Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znaky barokní architektury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znaky barokní architektury"— Transkript prezentace:

1 Znaky barokní architektury
Mgr. David Mikoláš 13. října 2011

2 Průčelí, štíty a půdorysy
V raně barokních průčelích stejně jako v půdorysech převládají přímky, pravoúhlost a poměrná hmotnost. Teprve tzv. dynamický vrcholný barok užívá v obrysech i půdorysech křivek a prostory se skládají jakoby z prostupů válců a jiných těles.

3 Průčelí

4 Štít

5 Půdorys

6 Portály Portály, které v raném baroku navazují na portály renesanční, se stávají v 18. století často nejvýraznějším architektonickým prvkem stavby. Odpoutávají se od přísných forem, aby se ve vrcholném baroku staly výtvarným prvkem, který svou bohatostí dominuje architektuře celé stavby. Portál často vrcholí nikou pro sochu nebo oknem; ostění získávají na plastičnosti, od pásových bosáží, prsténců dospívají k tordovaným (krouceným) sloupkům, k šikmo postaveným polopilířům až k figurálním podpůrným článkům.

7 Portál

8 Portál Raně barokní portál Pozdně barokní portál
Vlevo zámek Roudnice nad Labem, vpravo Loretánská kaple v Brně

9 Okna Na fasádě se často střídají okna s trojúhelníkovými a segmentovými frontony s bohatě zdobenými suprafenestrami. Na chrámové architektuře 18. století se objevuje kasulové okno, které je tak pojmenováno pro podobnost s tvarem barokního kněžského ornátu čili kasule.

10 Okno

11 Okna s trojúhelníkovými a segmentovými frontony
Zámek Roudnice nad Labem

12 Střechy Typickou střechou baroka ke střecha mansardová, která se od 18. století uplatňuje nejen na měšťanských domech, venkovských farách, ale i v architektuře zámků a věží. Věže bývají zakončeny nejčastěji zvonovou nebo cibulovou střechou.

13 Mansardová střecha

14 Mansardová střecha Amber hotel Vavřinec Roudnice nad Labem

15 Věž a kupole

16 Kupole Chrám sv. Víta v Praze na Malé Straně

17 Barokní zámek Raně barokní zámky užívají (stejně jako v renesanci) italské uzavřené čtyřkřídlé dispozice se středním dvorcem. Ve vrcholném baroku ji vystřídává francouzská otevřená „podkovová“ dispozice s předloženým čestným dvorem. Pro barok je charakteristická souměrnost (symetrie) jak v řešení průčelí, tak celých dispozic zámků nebo geometrických půdorysů francouzských zahrad s hvězdicemi cest.

18 Raně barokní zámek Roudnice nad Labem

19 Vrcholně barokní zámek

20 Zámek Rájec nad Svitavou

21 Raně barokní zahrada francouzského typu

22 Květná zahrada v Kroměříži
Foto: Jiří Bureš

23 Barokní gotika Barokní gotika je souběžná s vrcholným barokem první třetiny 18. století a kromě nevelkého počtu novostaveb se uplatňuje při obnově velkých středověkých klášterních komplexů. Architekti, kteří ji vytvářejí, se však gotickými prvky pouze inspirují, nekopírují je, i když užívají lomeného oblouku, opěrných pilířů, okenních kružeb a bohatých obrazců klenebních žeber, od skutečné gotiky však odlišných.

24 Barokní gotika

25 Barokní gotika Roudnice nad Labem Sedlec u Kutné Hory


Stáhnout ppt "Znaky barokní architektury"

Podobné prezentace


Reklamy Google