Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah k médiím a informačním technologiím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah k médiím a informačním technologiím"— Transkript prezentace:

1 Vztah k médiím a informačním technologiím
Jiří Sumbal

2 Průběh školení 1. den PŘEDNÁŠKA: 2. den PRAKTICKÁ PRÁCE: prezentace
diskuse skupinové úkoly 2. den PRAKTICKÁ PRÁCE: tvorba mediálního sdělení a reklamy vyhledávání a využití informací na internetu bezpečná práce na internetu využití sociálních sítí 2

3 Průběh školení ČLOVĚK A MÉDIA
ČLOVĚK A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK VYUŽÍVAJÍCÍ INTERNET ČLOVĚK V INTERNETOVÉ DŽUNGLI SOCIÁLNÍ SÍTĚ 3

4 Člověk a informační a komunikační technologie
Důraz je kladen na… Člověk a média Člověk a informační a komunikační technologie Člověk využívající internet Člověk v internetové džungli Sociální sítě V centru naší pozornosti nebudou jen samotné technologie, ale jejich vliv na člověka.

5 Člověk a média Definice média Rozdělení médii Média x reálný svět
Mediální realita Komerční média Globalizace Bulvární média Reklama Nová média: internet

6 Úkol: definujme pojem MÉDIUM (množné číslo MÉDIA)
Slovník spisovného jazyka českého: MÉDIUM = zprostředkující prostředí, zprostředkující činitel, prostřednictví

7 Úkoly – skupinová práce
Příklady médií Úkoly – skupinová práce Sepište co nejúplnější seznam používaných médií. Roztřiďte média podle použité technologie zprostředkování informace. Zvýrazněte šest podle vás nejdůležitějších médií. úkol: rozdělení na cca 3členné skupiny skupina tvoří seznam – na papír skupina pošle seznam dalším skupinám, které jej případně doplní seznamy doputují k původním skupinám, které si je prohlédnou 2. úkol: skupina se rozhodne, jaké kategorie pro dělení médií podle použité technologie použije skupina roztřídí média do těchto kategorií 3. úkol: domluva v rámci skupiny zvýrazní ve svých papírech VÝSLEDKY VAŠÍ PRÁCE BUDOU VYUŽITY V DALŠÍ ČÁSTI PREZENTACE

8 podle použité technologie
Rozdělení médií podle použité technologie ELEKTRONICKÁ MÉDIA KLASICKÁ MÉDIA rozhlas televize film telefon počítač internet DVD světelné nápisy tiskoviny bilboardy polepy nástřiky divadlo seznam není úplný

9 podle způsobu jejich financování
Rozdělení médií podle způsobu jejich financování MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY KOMERČNÍ MÉDIA financována z veřejných zdrojů zákonné určení rozsahu jejich povinností podpora i menšinových žánrů placena ze soukromých peněz hlavní zdroj financí: reklama rozsah jejich záběru je určen sledovaností zejména většinové žánry

10 Role médií ve společnosti
Jakou roli hrají média v současné společnosti? zprostředkování informací uchování a další přenos znalostí a kultury zábava Kratičký brainstorming.

11 Přehled nejdůležitějších médií
tisk rozhlas televize film divadlo internet Nejprve se využijí výsledky úkolů skupin – pracovat s flipem. charakterizujte uvedená média najděte jejich klady najděte jejich zápory

12 Média x reálný svět zesilující účinek potvrzující účinek
znecitlivění k některým problémům napodobování trivializace bulvarizace zaměňování mýtu a reality vytváření umělých (zkreslených kontextů) vytváření iluzí a virtuální reality

13 Mediální realita vzory chování ovlivňování postojů Není důležité, jak se vše opravdu událo, ale jak je událost prezentována masovými médii.

14 Cílem je zisk přizpůsobení programové skladby
Komerční média Cílem je zisk přizpůsobení programové skladby Výchova diváka nebo nadbíhání divákovi? „Výchova“ diváka – co je jejím cílem? - nenáročný divák přijímající většinové pořady - Proč většinové pořady? Posluchači odpovídají na otázky.

