Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VADY SVARŮ ČSN EN ČSN EN ISO 5817 D C B

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VADY SVARŮ ČSN EN ČSN EN ISO 5817 D C B"— Transkript prezentace:

1 VADY SVARŮ ČSN EN 25817 ČSN EN ISO 5817 D C B
Stupně jakosti pro vady svarových spojů D C B Nízká kvalita svarů Střední kvalita svarů Vysoká kvalita svarů

2 Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817
Číslo vady Název vady 100…………………….. 104…………………….. 2017…………………… 2025…………………… 401…………………….. 4021…………………… 5011…………………… 5012…………………… 5013…………………… 502…………………….. 503…………………….. 504…………………….. 505…………………….. 506…………………….. 509…………………….. Trhlina Kráterová trhlina Povrchový pór Koncová kráterová staženina Studený spoj Neprovařený kořen Souvislý zápal Nesouvislý zápal Vruby v kořeni Nadměrné převýšení tupého svaru Nadměrné převýšení koutového svaru Nadměrné převýšení kořene Strmý přechod svaru Přetečení Proláklina

3 Označování vad svarů dle
ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 511…………………….. 510…………………….. 512..…………………… 515…………………….. 516…………………….. 517..…………………… 5213…………………… 5214…………………… 601…………………….. 602…………………….. 507…………………….. 508…………………….. 617…………………….. Neúplné vyplnění svaru Díra Nadměrná asymetrie koutového svaru Hubený kořen Pórovitost kořene Vadné napojení Podkročení velikosti koutového svaru Překročení velikosti koutového svaru Dotyk elektrodou Rozstřik Lineární přesazení Úhlové přesazení Špatné sestavení koutových svarů

4 2017…..povrchový pór Příčiny vzniku: Ojedinělý pór Dlouhý oblouk
Nadměrná vlhkost obalu Nevhodný ochranný plyn Shluk pórů

5 401……studený spoj Příčiny vzniku: Nevhodné parametry
Vysoká postupová rychlost Nevhodná technologie svařování

6 4021…neprovařený kořen Příčiny vzniku: Vysoká postupová rychlost
Nevhodné parametry Malá styčná mezera Velké otupení v kořeni

7 5011…souvislý zápal 5012…nesouvislý zápal Příčiny vzniku:
Nevhodné parametry 5011 Velká postupová rychlost Nerovnoměrný pohyb hořáku 5012 Příčiny vzniku: 5011 Nevhodné parametry Špatný úhel hořáku

8 5013…vruby v kořeni svaru Příčiny vzniku: Nevhodné parametry
Nezvládnuté napojení svaru Nevhodná styčná mezera Nevhodné otupení v kořeni

9 502…nadměrné převýšení tupého svaru
Příčiny vzniku: Nevhodné parametry Nevhodný příčně kývavý pohyb Nevhodný podélný posuv

10 503…nadměrné převýšení koutového svaru
Příčiny vzniku: Nevhodně zvolené parametry Špatná volba přídavného materiálu Vlivem převýšení koutového svaru vzniká vrub v přechodu svaru Špatný úhel svař.hořáku 506-přetečení kovu-vzniká studený spoj

11 511…neúplné vyplnění svaru
Příčiny vzniku: Nevhodně zvolené parametry Špatná styčná mezera Velké otupení v kořeni

12 512…nadměrná asymetrie koutového svaru
Příčiny vzniku: Špatný úhel svař.hořáku Nevhodný pohyb hořáku Špatné sestavení dílců

13 517…vadné napojení svaru Zatavená struska Příčiny vzniku:
Špatný úhel svař.hořáku Nevhodně zvolené parametry Nevhodně zvolený začátek svaru

14 5213…podkročení velikosti koutového svaru
Příčiny vzniku: Nevhodně zvolené parametry Špatná volba přídavného materiálu Nevhodný podélný posuv Nezvládnutý příčně kývavý pohyb

15 602…rozstřik kovu vedle svaru
Příčiny vzniku: Nevhodně zvolené parametry Dlouhý oblouk Nevhodně zvolená oblast stability hoření oblouku

16 zatavená struska rozstřik kovu zápal přetečený kov

17 2017…póry Příčiny vzniku: Dlouhý oblouk
Špatná volba přídavného materiálu Nevhodně zvolené parametry Nevhodný ochranný plyn

18 401…studený spoj 2017…póry Příčiny vzniku: Dlouhý oblouk
Nevhodně zvolené parametry Nevhodný ochranný plyn Špatné sestavení dílců Špatná styčná mezera

19 401…studený spoj 2017…póry Příčiny vzniku: Dlouhý oblouk
Nevhodně zvolené parametry Nevhodný ochranný plyn Špatné sestavení dílců Špatná styčná mezera

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Jakost


Stáhnout ppt "VADY SVARŮ ČSN EN ČSN EN ISO 5817 D C B"

Podobné prezentace


Reklamy Google