Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod k aplikaci PowerPoint

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod k aplikaci PowerPoint"— Transkript prezentace:

1 Úvod k aplikaci PowerPoint
Tento přehled vám může pomoci se základy vytváření prezentace. Trvá asi 5-10 minut. K přechodu použijte tlačítka nalevo. Šablona návrhu: Šablona návrhu použitá v této prezentaci byla vytvořena pomocí nástrojů aplikace PowerPoint. Šablona návrhu se skládá z předlohy nadpisů a předlohy snímků. Tyto předlohy obsahují grafiku a tlačítka, která jsou zobrazena na všech snímcích. Některé snímky v prezentaci byly později změněny tak, že se od předlohy liší. Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Automatické rozvržení Úvodní snímek vychází z předlohy nadpisů. Objekty na předloze úvodního snímku jsou zobrazeny na všech snímcích, které byly vytvořeny pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Čtyři tlačítka na snímku jsou na předloze nadpisů, a proto se zobrazují na všech snímcích vytvořených na základě automatického rozvržení Úvodní snímek. Tlačítka byla vytvořena pomocí automatických tvarů tlačítek akce aplikace PowerPoint. K docílení jemnějšího přechodu bylo vybráno nastavení Bez čáry. K tlačítkům jsou přiřazeny odpovídající akce, například šipce vyjadřující posun dopředu je přiřazena akce přechodu na další snímek a šipka vyjadřující posun zpět je nastavena na přechod na předchozí snímek. Akce se nastavují pomocí příkazu Nastavení akcí v nabídce Prezentace. Po dokončení byl soubor uložen jako prezentace aplikace PowerPoint. Prezentace aplikace PowerPoint mají jinou příponu souboru (PPS). Pokud otevřete tento typ souboru z aplikace PowerPoint nebo z pracovní plochy, bude automaticky spuštěn jako prezentace. Pokud jsou na snímku navigační tlačítka, budou v aplikaci PowerPoint ignorována všechna klepnutí myší mimo tato tlačítka a budou vypnuty kurzorové klávesy. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Šablona návrhu Předlohy Automatická rozvržení Nastavení akcí Tlačítka Prezentace Toto tlačítko slouží jako odkaz na nápovědu k aplikaci PowerPoint, kde získáte podrobné informace o popisované funkci.

2 Úvod k aplikaci PowerPoint Obsah
Poznáváme aplikaci PowerPoint Vytvoření první prezentace Úpravy první prezentace Předvedení první prezentace Získání dalších informací a tipů 1 2 Tento snímek byl opět vytvořen pomocí automatického rozvržení úvodního snímku. Ale některé objekty byly upraveny. Nezobrazují se výchozí odrážky ve tvaru značky zaškrtnutí. Toho lze dosáhnout pomocí tlačítka Odrážky na panelu nástrojů Formát. Byly přidány prázdné automatické tvary tlačítek akce a byly nastaveny tak, aby fungovaly jako odkazy (přechody) na příslušné části souboru. Čísla lze do automatického tvaru zadat klepnutím na tvar a napsáním čísla. Tlačítka byla také otočena, čímž bylo dosaženo oživení prezentace. Chcete-li nastavit text tak, aby přecházel na odpovídající část prezentace, můžete použít dva způsoby. Je možné použít nástroj Hypertextový odkaz. Protože však nebylo žádoucí, aby byl text podtržený jako ve standardním hypertextovém odkazu, byly nakresleny průhledné překryvné obdélníky, přičemž čáry byly nastaveny na možnost Bez čáry a výplň na možnost Bez výplně. Potom byly přiřazeny nastavení akce v nabídce Prezentace tak, aby fungovaly odkazy na příslušné části prezentace. Průhledné obdélníky překrývají text s odrážkami. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Přidání či odebrání tlačítek Nastavení akcí nebo tlačítka akcí Styl čáry Otočit 3 4 5

