Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do čistých prostorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do čistých prostorů"— Transkript prezentace:

1 Úvod do čistých prostorů
Jiří Moninec G.M.PROJECT s.r.o. Janská 4, Opava 11/2008

2 Úvod do čistých prostorů
před 100 lety byly navrženy první čisté prostory v nemocnicích na infekčních odděleních Pasteur, Koch, Lister - bakterie jsou příčinou infekce ochránit pacienta před vnější infekcí přívod filtrovaného vzduchu a pozitivní tlak vzduchu 11/2008 Úvod do čistých prostorů

3 Úvod do čistých prostorů
moderní průmysl vyšší požadavky na čistotu prostředí při výrobě některých komponentů letadel, přístrojů, náročné techniky k velkému rozmachu došlo až v 60-tých letech v USA Dr. Willis Whitfield vyvinul koncept jednosměrného proudění vzduchu a postavil první čistý prostor v 1961 11/2008 Úvod do čistých prostorů

4 Úvod do čistých prostorů
NASA a čisté prostory NASA vesmírný program je hlavní silou moderní technologie čistých prostorů. „Politika pro US vesmírné pokusy jde přímo k zabránění rozšíření biologické kontaminace a zaručení jistoty 0,999, že živé pozemské organismy nebudou dopraveny na jiné planety.“ Standard NASA „Clean rooms ande work Stations for Microbiologicaly Controlled Enviroment“ je základem pro FDA předpisy pro MB monitorování 11/2008 Úvod do čistých prostorů

5 Kde se používají čisté prostory?
1. skupina Mikromechanismy mikrohydraulika, gyroskopy, kompaktní disky Automobily autolakovny Elektronika procesory, IO, televizní obrazovky, magnetické pásky Optika čočky, fotografické filmy, laserové přístroje 11/2008 Úvod do čistých prostorů

6 Kde se používají čisté prostory?
2. skupina Biotechnologie antibiotika, genetické inženýrství Zdravotnické pomůcky kardiostimulátory, umělé cévy, injekční stříkačky, implantáty Farmacie sterilní výroby, ochrana některých kritických kroků Nemocnice operační sály, izolace infekčních pacientů Potraviny a nápoje výroba piva, nesterilní potraviny a nápoje 11/2008 Úvod do čistých prostorů

7 Čisté prostory – technologické procesy
První skupinou jsou čisté prostory, ve kterých je důležitým parametrem počet neživých mikročástic Druhou skupinou jsou ty čisté prostory, kde je základním parametrem možný výskyt živých částic (mikroorganismů) 11/2008 Úvod do čistých prostorů

8 Čisté prostory ve farmacii - produkty
Parentální přípravky Oční přípravky Masti a krémy pro speciální použití Zdravotnické pomůcky a materiály Výplachové roztoky Substance Biologické materiály 11/2008 Úvod do čistých prostorů

9 Čisté prostory ve farmacii - procesy
Vzorkování surovin Mikrobiologické testování materiálů a produktů Navažování surovin Lokální ochrana prostředí 11/2008 Úvod do čistých prostorů

10 Čisté prostory ve farmacii – kvalitativní požadavky
udržení sterility při aseptických operacích minimalizaci výskytu pyrogenních látek minimalizaci výskytu mechanických částic omezení křížové kontaminace přenosem prostředím 11/2008 Úvod do čistých prostorů

11 Čisté prostory ve farmaceutické výrobě
Existuje pouze jediný důvod pro používání čistých prostorů – Zajištění kvality produktu ochrana kritických operací při sterilní výrobě ochrana produktu exponovaného prostředím 11/2008 Úvod do čistých prostorů

12 Čisté prostory – kritické operace
všechny operace při výrobě a plnění sterilních přípravků všechny operace zajišťující sterilitu obecně nebo kontrolovaný výskyt MB kontaminace operace, kdy produkt je exponován okolním prostředím a mohlo by dojít ke kontaminaci částicemi křížové mikroorganismy 11/2008 Úvod do čistých prostorů

13 Definice čistého prostoru
“Čistý prostor - definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty pro částice ve vznosu.” 11/2008 Úvod do čistých prostorů

