Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. Řecko: předřecké motivy v mysteriích a „normální“ řecké náboženství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. Řecko: předřecké motivy v mysteriích a „normální“ řecké náboženství"— Transkript prezentace:

1 5. Řecko: předřecké motivy v mysteriích a „normální“ řecké náboženství
1. tisíciletí před n. l. (na starším základě). Extrémní příklon k mýtu, zobrazování a „hrám“, později divadlo… Mysteria jako relikt starších kultur. „Homérské“ náboženství a jeho proměny v průběhu antiky. Panhelénská („všeřecká) kultovní centra: hry, divadla a věštírny. Posvátná místa, oltáře, chrámy a sochy.

2 5. 1. Řecko: Mysteria jako relikty starších kultur
Mysteria jsou v Řecku nejspíš reliktem kultur doby bronzové, občas asi šlo o přechodové (iniciační) rituály, mnohdy s využitím metamorfované neolitické tematiky (zemědělské). Neřecké souvislosti: Thrákové, maloasijské a ostrovní kultury (Kyklady, Kréta), Foiníčané. V řecké antice se další proměnou stala s přechodového rituálu mysteria. Často v uzavřeném prostoru (v chrámu pro lidi uvnitř). Nejslavnější mysteria v Řecku: Eleusinská Samothrácká Fenejská, Lykosúrská (v Arkádii na Peloponésu); Naxijská (Gyroulas)…

3 Eleúsis Od archaické řecké antiky je to athénský státní kult, vedený ovšem údajně thráckým rodem Eumolpovců. Analogie plodnosti země, pole, zvířat, žen. Vegetační cyklus, setba a sklizeň, metafora pole. Člověk je pozemšťan, závislý na nebi (počasí) a zemi (úrodě): „Rosu dejte nebesa shůry, otevři se země a vydej spásu!“ Individualita, smrtelnost a sex patří k sobě, jsou to různé stránky téže životní dispozice – izolovaně není nic z této trojice možné: „Zrno, pokud nezemře, nevydá plod.“ O eleusinských mysteriích víme hodně, avšak krom toho hlavního. Viz fotky z areálu, z místního muzea, nálezů jinde.

4 Eleúsis - obřad Několikadenní obřad začíná průvodem z Athén (něco přes 15 km). Podmínky zasvěcení: Nebýt vrah Věk aspoň 15 let Rozumět aspoň pasivně řecky Veselé obscénnosti „na mostě“ v půli cesty = rozloučení s všedností. Průvod jde hledat ztracenou Persefonu (Koré, „Dívka“). Koupel v moři a tanec na kopci, oběť prasete, zakopání a vykopání březí svině. Hlavní obřad ve zvláštním velkém chrámu pro lidi uvnitř, což jinak není v Řecku obvyklé. Patrně divadelní představení příběhu o Démétér a Koré (Persefoné). Zázračně vyrostlý klas obilí, v noci „v přítomnosti obou bohyň“; účastník má asi najít bohyně (nebo syna Koré) uvnitř sebe, ztotožnit se s nimi.

5 5. 1. 1. 2. Příběh (mýtus) o Démétér a Persefoné (Koré)
Bohyně Démétér působí plodnost polí, zvířat a žen. Zobrazovaná jako stará dáma v černém. Foto Démétér. Její krásná mladá dcera Persefoné (= Koré = „Dívka“) si vyšla natrhat šafrán; náhodou tak činila u ústí podsvětí v Eleúsině, nejspíš o tom ani nevěděla – a podsvětní bůh Hádés ji unesl. Foto: Persefoné (Koré), Hádés. Démétér to dlouho neví, truchlí, je naštvaná, ergo: neprší, pole nerodí, zvířata nerodí, ženy nerodí, muži nemají radost z plození („konec světa“ na řecký způsob). Démétér hledá dceru, až přijde do Eleúsiny, unavená usedne na okraj studny. Tamní mladá princezna nebo služka Iambó nebo Iambé ji ukonejší veselými oplzlostmi („iamby“), čímž ji přiměje k jídlu a pití (kykeón). Démétér se usadí v místním královském paláci, časem zasvětí prince Triptolema do pěstování obilí.

6 5. 1. 1. 3. Příběh o nalezení mladé bohyně Persefoné (Koré)
Démétér zjistí, že její dcera je dole v Podsvětí, u Háda. Démétér si vymůže, aby Hádés její dceru vrátil na svět. Hádés se ale pojistil tím, že s ní snědl rudé granátové jablíčko – a ona jedla dokonce i s pecičkama. Proto už může na svět vždycky jenom na část roku - a navíc s Hádem čeká syna. Původně asi dívčí iniciační rituál (do ženské dospělosti), přeznačený na obecnou iniciaci do vztahů individuality, smrtelnosti a sexu. Původní kontext umění pěstování obilí (vegetační cyklus setby a sklizně) zůstal.