3 Poznáváme aplikaci PowerPoint Základy práce s aplikací PowerPoint
Jednotlivé „stránky“ v prezentaci se nazývají snímky. Prezentace může obsahovat libovolný počet snímků. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Automatické rozvržení Seznam s odrážkami je založeno na předloze snímků, takže objekty na předloze snímků budou zobrazeny na všech snímcích vytvořených na základě tohoto automatického rozvržení (všechna automatická rozvržení, kromě automatického rozvržení Nadpis, jsou vytvořena na základě předlohy snímků). Všimněte si, že objekt, který kreslená postavička drží v pravé ruce, je v každé části kurzu jiný. Celá postavička, kromě pravé ruky, je na předloze snímků. Pravá ruka je na jednotlivé snímky vložena. Zobrazením předlohy snímků si můžete prohlédnout, co všechno se na předloze nachází, a porovnáním předlohy se snímky zjistit, jak byly jednotlivé snímky upraveny. Postavička byla nakreslena pomocí nástrojů kreslení v aplikaci PowerPoint, a to automatických tvarů a stylů čar. Dokážete rozpoznat, který automatický tvar byl použit k vytvoření nohou kreslené postavičky? Nápověda: Prohlédněte si plné šipky v nabídce Automatické tvary. Také barvy se mění. Tohoto efektu bylo dosaženo výběrem jednoho z 9 barevných schémat, které jsou součástí dané šablony návrhu. Barevná schémata jsou sady 8 předdefinovaných barev použitých v textu nadpisu, vlastním textu, na čarách, stínování a pozadí na snímcích. Pokud při zadávání textu nebo kreslení objektů použijete výchozí barvy, bude barva těchto položek po výběru nového barevného schématu změněna. Jestliže se rozhodnete změnit barvu určitého textu nebo nakreslených objektů a chcete, aby tato barva zůstala stejná bez ohledu na použité barevné schéma, vyberte barvy, které nejsou označeny jako Automatické nebo nejsou součástí barevného schématu. Barvy, které jsou součástí barevného schématu, se zobrazí jako prvních 8 barev ve všech dialogových oknech formátování. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Předlohy Automatické tvary Styl čáry Plné šipky Barevná schémata Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 1 z 9

4 Poznáváme aplikaci PowerPoint Co všechno lze vytvořit?
Prezentace na obrazovce Stránky WWW pro použití v síti WWW Barevné a černobílé fólie Barevné a černobílé výtisky Diapozitivy Podklady pro posluchače Poznámky lektora Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn a nahrazen obrázky. K postupnému „zobrazení“ odrážek byla využita animace. V nabídce Prezentace byl vybrán příkaz Vlastní animace. U textu byl použit efekt Rolovat dolů. Obrázky jsou animovány pomocí efektu Prolnout. Grafika byla vytvořena pomocí automatických tvarů a čar dostupných v aplikaci PowerPoint. Byly uplatněny různé výplně, včetně průhledných výplní, které vytváří průhledný vzhled fólií. Objekty jsou seskupeny, takže animace celého objektu probíhá současně. Obrázek počítače byl vytvořen seskupením klipartu s jedním ze snímků. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Animace Automatické tvary Výplně Seskupit, oddělit a opětovně seskupit Klipart Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 2 z 9

5 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení
Různá zobrazení umožňují měnit způsob pohledu na prezentaci a práci s ní. Existují následující typy zobrazení… normální zobrazení zobrazení Řazení snímků zobrazení Prezentace Typ zobrazení změníte klepnutím na tlačítka jednotlivých zobrazení v levé dolní části okna aplikace PowerPoint. Lorem Ipsum Tincidunt ut Delor sit amet consectetuer Nonummy nibh euismod Magna aliquam Exerci tation Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu, do kterých byl zadán text. Obrázky byly vytvořeny pomocí nástrojů pro zadání textu a kreslení aplikace PowerPoint. Stopa označující zvětšení je tvořena mnohoúhelníkem nakresleným pomocí nástroje čáry Volný tvar. Je použit efekt Vlastní animace, který je nastaven tak, že se automaticky zobrazí několik sekund po přechodu na tento snímek. Na snímku je poprvé umístěno tlačítko Informace. Toto tlačítko bylo vytvořeno opět pomocí tlačítek akcí automatických tvarů. Nebyl však nastaven přechod na další snímek prezentace, ale byl vybrán přepínač Spustit program a zadán příslušný příkaz, který umožňuje přechod na soubor nápovědy k aplikaci PowerPoint a na téma odpovídající informacím uvedeným na snímku. Tlačítko Informace odkazuje na každém snímku, na kterém je zobrazeno, na jiné téma, z tohoto důvodu není tlačítko součástí předlohy snímků, ale je umístěno na jednotlivé snímky zvlášť tak, aby mohlo být nastavení pokaždé individuální. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Volný tvar, mnohoúhelník Animace Tlačítka akcí, nastavení akce Předlohy Tlačítka zobrazení Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 3 z 9

