Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo Asie Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo Asie Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.11."— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo Asie Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.11

2 Obyvatelstvo Asie 1 Obr.1 Vysvětli příčiny tohoto počínání Indů.

3 2 Obyvatelstvo Asie V listopadu 2013 počet obyvatel ve světě dosáhnul 7,191 mld. V Asii ve stejné době stoupl počet obyvatel na 4,3 mld. Podíl počtu „Asiatů“ na celkovém počtu obyvatel ve světě je zhruba 60%.Průměrnou hustotou 161 ob./km2 je Asie nejhustěji osídleným světadílem. 1. Hustota osídlení Asie Nejvíce jsou osídleny oblasti nížin, povodí velkých řek a pobřežní oblasti s vhodnými podmínkami pro zemědělství, kde hustota zalidnění přesahuje na velkých plochách 500 obyvatel na 1 km2. Nejvyšší hustota zalidnění můžeme pozorovat v: Bangladéši (930obyv./km2), Maledivách (1000 obyv./km2), Hongkong a Singapur, ve kterých se hustota zalidnění pohybuje přes 6000 obyv./km2 se řadí mezi nejhustěji zalidněné oblasti na Zemi. Opakem jsou rozsáhlé oblasti na Sibiři, v centrální Asii či na Arabském poloostrově, kde hustota zalidnění klesá až na 1-2 obyvatele na km2. /Jen pro srovnání v České republice se hustota zalidnění pohybuje okolo 140 obyvatel na 1 km2./ . Pomůcka:

4 3 Obr.2

5 Vývoj počtu obyvatel ve světě a Asii, prognóza vývoje (v tisících).
4 Rok Svět Asie 1970 3 685 777 2 125 393 1980 4 437 609 2 622 565 1990 5 290 452 3 178 810 1995 5 713 073 3 448 034 2000 6 115 367 3 698 296 2005 6 512 276 3 936 536 2010 6 908 688 4 166 741 2020 7 674 833 4 596 256 2030 8 308 895 4 916 701 2040 8 801 196 5 125 3326 2050 9 149 984 5 231 485

6 Nejlidnatější státy světa, které se nacházejí v Asii (uvedeno v mil
Nejlidnatější státy světa, které se nacházejí v Asii (uvedeno v mil.) k 5 Pořadí stát počet obyv. v milionech Čína ,9 Indie ,9 Indonésie ,3 Pákistán ,2 Bangladéš ,7 Japonsko ,9 Vietnam ,6 Plodnost je jednou ze základních charakteristik obyvatelstva. Konkrétně se zmíníme o tzv. úhrnné plodnosti, která udává počet dětí na počet žen. Světový průměr se pohybuje okolo hodnoty 2,7. Stejně jako dělíme státy na vyspělé a rozvojové, můžeme pomocí hodnot úhrnné plodnosti charakterizovat obě zmíněné skupiny států i v Asii.

7 6 Hodnoty úhrnné plodnosti pro vybrané asijské státy v roce 2004.
Nejvyšší dosažené hodnoty v: Nejnižší dosažené hodnoty v: Afghánistán , Hongkong ,0 V. Timor , Korea (J) ,2 Jemen , Japonsko ,3 Palestina , Singapur ,3 Pákistán , Arménie ,3 Laos , Gruzie ,4 6 Obr.3 Rodinná fotografie členů rodiny pana Ziona z 30. ledna 2011 v indickém Baktawangu. S celkovým počtem 188 členů je rodina sedmašedesátiletého muže možná největší na světě.

8 Další charakteristikou vztahující se k obyvatelstvu je tzv
Další charakteristikou vztahující se k obyvatelstvu je tzv. naděje na dožití při narození, někdy označovaná jako střední délka života. 7 Průměrné hodnoty střední délky života dosažené v jednotlivých vybraných státech Asie v roce 2004. Nejnižší dosažené průměrné hodnoty Nejvyšší dosažené průměrné hodnoty Muži ženy muži ženy Afghánistán Japonsko Laos Izrael V. Timor Hongkong Kambodža Singapur Irák Korea Bangladéš S.A.Emir Jazykové skupiny Počet známých jazyků ve světě se pohybuje těsně pod hranicí V Asii se mluví asi 2270 jazyky ,což představuje přibližně 1/3 všech jazyků na Zemi.

9 8 Nejrozšířenější jazyky v Asii (pořadí, počet mluvčích v mil.)
1. mandarinská čínština 4. Arabština 5. Bengálština 6. Hindština 9. Japonština 11. Wu – čínština 12. Indonéština 13. Korejština 8 Víte, že... • Více než 2 miliardy lidí mluví některým indo-evropským jazykem? • Více než 1 miliarda lidí mluví čínsky? • Pro 350 milionů lidí je angličtina mateřštinou? • Více než 600 jazyků se používá jen na Nové Guinei? 

10 Které 3 jazykové rodiny jsou v Asii zastoupeny na největších územích ?
Hlavní jazykové rodiny – jejich světové rozložení 9 Které 3 jazykové rodiny jsou v Asii zastoupeny na největších územích ? Obr.4

11 III. Do kterého regionu patří muž na fotografii ?
Regionální členění Asie 10 A I.Přiřaď barvy k uvedeným regionům. B Severní Asie =    Střední Asie =    Jihozápadní Asie =    Jižní Asie =    Východní Asie =    Jihovýchodní Asie = C D E F II.Kterému regionu odpovídá složení obyvatel na diagramu? Obr.5 III. Do kterého regionu patří muž na fotografii ? Obr.6

12 Ketové (ketsky Ostygan) jsou sibiřský národ v současnosti obývající malé území v Krasnojarském kraji podél středního toku Jeniseje. Dříve než byli rozpoznáni jako samostatný národ, používalo se pro ně a některá další etnika společné označení Osťáci, pro samotné Kety pak jenisejští . 11 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.7