7 Samothráké Mysteria na ostrově v severovýchodní Egeidě, nedaleko ústí Dardanel. Kontexty námořnické až drsné. Víme o tom málo. Podmínky účasti: prý věk aspoň 18 let (asi ne vždycky, viz Arsinoé). Hlavními postavami jsou „Velcí bohové“ (Megaloi Theoi), čili Kabeirové (Kabeiroi), což je ovšem řecká zkomolenina fénického výrazu „Velcí bohové“ (Chabirim). Nejsou to žádní z normálních řeckých bohů, i když se pak s některými dávají do souvislosti. Je to asi také o původu lidských schopností všeho druhu (k neduživému „prvnímu člověku“ přicházejí Pronikavý a Moc). Viz fotky. Obřad prý začíná čímsi na způsob zpovědi, pokračuje jakýmsi nazíráním, vrcholí prozřením (epopteia). Asi je to divoké (kam se hrabe slušňácky sehraný hieros gamos v Eleúsině).

8 5. 2. Řecko: „Homérské“ náboženství a jeho proměny v průběhu antiky.
Mysteria máme za sebou, o jednotlivých „normálních“ řeckých bozích až příště. Homérské eposy (kolem -800) ukazují náboženské reálie své doby i konce doby bronzové („válka o Tróju“ v -12. století). Hésiodos podává (po roce -700) pokus o systematizaci náboženství. Takových je pak víc. Koncem archaické doby (-6. století) se ustavuje ten typ řeckého náboženství, který pak (výtvarně proměněný v klasické době) vytrvá do konce antiky.

9 5. 2. 1. Bohové a lidé v řeckém náboženství
Bohové jsou součástí světa; netvoří svět, jen ho pořádají. Bohové jsou součástí přírody, skutečnosti (fysis, φύσις). Řecko nezná rozlišení na „přirozené a „nadpřirozené“. Bohové jsou věční, i když se rodí. Bohové jsou nesmrtelní, i když někteří umírají, občas dokonce v pravidelném cyklu. Lidé jsou smrtelní, jsou „smrtelníci“. Vztah k bohům neurčuje víra, ale úcta (motlitby, oběti), mýty (poezie) a zpodobování (výtvarné). Na rozdíl od bohů mají lidé vůli, což není nic moc. Nad lidmi (i bohy) vládne Osud (viz Odipús, texty O osudu, Drama o probuzení). Jindy je Osud „úradek Diův“.

10 5. 2. 2. Příkazy a zákazy v řeckém náboženství
Řecké náboženství není eupraktické, velice málo reguluje konkrétní individuální život. Nemoralizuje, neomezuje. Pouze: Pět obecně zakázaných skutků: Vražda (zabití člověka mimo válku) Incest Nechat staré nemocné rodiče hladovět a bez péče Zrada státu ve stavu války Znemožnit průběh veřejné bohoslužby (pak zneužíváno) Ostatní činy nejsou vždy dobré, ale závislé na kontextu; tyto jsou špatné vždycky. Neplatí, že co není zakázáno, je dovoleno. Malou roli má záměr (úmysl), spíš podle výsledku. Spíš než o hříchy jde o „poskvrnění“ (miasma).

11 5. 3. Panhelénská kultovní centra
Od -8. století stoupá role všeřeckých náboženských center, kde se potkávají Řekové z různých kmenů a států. Tyto původně lokální kulty mají jednotící roli. Hlavně: Athény Delfy (v horách, pohoří Parnássos) Olympie (na Peloponésu, ne pod Olympem) Délos (kykladský posvátný ostrov) Většinou jsou tam stará kultovní místa s novými chrámy, ale i hry, divadla a věštírny. Pokračuje však tradice lokálních kultů, včetně třeba jeskynních.

12 Posvátná místa Opakování části fenomenologie náboženství (3.4.), vztažené na Řecko. Vrcholky hor: Olympos (je však jich víc), Parnássos, Kronův pahorek v Olympii; Lykaion, Kylléné, Kótilion a Akrokorint na Peloponésu; Kynthos na Délu; Zás na Naxu, … Jeskyně (většinou jde o jeskyně božího narození, často Diova): Psychro, Mínoův stůl, Ída a Kamarská na Krétě; Hyakinthova na Délu, Zás na Naxu; Kórycká nad Delfami; Hermova na Kylléné; kuriozitou je kontinuální (teď pravoslavný) kult v jeskyni na ostrově Íraklia (Malé Kyklady). Skalní terasy pod horami jsou typickými místy pro Apollóna (viz tam). Prameny a bystřiny (věštné, nymf, Artemidy). Zelenající se mokřadla nebo lesy (Artemidy, nymf, Pana). Mysy (Poseidóna), například Súnion. Pahorky v centru města osídluje často Athéna, např. athénská akropolis.