6 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Normální zobrazení. . . 3 v 1
Osnova textu prezentace se nachází v levém podokně. Klepnutím sem získáte další informace o podokně osnovy. Aktuální snímek s grafikou a objekty je v pravém podokně. Klepnutím sem získáte další informace o podokně snímku. Poznámky jsou zobrazeny v podokně pod snímkem. Podokno osnovy Podokno snímku Lorem Ipsum Tincidunt ut Delor sit amet consectetuer Nonummy nibh euismod Magna aliquam Exerci tation Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Exerci tation Nonummy nibh eui Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Pokud klepnete na text „Klepnutím sem získáte další informace…“, přejdete na snímky s podrobnými informacemi o podoknech osnovy a snímku. Na tomto snímku byly použity stejné postupy jako na snímku 2. Použité popisky náleží mezi automatické tvary Popisky. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Popisky Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Podokno poznámek Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 4 z 9

7 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Podokno osnovy
V podokně osnovy je zobrazen text prezentace bez grafiky. Umožňuje rychlé zadání, úpravy a změny uspořádání textu. Velikost pracovní plochy osnovy můžete zvětšit klepnutím na tlačítko Zobrazit osnovu nebo změnou velikosti podokna. Umístění snímků a odrážek lze změnit přetažením. Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Tincidunt ut Laoreet dolore Magna aliquam Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com Lorem Ipsum Delor sit amet consectetuer Smoo Nonummy nibh eui Exerci tation 1 2 4 3 Zpět Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Je to skrytý snímek. Skryté snímky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud se ten, kdo si prezentaci prohlíží, rozhodne je zobrazit. V našem případě je skrytý snímek možné zobrazit pouze klepnutím na možnost „Klepnutím sem“ na předchozím snímku. Pokud k tomu nedojde, je snímek při prezentaci vynechán. V nabídce Prezentace vyhledejte příkaz Skrýt snímek. K vytvoření tlačítka Zpět bylo použito prázdné tlačítko akce, na které lze přímo napsat text Zpět. Tlačítko bylo umístěno na tlačítko pro přesun vpřed, které je zobrazeno na všech snímcích. Akce je nastavena tak, že stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět na snímek 6, na kterém je odkaz na podrobné informace o podokně osnovy. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Skryté snímky Tlačítka akcí Nastavení akcí Tlačítko Zobrazit osnovu Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 5 z 9

8 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Podokno snímků
V tomto podokně je zobrazen vzhled jednotlivých snímků prezentace. V podokně snímku můžete přidat grafiku, text, grafy a jiné objekty. K přesunu na další snímky v prezentaci použijte posuvník. Pracovní plochu lze zvětšit klepnutím na tlačítko Zobrazit snímky nebo změnou velikosti podokna. Exerci tation Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Zpět Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Informace o způsobu vytvoření tohoto skrytého snímku a tlačítka Zpět získáte v poznámkách ke snímku 7. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Skryté snímky Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 6 z 9 Tlačítko Zobrazit snímky

9 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Řazení snímků
Klepnutím na tlačítko Zobrazit řazení snímků se přesunete do zobrazení Řazení snímků. V tomto zobrazení jsou zobrazeny miniatury všech snímků v prezentaci. Můžete vybrat jeden nebo více snímků a změnit jejich uspořádání přetažením na požadované místo. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn a nahrazen obrázkem. Snímek obsahuje snímek obrazovky při zobrazení Řazení snímků. Snímek obrazovky byl vytvořen pomocí klávesy PRINT SCREEN. Zachycený snímek byl vložen do aplikace Microsoft Photo Editor, kde jej lze upravit a uložit. Obrázek byl následně vložen do aplikace PowerPoint. Jeho velikost byla upravena tak, aby byl vzhled snímku v prezentaci na obrazovce s rozlišením 800x600 co nejlepší. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Změna velikosti obrázku Tlačítko Zobrazit řazení snímků Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 7 z 9

