Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zklidňování dopravy příklady dobré praxe"— Transkript prezentace:

1 Zklidňování dopravy příklady dobré praxe
Petr Šmíd

2 K čemu slouží ulice… Funkce uličního prostoru:
kompoziční a strukturální prostorotvorná estetická obytná společenská a kulturní dopravní hygienická technická

3 Dopravní funkce – dominantní na úkor ostatních funkcí
Dědictví minulosti… Dopravní funkce – dominantní na úkor ostatních funkcí méně prostoru pro chodce snížení atraktivity veřejného prostoru změna životního stylu – zvýšení závislosti na automobilu přesun obchodních aktivit do příměstských zón

4 Co je zklidňování dopravy? Cíle dopravního zklidňování
Soubor opatření a nástrojů, sloužících k: zvýšení užitné hodnoty komunikace zlepšení životního prostředí zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu přerozdělení veřejných prostor ve prospěch šetrných způsobů dopravy Cíle dopravního zklidňování doprava se má přizpůsobit prostředí sídla (rychlost, prostorové nároky) automobilová doprava nemá být nadřazována ostatním druhům dopravy dopravní zátěž komunikací má být snížena na míru přijatelnou pro dané území dopravní funkce nemá být jedinou preferovanou funkcí veřejných prostor

5 Prvky dopravního zklidňování
psychologické prvky Úkol: přimět řidiče k vyšší pozornosti a ke snížení rychlosti. svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky

6 Prvky dopravního zklidňování
psychologické prvky mohou suplovat fyzické prvky

7 Prvky dopravního zklidňování
psychologické prvky optické zúžení (zeleň, osvětlení…) kultivace přilehlého prostoru

8 Prvky dopravního zklidňování
fyzické prvky Nejobvyklejší dopravní opatření: zúžení vozovky směrové vychýlení jízdního pruhu ostrůvky a dělicí pásy zpomalovací prahy zvýšené plochy vozovky okružní křižovatky Úkol: snížení rychlosti a intenzit provozu motorových vozidel, zlepšení podmínek pro parkování či přecházení vozovky. Opatření podle rozsahu: bodová liniová plošná

9 Prvky dopravního zklidňování
zúžení vozovky boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky (jednostranné nebo střídavé)

10 Prvky dopravního zklidňování
zúžení vozovky zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem

11 Prvky dopravního zklidňování
zúžení vozovky lokální zúžení – např. „brána“ na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny

12 Prvky dopravního zklidňování
zúžení vozovky vysazené plochy (chodník, zeleň, zastávka)

13 Prvky dopravního zklidňování
směrové vychýlení jízdního pruhu

14 Prvky dopravního zklidňování
ostrůvky na přechodech pro chodce

15 Prvky dopravního zklidňování
ostrůvky na vjezdu do obce zátková zastávka

16 Prvky dopravního zklidňování
zpomalovací prahy úzký příčný práh široký příčný práh (integrace např. s přechodem) zpomalovací polštář

17 Prvky dopravního zklidňování
zvýšené plochy vozovky obvykle v prostoru křižovatek speciální případ: „vídeňská zastávka“

18 Prvky dopravního zklidňování
okružní křižovatky okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem (vnější průměr m) okružní křižovatky s dvěma a více jízdními pruhy (budovány jen výjimečně) miniokružní křižovatky

19 Lužice (okres Hodonín)
2800 obyvatel

20 Lužice (okres Hodonín)
původní stav komunikace III. třídy bez obrubníků, dlážděná žulovými kostkami, částečně s asfaltovým povrchem vozovka i chodníky v havarijním stavu důvody pro změnu zajištění maximální bezpečnosti zklidnění dopravy omezení tranzitu kamionů architektonické řešení centra obce.

21 Lužice (okres Hodonín)
realizované změny vybudování stezek pro pěší a cyklisty rekonstrukce vozovky s obrubníky vybudování dvou okružních křižovatek rekonstrukce podélných parkovacích míst výstavba bezbariérových přechodů pro chodce (s ostrůvky) zřízení zátkové autobusové zastávky realizace nového dopravního značení (obytné zóny) přínos úprav zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty umožnění bezpečného přecházení (zejména žáků ZŠ) snížení rychlosti dopravy a četnosti průjezdů kamionů bezpečné nastupování a vystupování na autobusových zastávkách