14 Úvod do čistých prostorů
Čistý prostor musí se skládat ze dvou základních a neoddělitelných částí: prostoru odděleného stavebními prvky tak, že je izolován od vnějšího prostředí klimatizační jednotkou (HVAC), vybavenou dokonalou filtrací vzduchu ohřívací díl, chladicí díl, parní zvlhčovač a vícestupňovou filtrací vzduchu (HEPA filtry) 11/2008 Úvod do čistých prostorů

15 Úvod do čistých prostorů
Čistý prostor 11/2008 Úvod do čistých prostorů

16 Úvod do čistých prostorů
Čistý prostor důležitým faktorem je typ proudění vzduchu promývání prostoru a odvádění mechanických částic ve vznosu (Airborne Particles) zajišťuje samočisticí schopnost prostoru 11/2008 Úvod do čistých prostorů

17 Čistý prostor – parametry prostředí
Typický počet neživých částic ve vzduchu ve městě je částic/ m3 (0,3 µm velkých). Nejběžnější jednotkou při měření velikosti částic je mikron (µm). Pro srovnání lidský vlas má průměr asi µm. Velikost nejmenší částice viditelné lidským okem je přibližně 50 µm (v ideálním případě). Mnoho částic velikosti přibližně 20 µm se uvolňuje olupováním kůže a z dýchacího traktu člověka. Typická velikost baktérie je v rozsahu 0, µm. Typická velikost viru je v rozsahu 0, ,1 µm. 11/2008 Úvod do čistých prostorů

18 Úvod do čistých prostorů
HEPA filtry Definice HEPA filtru ze směrnice IES: "Jednorázové rozšířené filtrační medium typu suchého filtru v tuhém rámu, které má minimální účinnost záchytu částic 99,97% pro termálně generované částice dioktylftalátu (DOP) o velikosti 0,3 µm (nebo pro specifikovanou alternativní metodu)." 11/2008 Úvod do čistých prostorů

19 Částice a mikroorganismy
předpokládá, že MO musí být spojeny s pevnou částicí většina MO má velikost větší než 0,3 µm HEPA filtr odloučí částice ze vzduchu; MO vázané na tyto částice rovněž neproniknou do prostoru čím vyšší požadavek na minimalizaci MB kontaminace, tím větší účinnost filtrů musí být použita 11/2008 Úvod do čistých prostorů

20 Hlavní parametry čistého prostoru
třída čistoty úroveň MB kontaminace typ proudění diference tlaku teplota a relativní vlhkost vliv technologie osvětlení, hluk, vibrace 11/2008 Úvod do čistých prostorů

21 Čistý prostor - třída čistoty
je statisticky přípustný počet částic velikosti 0,5 µm a větších ve ft3 nebo m3 základní parametr čistého prostoru a pro danou kritickou operaci pro farmaceutické čisté prostory je hodnocen výskyt částic 0,5 µm a 5,0 µm 11/2008 Úvod do čistých prostorů

22 Čistý prostor - úroveň MB kontaminace
je statisticky vyjádřený přípustný výskyt CFU v jednotce objemu vzduchu nehodnotí se jednotlivé MO, ale pouze takové, které mají schopnost vytvářet kolonie při množení základní parametr čistého prostoru při aplikaci ve farmaceutickém průmyslu vzduch povrchy stěn, stropů, podlah personál, rukavice 11/2008 Úvod do čistých prostorů

23 Čistý prostor - typ proudění
jednosměrné (laminární) proud vzduchu mající obecně paralelní tokové křivky pohybující se jedním směrem a vykazující stejnoměrnou rychlost v průřezu toku nejednosměrné (turbulentní) proud vzduchu, který nevyhovuje definici jednosměrného toku vzduchu smíšené 11/2008 Úvod do čistých prostorů

24 Čistý prostor - diference tlaku
v čistém prostoru musí být vytvořena tlaková bariéra, která chrání čistý prostor proti průniku kontaminace z okolního prostředí a musí být trvale udržována kontaminaci může způsobit také personál, nástroje a materiál, proto jsou na vstupu a výstupu čistých prostorů vždy personální a materiálové propusti (airlock) tlakové bariéry proti okolí rozdíl tlaků mezi čistým prostředím a okolím je obvykle 15 Pa tlakový rozdíl mezi různými třídami čistoty je obvykle 10 Pa v tlumeném provozu je obvykle přetlak 5 Pa 11/2008 Úvod do čistých prostorů

