Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfúze krve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfúze krve."— Transkript prezentace:

1 Transfúze krve

2 Krevní transfúze je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce je možné ji považovat za specifický případ transplantace orgánu.

3 Dárcovství krve 1. Anamnéza (dotazník) 2. Základní fyzikální vyšetření
3. Laboratorní vyšetření

4 Předpoklady pro dárcovství krve
Věk: let Hmotnost nad 50 kg Souhlas dárce

5 Frekvence odběrů: Odběr plné krve: 450 ml (1 TU) - interval mezi 2 odběry: 8 týdnů M: max 5 odběrů / rok Ž: max 4 odběry / rok Plná krev k autotransfúzi: - interval: 7 dní, poslední odběr min.3 dny před oper. výkonem

6 1. Anamnéza Přechodné nebo trvalé vyloučení:
Alergie (vyloučení v době projevů alergie) DM (trvalé vyloučení při léčbě INZ) Epilepsie (trvalé vyloučení) Hypertenze Choroby srdce a cév Infekční choroby (hepatitida B, C)

7 Akutní infekce (TT 38°C): 2 týdny po vyléčení
Infekční mononukleóza: 1 rok po úplném uzdravení virová hepatitida A: 1 rok po úplném uzdravení Po transfúzi, akupunktuře, tetování, piercingu: 1 rok ex TBC plic: 2 roky po uzdravení (mimoplicní – trvale)

8 Syfilis- trvale Lues – 1 rok po vyléčení AIDS Intoxikace, alkohol, drogy – trvalé Krevní choroby – trvalé Očkování, pasivní imunizace - živá vakcína (tbc, zarděnky, spalničky, neštovice, dětská obrna: 4 týdny po - mrtvá vakcína (tyfus, záškrt, tetanus, chřipka, klíšť. encefalitida,hepatitida A,B): hod. po aplikaci Onemocnění ledvin - trvale

9 Operace: - malé výkony (vytržení zubu): 1 týden po - velké: 6 měsíců po (po resekci žaludku: úplně)
Těhotenství: 9 měs. po porodu+1 měsíc po ukončení laktace (předčasné ukončení: trvale) Tropy: 6 měs. po návrtatu, 3 roky s febrilními ataky, s malárií- trvale Zhoubná onemocnění - trvale

10 2. Fyzikální vyšetření Inspekce celého habitu a stavu, pokožky
Vyšetření TK, P

11 3. Laboratorní vyšetření před odběrem
Hb (min. u Ž- 125 g/l, M 135 g/l) Orientační vyš. moče Další parametry před odběrem jednotlivých frakcí krve

12 Pomůcky k odběru krve pro předtransfúzní vyšetření
Latexové rukavice Odběrový systém Zkumavku bez antikoagulačního přípravku Esmarchovo obinadlo Dezinfekční roztok Čtverečky buničiny Náplast

13 Pomůcky k aplikaci transfúzního přípravku
Tonometr Fonendoskop Teploměr Hepta PHAN Transfúzní souprava Podložka pod končetinu Dezinf. roztok Diagnostická souprava (bed-side test) Buničité čtverečky, tampóny, náplast

14 Indikace Vitální (výdej přípravku bez vyšetření nebo jen orientační testy) Statim (přednostně vyřízení) Základní (objednání na hodinu, den) Přípravek do rezervy (v laboratoři provedena KS a screening protilátek – uskladnění- na vyžádání dovyšetřeno)

15 Odběr krve + žádanka 5-10 ml krve na KS + Rh bez protisrážlivého přípravku Předem označená zkumavka Identifikace nemocného Identifikace pracoviště Časová naléhavost Informace z anamnézy (min. transfúze, potransfúzní rce, porody, potraty) Požadovaný druh a množství přípravku Razítko a podpis lékaře, sestry

16 Povinnosti sestry před aplikací transfúzního přípravku
Změřit TK, P, TT, orientační vyš. moče, zaznamenat do dokumentace Zkontrolovat identifikační údaje nemocného dle dokumentace Zkontrolovat správnost údajů na žádance, souhlas krevní skupiny a čísla transfúzního přípravku na žádance, vaku Zkontrolovat vzhled přípravku a neporušenost vaku Poučení pacienta

17 Kontrola krevní skupiny u lůžka
Kontrola krevní skupiny pacienta Kontrola krevní skupiny transfúzního přípravku anti-A anti-B A B AB

18 Průběh transfúze Biologický pokus (10-20 ml – zpomalení + sledování stavu nemocného – zopakovat) (60-80 kapek/ min)

19 Ukončení transfúze Ve vaku ponecháme 10 ml přípravku – 24 hod skladujeme v chladničce ( °C) – kontrolní vzorek pro případné potransfúzní rce Po transfúzi – kontrola TK, P, TT, orientační vyš. moče (4-6 hod sledovat stav, v ambulanci nejméně 3 hod)

20 Dokumentace transfúze
Typ transfúzního přípravku, výrobní číslo, množství v T.U., krevní skupina přípravku Výsledek zajišťovací zkoušky ( KS příjemce a přípravku) Výsledek biologického pokusu Časové údaje (datum, hodina začátku a ukončení transfúze) Podpis lékaře, sestry

21 Transfúzní přípravky Transfúzní přípravky – přípravky získané z 1 odběru plné krve nebo krevních elementů na separátorech Krevní deriváty – vyrobené technologiemi farmaceutického průmyslu z poolované plazmy