15 koncentrace komerčních médií
Globalizace koncentrace komerčních médií velcí vlastníci vlastnictví širšího portfolia médií (tisk, televize, web…) vlastnictví ve více zemích tvorba produktů použitelných ve více zemích důsledek? stírání rozdílů (kulturních, sociálních, náboženských…) potlačování národní a lokální jedinečnosti unifikace hodnotových měřítek většinových diváků Před zveřejněním poslední části se společně dobereme k důsledkům globalizace médií.

16 podmínky pro činnost bulváru:
Bulvární média definice: masové sdělovací prostředky manipulativně působící primárně na emotivitu (afektivitu) člověka, a to často nevybíravými, dehonestujícími, neseriózními i zcela nepravdivými informacemi a názory zdroj: ABZ slovník cizích slov podmínky pro činnost bulváru: - čtenáři/diváci se zájmem o něj - podpora ze strany některých celebrit

17 Jaké jsou znaky bulvárních médií?
Znaky bulváru Jaké jsou znaky bulvárních médií? snaha zaujmout na první pohled/poslech: - velké titulky - senzační titulky - velké barevné fotografie plytký obsah šokující sdělení skandalizace pronikání do soukromí celebrit i „celebrit“ Brainstorming posluchačů.

18 ukázka bulvárních článků
Příklady z bulváru ukázka bulvárních článků v tisku na internetu ukázka bulvarizace seriózních médií Využít např. kauzy Bartošová, Kokta+Štiková, hysterie kolem narození britského následníka… Aktualizovat v době školení

19 definice reklamy: cíl reklamy: Reklama
placená forma sdělení o určitém zboží, službě, značce, firmě, myšlence cíl reklamy: - přesvědčit cílovou skupinu - zvýšit prodej - rozšířit myšlenku informovat zákazníky Brainstorming posluchačů.

20 přeloženo do češtiny: vztahy s veřejností
Public Relations přeloženo do češtiny: vztahy s veřejností Co je tedy PR? dlouhodobý proces budování vztahů, dobrého jména a kontaktů postupy, jak ovlivňovat veřejné mínění a vytvářet dobrou image zdroj: Krouželová, Dana a kol., Příručka mediální výchovy, Mediální výchova na gymnáziích Brainstorming posluchačů.

21 Vztah PR x reklama reklama Public Relations - krátkodobá
- přesvědčit a prodat Public Relations - dlouhodobé - vytvoření nebo změna postojů

22 Rozdělení reklamy komerční politická sociální
produktová = nabídka konkrétního produktu značková = připomenutí existence značky, firmy politická přesvědčování voličů sociální změna názorů, postojů, chování k určitému společenskému jevu většinou zadávána státem nebo neziskovými organizacemi

23 Přiřaďte každému druhu reklamy jedno tvrzení:
Reklama podle média Přiřaďte každému druhu reklamy jedno tvrzení: je regionální – lépe zasáhne zákazníky místních firem ovlivňuje více smyslů, oslovuje velkou cílovou skupinu spočívá v oslovování konkrétních zákazníku (určete jakým způsobem) má dlouhodobý účinek, dobře oslovuje cílovou skupinu bilboardy, letáky, plakáty na dopravních prostředcích je multimediální, hypertextová a interaktivní televizní v tisku rozhlasová internetová venkovní přímý marketing

24 Účinky reklamy Doplňte konkrétní pozitivní i negativní účinky reklamy:
pozitivní účinky vyvolává umělý pocit, že bez produktu se nelze obejít manipuluje seznamuje zákazníka s produktem umožňuje existenci soukromých médií Nejčastější oběti manipulace? Jak se bránit negativním účinkům reklamy?