22 Lužice (okres Hodonín)

23 Lužice (okres Hodonín)
širší souvislosti návaznost cyklostezek na regionální cyklotrasy regionu, přímé propojení s Hodonínem navazující projekt komplexního řešení dopravního značení v obci Lužice (obytné zóny, minimalizace dopravních značek, parkování kamionů a osobních vozů) v návaznosti na stavební úpravy proběhla komplexní obnova parku a mobiliáře ve Velkomoravské ulici termín realizace akce náklady na realizaci rekonstrukce vozovky Kč (1,2 mil.€) chodníky, cyklostezky a podélná parkovací místa Kč (600 tis.€) způsob financování Ministerstvo dopravy Kč (880 tis.€) dotace Jihomoravského kraje Kč (320 tis.€) rozpočet obce Kč (600 tis.€)

24 Kadaň obyvatel

25 Kadaň původní stav důvody pro změnu
komunikace navržená s čistě technickým přístupem bez ohledu na urbanistické dopady (70.léta…) šířkově předimenzovaná komunikace (13m) šířka v intravilánu velkorysejší než u navazujících úseků ve volné krajině poškozený asfaltový povrch nedodržování rychlostních limitů, předjíždění umožněno téměř v celé délce komunikace. důvody pro změnu snaha o potlačení bariérového efektu komunikace kultivace veřejného prostoru, začlenění komunikace do organismu města.

26 Kadaň realizované změny přínos úprav
zúžení vozovky - střední dělicí pás soustava okružních křižovatek (3x) bezbariérové přechody (nasvětlení) oddělený jízdní pruh v prostoru zastávek cyklostezka rozšíření zelených ploch přínos úprav dopravní zklidnění průtahu zajištění plynulosti dopravy vliv na chování řidičů (psychologický efekt) vysazená zeleň = přirozená protihluková bariéra pozitivní vliv na urbanistické začlenění průtahu do uliční sítě města snížení rozsahu zpevněných ploch = méně srážkových vod v kanalizaci (cca o 25-30%)

27 Kadaň

28 Intenzita provozu na průtahu: cca 12 tis. vozidel/24h
Kadaň širší souvislosti výstavba postupně v 8 etapách celková délka 2,1 km zkušenosti z počátečních etap byly využity při realizaci navazujících projednávání s veřejností – dodatečné změny v projektu Intenzita provozu na průtahu: cca 12 tis. vozidel/24h termín realizace akce náklady na realizaci cca 40 mil. Kč (1,6 mil.€) způsob financování rozpočet města

29 Kadaň širší souvislosti navazující projekt: cyklostezka údolím Ohře

30 Kadaň

31 Projekt Bezpečné cesty do školy
Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy

32 Projekt Bezpečné cesty do školy
Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy původní stav křižovatka typu T komunikace umožňující rychlou jízdu jednosměrné ulice, parking před školou: montované zpomalovací prahy chodníky s narušeným povrchem důvody pro změnu snaha o vytvoření bezpečného dopravního prostoru před školou

33 Projekt Bezpečné cesty do školy
Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy realizované změny zvýšení plochy křižovatky (povrch ze žulové dlažby) zúžení a směrové vychýlení vozovky bezbariérová úprava přechodů stavební úprava hrany parkovacích zálivů (znemožnění vjezdu na chodník) přínos úprav výrazné zvýšení bezpečnosti zkvalitnění veřejných prostor

34 Projekt Bezpečné cesty do školy
Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy termín realizace akce 2009 náklady na realizaci 2,4 mil Kč (96 tis.€) způsob financování rozpočet města širší souvislosti ideový návrh předložen v rámci projektu Bezpečné cesty do školy aktivní zapojení dětí, učitelů i rodičů velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou

35 Bezpečné cesty do školy
otevřený grantový program pro školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi na území České republiky, program poskytuje finanční podporu a metodické vedení školním projektů bezpečných cest Spolupráce s o.s. Pražské Matky a Oživení Grantový a asistenční program Podstata Bezpečnostní audit s účastí veřejnosti – dětí a rodičů (bezpečnost posuzují kromě odborníků i běžní uživatelé komunikace)

36 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy
Fáze školního projektu přípravná fáze mapování dopravní studie, školní plán mobility schvalovací řízení a realizační fáze

37 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy
Hlavní výstupy školního projektu mapa dopravně nebezpečných míst přehled dopravního chování žáků dopravně inženýrská studie, školní plán mobility drobná opatření na podporu šetrné mobility (stojany na kola apod.) spolupráce mezi občany a veřejnou správou

38 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy
Internetová databáze školních projektů

39 Děkuji za pozornost Petr Šmíd Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10 tel.:


Stáhnout ppt "Zklidňování dopravy příklady dobré praxe"

Podobné prezentace


Reklamy Google