13 Hry Nejde jen o sport, konají se k potěše bohů i lidí a mají sakrální význam. Navazují na hostinské a pohřební hry pozdně bronzové doby. Konají se k uctění poraženého, někdy i k oslavě vítěze. Protivníka je totiž nutné úplně zničit a pak uctít. Později z toho pošlo: „Sláva vítězům, čest poraženým!“ Různé discipliny, hlavně atletické (běžecké) a jezdecké. K tomu se staví stadion, délka jeho tratě je taky délkovou jednotkou. Nejslavnější antické stadiony (stadia v místech panhelénských her): Olympie: K uctění poraženého Krona a oslavě Diova vítězství Delfy: K uctění poraženého Pythóna a oslavě Apollónova vítězství Nemea: Na památku zemřelého maličkého prince Ofelta Isthmia: Na počest zabitého vozataje

14 Věštírny Věští Zeus. Někdy sám, např. skrze šumění dubu, zvuk větru (Dódóna); blesky; let ptáků; házení kostek (původně kůstky z nártu ovce). Často prostřednictvím Apollóna, který promlouvá skrze věštkyni, jejíž hlas někdy musí interpretovat theologové. Nejslavnější Apollónovy věštírny: Delfy (Delfoi) – složitý rituál, po předběžných věštbách a očištění pýthie v Kastalském prameni se věští v podzemí Apollónova chrámu, u Dionýsova hrobu, na trojnožce s „dračími“ zuby. Věštírna je úzce spojena s dějinami řecké filosofie Kláros a Didyma v Iónii (Malá Asie, teď v Turecku) Řekové ctili a pak i převzali taky Ammónovu věštírnu v oáze Siva v Egyptě. Další věštírny: Věštírna mrtvých (Nekromanteion) v severozápadním Řecku Kuriozitou je maličká věštírna na kykladském ostrově Amorgu, kontinuálně fungující do roku 1958

15 Oltáře a oběti Lidské oběti v Řecku skoro přestaly už v době bronzové, ale výjimky ještě z -6. století a v rustikálním prostředí i mnohem později (Lykaion). Zvířecí oběti jsou běžné, včetně většího počtu býků (Artemidě), což vyžaduje masivní oltář a odtok krve. Upečené maso se společně sní, je to společná hostina lidské obce pospolu i s bohy, jakési „přijímání“. K podobnému identifikačnímu přijímání slouží i rhyton. Obětní koláčky, ječmen... Úlitby: víno, mléko, voda… (občas krev ovce). Oheň, vykuřovadla (kadidla). Květiny, oběť slov (modlitba, logiké thýsia). Co je víc? Co je lepší? Oltář je většinou před chrámem, a musí odpovídat typu obětí. Viz fotky: oltáře, rituál a rituální náčiní.

16 Chrámy Původně spíš jenom zvýraznění posvátného místa, třeba ohrádka kolem posvátného stromu, jako se uchovala v Dódóně. Temenos. Už koncem bronzu palácová posvátná ohniště a chrámové místnosti. Od -8. století se staví skutečné chrámy. V -6. století dostávají podobu, jakou si u antického chrámu každý představuje. Dál už je to otázka spíš jen proměn výtvarného kánonu. Bohoslužba se obvykle děje před chrámem! V chrámu je běžným lidem nepřístupná místnost, adyton. Uvnitř chrámu je socha božstva, která se na svátky vynáší. Kněží (kněžky) o ni pečují. Kolem jsou další sochy, i venku. Pod chrámem nebo vedle chrámu bývá pramen.

17 Sochy a výtvarno Posvátná socha zpřítomňuje sílu toho božstva, které znázorňuje. Lidé se klaní zobrazenému božstvu, ne té soše (i když…). Od konce archaické doby se postupně vyděluje kategorie „umění“, předtím splývala s náboženstvím nebo se řemeslem. Souvisí to s výtvarným verismem (realismem) a s objevem perspektivy (kolem -400). Proto například Platón považuje „umění“ za úpadkové. Je jen velice málo kultur, které rozlišují „umění“ a „náboženské ztvárnění “: Řecko od klasické doby do konce antiky Evropa od renesance Prý něco v Číně (snad od středověku?) Skoro do konce klasické doby se v Řecku dodržuje zvyk, že bohové a muži se zobrazují převážně bez oděvu; bohyně a ženy oblečené. Na řeckém Východě je tomu ovšem naopak.


Stáhnout ppt "5. Řecko: předřecké motivy v mysteriích a „normální“ řecké náboženství"

Podobné prezentace


Reklamy Google