Aeneas Aeneas byl nejsilnější a nejstatečnější obránce Tróje a proto ho trojské vojsko na slovo poslouchalo. Král ho nazýval hrdinou nad jiné slavným a lid mu prokazoval pocty jako bohu. Jeho hrdinství i hrdinství padesáti tisíců trojských obránců bylo marné neboť Achajové město dobyli a zapálili. Aeneovi se nepodařilo uniknout s celou rodinou zachránil totiž je svého otce a syna avšak pro manželku se vrátil do hořícího města pozdě. Aeneas toužil sice znova vybudovat Tróju ale nejvyšší bůh Jupiter mu přikázal hledat si nový domov v Itálii. Buď ho poslechne nebo ho přísně potrestá. Aeneas na jeho příkaz soustředil trojské uprchlíky postavil dvacet lodí a odplul s nimi na západ. Jeho cesta trvala mnoho let neboť sedm let se plavil po mořích na Krétě se málem stal obětí moru na Sicílii se dostal k hrozným jednookým obrům Kyklopům a nebyl ušetřen ani setkání s obludnými Harpyjemi. Po mnoha dobrodružstvích a strádáních se konečně dostal do Itálie a na březích Tibery založil město. O své město musel ještě bojovat neboť domorodí Latinové nesli s nelibostí přítomnost cizinců. Aeneas za pomoci Etrusků zvítězil spojil svůj lid s latinským a stal se jeho králem.

13 Doplň do vět čárky. Aeneas Aeneas byl nejsilnější a nejstatečnější obránce Tróje, a proto ho trojské vojsko na slovo poslouchalo. Král ho nazýval hrdinou nad jiné slavným a lid mu prokazoval pocty jako bohu. Jeho hrdinství i hrdinství padesáti tisíců trojských obránců bylo marné, neboť Achajové město dobyli a zapálili. Aeneovi se nepodařilo uniknout s celou rodinou, zachránil totiž jen svého otce a syna, avšak pro manželku se vrátil do hořícího města pozdě. Aeneas toužil sice znova vybudovat Tróju, ale nejvyšší bůh Jupiter mu přikázal hledat si nový domov v Itálii. Buď ho poslechne nebo ho přísně potrestá. Aeneas na jeho příkaz soustředil trojské uprchlíky, postavil dvacet lodí a odplul s nimi na západ. Jeho cesta trvala mnoho let, neboť sedm let se plavil po mořích, na Krétě se málem stal obětí moru, na Sicílii se dostal k hrozným jednookým obrům Kyklopům a nebyl ušetřen ani setkání s obludnými Harpyjemi. Po mnoha dobrodružstvích a strádáních se konečně dostal do Itálie a na březích Tibery založil město. O své město musel ještě bojovat, neboť domorodí Latinové nesli s nelibostí přítomnost cizinců. Aeneas za pomoci Etrusků zvítězil, spojil svůj lid s latinským a stal se jeho králem.


Stáhnout ppt "Stavba textová Souvětí souřadné."

Podobné prezentace


Reklamy Google