25 Regulace reklamy Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy Kodex reklamy
závazný viz Kodex reklamy nezávazný etické normy viz

26 Zakázané typy reklamy na zakázané produkty podprahová klamavá
skrytá - ale product placement! nevyžádaná - nevztahuje se na politickou reklamu! v rozporu s dobrými mravy, diskriminující napadající politické přesvědčení podporující chování poškozující zdraví nebo životní prostředí, ohrožující bezpečnost osob nebo majetku

27 - + Nová média: internet Najděte klady a zápory internetových médií:
snadná a levná publikace snadné šíření dostatek čtenářů aktualizovatelnost snadné šíření lží a polopravd neověřené zdroje anonymita Uveďte příklady internetových médií.

28 Jak ovlivňují internetová média politiku a občanskou společnost?
Vliv nových médií Jak ovlivňují internetová média politiku a občanskou společnost? Najděme příklady z posledních let a rozeberme si je.

29 ČLOVĚK A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Co je IKT? Hardware Software Historický vývoj počítačů Počítačové sítě Moderní IKT Přístup k datům

30 IKT…? Úkoly: Definujme pojem informační a komunikační technologie.
Vyjmenujte technická zařízení patřící k IKT.

31 Co je IKT? Informační a Komunikační Technologie (IKT) [Information and Communication Technologies (ICT)]: společný název pro všechny technologie určené k práci s informacemi a ke komunikaci

32 Co patří do IKT? technické vybavení programové vybavení stolní počítač
notebook tablet smartphone (chytrý mobilní telefon) síťová infrastruktura, součástky… programové vybavení programy umožňující provádět konkrétní činnosti na těchto zařízeních

33 Hardware důležité hardwarové prvky základní sestava PC periférní (přídavná) zařízení viz učební texty, modul 2, kapitola 1

34 pro konkrétní činnosti
Software systémový software operační systém firmware aplikační software vyjmenujte důležité typy programů - k čemu slouží? - konkrétní příklad programu pro správnou činnost zařízení platforma pro aplikační programy pro konkrétní činnosti

35 Legální a nelegální software
1 zakoupená licence programu = možnost instalace a použití na 1 zařízení multilicence = možnost instalace použití na více zařízeních nelegální použití software: hrozba trestního postihu hrozba nakažení škodlivým softwarem z nedůvěryhodných serverů

36 Software zdarma? shareware demoverze freeware, public domain
volné stahování i šíření, bezplatné využití po stanovenou dobu, potom za poplatek demoverze zkušební verze programu omezená funkčnost (časově, možnostmi) freeware, public domain šíření i použití zdarma

37 Historický vývoj počítačů
starověk: mechanické pomůcky pomáhající počítat století: mechanické „počítače“ konec 1. poloviny 20. století: první elektronické počítače (sálové) 70. léta 20. století: osobní počítače konec 20. století: přenosné počítače současnost: integrace zařízení, dostupnost… budoucnost? Vliv na životní styl lidí?

38 Z dějin počítačů Seřaďte události a přiřaďte letopočty 1971 1996 1982
1998 1982 1998 1983 2000 Cílem tohoto úkolu nejsou technické znalosti, ale získání přehledu, jak technický pokrok v oblasti IKT změnil způsob jejich využívání (v práci i v soukromí). Práce ve skupinkách, potom předvedení správného řešení + komentář lektora k jednotlivým mezníkům. více prodaných notebooků než stolních PC 1990 2010 USB hromadná výroba CD disketa DVD flashdisk pevný disk počítačová myš iPad – nástup tabletů Windows 3.0

39 Z dějin komunikace Seřaďte události a přiřaďte letopočty
1793 1958 1836 1973 1858 1979 1876 1991 mobilní telefon 1878 Cílem tohoto úkolu nejsou technické znalosti, ale získání přehledu, jak technický pokrok v oblasti IKT změnil způsob jejich využívání (v práci i v soukromí). Práce ve skupinkách, potom předvedení správného řešení + komentář lektora k jednotlivým mezníkům. 1992 vynález telefonu elektrický telegraf 1895 1992 mobil s fotoaparátem + poslaný obrázek transoceánský kabel bezdrátový telegraf 1997 SMS optický telegraf telekomunikační družice komerční mobilní síť telefonní ústředna mobilní síť u nás smartphone