10 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Prezentace
Zobrazení Prezentace používáte právě teď k prohlížení této prezentace. Toto zobrazení se používá k zobrazení náhledu a zkoušce prezentace a k jejímu předvedení posluchačům v elektronické podobě. Prezentace bude spuštěna na celé obrazovce se všemi animacemi a přechody. Na další snímek přejdete klepnutím myší nebo pomocí kurzorových kláves. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Byla použita vlastní animace. Byla zadána automatická animace textu, místo vyčkání na klepnutí myší uživatelem. V nabídce Vlastní animace jsou k dispozici stovky animačních efektů, včetně možností pro časování a pořadí animace a akcí po ukončení animace. Všechny tyto možnosti zobrazíte klepnutím na příkaz Vlastní animace v nabídce Prezentace. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Prezentace Animace Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 8 z 9

11 Poznáváme aplikaci PowerPoint Shrnutí
Pomocí aplikace PowerPoint můžete vytvořit elektronické prezentace, stránky WWW, fólie, poznámky lektora a podklady pro posluchače. Prezentace se skládá z více snímků obsažených v jednom souboru. Různé typy zobrazení umožňují měnit způsob zobrazení a práce s prezentací. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Snímek je posledním snímkem v této části prezentace, proto byla nastavení akce tlačítka pro přechod vpřed upravena. Nejprve byl na standardní tlačítko pro přechod vpřed vložen jeho duplikát. (Standardní tlačítko pro přechod vpřed je umístěno na předloze snímků, takže je zobrazeno na všech snímcích.) Nastavení akce duplikovaného tlačítka byla změněna, takže přechází na snímek Obsah, kde si uživatel může vybrat další část kurzu, kterou chce zobrazit. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Nastavení akcí Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 9 z 9

12 Vytvoření první prezentace Obsah
Pokud nevíte, jak máte informace sdělit a jak je v první prezentaci uspořádat, klepněte sem. Získáte informace o vytváření prezentace pomocí Stručného průvodce. Jestliže máte o prezentaci jasnou představu, klepněte sem. Získáte informace o vytvoření nové prezentace. 1 Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Pokyny týkající se vytvoření odrážek, tlačítek, nastavení akcí a vytvoření textu, který slouží jako odkaz na příslušnou část prezentace, naleznete v poznámkách ke snímkům 1 a 2. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Přidání či odebrání odrážek Tlačítka akcí, nastavení akce 2 Vytvoření první prezentace Stránka 1 z 9

13 Vytvoření první prezentace Stručný průvodce
Vyberte přepínač Stručný průvodce. Při prvním spuštění aplikace PowerPoint klepněte na přepínač Stručný průvodce. Stručný průvodce vytvoří prezentaci s úvodním snímkem a několika dalšími snímky k danému tématu. Průvodce navrhne obsah a uspořádání prezentace. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn, takže vzniklo místo pro obrázek. Všimněte si, že kreslená postavička drží v ruce tužku místo snímku. Podrobné informace o tom, jak bylo této záměny dosaženo, naleznete v poznámkách ke snímku 3. Popis způsobu vytvoření snímku obrazovky a jeho vložení do aplikace PowerPoint je uveden v poznámkách ke snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Vložit obrázek Formát obrázku Změna velikosti obrázku Vytvoření první prezentace Stránka 2 z 9

14 Vytvoření první prezentace Stručný průvodce
Postupujte podle pokynů průvodce. Po skončení práce vytvoří Stručný průvodce prezentaci s úvodním snímkem a několika dalšími snímky k danému tématu. Přehled trhu Minulost, současnost a budoucnost trhu Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, nákladů, tvorby cen, konkurence. Definice výrobku Popište výrobek Klepnutím přidáte poznámky. 2 4 3 1 Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, tvorby cen, konkurence. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn, takže vzniklo místo pro obrázek. Všechny obrázky na snímku byly vytvořeny pomocí nástrojů kreslení v aplikaci PowerPoint. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Kreslení, způsoby kreslení Vytvoření první prezentace Stránka 3 z 9