22 Plná krev Erytrocyty Plazma Trombocyty Granulocyty Krevní vak: 1. plazma 2. buffy coat = trombocyty+leukocyty 3. erytrocyty

23 Erytrocyty: při poklesu Hb, Hct Plazma: Koagulační poruchy (DIC), výměnná transfuze novorozence, těžké sepse novorozenců, popáleniny, jaterní onemocnění, kardiochirurgické operace Trombocyty: Trombocytopenie, poruchy dřeňové krvetvorby

24 Druhy přípravků Erytrocyty: - promyté (promytí ery v izotonickém roztoku NaCl, odstranění většiny plazmy, leuko a trombo) - bez buffy-coatu resuspendované (z plné krve odsátím plazmy a buffy-coatu resuspendované ve výživovém roztoku) - resuspendované deleukotizované (z plné krve filtrací před skladováním a resuspendované ve výživném roztoku)

25 Plazma: - z plné krve (po přípravě je zmražena – zůstanou zachovány labilní koagulační faktory ve funkčním stavu- 3 měsíce do karantény- znova vyšetření na infekční markery) - z aferézy (získaný přístrojovou aferézou)

26 Trombocyty: - z aferézy - z aferézy deleukotizované (leuko 5
Trombocyty: - z aferézy - z aferézy deleukotizované (leuko / TU) - z aferézy ochuzené o leukocyty (leuko – / TU) - z buffy coatu

27 Granulocyty: - z plné krve (vyrobený z buffy coatu) - z aferézy
Kryoprotein: (kryoglobulinová frakce plazmy- deficit f. VIII. – hemofilie A, von Willebrandova ch., DIC, defekty fibrinogenu) autotransfuze

28 Skladování přípravků Erytrocyty (chladnička: +4 ± 2°C)
Trombocyty (třepačka: +22 ± 2°C) Čerstvě zmražená plazma (mrazící pult: -30°C)

29 Potransfúzní reakce Akutní Pozdní Imunologické Neimunologické

30 Akutní - imunologické Akutní hemolytická Febrilní nehemolytická
Anafylaktická Alergická Plicní edém nekardiálního původu (erytrocytární inkompatibilita, dárcovské leuko složky)

31 Akutní- neimunologické
Septický šok, vysoká horečka Městnavé srdeční selhání Hemolýza (bakteriální kontaminace TP, objemové přetížení krev. oběhu, destrukce ery fyzikálními nebo chemickými vlivy)

32 Pozdní - imunologické Hemolýza (mírná) Reakce štěpu proti hostiteli
Potransfúzní purpura Imunosuprese

33 Pozdní – neimunologické
Přetížení Fe (opakované transfúze 100x) Přenos infekčních chorob (infekční agens v TP)

34 Postup při podezření na potransfúzní reakci
Vyloučit hemolytickou reakci z důvodu ABO inkompatibility! Okamžitě zastavit transfúzi Ponechat i.v. přístup Kontrola vzhledu TP Nahlásit reakci na TO Odběr vzorku krve a moče pacienta Uchovat zbytek TP

35 Dokumentace a hlášení potransfúzních reakcí
Těžká – přednostovi kliniky Závažné – řediteli nemocnice Z imunohematol. příčin – vyšetření v referenční imunohematologické laboratoři Podezření na kvalitu TP – výrobci Závažné + výsledky – SÚKL Podezření na přenos infekce transfúzí – hyg. službě a výrobci TP

36 Ceník transfúzních přípravků:
Zkratka Název Kód VZP Cena / T.U. PK Plná krev 1 x ,00 EBR Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované 1 x ,00 EAR Erytrocyty resuspendované z aferézy (vlastnosti a použití shodné jako EBR) 1 x ,00 ERD Erytrocyty resuspendované deleukotizované 1 x ,00

37 EAD Erytrocyty deleukotizované z aferézy (vlastnosti a použití shodné jako ERD) 1 x 0007964 2577,00
P Plazma (P=Plazma z plné krve, PA=plazma z aferézy) 1 x ,00 PK Auto Plná krev pro autotransfuzi 1 x ,- (zdrav.poj.) 1690,- (samoplátci) EBR AutoErytrocyty pro autotransfuzi 1 x ,- (zdrav.poj.) 1990,- (samoplátci)  Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované  9841,-  Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované pro autotransfuzi  9484,-

38 Umělé kyslíkové přenašeče jako alternativa k homologním krevním transfúzím
dvě hlavní příčiny, proč se stále více uvažuje o postupném snižování převodu homologní krve cena zdravé krve a krevních derivátů. V USA jsou již dnes náklady na každou transfúzi krve 500 dolarů druhou hlavní příčinou komplikace po transfúzi

39 Přenašeče kyslíku v současné době se experimentálně a klinicky zkoumají dva typy umělých náhrad červených krvinek jeden typ - perfluorokarbony druhá skupina – volný hemoglobin získávaný: - z krve - produkovaný jinými organizmy na bázi molekulární genetiky

40 Oba typy umožňují několikadenní dobrou oxidaci tkání po aplikaci do krevního řečiště
obecné výhody krevních náhražek: možnost sterilizace proti virovým a bakteriálním kontaminantům - možnost uchovávání při pokojové teplotě - absence ABO a dalších antigenů červených krvinek

41 Zajímavost: Kočky mají 3 krevní skupiny, dobytek má 11, psi mají 12, prasata 16 a koně mají 34.


Stáhnout ppt "Transfúze krve."

Podobné prezentace


Reklamy Google