40 Počítačové sítě spojení informačních a komunikačních technologií
lokální síť (LAN) rozlehlá síť (WAN) příklad: Internet - viz další kapitoly

41 Trocha statistiky

42 Moderní IKT rychlý technologický rozvoj
stírání rozdílu mezi jednotlivými druhy přístrojů vzájemná spolupráce jednotlivých zařízení dostupnost technologií přístup k datům odkudkoliv z různých míst z různých zařízení

43 Přístup k datům cloudové technologie
síťová úložiště dat dostupnost dat z různých zařízení spolupráce uživatelů – práce s týmiž daty využití programů umístěných mimo uživatelovo zařízení cloudové technologie

44 Přístup k informacím ověřování informací!
snadná dostupnost informací nesmírné množství dostupných informací množství dezinformací ověřování informací!

45 Jak IKT ovlivňují náš život?
Úkoly – skupinová práce Sepište podrobný časový rozvrh svého obvyklého dne: všedního volného Předejte svůj výpis dalšímu členu skupiny, který z něj vyškrtá vše, co by před 30 lety nebylo technologicky možné. Práce ve dvojicích.

46 Pozitivní a negativní vlivy IKT
Úkoly – skupinová práce V rámci skupiny nalezněte co nejvíce pozitivních a negativních vlivů IKT na životní styl lidí, na pracovní příležitosti atd. Porovnejte své výsledky s výstupy dalších skupin. Porovnejte s učebním textem, str 3-4členné skupiny, papíry nebo flipcharty.

47 ČLOVĚK VYUŽÍVAJÍCÍ INTERNET
Co je internet? Rozvoj internetu Připojení k internetu Využití internetu Vyhledávání informací Komunikace Internetové obchody Reklama Nová média: internet Technologie web 2.0

48 Co je INTERNET? Internet…? celosvětová síť propojených počítačů
nemá jediného vlastníka - ale vlastníci jednotlivých dílčích sítí nemá jediného správce ani centrální „registr“ uživatelů - připojení přes síť konkrétního poskytovatele Důležité pojmy: server IP adresa doménové jméno

49 vliv na životní styl lidí?
Rozvoj internetu 60. léta 20. století: vojenská síť Arpanet 80. léta 20. století: civilní využití 1987: název Internet 1990: vynález WWW, první webový server 90. léta 20. století: komerční využití 1992: ČSFR připojena k internetu současnost: mobilní připojení, multimediální internet vliv na životní styl lidí?

50 A JAK JSTE K INTERNETU PŘIPOJENI VY?
Připojení k internetu A JAK JSTE K INTERNETU PŘIPOJENI VY? telefonní linka pevná linka kabelová televize mikrovlnný spoj satelit WiFi mobilní připojení

51 Internet a vy Používáte internet? A jak často?
V úvodní fázi školení zjistí lektor formou anonymního dotazníku informace týkající se vztahu účastníků k médiím, IKT a internetu. Ty budou využity během prezentování i během samostatné práce.

52 Využití internetu Interaktivně s účastníky – každý sepíše cca 5 položek, pak společně stanovení nadřazených pojmů a uspořádání do kategorií.

53 Služby internetu www - stránky e-mail - elektronická pošta
instant messaging - chat VOIP - hlasová komunikace FTP - přenos souborů off-line komunikace on-line komunikace

54 Vyhledávání informací
na webových stránkách internetové katalogy - tříděné odkazy vyhledávače - zadávání podmínek dotazu pokus-omyl („střelba od boku“) - organizace bez háčků, čárek a mezer.cz Naučte se zadávat dotazy a najít cokoliv pro vás bude hračkou!