15 Vytvoření první prezentace Stručný průvodce
Vyberte navržený text a nahraďte jej vlastním. K přechodu na další snímek použijte posuvník. Přehled trhu Minulost, současnost a budoucnost trhu Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedousích pozic, aktérů, posunů trhu, nákladů, tvorby cen, konkurence. Definice výrobku Popište výrobek nebo službu 2 4 3 1 Zdroje Přehled trhu Minulost, současnost a budoucnost trhu Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, tvorby cen, konkurence. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn, takže vzniklo místo pro obrázek. K napodobení akce výběru textu a jeho přepsání byl použit sled animačních efektů. Jednotlivé položky jsou navrstveny na sebe, takže při prohlížení souboru je téměř nelze rozlišit. Pokud byste se však rozhodli tento snímek vytisknout, byla by oblast s animacemi pravděpodobně nečitelná. Jestliže hodláte soubor tisknout, je vhodnější se tomuto typu animace vyhnout, nebo ji rozdělit na několik snímků a vytisknout pouze ty snímky, které chcete rozdat posluchačům. Tento kurz byl však navržen jako prezentace na obrazovce, takže neexistují žádná omezení. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Animace Tisk Klepnutím vložíte poznámky. Vytvoření první prezentace Stránka 4 z 9

16 Vytvoření první prezentace Stručný průvodce - souhrn
Pokud nevíte, jak prezentaci vytvořit, můžete k vytvoření nové prezentace použít Stručného průvodce. Navržený text nahraďte vlastním. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Snímek je posledním snímkem v tomto tématu, proto byla nastavení akce tlačítka pro přechod vpřed upravena. Nejprve byl na standardní tlačítko pro přechod vpřed vložen jeho duplikát. (Standardní tlačítko pro přechod vpřed je umístěno na předloze snímků, takže je zobrazeno na všech snímcích. Pokud je nutné, aby se akce tlačítka lišila od původní akce tlačítka na předloze, je potřeba na toto tlačítko vložit nové.) Nastavení akcí duplikovaného tlačítka byla potom změněna tak, že tlačítko přechází na první snímek části Vytvoření první prezentace. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Nastavení akcí Předlohy Vytvoření první prezentace Stránka 5 z 9

17 Vytvoření první prezentace Obsah
Pokud nevíte, jak máte informace sdělit a jak je v první prezentaci uspořádat, klepněte sem. Získáte informace o vytváření prezentace pomocí Stručného průvodce. Pokud máte o prezentaci jasnou představu, klepněte sem. Získáte informace o vytvoření nové prezentace. 1 Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Pokyny týkající se vytvoření odrážek, tlačítek, nastavení akcí a vytvoření textu, který slouží jako odkaz na příslušnou část prezentace, naleznete v poznámkách ke snímkům 1 a 2. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Přidání či odebrání odrážek Tlačítka akcí, nastavení akce 2 Vytvoření první prezentace Stránka 1 z 9

18 Vytvoření první prezentace Nová prezentace
Vyberte přepínač Šablona návrhu V úvodním dialogovém okně aplikace PowerPoint zvolte přepínač Šablona návrhu a vyberte vzhled prezentace. Klepnutím na jednotlivé návrhy zobrazíte jejich náhled v okně náhledu a můžete vybrat požadovaný návrh. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn, takže vzniklo místo pro obrázek. Popis způsobu vytvoření snímku obrazovky a jeho vložení do aplikace PowerPoint je uveden v poznámkách ke snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Vytvoření první prezentace Stránka 6 z 9

19 Vytvoření první prezentace Nová prezentace
Automatická rozvržení aplikace PowerPoint Dále vyberte rozvržení. V automatických rozvrženích aplikace PowerPoint je zarovnání a umístění textu a objektů na snímku již nastaveno. Zvolte automatické rozvržení, které nejlépe odpovídá informacím vloženým na snímek. Na tomto snímku bylo použito automatické rozvržení Dva sloupce textu; druhý sloupec byl odstraněn, takže vzniklo místo pro obrázek. Popis způsobu vytvoření snímku obrazovky a jeho vložení do aplikace PowerPoint je uveden v poznámkách ke snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Posuvníkem zobrazíte další automatická rozvržení. Vytvoření první prezentace Stránka 7 z 9

20 Vytvoření první prezentace Nová prezentace
Zástupný symbol nadpisu Postupujte podle pokynů na obrazovce a po klepnutí napište text do zástupných symbolů na snímcích. Odrážky se zobrazí automaticky. K odsazení (snížení úrovně) použijte tabulátor. Klepnutím vložíte nadpis. Klepnutím vložíte text. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Druhý sloupec byl přesunut z původního umístění vedle prvního sloupce pod něj. Odrážky, styl a velikost textu v druhém sloupci odpovídají prvnímu sloupci. Po rozdělení textu mezi dva sloupce bylo možné nastavit samostatné efekty animace a časování pro oba bloky textu a mezi animace textu přidat animace obrázků. Obrázek byl vytvořen pomocí nástrojů kreslení aplikace PowerPoint. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Kreslení Způsoby kreslení Animace Zástupný symbol textu s odrážkami V nabídce Vložit vyberte příkaz Nový snímek. Zobrazit Vložit Formát Nový snímek… Ctrl+M Vložení nového snímku Vytvoření první prezentace Stránka 8 z 9

