Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Cihlářské výrobky výrobky hrubé keramiky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Cihlářské výrobky výrobky hrubé keramiky,"— Transkript prezentace:

1 1. Cihlářské výrobky výrobky hrubé keramiky,
největší objem výroby stavební keramiky, zdící prvky pro svislé konstrukce, pálená krytina pro šikmé střechy, prvky pro vodorovné konstrukce a ostatní (trativodky, komínovky, obkladové pásky, dlaždice), obecně vysoká nasákavost střepu nad 12 % (kromě klinkerů, krytiny), pevnost v tlaku od 3 do 60 MPa, objemová hmotnost od 800 do 2000 kg.m-3. - výroba: cihlářské zeminy (jíly, hlíny) + přísady (nejčastěji ostřiva a někdy i lehčiva) - vytváření z plastického těsta (vlhkost kolem 20 %) na vakuových šnekových lisech, výpal v tunelových pecích většinou při teplotách 900 až 1050 °C.

2 1.1. Zdící prvky (prvky pro svislé konstrukce)
vnější nosné obvodové zdivo, nosné zdivo, nenosné (výplňové) zdivo a režné (lícové) zdivo.

3 1.1.1. Zdící prvky pro vnější nosné obvodové zdivo
Nosná + tepelně-izolační funkce, jinak nutné sendvičové zdivo, Tvarovky typu „THERM“ – objemová hmotnost kolem 800 kg.m-3, Rozměry - 4x4 ks na 1 m2 zdiva, Pero + drážka – nemaltují se styčné spáry, Nově – STI, Si („super tepelně izolační“), broušené cihly doplňky

4 1.1.1. Zdící prvky pro vnější nosné obvodové zdivo
Tloušťka tvarovek „THERM“ Tloušťka zdiva 2) Tepelný odpor R 2) [m2.K.W-1] Součinitel prostupu tepla1) 2) U [W.m-2.K-1] Pevnost v tlaku [MPa] Hmotnost tvarovky [kg] Vážená vzduchová neprůzvučnost 2) [dB] Spotřeba malty [l.m-2] Objemová hmotnost tvarovky [kg.m-3] 365 415 2,70 0,35 P8/P10/P15 16,7 47 27 800 400 450 2,92 0,32 18,7 48 29 440 490 3,20 0,30 20,1 49 32 440 Si 4,17 0,23 P6 16,4 42 650 1) Požadovaná normová hodnota je U = 0,38 W.m-2.K-1 2) Hodnoty pro zdivo vyzděné na tepelně-izolační maltu a omítnuto tepelně izolační jádrovou omítkou.

5 1.1.1. Zdící prvky pro vnější nosné obvodové zdivo
STI P+D

6 1.1.2. Zdící prvky pro nosné zdivo
Nemusejí splňovat tepelně-izolační požadavky. Plná cihla - český formát 29014065 mm nebo německý 24011571 mm - pevnost v tlaku: P6 až P25. Průměrná objemová hmotnost se pohybuje mezi kg.m-3. Mohou být vylehčeny otvory do 15 % průřezu. Minimální nasákavost 10 %. P25 mrazuvzdornost M25. Tvarovky pro nosné zdivo - děrované s objemovou hmotností 850 až 1450 kg.m-3 a pevností v tlaku od MPa v závislosti na objemové hmotnosti. Jako THERM s nižším podílem lehčení děrováním, nemají lehčený střep, tl. do 300 mm. AKU cihly - vysoká objemová hmotnost  vynikající akustické (vysoká vzduchová neprůzvučnost) a tepelně akumulační vlastnosti. (příčky).

7 1.1.3. Zdící prvky pro nenosné zdivo
Nenosné zdivo = příčky, výplňové zdivo (s funkcí pouze např. tepelně-izolační, akustickou) a funkcí ochrannou, resp. okrasnou (např. lícové zdivo). Děrované cihly Příčkovky svisle děrované (typu THERM – označují se CD P+D) - objemová hmotnost kolem 1000 kg.m-3, pevnost v tlaku 8 – 10 MPa při děrování asi 45 %. Nejčastěji tloušťky 65 a 115 mm (bez omítek) - rozměr např. 115x497x238 mm nebo 65x372x238 mm, styčné spáry jsou tvořeny systémem pero-drážka. Příčkovky podélně děrované –dvouděrové (Pk-CD2) nebo tříděrové (Pk-CD3), méně již se čtyřmi, šesti nebo devíti podélnými děrami. a) příčkovka svisle děrovaná příčkovka podélně děrovaná