55 najděme, co potřebujeme
Ukázka vyhledávání najděme, co potřebujeme volba vyhledávače správné zadání parametrů další …

56 Moderní trendy vyhledávání
webové portály vše, co uživatel potřebuje… personalizované vyhledávání podle místa přístupu k internetu přizpůsobeno preferencím uživatele sledování aktivit uživatele POZOR NA OCHRANU SOUKROMÍ!!!

57 Vyhledávání informací
specializované servery mapové informace cestování, turistika jízdní řády encyklopedie další encyklopedie Ukázka práce s těmito stránkami. Účastníci si totéž budou moci zkusit následující den.

58 Vyhledávání informací
specializované servery katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz zákony business.center.cz/ podnikatelské subjekty práce Ukázka práce s těmito stránkami. Účastníci si totéž budou moci zkusit následující den.

59 Vyhledávání informací
veřejná správa vláda poslanecká sněmovna senát prezident republiky Ukázka práce s těmito stránkami. Vyhledání konkrétního krajského a obecního úřadu. úřady - ministerstva - krajský úřad - městský/obecní úřad Portál veřejné správy portal.gov.cz

60 Nepravdivé informace najdete i v e-mailech a na sociálních sítích.
Nevěřme všemu… snadné publikování informací na internetu velké množství lží, polopravd, žertů… nutnost ověřování informací oficiální a neoficiální zdroje ověřování z více zdrojů ukázka: Zloději kovů rozebrali Petřínskou rozhlednu Nepravdivé informace najdete i v ech a na sociálních sítích. více v další kapitole

61 Komunikace Jak to probíhalo kdysi? A dnes …?
Jak internet změnil možnosti komunikace mezi lidmi? Co je dnes lepší? A co je horší? Výběr modelové situace a porovnání – interaktivně s posluchači. Existuje ostrá hranice mezi vyhledáváním informací a komunikací?

62 Internetová komunikace
SOCIÁLNÍ SÍTĚ - integrace mnoha forem komunikace Podle počtu účastníků mezi dvěma v užší skupině v širší skupině Podle časové synchronizace on-line - všichni současně off-line - každý v jinou dobu

63 On-line komunikace Účastníci jsou současně připojeni k internetu a k téže službě. chat hlasový chat, videochat on-line přenos souborů on-line výuka - webináře pravidla chatu

64 pravidla diskuzních fór
On-line komunikace Účastníci nejsou připojeni současně. pravidla u elektronická pošta diskuzní fórum přenos souborů off-line výuka - e-learningové portály pravidla diskuzních fór

65 Další trendy komunikace
sdílení kalendářů sdílení a komentování souborů mobilní komunikace - využití mobilního přístupu k internetu masová komunikace - od jednoho k mnoha

66 e-shop Internetové obchody všeobecně zaměřené specializované
vyhledávače nabízející srovnání cen internetové aukce Ukázka konkrétních obchodů, využití zkušeností účastníků. Které internetové obchody používáte? Nakupujete v internetových obchodech?

67 Co děláte pro to, aby byl váš internetový nákup
Bezpečné nakupování Co děláte pro to, aby byl váš internetový nákup bezpečný? ověřené obchody podezřelé ceny podmínky prodeje hodnocení ostatních zákazníků?

68 Další on-line služby BEZPEČNOST! pojištění
rezervace jízdenek, letenek, vstupenek internetové bankovnictví on-line platby - mikroplatby daňové přiznání on-line Ukázky konkrétních služeb, využití zkušeností posluchačů. BEZPEČNOST!

69 dříve: nyní: Web 2.0 Publikujete na internetu? Pokud ano – co?
úzká skupina tvůrců internetového obsahu většina uživatelů pasivními čtenáři/diváky nyní: podíl mnoha uživatelů internetu na tvorbě obsahu sdílení internetového obsahu vzájemné komentování Ukázky konkrétních služeb, využití zkušeností posluchačů. Publikujete na internetu? Pokud ano – co?