21 Vytvoření první prezentace Nová prezentace - souhrn
Zvolte vzhled prezentace. Vyberte automatické rozvržení odpovídající informacím, které chcete vložit na nový snímek. Do zástupných symbolů na snímcích zadejte nadpis a text. Přidejte další snímky. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Postup při úpravě tlačítka pro přechod vpřed tak, aby přecházelo na snímek Obsah místo na další snímek, je uveden v poznámkách ke snímku 16. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Tlačítka Vytvoření první prezentace Stránka 9 z 9

22 Úpravy první prezentace Obsah
Témata probíraná v této kapitole: Výběr nového vzhledu Přidání obrázků a diagramů Přidání grafů Přidání klipartu Přidání loga nebo provedení změn na všech snímcích Přidání obrázků, tabulek, organizačních diagramů, nakreslených objektů WordArt a multimédií Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Způsob změny barev je popsán u snímku 3. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatická rozvržení Barevná schémata Úpravy prezentace Stránka 1 z 10

23 Úpravy první prezentace Výběr nového vzhledu
Profesionálně navržený vzhled šablon návrhu můžete na prezentaci použít kdykoli. Každá šablona návrhu obsahuje snímky předloh, které určují prvky, jako je návrh pozadí, barvy, písma, styly odrážek a velikost písma. V nabídce Formát vyberte příkaz Použít šablonu návrhu, zobrazte náhled nového návrhu celé prezentace a nový návrh vyberte. Obsah prezentace se nezmění. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Všimněte si, že kreslená postavička nyní drží malířskou paletu. Podrobné informace o tom, jak bylo této záměny dosaženo, naleznete v poznámkách ke snímku 3. Popis způsobu vytvoření snímků obrazovky a jejich vložení do aplikace PowerPoint je uveden v poznámkách ke snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Jedna prezentace se 4 různými šablonami návrhu Úpravy prezentace Stránka 2 z 10

24 Úpravy první prezentace Výběr nového vzhledu
Barevné schéma je sada 8 sladěných barev pro nadpisy, text a grafiku. V jednotlivých šablonách návrhu je možné si vybrat z několika barevných schémat. Nové barevné schéma můžete vybrat jen pro některé nebo pro všechny snímky v prezentaci. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Popis způsobu vytvoření snímků obrazovky a jejich vložení do aplikace PowerPoint je uveden v poznámkách ke snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Jedna šablona návrhu s různými barevnými schématy Úpravy prezentace Stránka 3 z 10

25 Úpravy první prezentace Přidání obrázku nebo diagramu
Diagramy a obrázky vytvořte pomocí automatických tvarů aplikace PowerPoint. Klepněte na příslušný tvar a napište text. Text je k tvaru automaticky připojen. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Diagramy byly vytvořeny pomocí automatických tvarů aplikace PowerPoint. Barva jejich výplně odpovídá barevnému schématu, takže pokud vyberete jiné barevné schéma, budou barvy automatických tvarů aktualizovány v souladu s novým barevným schématem. Diagramy byly animovány pomocí příkazu Vlastní animace tak, aby se zobrazily postupně. Poslední slovo „text“ se zobrazuje po písmenech - tato animace napodobuje psaní na obrazovce. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické tvary Barevná schémata Animace Klepněte a napište text Úpravy prezentace Stránka 4 z 10

26 Úpravy první prezentace Přidání grafu
Vložte nový snímek a vyberte rozvržení s grafem. Graf vytvořte poklepáním na zástupný symbol grafu. Ukázkové údaje nahraďte vlastními daty. Do aplikace PowerPoint se vrátíte klepnutím mimo graf na snímku. Poklepáním na graf jej můžete znovu upravovat. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Dva sloupce textu. Obrázek byl vytvořen pomocí nástrojů kreslení aplikace PowerPoint. K napodobení náhrady ukázkových dat novými čísly a ke znázornění vzniku příslušného grafu byly použity efekty animace. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Kreslení Animace x 4 5 3 2 1 A B C D Východ Západ Sever 20.4 27.4 90 30.6 38.6 34.6 31.6 45.9 46.9 45 43.9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 42 Úpravy prezentace Stránka 5 z 10