8 1.1.3. Zdící prvky pro nenosné zdivo
Cihly pro režné (lícové) zdivo plné (vylehčení otvory do 15 %) a příčně děrované (vylehčení otvory 25 – 50 %) cihly s pevností P10 až P40, musí vykazovat mrazuvzdornost M25 a M50 cyklů. Nežádoucí jsou výkvěty a projevy cicváru – odprýskávání. Lícové plochy se někdy engobují nebo glazují a upravují rustikováním, drásáním, pískováním, falešnými spárami apod. cihly klinker (český název zvonivka se nevžil). Mrazuvzdornost min. 50 cyklů. Nasákavost max. 6 – 8 %, pevnost v tlaku min. 60 MPa, objemová hmotnost 1800 – 2200 kg.m-3.

9 1.2. Pálené cihlářské prvky pro vodorovné (stropní) konstrukce
stropní desky, např. desky HURDIS s patkami, stropní vložky pro skládané stropy např. typu MIAKO prvky pro prefabrikované keramické překlady a nosníky, keramické dílce pro stropní konstrukce, např. ARMO.

10 1.2.1. Trámečkové stropní konstrukce
Desky HURDIS = podélně děrované cihelné desky - s kolmými (typ I) nebo šikmými (typ II) čely - délka nejčastěji 1080 mm a 1180 mm, šířka 250 mm, výška 80 mm, zkosení šikmých čel u typu II je 60°. CSD HURDIS II 1200 – stropní deska HURDIS se šikmým čelem délky 1180 mm. kolmé čelo - uložit jen na dolní příruby ocelových nosníků, šikmé čelo - uložit mezi prefabrikované keramické nosníky (HF), mezi železobetonové předpínané nosníky (HATTRICK) nebo do cihelných patek nasazených na dolní přírubu ocelových nosníků.

11 1.2.1. Trámečkové stropní konstrukce
Stropní vložky MIAKO - délka 250 mm, šířka 525 a 400 mm, výška 150, 190 a 230 mm a výška ozubu je 65 mm. Na nosníky typu KPZT nebo KT-CH . Keramické nosníky z tvarovek ve tvaru U 16060 mm a délky 250 mm vložením ocelové výztuže (žebříčku) a zabetonováním betonem C 25/30. Vyrábí se délky 1750 až 8250 mm. Podobně se vyrábějí i překlady, ale bez vystupující výztuže. Z pálených keramických tvarovek ve tvaru U. Šířka 115 a 145 mm, výšku 71 mm a délky 750 až 3000 mm.

12 1.3. Pálená střešní krytina
tažená na vakuovém šnekovém lisu - většinou o bobrovky s různým zakončením o rozměrech 380  180 mm bez drážek. Bezpečný sklon střechy pro bobrovky s krytím podle obr. je 30 °.

13 1.3. Pálená střešní krytina
Ražená - podélné i příčné drážky pro snížení rizika průtoku vody ve spoji tašek. Různé tvary s krycí délkou mm a šířkou mm a hmotnosti od 2,7 do 3,7 kg - bezpečný sklon střechy pro každý konkrétní typ krytiny (např. Francouzská, Varia apod.) a těsností podstřeší (při použití vodonepropustné fólie se požadavek na minimální sklon střechy snižuje). Různé velikosti - číslo za názvem tašky. Např. Francouzská 12 (14) – ražená taška s potřebou 12 (14 – menší formát) kusů na 1 m2 střechy. 1 – drážka pro uchycovací sponu, 2 – dvojitá drážka, 3 – odvod vody na plochu střešního pláště, 4 – odvod zkondenzované vody, 5 – úplné krytí tašek, 6 – dvojitá příčná drážka, 7 – rohové ukončení, 8 – průběžná vnější vlna působící vlivem světla a stínu plasticky, 9 – trojité překrytí, ulehčující pokrývání

14 2. Keramické obkladové prvky
= tenkostěnné výrobky používané pro dlažby (dlaždice), obklady stěn a fasád (obkládačky), které mohou být glazované nebo neglazované. Keramická dlaždice musí být navíc odolná zejména proti mechanickému namáhání, případně i mrazu. Keramická obkládačka = obecně každý prvek sloužící k obkladům stěn. Nejčastěji se rozumí obkládačka pórovinová = plochý, tenkostěnný a glazovaný keramický obkladový prvek (výrobek) s nasákavostí nad 10 %, jehož charakter, zejména nižší pevnost a minimální mrazuvzdornost ho předurčuje výhradně k obkladům stěn nevystavených povětrnostním vlivům.

