Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASICISMUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASICISMUS."— Transkript prezentace:

1 KLASICISMUS

2 z lat. classicus = vynikající, vzorový
klasicismus vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. ( ) nápodoba antického umění pevný systém estetických pravidel šíření na V – Rusko na Z - Amerika sloh na konci 18. a na přelomu 18. a 19. st. ve Francii ( klasický ráz má ve F již baroko) výraz fr. racionalizmu (fr. konvent vyhlásil klasicismus za sloh fr. revoluce)

3 empír z lat. empire = císařství vrcholná forma klasicismu
hl. za Napoleona – poč. 19. st. vznik ve Francii a šíří se do Evropy

4 klasicismus empír ještě barokní prvky s rysy a prvky antiky
inspirace antikou – některé stavby na pohled kopírují antické památky

5 zájem o antické památky
hl. tvarosloví helénské nové objevy antické civilizace (J.J. Wincklemann)

6 Základní rysy klasicismu
navazuje na antiku (hl. tvarosloví helénské) pevně stanovená estetická pravidla a předpisy (vedou k dokonalosti díla) rozumová kázeň a střídmost (oproti barokní vypjaté citovosti, vášni, mystičnosti a dualismu ducha a těla) - vládne symetrie, strohost (není místo pro umělcovu fantazii) stavby monumentální a chladné měřítkem krásy je pravda a rozumovost v malbě nejdůležitější linie, precizní (až fotografická) modelace reality (hl. lidských těl) barvy – neměla funkci výstavby obrazu, ale spíš koloruje

7 ARCHITEKTURA

8 Hlavní rysy architektury
hl. ve Francii sloh památníků a monumentálních staveb zakládání nových měst s širokými a rovnými bulváry symetrie podřízenost vyššímu řádu nadosobní, objektivní, čisté, nepodléhající lidským citům

9

10 Stavby Francie Anglie hl. stavby reprezentační
Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon Vítězný oblouk na náměstí Étoile Anglie hl. stavby reprezentační Národní galerie v Londýně Britské muzeum v Londýně prolínání klasicismu s romantismem (A bližžší) Německo Braniborská brána v Berlíně Walhalla u Regensburgu

11 Rusko USA Petrohrad fr. architekti
typické příklady klasicizujícího baroka USA fr. architekti Washington (založen v klasicistním duchu stejně jako řada dalších měst) Kapitol ve Washingtonu

12 Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon architekt J. Soufflot
mausoleum v jeho podzemní kryptě jsou uloženi nejvýznamnější fr. umělci a myslitelé např. Alexandre Dumas st. Jean-Jacques Rousseau Voltaire Victor Hugo Pierre Curie Marie Curie-Sklodowska

13 Vítězný oblouk na nám. Étoile v Paříži na památku Napoleonova vítězství u Slavkova

14 Národní galerie v Londýně

15 Britské muzeum v Londýně

16 Britské muzeum v Londýně

17 Braniborská brána v Berlíně

18

19 Walhalla u Regensburgu

20 Panteon a čestná síň u Dunaje, Walhalla – jeden z nejkrásnějších a nejvznešenějších památníků, jaké Němcům zřídil bavorský krá uvnitř : mramorové busty a pamětní desky k uctění významných Němců i osobností, spojených s historií Německa a německého lidu

21

22 Petrohrad

23 Petrohrad Petrohrad (Sankt-Petěrburg, dříve Leningrad a Petrohrad)
založen roku 1703 carem Petrem Velikým v močálech v deltě Něvy ústící do Finského zálivu na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty - okno do Evropy. 1712– hl. město Ruska kulturní centrum Ruska s mnoha památkami Světového dědictví UNESCO jeden z nejdůležitějších ruských přístavů

24 Památky Petrohradu Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla
palác Admirality Triumfální oblouk (památka na vítězství nad Napoleonem) žulový monolit – Alexandrův sloup Kazaňský chrám Křižník Aurora Vasiljevský ostrov Smolenská katedrála tepnou města je 4 km dlouhý Něvský prospekt

25 Zimní palác Galerie Ermitáž
Zimní palác - nechala postavit dcera Petra Velikého, Alžběta. it. barokní kompozice architekta Bartolomea Rastrelliho provedené v bílé a zelené barvě později klasicistní přistavba Kateřina Veliká roku zde zřídila galerii Ermitáž a umělecké skvosty pro ni nakupovala v celé Evropě; dnes je tato sbírka čítající skoro tři milióny uměleckých děl největší obrazárnou na světě.