27 Úpravy první prezentace Přidání klipartu
Klepnutím na tlačítko Vložit klipart získáte přístup ke kolekci klipartů. Můžete vybrat ze stovek obrázků. Klipart na snímku můžete přesunout a změnit jeho velikost. Na disku CD-ROM sady Microsoft Office a v síti WWW jsou k dispozici stovky obrázků. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Klipart byl vybrán z klipartů, které jsou součástí sady Microsoft Office a aplikace Microsoft PowerPoint. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Klipart Úpravy prezentace Stránka 6 z 10

28 Úpravy prezentace Stránka 7 z 10
Úpravy první prezentace Přidání loga a provedení změn na všech snímcích Pokud chcete na všechny snímky přidat nějaký objekt nebo jej změnit, použijte předlohu snímků. Snímky s předlohami obsahují informace o formátování nadpisu, textu, odrážek a položek pozadí, které jsou zobrazeny na všech snímcích prezentace. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Úpravy prezentace Stránka 7 z 10

29 Úpravy prezentace Stránka 8 z 10
Úpravy první prezentace Přidání loga a provedení změn na všech snímcích V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Předloha a příkaz Snímek. Vložte logo společnosti na předlohu snímků tam, kde má být zobrazeno. Po ukončení práce s předlohou snímků se vraťte ke snímkům. Aliquip Com Ea ut Nisl Suscipit lobortis Exerci tation ullamcorper suscipit Magna aliquam Dolore laoreet Ut tincidunt And the logo appears on each slide …a logo bude zobrazeno na všech snímcích. Přidejte logo na předlohu... Suscipit lobortis Exerci tation ullamcorper suscipit Magna aliquam Dolore laoreet Ut tincidunt Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Na obrázcích byly použity vlastní animace, které ilustrují přidání loga na předlohu snímků a jejich následné zobrazení na všech snímcích. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Animace Delor Consectetuer Nonummy nibh euismod Sit amet adipiscing Elit sed diam Lorum ipsum Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů. Klepnutím lze upravit styly předlohy textu Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Lorem Ipsum Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Tincidunt ut Laoreet dolore Magna aliquam Exerci tation ullamcorper suscipit Úpravy prezentace Stránka 8 z 10

30 Úpravy první prezentace Přidání další grafiky
Na snímky přidejte další objekty. Obrázky Organizační diagramy Tabulky Nakreslené objekty WordArt Multimédia Video a zvuk Mluvený komentář WordArt Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Fotografie je k dispozici v sadě Microsoft Office. Ostatní grafika byla vytvořena pomocí nástroje kreslení WordArt, funkce Vložit tabulku, klipartu a automatických tvarů v aplikaci PowerPoint. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Tabulka Kreslení WordArt Vložit obrázek Automatické tvary Klipart Úpravy prezentace Stránka 9 z 10

31 Úpravy první prezentace Souhrn
Vyberte nový vzhled prezentace. Na snímky přidejte obrázky, diagramy, grafy a klipart. Přidejte logo nebo proveďte změny na všech snímcích. Přidejte obrázky, organizační diagramy, nakreslené objekty WordArt, tabulky a multimédia. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Postup při úpravě tlačítka pro přechod vpřed tak, aby přecházelo na snímek Obsah místo na další snímek, je uveden v poznámkách ke snímku 16. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Tlačítko akce Nastavení akce Úpravy prezentace Stránka 10 z 10

32 Předvedení první prezentace Obsah
Témata probíraná v této kapitole: Prezentace na obrazovce Barevné a černobílé fólie Podklady Poznámky lektora Publikování v síti WWW Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Dále bylo použito nové barevné schéma, které označuje přechod na novou část prezentace. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Barevné schéma Předvedení prezentace Stránka 1 ze 7

