Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Strukturovaná písemná práce Součást maturitní zkoušky z českého jazyka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Strukturovaná písemná práce Součást maturitní zkoušky z českého jazyka."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Strukturovaná písemná práce Součást maturitní zkoušky z českého jazyka

2 Společná část maturitní zkoušky – český jazyk •Didaktický test (60 min.) •Strukturovaná písemná práce (60 min.) •Ústní zkouška (15 min.)

3 Při strukturované písemné práci žák prokáže osvojení následujících dovedností •dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu •posoudí kompoziční a jazykovou výstavbu textu •opraví nedostatky v jednotlivých rovinách textu

4 •popíše s využitím základní jazykovědné terminologie text •vystihne hlavní myšlenku/y textu •nalezne v textu požadované informace •interpretuje text •reaguje na daný text •transformuje text do jiné podoby

5 •nalezne a pojmenuje faktory a jevy, které činí text uměleckým, publicistickým, odborným aj., •formálním/neformálním, přesvědčivým, přehledným aj. •porovná různé druhy textů •vytvoří text podle zadaných kritérií (dovede napsat krátké slohové útvary; zpracuje osnovu, konspekt, výpisky aj.) •dovede pracovat s informačními zdroji

6 Parametry SPP SPP je tvořena několika otevřenými testovými úlohami. Doba trvání je 60 minut. Žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu.

7 Způsob zadávání Strukturovaná písemná práce (dále jen SPP) se stejně jako didaktický test koná podle jednotného testovacího schématu, tj. je zadávána souběžně na všech středních školách zakončených maturitní zkouškou.

8 Vyhodnocení Pro SPP jsou každoročně v závislosti na jejím obsahu centrálně stanovována kritéria hodnocení. Podle těchto kritérií vyhodnocují SPP učitelé jednotlivých škol.

9 Obecná hodnoticí kritéria •dodržení požadované formy odpovědi •věcná správnost odpovědi, výstižnost, srozumitelnost a relevantnost textu •volba jazykových prostředků, vytříbenost odpovědi a její strukturovanost •jazyková správnost odpovědi


Stáhnout ppt "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Strukturovaná písemná práce Součást maturitní zkoušky z českého jazyka."

Podobné prezentace


Reklamy Google