25 Čistý prostor - teplota a relativní vlhkost
má nepříznivý vliv na zdraví pracovníků nebezpečí poškození sliznic a infekční onemocnění pokud nemá T a RH vliv na kvalitu produktu léto: 24°C ± 2°C 50 % ± 10 % zima 22°C ± 2°C 50 % ± 10 % pokud má T a RH vliv na kvalitu produktu (šumivé tablety), musí být parametry vhodné pro produkt 11/2008 Úvod do čistých prostorů

26 Čistý prostor - ostatní parametry
estetické provedení barevné řešení zón nebo některých prvků 11/2008 Úvod do čistých prostorů

27 Technické standardy pro čisté prostory
cílem je, aby čisté prostory byly správně navrhovány montovány užívány kontrolovány EU, PIC/S - Anex 1 US FS 209E ISO TC 209 11/2008 Úvod do čistých prostorů

28 US Federal Standard FS 209 E
11/2008 Úvod do čistých prostorů

29 US Federal Standard FS 209 E
V současné době již norma US Federal Standard 209E není platná a místo ní se doporučuje používat normy ISO Nicméně s US FS klasifikací se v praxi často setkáváme, proto je užitečné znát její zdroj a definici. 11/2008 Úvod do čistých prostorů

30 Úvod do čistých prostorů
Předpisy EU a PIC/S The Rules govering Medicinal Products in the European Comunity Volume IV Guide to Good manufacturing practice for the medicinal products Annex 1 Manufacture of sterile medicinal products 11/2008 Úvod do čistých prostorů

31 Úvod do čistých prostorů
Předpisy EU a PIC/S 11/2008 Úvod do čistých prostorů

32 Úvod do čistých prostorů
Předpisy EU a PIC/S Třída A: lokální zóna pro vysoce rizikové činnosti, t.j. plnicí zóna, uzavírací místo, dávkovací zásobník pro zátky, otevřené ampule a lahvičky, vytváření aseptického propojení podmínky jsou dosahovány pracovním místem s laminárním prouděním vzduchu rychlost vzduchu 0,36 – 0,54 m/s v pracovním místě Třída B: pozadí pro zónu třídy A Třída C a D: pro provádění méně kritických činností výroby sterilních produktů 11/2008 Úvod do čistých prostorů

33 Úvod do čistých prostorů
Předpisy EU a PIC/S 11/2008 Úvod do čistých prostorů

34 Úvod do čistých prostorů
Norma ISO 14644 Mezinárodní normalizační organizace (ISO, International standard organization) připravuje a vydává mezinárodní normy prostřednictvím svých technických komisí. Pro řešení problémů čistých prostor připravila technická komise ISO/TC 209 mezinárodní normu ISO "Cleanrooms and associated controlled enviroments" (Čisté prostory a příslušné řízené prostředí), která zahrnuje následující části: 11/2008 Úvod do čistých prostorů

35 Úvod do čistých prostorů
Norma ISO 14644 Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu Část 2: Specifikace zkoušení a sledování pro průběžné ověřování shody s ISO Část 3: Metrologie a testovací metody Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu Část 5: Provozování Část 6: Pojmy a definice Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí) 11/2008 Úvod do čistých prostorů

36 Úvod do čistých prostorů
Norma ISO 14644 11/2008 Úvod do čistých prostorů

37 Úvod do čistých prostorů
Norma ISO 14644 Normy ISO řeší a popisuje tyto oblasti ČP: m základní členění na třídy čistoty m měření částic a jiných parametrů čistých prostor m návrh a konstrukce čistých prostor m provoz čistých prostor m speciální použití čistých prostor 11/2008 Úvod do čistých prostorů

38 Úvod do čistých prostorů
Závěr technika čistých prostorů se stala významným prvkem při zajišťování jakosti výroby léčiv dobré porozumění vlastnímu principu čistých prostorů, pochopení standardů a jejich správná aplikace může zajistit požadovaný cíl 11/2008 Úvod do čistých prostorů


Stáhnout ppt "Úvod do čistých prostorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google