33 Předvedení první prezentace Prezentace
Ke zobrazení náhledu, zkoušce prezentace a jejímu předvedení posluchačům v elektronické podobě použijte zobrazení Prezentace. Jednotlivé odrážky „zobrazte“ postupně pomocí animace. Animujte diagramy a grafy. Mezi snímky přidejte efekty přechodu. Přehrajte zvuky a video. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení textu s odrážkami. Kromě změny barevného schématu byla změněna také nakreslená postavička na šabloně návrhu, což označuje přechod na jinou část prezentace. V pravé ruce nyní postavička drží místo palety monitor. Podrobné informace o tom, jak bylo této záměny dosaženo a co bylo jejím záměrem, naleznete v poznámkách ke snímku 3. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Šablona návrhu Barevná schémata Předvedení prezentace Stránka 2 ze 7

34 Předvedení první prezentace Fólie a vytištěné snímky
Tisknout můžete barevně, ve stupních šedé nebo černobíle. Černobílý náhled. Pomocí náhledu stupňů šedi můžete zobrazit náhled černobílých fólií a vytištěných snímků. Barevně Ve stupních šedi Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Postup při vytvoření snímků obrazovky a jejich vložení do aplikace PowerPoint je popsán u snímku 9. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Vložit obrázek Formát obrázku Předvedení prezentace Stránka 3 ze 7

35 Předvedení první prezentace Podklady
Vytiskněte podklady pro účastníky schůze. Můžete zvolit, kolik snímků chcete vytisknout na stránku. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Obrázky byly vytvořeny pomocí nástrojů kreslení v aplikaci PowerPoint. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Kreslení Předvedení prezentace Stránka 4 ze 7

36 Předvedení první prezentace Poznámky
Na vytištěné poznámky můžete odkazovat při prezentaci nebo je použít jako zdroj podrobnějších informací o obsahu snímku. Pomocí nabídky Zobrazit můžete zobrazit náhled vytištěných poznámek. Obrázek snímku Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Obrázky byly vytvořeny pomocí nástrojů kreslení aplikace PowerPoint, a to pomocí základních automatických tvarů a popisků. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Kreslení Automatické tvary Poznámky Předvedení prezentace Stránka 5 ze 7

37 Předvedení první prezentace Publikování v síti WWW
Pro ty, kteří se předvedení prezentace nemohli zúčastnit, uložte prezentaci jako stránky WWW ve formátu HTML a publikujte ji v síti WWW. Spolupracovníci si prezentaci mohou prohlédnout pomocí prohlížeče sítě WWW. Aktualizace nebo změny můžete provést kdykoli otevřením souborů ve formátu HTML v aplikaci PowerPoint. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení Seznam s odrážkami. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Předvedení prezentace Stránka 6 ze 7

38 Předvedení první prezentace Souhrn
Ke zobrazení náhledu, zkoušce a předvedení prezentace posluchačům v elektronické podobě použijte zobrazení Prezentace. Vytiskněte barevné nebo černobílé fólie. Vytvořte a vytiskněte podklady pro posluchače. Při prezentaci použijte poznámky lektora. Publikujte prezentaci v síti WWW. Na tomto snímku je použito automatické rozvržení textu s odrážkami. Postup při úpravě tlačítka pro přechod vpřed tak, aby přecházelo na snímek Obsah místo na další snímek, je uveden v poznámkách ke snímku 16. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Tlačítka akcí Nastavení akce Předvedení prezentace Stránka 7 ze 7

39 Získání dalších informací a tipů
K získání nápovědy použijte pomocníka Office. Pomocník Office usnadňuje vytváření efektních prezentací a jejich profesionální předvedení, včetně rad ze Školení Dala Carnegieho®. Server WWW Microsoft Office Update obsahuje aktuální informace a umožňuje stažení doplňků zdarma. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Sada Office v síti WWW. Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Způsob změny barev je uveden v poznámkách ke snímku 3. Další informace o těchto funkcích získáte zadáním následujících slov do okna pomocníka Office a přechodem na příslušné téma nápovědy: Automatické rozvržení Barevné schéma Doplňující informace Stránka 1 ze 2

40 Další informace o kurzu
Otevřete tuto prezentaci v aplikaci PowerPoint a prohlédněte si, jak byla vytvořena. Podrobnosti o způsobu jejího vytvoření naleznete v poznámkách. Doplňující informace Stránka 2 ze 2


Stáhnout ppt "Úvod k aplikaci PowerPoint"

Podobné prezentace


Reklamy Google