Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postupy při vyšetřování pánve

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postupy při vyšetřování pánve"— Transkript prezentace:

1 Postupy při vyšetřování pánve
Ryznarová Z. Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování

2 Vyšetřování u perianálních píštělí
Vyšetření pánve u ženy Cervix uteri Corpus uteri Ovaria Vyšetření pánve u muže Prostata Testes Vyšetření rekta Vyšetřování u perianálních píštělí

3 Anatomie pánve m. obturatorius internus m.gluteus n. ischiadicus
vasa pudenda int. m.sartorius m.rectus femoris m.iliopsoas m.pectineus m.adductor longus et brevis m.obturatorius ext. n. ischiadicus m.gluteus m. puborectalis

4 Anatomie pánve v m. levator ani m. sphincter ani externus
vasa obturatoria mm v m. levator ani m. puborectalis m. pubovaginalis m. iliococcygeus m. sphincter ani externus m. obturatorius internus

5 Anatomie pánve diafragma urogenitale diafragma pelvis crus penis
sv p diafragma urogenitale diafragma pelvis crus penis (m.levator ani) corpus spongiosum penis fossa ischiadica ischioanální prostor

6 Technické vybavení MR skener 1,5T / 3T
u MR pánve je nutná povrchová cívka (body, torso, pelvic array) v některých indikacích endokavitální cívka (nejčastěji endorektální u vyšetření prostaty v kombinaci s povrchovou cívkou)

7 Technika vyšetření 1. přehledně v transversální rovině
2. dle vyšetřovaného orgánu cíleně FOV – pokrytí celé pánve cca 300 mm T2 tse tra (sl mm) T1 gre 2D/ T1 tse tra symfýza-promontorium lig. teres uteri ovarium tuba uterina vasa iliaca externa vasa iliaca interna T2 TSE T1 TSE

8 T2 TSE (základní anatomie) sl 5-6 mm
PŘEHLED T2 TSE (základní anatomie) sl 5-6 mm T1 TSE (LU, tuk, krev, bílkovina, skelet) T2 TSE FS (edém, infiltrace) T2 TSE + FS sakroileitis T2 TSE T1 TSE T1 TSE + FS endometrióza pravého ovaria

9 Zobrazení dělohy - cervix uteri corpus uteri
Vyšetření pánve u ženy Zobrazení dělohy - cervix uteri corpus uteri

10 Anatomie dělohy myometrium junkční zona endometrium perimetrium
plicae palmatum corpus myometrium junkční zona endometrium perimetrium fundus canalis isthmi canalis cervicis čípek cervix uteri portio supravaginalis portio vaginalis septum rectovaginale perineální klín septum urethrovaginale excavatio vesicouterina excavatio rectouterina

11 Děloha: cervix uteri Indikace: ca cervicis uteri
Přehled: T1 TSE, T2 TSE (5 mm) Cílené zobrazení cervixu T2 TSE sag (3 mm) šikmá T2 cor a tra (3 mm) T2 TSE + FS (infiltrace, edém) menší FOV

12 Karcinom cervixu T1b1 (IB - FIGO) tumor je omezen na dělohu, nepřesahuje 4 cm MR : intaktní hyposignální prstenec stromatu obkružující tumor

13 Karcinom cervixu T2b (II B – FIGO) šíření mimo dělohu, infiltrace stěny vaginy, infiltrace parametria vlevo MR: kompletní porušení nízkého signálu cervikálního stromatu, nepravidelnost kontury, stranding (tumorozní/zánětlivá infiltrace)

14 Děloha: corpus uteri Indikace: myomy, endometriální karcinom
Přehledné zobrazení pánve T1 TSE tra, T2 TSE tra sl 5 – 6 mm Cílené zobrazení dělohy T2 TSE sag (3 mm), T2 TSE cor (3 mm), T2 TSE tra T1 TSE + FS / T1 GRE + FS T1 TSE + FS / T1 GRE + FS + K.L. ( 2-3 roviny) (hloubka tu invaze do myometria, vaskularizace myomů)

15 Leiomyom T2 TSE TRA 3T T2 TSE SAG T1 TSE FS KL

16 Endometriální karcinom
- prorůstá přes junkční zónu - IB - šíře invaze do myometria méně než 50% T2 TSE SAG T1 GRE + k.l.

