Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vyhodnocení Ahoj všem, kdo soutěžili i těm, kdo to nestihli nebo si zkrátka netroufli. Několik slov pro osvěžení paměti : Soutěž vznikla za vydatné pomoci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vyhodnocení Ahoj všem, kdo soutěžili i těm, kdo to nestihli nebo si zkrátka netroufli. Několik slov pro osvěžení paměti : Soutěž vznikla za vydatné pomoci."— Transkript prezentace:

1

2 vyhodnocení

3 Ahoj všem, kdo soutěžili i těm, kdo to nestihli nebo si zkrátka netroufli. Několik slov pro osvěžení paměti : Soutěž vznikla za vydatné pomoci šéfa „nástrojovky“ Kabátů, přezdívaného ENTÝ (ten, co tančí s bedny) a který je, jak sami Kabáti tvrdí, šestým členem kapely.

4

5 Pravidla soutěže : 1.)Ze soutěžících se správnými odpověďmi budou vylosováni 3 výherci v kategorii „člen fanklubu Kabát“ a 3 v kategorii „neregistrovaní“. Registrace bude posuzována podle došlé platby čl. příspěvku na účet fanklubu. Soutěž bude vyhodnocovat organizátor, tj. vedení Fanklubu. 2) Účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých údajů pro účely pořádání a vyhodnocení této soutěže, a to ve lhůtě do 3 měsíců po skončení soutěže. Informace získané při soutěži jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně.Na http://www.kabati.cz/fanklub, tj. zde, se uveřejní pouze jméno, příjmení a bydliště vítězů.Jejich použití se řídí zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.http://www.kabati.cz/fanklub 3.) Organizátor si vyhrazuje právo za soutěže kohokoliv vyřadit(především se jedná o soutěžící, jež porušili pravidla). 4.) Výhru nelze právně vymáhat. 5.) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, přerušit či odložit. V takovém případě organizátor oznámí tyto změny předem na stránkách fanklubu - http://www.kabati.cz/fanklub http://www.kabati.cz/fanklub

6 Vítězové kategorie „člen fanklubu Kabát“ 1.místo – návštěva kabátí zkušebny a poslech písniček z připravované nové desky Kamča Sochorovská 2.místo – návštěva zkušebny Kabátu a poslech nových písniček z připravované desky Zbyňda Musil 3.místo – návštěva u Kabátů ve zkušebně a poslech písniček z nově připravované desky Lenka Čiháková 1. místo – certifikát o absolvování základního kurzu komunikačního muzikantského minima + suvenýr od Kabátů maculiacka 2. místo – certifikát o absolvování základního kurzu komunikačního muzikantského minima + backstage pass Turné Corrida 2007 joy3 3. místo – certifikát o absolvování základního kurzu komunikačního muzikantského minima + foto skupiny Kabát Kumakubo Neregistrovaní váhavci

7

8 S KABÁTY ve zkušebn ě !

9 Vzhledem k tomu, že se se š lo vždy několik soutěž í c í ch se shodným počtem bodů a bylo nutno určit pořad í pro př í pad určen í n á hradn í ků pro návštěvu zkušebny, byla dal ší um í stěn í určena losem. Kategorie „ fanklub á ck á“ : 4. m í sto – Jindra Čejka, Miskovice, 16 b. 5. m í sto – Ivana Jaklov á, Ú st í nad Labem, 16 b. 6. m í sto – Luci212, Kladno, 16 b. 7. m í sto – Hary285, Miskovice, 16 b. 8. m í sto – Laděna Čejkov á, 16 b. 9. m í sto – Luk áš Sl á ma, Msti š ov, 16 b. 10.m í sto – Mirek Dvoř á k, 15 b. 11.m í sto – Vlčanda, 15 b. 12.m í sto – Neo, 14 b. 13.m í sto – Libor Petrus, li.12, 14 b. 14.m í sto – Jiř í Kohout, ZED, Praha, 14 b. 15.m í sto – Mark é ta Hlou š kov á, 14 b. 16.m í sto – Ale š Horský, 14 b. 17.m í sto – Karel Ma š a, 13 b. 18.m í sto – F. V í zdalov á, Fany, 13 b. 19.m í sto – Petr H á se, LesPaulik, 13 b. 20.m í sto – Tom áš Strnad, Strny, 13 b. 21.m í sto – Luk áš Salaj, Sally, 13 b. 22.m í sto – D áš a Tesařov á, dagte, 13 b. 23.m í sto – Petr Lipar, Lipi, 13 b. 24.m í sto – Josef Doubek, Duby, 13 b. 25.m í sto – Jan Hatlapatka, U.D.O., 12 b. 26.m í sto – Kristýna Čern í kov á, Kykinka, 12 27.m í sto – David Gr é nar, Greny, 12 b. 28.m í sto – M íš a Holomkov á, misa, 12 b. 29.m í sto – Naty, 10 b. V š ichni výherci budou včas informov á ni o tom, jak bude prob í hat n á v š těva ve zku š ebně a ostatn í z á ležitosti s t í mto sv á tkem spojen é ! Sledujte tak é pečlivě www.kabati.cz/fanklub.