70 Technologie web 2.0 Sociální sítě publikování textu - blog - wiki
publikování obrázků publikování hudby a videa - podcasting = internetové vysílání publikování a sdílení kalendářů publikování odkazů

71 ČLOVĚK V INTERNETOVÉ DŽUNGLI
Zkušenosti s internetem Co je obtěžující internet a jak se bránit Škodlivý software a obrana Internetové útoky a jak se před nimi chránit Netiketa

72 Motivační videa Ukázky videí s tématem (ne)bezpečnost internetu
Na jaký jev konkrétní videa upozorňují? Hrozí vám podobné nebezpečí? Jak se před ním chránit? Diskuse k jednotlivým promítnutým ukázkám. Videa má lektor k dispozici off-line. Pocházejí z dostupných zdrojů – stránek zaměřených na bezpečnost internetu.

73 SETKALI JSTE SE S OHROŽENÍM Z INTERNETU?
Vaše zkušenosti SETKALI JSTE SE S OHROŽENÍM Z INTERNETU? O co šlo? Co uděláte, abyste se toho příště vyvarovali? Sdílení příběhů účastníků + zkušeností lektora. Jak jste reagovali?

74 spam - nevyžádaná pošta hoax - záměrně nepravdivé (poplašné) zprávy
Obtěžující internet spam - nevyžádaná pošta hoax - záměrně nepravdivé (poplašné) zprávy flaming - nepřátelské a urážlivé příspěvky do diskuze Co to je? Proč to je? Čím to škodí? Jak se bránit?

75 prevence spamové filtry Jak proti spamu?
Nesdělujte svoji ovou adresu komukoliv! Nereagujte na spamy! spamové filtry v poštovním programu uživatele na poštovním serveru poskytovatele/organizace

76 Jak proti hoaxu? Používejte vlastní rozum.
- Je popisovaná skutečnost vůbec možná? - Lze ji nějak ověřit? Navštivte stránky věnované hoaxům: Neposílejte/nesdílejte všechny zprávy okamžitě dalším lidem! Konkrétní ukázky hoaxů: - Romové a sociální dávky - Bankomat – pin pozpátku Lektor bude mít připraveny konkrétní ukázky nepravdivých šířených informací i jejich vyvrácení.

77 Upozorněte správce diskuze. Neurážejte!
Jak proti flamingu? Na urážky nereagujte. Upozorněte správce diskuze. Neurážejte! Pozor, může jít i o placenou „brigádu“ sponzorovanou politickými stranami nebo jinými subjekty.

78 Škodlivý software malware (malicious software) jde o program důvod?
škodlivý software obecně jde o program aby škodil, musí se nějak spustit důvod? dnes většinou kriminalita organizované skupiny krádeže dat

79 Přehled škodlivého SW počítačový virus červ trojský kůň spyware
- množí se a šíří bez vědomí uživatele červ - k šíření používá počítačovou síť trojský kůň - vydává se za užitečný soubor - je spuštěn samotným uživatelem spyware - špionážní program Zpravidla vykonávají škodlivou činnost: mažou data kódují data znepřístupní data na disku odesílají data ven z počítače otevírají přístup k počítači útočníkovi

80 Zásady ochrany před škodlivými programy
Jak se bránit? Zásady ochrany před škodlivými programy zodpovědné chování na internetu zodpovědný přístup k přílohám ů, chatů apod. aktivní obrana: antivirový a antispywarový program pravidelná aktualizace operačního systému nejnovější verze prohlížečů i dalších programů firewall běžná práce na PC: s nižšími uživatelskými právy

81 Další internetové útoky
phishing „rhybaření“ odkaz na podvodnou stránku vylákání citlivých údajů od uživatele následně proniknutí do systému, k bankovnímu účtu apod. pharming změnou systémových souborů přesměruje zdánlivě správnou webovou adresu na jiné stránky dále jako phishing Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts). ukázky

82 zabezpečení počítače zodpovědné chování Obrana
antivirový a antispywarový program automatické aktualizace firewall zodpovědné chování Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts).

