Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav JUDr. Jiří Vaňásek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav JUDr. Jiří Vaňásek."— Transkript prezentace:

1 1 Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav JUDr. Jiří Vaňásek

2 2 Legislativní úprava  komplexní úprava zprostředkování zaměstnání „agenturami práce“ byla zakotvena do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s účinností ode dne 1.10.2004.  povolení ke zprostředkování zaměstnání (Generální ředitelství Úřadu práce ČR)  dle § 14 odst. 1 zákona o zaměstnanosti se zprostředkováním zaměstnání rozumí:  a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,  b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel"),  c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

3 3 Povolení ke zprostředkování zaměstnání Povolení se vydává na základě žádosti (§§58 - 66 zákona o zaměstnanosti)  na dobu neurčitou  na dobu maximálně 3 let u formy zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b) – agenturní zaměstnávání  nelze jej prodloužit  lze jej vydat opakovaně  vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem

4 4 Podmínky pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání  dosažení věku nejméně 18 let  způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost  odborná způsobilost  bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště nemá uvedení doručovací adresy na území České republiky  další podmínkou je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra

5 5 Vývoj v oblasti udělování (odnímání) povolení ke zprostředkování zaměstnání

6 6 V roce 2012  cca 1 000 žádostí  uděleno 633 povolení ke zprostředkování zaměstnání  nebylo vyhověno 349 žádostem o povolení ke zprostředkování zaměstnání  z tohoto počtu nebylo vyhověno 166 žádostem z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra  v ostatních případech nebyla splněna podmínka odborné způsobilosti  bylo odejmuto 82 povolení ke zprostředkování zaměstnání.

7 7 Agenturní zaměstnávání  je upraveno v § 66 zákona o zaměstnanosti,  smluvní vztahy v této oblasti jsou upraveny v § 307a až 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“),  § 43a zákoníku práce – dočasné přidělení

8 8 Přehled o činnosti agentur práce  podle § 59 zákona o zaměstnanosti vzniká agenturám práce povinnost do 31.1. následujícího roku zaslat Úřadu práce ČR přehled o své činnosti za předcházející rok Rok Celkem počet volných míst (§ 58 odst. 2 písm. a zákona č. 435/2004 Sb.) Celkem počet umístěných FO (§ 58 odst. 2 písm. b zákona č. 435/2004 Sb.) Celkem počet zam. přidělených k uživateli (§ 58 odst. 2 písm. c zákona č. 435/2004 Sb.) 2008198 38284 553230 455 20099459244722164507 20109455051021195586 20116919569311172069 201210839144790197144

9 9 Přehled o činnosti agentur práce Rok Počet AP, které měly v daném roce podat přehled o činnosti Počet AP, které v daném roce podaly přehled o činnosti Počet AP, které v daném roce nepodaly přehled o činnosti 200825871780807 200925791743836 201024741488986 201120121256756 201218441108736

10 10 Novela zákona o zaměstnanosti V rámci novely zákona o zaměstnanosti je navrhováno upravit  § 66 – zrušení zákazu dočasného přidělení osob se zdravotním postižením  sdílené zprostředkování zaměstnání  § 136 – snížení administrativní zátěže ve vztahu povinné kopie pracovních smluv na pracovišti  nelegální práce – snížení spodní hranice možné sankce na 150 000 Kč

11 11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav JUDr. Jiří Vaňásek."

Podobné prezentace


Reklamy Google