15 2.1. Keramické obkladové prvky - dělení
Dělení: podle nasákavosti (třídy I, II, III) a způsobu výroby (třídy A, B) Tech. výroby Nasákavost E (%) Skupina I E  3% Skupina IIa 3% < E  6% Skupina IIb 6%< E  10% Skupina III E > 10% Tažené AI AIIa(1,2) AIIb(1,2) AIII Lisované BIa (E  0,5 %) BIIa BIIb BIII BIb (0,5 %< E  3 %) Jiný CI CIIa CIIb CIII

16 Způsoby výroby keramických obkladových prvků
Tažené – z plastického těsta na šnekovém lisu jako cihlářské výrobky = horší (větší) rozměrové tolerance Lisované – z rozprachového granulátu o vlhkosti kolem 7 %, lisování do forem tlaky 25 – 45 MPa = lepší (menší) rozměrové tolerance

17 2.3. Vlastnosti keramických obkladových prvků
BIa BIb BIIa BIIb BIII Nasákavost [%] průměr Jednotl. ≤ 0,5 max. 0,6 0,5 - 3 max. 3,3 3 - 6 max. 6,5 6 - 10 max. 11 > 102) min. 9 Pevnost v ohybu [MPa] ≥ 35 min. 32 ≥ 30 min. 27 ≥ 22 min. 20 ≥ 18 min. 16 ≥ 151) Obrusnost max. [mm3] 175 345 540 - Lomová síla (tl. ≥ 7,5 mm) [N] 1300 1100 1000 800 600 Odolnost proti vlivu mrazu ano Přípustný zkušební postup

18 2.3.1. Označování a rozměry KOP
Příklad označení: BIa M 25 cm x 12,5 cm (W 240 mm x 115 mm x 10 mm) GL J = 3 N2 = W = 297 M 30x30 M 10x10 N1 = 300 N2 = W = 97 N1 = 100 Rozměry KOP – jmenovitý modulový N1 =W+J, jmenovitý nemodulový N2=W, deklarovaný W, šířka spáry J

19 Schopnost neglazovaného KOP odolávat abrazivním účinkům.
Obrusnost Schopnost neglazovaného KOP odolávat abrazivním účinkům. Stanovuje se objem obroušeného střepu při zkoušce v mm3 Obytné místnosti max. 540 mm3 x restaurace max. 345 mm3 Skupina BI(a,b) BIIa BIIb AI AIIa AIIb AIII OB max. 175 345 540 300 393 649 2365

20 Schopnost glazovaných KOP odolávat abrazivním účinkům
Otěruvzdornost Schopnost glazovaných KOP odolávat abrazivním účinkům Hodnota odolnosti proti otěru – stupeň PEI – škála 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší) Doporučení: PEI 1-3 do interiérů, kde není možnost působení abraze, PEI 4-5 bez většího omezení

21 2.3.4. Protiskluznost - dlaždice
povrch s výstupky po celé ploše. U neglazovaných vysoce slinutých prvků s velmi obrusností nebo u glazovaných dlaždic, kde se chodí bosou nohou. povrch je tvořen např. jehlánky při užití na čelní stěny bazénů sloužící pro obrátky plavců bez požadavku na otěruvzdornost na nášlapném okraji dlažebního prvku přímkové výstupky či rýhy – tzv. schodovka -splnění požadavku na součinitel smykového tření na okraji schodů některé dlaždice (např. kameninové tažené) díky složení surovinové směsi a způsobu výroby zdrsněný hrubozrnný povrch. Některé povrchy OP napodobují reliéfní povrchy přírodních materiálů (štípané břidlice apod.) a ty jsou také protiskluzné. Jiné typy dlaždic používají speciální protiskluzné glazury (výhradně pro méně namáhané plochy, resp. plochy, kde se chodí bosou nohou).


Stáhnout ppt "1. Cihlářské výrobky výrobky hrubé keramiky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google