17 2. Zobrazení ovarií T1 TSE tra T2 TSE tra T2 TSE + FS
T2 TSE cor (upřesnění lokalizace patologie) T2 TSE tra (menší FOV, sl 3 mm na oblast patologie) T1 TSE tra + FS T1 TSE tra + FS + k.l. přehledně v transversální rovině

18 Zralý cystický teratom
T1 TSE FS T2 TSE T1 TSE

19 Sérózní cystadenokarcinom
T2 TSE T1 TSE + FS T1 TSE FS + KL

20 Vyšetření pánve u muže Zobrazení prostaty 1. MRI 2. DCE 3. DWI
4. MR spektroskopie

21 1. MRI Přehledné zobrazení pánve T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm
povrchová cívka Přehledné zobrazení pánve T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazení prostaty FOV 200 mm T2 TSE tra, pixel 0,6 – 0,8 mm, sl 3 mm T2 TSE cor, T2 TSE sag T2 TSE tra FS T2 TSE cor hemoragie T2 TSE tra T2 TSE sag

22 Význam: staging tumoru detekce extrakapsulárního šíření
pixel 0,4 x 0,6 mm, sl 3 mm, FOV 170 mm endorektální cívka T2 TSE SAG T2 TSE TRA T2 TSE COR Význam: staging tumoru detekce extrakapsulárního šíření detekce infiltrace semenných váčků

23 Anatomie prostaty fibromuskulární stroma AFT transitorní zóna - 5% TZ
NV fibromuskulární stroma AFT transitorní zóna - 5% TZ periuretrální tkáň - 1% PUT centrální zóna - 25% CZ periferní zóna - 70% PZ

24 2. Difúzně vážené zobrazení (DWI)
T2 TSE DWI ADC - vysoký kontrast mezi normální tkání a tumorem restrikce difúze v tumoru snížení signálu v ADC krátká akvizice rozsah: prostata + SV b 0, 500, 1000 T2 TSE ADC

25 3. DCE (dynamické kontrastní vyšetření)
T1 GRE 3D (vibe/ lava) TR 7,64 ms, TE 2,77 ms počet měření 25, délka jednoho měření 13 s voxel 1,3 x 1 x 3 mm

26 26 s 52 s 77 s ADC T2 TSE

27 Zobrazení skróta Přehledné zobrazení pánve
T1 TSE tra (sl 5 – 6 mm) - LU Cílené zobrazení skróta T2 TSE ve třech základních rovinách (sl 3 mm) T2 TSE FS tra T1 TSE + FS (LU, krev, bílkovina) T1 TSE + FS + K.L.

28 Absces pravého varlete
normální varle absces T2 TSE T2 TSE + FS T1 TSE + FS + K.L. T2 TSE

29 Vyšetření rekta Přehledné zobrazení pánve (od perinea k bifurkaci)
T1 TSE TRA Přehledné zobrazení pánve (od perinea k bifurkaci) T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazení (oblast tumoru) T2 TSE tra, sl 3 – 3,5 mm T2 TSE cor T2 TSE sag T1 TSE s vysokým rozlišením, sl 3 – 3,5 mm tukové pojivo je přirozenou kontrastní látkou, pixel 0,7-0,8 mm T2 TSE tra FS šíření tumoru Buscopan 20 – 40 mg i.v.

30 Mesorektální fascie - vztah tumoru k MRF
T2 TSE TRA T1 TSE – kolmo k lumen

31 Tumor rekta - tumor neprorůstá přes stěnu rekta stadium T2 stadium T3
T2 TSE TRA T2 TSE SAG

32 Vyšetřování u perianálních píštělí
Přehledné zobrazení pánve T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazení T2 TSE tra, FOV 200 mm, sl 3 mm T2 TSE cor T2 TSE sag T2 TSE tra, sag FS T2 TSE TRA

33 Perianální absces na perineu
komunikace se stěnou anu T2 TSE TRA T2 TSE FS

34 Artefakty v oblasti pánve
Střevní peristaltika …Buscopan i.v. Pulzační artefakty - prostorová presaturace vně zobrazovaného objemu Respirační artefakty - presaturace tuku přední stěny - změna směru fáze kódující směr (např. tra – směr R/L) saturační pás A/P R/L

35 Použitá obrazová dokumentace
Siemens 1,5 T Avanto Siemens 3 T Trio GE Signa 1,5 T HDxt Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Postupy při vyšetřování pánve"

Podobné prezentace


Reklamy Google