10 m í sto – maculiacka, 16 b. m í sto – joy3, 15 b. m í sto – Kumakubo, 14 b. m í sto – MaR.015, 13 b. m í sto - Jan Andrla, 13 b. m í sto – Dajo š ek, 12 b. m í sto – Eva I š tokov á, 12 b. m í sto – lili 81, 9 b. m í sto – Tygy, 8 b. – neuspěl jsi, ale zato jsem se dobře pobavila!

11 1. Co je to „playlist“? a) Jmenný seznam kapel s uvedením pořadí a času, kdy vystupují ( festivaly). b) Jmenný seznam hráčů (muzikantů) a zaměstnanců agentury, který je podkladem pro výplaty mezd. c) Jmenný seznam skladeb v pořadí, jak jsou hrané při konkrétním vystoupení. 2. „Hendka“ je : a) Výraz převzatý z němčiny (das Hand=ruka)označující mobilní telefonní přístroj používaný manažerem výhradně pro svolávání jednotlivých členů kapely těsně před vystoupením. b) Výraz převzatý z angličtiny(the hand=ruka) označující dívku, která je při vystoupeních pověřena různými neodkladnými důležitými úkoly, tzv.“ k ruce“, nebo-li „pravá ruka“ kapely atd. c) Výraz převzatý a upravený označující bezdrátový mikrofon. 3.„Kopákem “ je nazýván : a) Buben, do kterého se „kope“, neboť je ovládán bubeníkovou nohou. b) Technik, do kterého se kope, v případě, že někde usnul, neboť je ovládán nohou šéfa techniků. c)Zaměstnanec, který hloubí (kope) díry, potřebné k ukotvení vysokých sloupů jevištní konstrukce zpravidla na fotbalových hřištích. 4. Side fill je : a)boční odposlech, b)zadní odposlech, c) čtecí zařízení.

12 5. Drum fill je: a) boční odposlech, b) čtecí zařízen, c) Hurvajzův odposlech. 6. Co si představujete pod výrazem „bílej digital dýlej“ : a) Nevím. b) Krabička u kytary, která přepíná zvuky, značky Delay, v bílém provedení. c) Část textu písně Virtuoz z desky Corrida. 7. Co znamená přezdívka Entý : a) Zkratka počátečních písmen N.T. označující funkci nástrojový technik. b) Hlavní hrdina amerického filmu Stevena Spielberga E.T.Mimozemšťan. c) Počáteční písmena přezdívky jednoho z kytaristů kapely Kabát, jehož charakteristickou vlastností je, že ničemu nevěří. 8. Když se řekne „véčko“, znamená to, že : a) Frontman skupiny Kabát hovoří o svém novém oděvním doplňku s výstřihem do V. b) Hurvajz signalizuje, že potřebuje dvě piva. c) Kytaristé hovoří o svých pracovních nástrojích.

13 9. Co znamená, když se řekne, že je „blbá zem“: a) Slangový výraz pro město nebo místo s nevyhovujícím publikem. b) Špatně uzemněné podium. c) Nekvalitní povrch před jevištěm, tzv. „vyšlapanej plac“. 10. Co dělá booster : a) Člověk z realizačního týmu, pověřený nošením piva. b) Zařízení, které hutní zvuk. c) Kontroluje vstupenky. 11. Skina je : a) členka ultrapravicového extremistického hnutí. b) povrch podlahy stage připomínající kůži. c) plachta z lehkého průsvitného materiálu zpravidla černé barvy, zakrývající konstrukci stage. 12. Back drop je : a) zadní závěs, b) opona, c)střecha.

14 13. Boďák je : a) V muzikantské hantýrce bodyguard, který střeží jednotlivé členy kapely. b) Sešit sloužící k zapisování bodového hodnocení pořádku na pokojích jednotlivých členů kapely při turné. c) Bodový reflektor, osvětlující jednotlivé členy kapely při koncertě. 14. Kde můžete vidět nejvíc „šavlí“ pohromadě : a) Na stanovišti TOI. b) V okolí občerstvovacích stánků. c) Ve stánku zvukaře a osvětlovačů. 15. Co jsou to „lupy „: a) Zvětšovací skla sloužící osvětlovačům k vytváření laserových efektů. b) Nahraná muzika podbarvující zvuk kapely (např. smyčce). c) Nerozlučný průvodce rockerových dlouhých vlasů.

15 16. Kdo je „lupič“ : a) Ten, co pouští lupy. b) Ten, co tančí s vlky. c) Ten, co tančí s bedny. 17. Co jsou to „světlušky“ : a) Drobný noční hmyz. b) Rozsvícené zapalovače při refrénech. c) Členové týmu osvětlovačů. Věřím, že tento výběr se stane základem k vytvoření prvního rockového slovníku jako nástroje sloužícího k dorozumění mezi nejširšími vrstvami veřejnosti.Další pokusy budou jistě následovat. Za případnou chybičku se velmi omlouvám a pokud bude v mých silách, opravím Tak zas někdy … evita, Entý

16 Sokolovna Košťany


Stáhnout ppt "vyhodnocení Ahoj všem, kdo soutěžili i těm, kdo to nestihli nebo si zkrátka netroufli. Několik slov pro osvěžení paměti : Soutěž vznikla za vydatné pomoci."

Podobné prezentace


Reklamy Google