26 Katedrála sv. Izáka stavělo 440 tisíc dělníků po 40 let
jedna z největších katedrál na světě (výšky 100 m, míst pro návštěvníky) mramoru, drahokamů a polodrahokamů všech barev zlatá kupole je obložena 100 kg čistého zlata z kopule se nabízí výhled na nejkrásnější místa historického jádra města, které bylo v roce prohlášeno za světové kulturní dědictví UNESCO

27 Petrohrad - Petrodvorec

28

29 Kapitol ve Washingtonu

30 Kapitol ve Washingtonu
Washington, D. C. - hl. město USA (od r. 1800) sídlo prezidenta a Kongresu na území D. C. nenajdeme mrakodrapy (je zakázáno, aby byla nějaká budova na území města vyšší než budova Kapitolu (tj. cca 87,6 m ) převládají tu budovy veřejných institucí a budovy administrativní zástavba výškovými budovami začíná až za řekou Potomac v Arlingtonu.

31 Bílý dům oficiální sídlo a pracoviště prezidenta USA
výstavba Bílého domu začala v roce 1792 a od této doby proběhlo mnoho renovací poprvé byl vymalován bílou barvou po válce v roce 1812, kdy Britové dům podpálili

32 SOCHAŘSTVÍ

33 dokonale vyhlazené mramorové sochy lidských postav
idealizované portréty stylizované do antických božstev bohužel bez života

34 Antonio Canova Máří Magdalena
chladnost klasicismu dokázal oživit sentimentální citovostí mytologické náměty portréty

35 Posmrtná maska Tři grácie

36 Amor a Psýché

37 Perseus a Medúza Orfeus

38 Napoleonova sestra Paulina Borghese
jako Venuše

39 Portrét Napoleona

40 MALÍŘSTVÍ

41 v antickém malířství nebylo na co navazovat
malba tedy navazuje na antický reliéf, důraz na kresbu, barva jen koloruje součást politické ideologie náměty, v nichž zájem individua byl podřízen velkým ideálům figurální kompozice Jacques-Louis David Jean-Auguste-Domonique Ingres

42 Jacques-Louis David dvorní malíř Napoleona politicky aktivní
(radikální jakobínký člen revoluce, člen a později předseda Konventu, podepisoval rozsudky smrti, hlasoval i pro rozsudek smrti pro krále, pomáhal některým umělcům a šlechtě) jeho obrazy dokonale vyhovují vkusu současníků a dobovým estetickým požadavkům („nejkrásnější obraz století“ Přísaha Horatiů) mytologické a historické náměty dohlížel na zřízení muzea v Louvru

43 Přísaha Horatiů

44 Únos Sabinek

45 Napoleonova korunovace

46 Napoleon ve své pracovně
Bonaparte překračuje Alpy

47 Zavražděný Marat David našel svého přítele Jeana Paula Marata, jednoho z nejradikálnějších vůdců revoluce, mrtvého ve vaně – je proboden odpůrkyní vlády teroru, Charlotte Cordayovou Jeden z Davidových nejslavnějších obrazů

48 Jean-Auguste-Domonique Ingres
žák Davida skvělý kreslíř a malíř portrétů hl. smyslová krása ženského těla

49 Turecká lázeň

50 Portrét slečny Karolíny Rivierové
Madame Senonnes

51 Princess Albert de Broglie

52 Madame Paul Sigisbert Moitessier

53 KLASICISMUS U NÁS koncem 18.st.

54 ARCHITEKTURA Stavovské divadlo v Praze zámky většina lázeňských měst
Kynžvart, Kačina, částečně Lednice většina lázeňských měst Teplice, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně parky Lednice, Krásný Dvůr

55 Stavovské divadlo v Praze

56 Zámek Kynžvart

57 Zámek Kačina

58

59 SOCHAŘSTVÍ Václav Prachner antika v č. sochařství
pracuje hl. s pískovcem nejznámějším dílo alegorie Vltavy, populární "Terezka" (1812),- dodnes (její kopie) umístěná ve zdi nad kašnou v nice clam-gallasovského paláce na Starém Městě. vrchol - pomníku na náhrobku biskupa Lva Thuna na malostranském hřbitově v Praze-Radlicích

60 MALÍŘSTVÍ

61 Antonín Machek portréty na světové úrovni bez akademického vzdělání

62 Ludvík Kohl nejčastějším námětem jeho kreseb a obrazů je idealizovaná či konkrétní architektura anticky či egyptsky laděná a architektonické interiéry (rytířské "gotizující" sály, hrobky a potemnělá sklepení, chrámy), veduty (7 pohledů na Prahu, 4 pohledy na české hrady) portréty

63 František Tkadlík portréty Portrét Josefa Dobrovského
Portrét Otokara hraběte Černína romantické historické a vlastenecké náměty

64 Seznam použité literatury
Prokop, V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996 Wikipedie, otevřená encyklopedie Zdroj obrázků: internet


Stáhnout ppt "KLASICISMUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google