13 Předci Ketů doputovali do dnešního území z jižněji ležících oblastí
Předci Ketů doputovali do dnešního území z jižněji ležících oblastí. Legendy vypráví o dávném útěku před „horskými lidmi“ (Tystad) přes vysoké pohoří na sever do tajgy; nejpravděpodobnějším místem konání této události jsou Sajany na rusko-mongolské hranici. 12 Obr.8 Ketské tábořiště,1914 Podle sčítání lidu v roce 2002 žilo v Rusku 1494 lidí ketské národnosti). Ketštinu jako svůj jazyk uvedlo 485 z nich, což je patrně značně nadhodnocený odhad. Sociolingivistické průzkumy ukazují, že ketsky mluví dohromady necelých 150 obyvatel, z toho zdaleka ne všichni plynule.

14 Tradiční styl života 13 Obr.9
Hlavním způsobem obživy Ketů byl lov zvěře, rybolov a obchodování s kožešinami. Svou kořist (zejména divoké kachny, veverky) lovili dřevěnými šípy s otrávenými hroty, jako jed používali zkažený rybí olej. Tradičním ketským letním obydlím byly obytné lodě s plochým dnem zvané ilimka (na obrázku) a čumy, kryté plstí nebo pláty kůry, zvané qus. Zimu přečkávali v zemnicích /též=„zemljanky“/zvaných banggus; ženy s dětmi zůstávaly uvnitř, zatímco muži chodili na lov.

15 14 Obr.10 Dnešní Ketové jsou posledními přežívajícími příslušníky kdysi rozsáhlé skupiny národů obývajících rozsáhlé území na jihu střední Sibiře. Ostatní, jižněji žijící národy této skupiny byly asimilovány okolními (Rusy,Evenky,Chakasy) v průběhu 17.–19. století.

16 15 Počátkem 17.století dobyli oblast ruští kozáci a uvalili na Kety povinnost platit daně. Protože výše odváděných dávek závisela jen na libovůli úředníků, upadlo brzy mnoho Ketů do dluhů. Mnoho z nich zahynulo hladem, jiní na následky nemocí přivezených z Evropy (nešťovice,tyfus,chřipka). V 19.století byl národ natolik zdecimován, že již nebyl schopný samostatné existence nezávislé na ruském zásobování. Příchod sovětské éry znamenal konec nomádského způsobu života. Ketové byli nuceni se usadit v trvalých sídlech budovaných po sovětském vzoru. Děti začaly chodit do škol, na nižším stupni probíhala výuka nejdříve v ketštině, od 50. let výhradně rusky. Rusifikace proběhla prakticky ve všech oblastech denního, kulturního i společenského života. (Pozn. Ve výuce je využit film“Ketové“.)

17 Sídla Asie 16 aglomerace (světové pořadí) 1975 2003
Asie je typická velkoměsty nad 1 mil obyvatel. Těchto velkoměst v roce 2003 bylo v Asii 204. Ve světě v té době existovalo přes 400 aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 1 milion. Z 204 ležících v Asii se jen v Číně nacházelo 94 a v Indii 37 velkoměst. Vývoj počtu obyvatel v největších aglomeracích Asie (v mil.), řadová číslovka znamená postavení ve světě. aglomerace (světové pořadí) 1.Tokyo (+Jokohama,Kawasaki) , ,0 5.Mumbai (Bombaj) , ,4 6.Dillí , ,1 7.Kolkata (Kalkata) , ,8 9.Šanghaj (Shanghai) , ,8 10.Jakarta , ,3 12.Dháka , ,6 13.Ósaka – Kóbe , ,2 15.Karáčí , ,1 16.Peking (Beijing) , ,8 19.Metro Manila , ,4

18 17 I.Kolik % z 20 největších velkoměst leží v Asii?
Největší města světa – (bez aglomerací), tzv. cities I.Kolik % z 20 největších velkoměst leží v Asii? II.Kolik % z těchto 20 velkoměst leží v Číně? Pořadí město země - stát počet obyvatel rok 1. Shanghai China 17,836,133 2010 2. Karachi Pakistan 12,991,000 2008 3. Mumbai India 12,478,447 2011 4. Dhaka Bangladesh 11,875,000 5. Beijing 11,716,000 6. Moscow Russia 11,514,300 7. Istanbul Turkey 11,369,613 2007 8. São Paulo Brazil 11,244,369 9. Tianjin 11,090,314 10. Guangzhou 11,070,654 11. Delhi 11,007,835 12. Shenzhen 10,357,938 13. Seoul South Korea 9,708,483 14. Jakarta Indonesia 9,607,787 15. Tokyo Japan 8,949,447 16. Mexico City Mexico 8,851,080 17. Lima Peru 8,481,415 2012 18. Bangalore 8,425,970 19. Tehran Iran 8,293,140 20. Dongguan 8,220,237 zdroj: GeoHive. 17 Z 20 největších měst je 16 asijských ! Z 20 největších měst je 16 asijských !

19 I.Které z uvedených asijských zemí mají nejlepší předpoklady pro rychlý nárůst počtu obyvatel a vysvětli proč? II. O čem svědčí věková struktura obyvatel Japonska? 18 Obr.11

20 19 Použité zdroje: K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Wikimedia Commons Wikipedie K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2 Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008 Citace obrázků: Obr.1 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2Y9dcDMbUJMdlz6sg7VuJUsLe86ou1Aw-WdU1KIwzZ5in420dtw 19

21 Obr. 5 – NEZNÁMÝ. flickr. com [online]. [cit. 7. 5. 2014]
Obr.5 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.6 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo Asie Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.11."

Podobné prezentace


Reklamy Google