83 Obrana zabezpečení počítače zodpovědné chování
Nenavštěvujte pochybné www stránky. Neposílejte nikomu své přihlašovací údaje. Nepřistupujte k citlivým službám přes odkazy, ale jen zadáním adresy. Nepřihlašujte se k citlivým službám z veřejně přístupných počítačů. Používejte bezpečný způsob přihlašování. Používejte silná hesla. Chraňte svá hesla. Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts).

84 podvodné lákání k investicím podvodné prodeje
Další útoky na peníze podvodné lákání k investicím podvodné prodeje aukce falešné internetové obchody Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts).

85 Útoky proti osobám lákání neznámými osobami ke schůzkám kyberšikana
stalking flaming krádeže identity Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts).

86 Obrana proti osobním útokům
Chraňte své osobních údaje. Rozmyslete se, než vložíte fotografii nebo video do internetu: Co internet jednou schvátí, už nikdy nenavrátí. V neznámých a otevřených diskusních fórech vystupujte pod přezdívkami. Zvažte, komu se „otevřete“ na sociální síti. Buďte opatrní při domlouvání schůzky s neznámou osobou přes internet. Konkrétní ukázky phishingových stránek a mailů a principu pharmingu (soubor hosts).

87 NETiketa NET (síť) + etiketa
pravidla, jak se chovat na síti (na internetu) viz např.: bezpecne/komunikace-se-svetem/netiketa.html

88 Neplatí pro počítačové programy!
Autorská práva vlastní dílo šíření, zveřejňování pozor na zneužití pozor na porušení cizích osobnostních práv cizí dílo použití pro svou potřebu uvedení zdroje další šíření pouze se souhlasem autora Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Neplatí pro počítačové programy!

89 Volné použití licence Creative Commons copyleft
viz copyleft viz zdroje volně šířitelných děl ukázky stránek s volně šířitelnými obrázky, programy, videi atd.

90 Sociální sítě Co je sociální síť? Využití Nebezpeční Ochrana soukromí

91 Sociální síť…? Co je sociální síť?
Skupina vzájemně komunikujících lidí vazby mezi těmito lidmi nejen na internetu Znáte nějakou internetovou sociální síť? Znáte nějakou sociální síť mimo internet?

92 Přehled sociálních sítí
Facebook Twitter Google+ LinkedIn MySpace celosvětové české specializované Česko-slovenská filmová databáze International Movie Database a mnoho dalších… Lidé Spolužáci LíbímSeTi ukázky jednotlivých sítí - rozdíly mezi nimi Které z těchto sociálních sítí používáte? Proč?

93 Je dobré používat sociální sítě? Jsou sociální sítě nebezpečné?
K čemu sociální sítě? Je dobré používat sociální sítě? Jsou sociální sítě nebezpečné? Proč? Čím? Diskuze s účastníky kurzu. Ochrana?

94 Využití sociálních sítí
platforma pro komunikaci zábava, trávení volného času vyhledávání informací - „síťování“ zpravodajství marketing, reklama politické ovlivňování vzdělávání pracovní příležitosti Tento a následující snímek: srovnání s tím, co vyvodili účastníci během práce s předešlým snímkem.

95 Nebezpečí sociálních sítí
ztráta soukromí - ochrana…? závislost šíření dezinformací šíření nevhodných a zakázaných názorů a informací

96 Mějte pod kontrolou, komu to zveřejňujete!
Ochrana soukromí V sociální síti o sobě zveřejňujte jen to, co skutečně zveřejnit chcete! Mějte pod kontrolou, komu to zveřejňujete! Ukázka: pravidla používání Facebooku doporučené zásady chování na sociální síti

97 A jsme u konce… Děkuji za pozornost VAŠE DOTAZY?


Stáhnout ppt "Vztah k médiím a informačním technologiím"

Podobné prezentace


Reklamy Google