Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁSILNÉHO UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁSILNÉHO UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁSILNÉHO UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

2 Násilné ukončení těhotenství před rokem 1950

3 Trestněprávní úprava  Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 Ř.z.  vyhnání plodu vlastního 1-5 let těžkého žaláře (pokus 6 měs.-1 rok)  vyhnání cizího plodu 1-5 let těžkého žaláře (při ohrožení těhotné 5-10 let)

4 Trestněprávní úprava  Pojmy: • Plod (ze života vyháněný) • Dítě (ze života vyhnané) = lidský jedinec

5 Trestněprávní úprava  Odložení dítěte na odlehlém místě • 1-5 let těžkého žaláře, pokud přežilo • 5-10 let těžkého žaláře, pokud zemřelo  Odložení dítěte na navštěvovaném místě • 6 měs. – 1 rok těžkého žaláře, pokud přežilo • 1-5 let žaláře, pokud zemřelo

6 Trestněprávní úprava  Zavraždění dítěte matkou Doživotní těžký žalář V případě nemanželského dítěte (10-20 let žaláře, resp. 5-10 let)

7 Občanskoprávní úprava • Císařský patent č. 946/1811 Sb. z.s.,všeobecný zákoník občanský  nasciturus iam pro nato habetur quotiens de commodo eius agitur  Pojem: • nenarozené dítě = lidský jedinec  Narozené dítě se pokládalo za živé, nebyl-li prokázán opak

8 Ústavněprávní úprava • Ústava z r. 1920  plná a naprostá ochrana života

9 Násilné ukončení těhotenství po roce 1950

10 Trestněprávní úprava  Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon  Pojmy: • Plod • Novorozené dítě  Usmrcení obou je trestné  Časová hranice odlišující oba pojmy není přesně určena

11 Trestněprávní úprava  Usmrcení vlastního plodu až 1 rok odnětí svobody (i za žádost po jiném či udělení svolení jinému)  Usmrcení cizího plodu se souhlasem těhotné 1-5 let odnětí svobody (resp. 3-10 let)  Vražda novorozeného dítěte matkou 5-10 let odnětí svobody

12 Trestněprávní úprava Potrat nebyl trestný, pokud:  donošení plodu by vážně ohrozilo život těhotné nebo jí způsobilo těžkou a trvalou poruchu zdraví  některý z rodičů trpí dědičnou nemocí Potrat mohl být vykonán:  se souhlasem těhotné (resp. zák. zástupce) • s potvrzením úředního lékaře

13 Občanskoprávní úprava  Pojem: • dítě, které je počato  Subjektem práv se stalo jen, když se narodilo živé

14 Speciální právní úprava  zákon č. 68/1957 Sb. o umělém přerušení těhotenství Důvod přijetí zákona v něm uvedený: • ohrožení zdravého vývoje rodiny  Pojem: • přerušení těhotenství

15 Speciální právní úprava  Interrupční komise  trestněprávní úprava přímo v zákoně: vykonavatel, návodce, pomocník  absolutní beztrestnost těhotné - retroaktivní působení

16 Trestněprávní úprava  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon  pro pomocníka či návodce: max. 1 rok odnětí svobody (resp. 1-5 let)  pro vykonavatele: 1-5 let odnětí svobody (resp. 2-8 let; 5-12 let)  vražda novorozeného dítěte matkou 3-8 let odnětí svobody

17 Občanskoprávní úprava  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  Pojem:  počaté dítě  Subjektem práv pouze, narodí-li se živé

18 Speciální právní úprava  zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství - Konec interrupčních komisí - Interrupce, na základě žádosti ženy (resp. zákonného zástupce nebo toho, komu byla svěřena do výchovy) o do stáří 12 týdnů plodu bez omezení o od stáří 12 týdnů až 24 týdnů plodu jen ze zákonných důvodů

19 Ústavněprávní ochrana  Listina základních práv a svobod  Pojmy: • každý • lidský život  Článek 6 odst. 1, věta první: Každý má právo na život  Článek 6 odst. 2: Nikdo nesmí být zbaven života

20 Ústavněprávní ochrana  Článek 6 odst. 4: Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné  Článek 6 odst. 3: Trest smrti se nepřipouští  Článek 6 odst. 1, věta druhá: Lidský život je hoden ochrany již před narozením

21 Trestněprávní úprava  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  interrupce bez souhlasu těhotné • 2-8 let odnětí svobody (resp. 3-10 let; 5- 12 let; 8-16 let)  interrupce se souhlasem těhotné • 1-5 let odnětí svobody (resp. 2-8 let; 3-10 let; 5-12 let)  Trestnost přípravy

22 Trestněprávní úprava  Návodce • až 2 roky odnětí svobody (resp. 6 měsíců-5 let; 1 rok-6 let)  Pomocník • až 1 rok odnětí svobody (resp. 6 měsíců-5 let; 1 rok-6 let)

23 Trestněprávní úprava  Absolutní beztrestnost těhotné ženy  Vražda novorozeného dítěte matkou • 3 roky-8 let odnětí svobody  Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem • až 3 roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti (resp. 3-8 let; 5-12 let nebo propadnutí majetku)

24 Shrnutí  Pojmy v právní řádu ČR: • lidský plod či embryo • počaté dítě • lidský život před narozením  Zrušení interrupčního zákona


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁSILNÉHO UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU."

Podobné prezentace


Reklamy Google