Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie provozu rSO2 Univerzální systém oxymetrie Nonin SenSmart model X-100 používá 3 nebo 4 odlišné vlnové délky světla pro proniknutí do oblasti pod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie provozu rSO2 Univerzální systém oxymetrie Nonin SenSmart model X-100 používá 3 nebo 4 odlišné vlnové délky světla pro proniknutí do oblasti pod."— Transkript prezentace:

0 Univerzální systém oxymetrie SenSmart™ model X-100
Pro funkční saturaci arteriálního hemoglobin kyslíkem (SpO2) a tepovou frekvenci, nebo cerebrální či somatickou saturaci hemoglobinu (rSO2). První informace Pro KOMPLETNÍ Instrukce k použití viz uživatelský manuál

1 Teorie provozu rSO2 Univerzální systém oxymetrie Nonin SenSmart model X-100 používá 3 nebo 4 odlišné vlnové délky světla pro proniknutí do oblasti pod senzorem a pro určení nasycení hemoglobinu kyslíkem. rSO2 je míra saturace kyslíku v tkáni rSO2 je hodnota určená z předpokládané směsi žilní a arteriální krve (70:30) v tkáni kapilárního řečiště. Je v korelaci s měřením saturace v oblasti jugulárního bulbu. Použití nehluboké a dlouhé cesty světla umožňuje: Minimalizace chyb v nehluboké, extra-kraniální tkáni, a Zaměření na tkáň ležící hlouběji pod povrchem (prostorové rozlišení) Patentovaný systém zdvojeného emitoru – zdvojeného detektoru umožňuje senzoru prostorově rozlišit rozdíl mezi povrchovými artefakty.

2 Teorie provozu %SpO2 Pulzní oxymetrie je neinvazivní metoda, která umožňuje rychlé měření saturace hemoglobinu kyslíkem u žilní krve. Tato metoda umí rychle zjistit změny v saturaci kyslíku, čímž poskytne časné varování o nebezpečné hypoxémii. Pulzní oxymetr vyzařuje světlo ve dvou vlnových délkách – červené a infračervené – skrz část těla, která je poměrně průsvitná a má dobrý arteriální pulzní průtok krve (např. prst, palec, ušní lalůček). Poměr červeného a infračerveného světla přijatý detektory je závislý na procentu okysličeného vs. neokysličeného hemoglobinu, kterým prochází světlo.

3 Součásti systému SenSmart model X-100
přístroj X-100M Pro kompletní instrukce k použití, souhrn všech poznámek, varování a výstrah – viz. uživatelský manuál univerzálního systému oxymetrie SenSmart™ model X-100 (na CD s monitorem). X-100H kabel rozbočovače X-100H rozbočovač X-100SP signálové procesory 1-6 senzory SO2 EQUANOX™ senzor SpO2 SenSmart 8100S

4 Součásti systému SenSmart model X-100
přístroj X-100M Popis Přístroj X-100M Zobrazuje až 6 kanálů dat rSO2 a SpO2. Každý kanál je barevně označen tak, aby odpovídal signálovému procesoruSenSmart. X-100H rozbočovač a kabel Rozbočovač má 6 portů pro spojení mezi monitorem a až šesti signálovými procesory. Jeho kabel je dlouhý 4 metry. X-100HH pouzdro rozbočovače (není na obrázku) Pouzdro drží rozbočovač a může být připojen k rámu postele nebo ke stojanu na přístroje. X-100H kabel rozbočovače X-100H rozbočovač

5 Součásti systému SenSmart model X-100
Popis X-100SP-X signálové procesory Každý signálový procesor je naprogramován na specifický kanál na monitoru (označen číslem X) a může být propojen k rozbočovači v jakémkoliv pořadí. K rozbočovači může být připojeno až 6 signálových procesorů pro poskytnutí hodnot rSO2 a SpO2. Pozn. : Duplikátní signálové procesory (procesory stejné barvy) nemohou být používány současně. Toto použití vede k systémové chybě přístroje, kdy přístroj vyžaduje opravu chyby. X-100SP signálové procesory 1-6

6 Součásti systému SenSmart model X-100
Popis Senzory SenSmart EQUANOX™ rSO2 senzory cerebrální oxymetrie SenSmart 8100SSoft Pulse senzory oxymetrie  Napájení a kabel (není na obrázku) SenSmart Download Software (CD není na obrázku) Software správy dat senzory SO2 EQUANOX™ senzor SpO2 SenSmart 8100S

7 Nastavení systému – rozbočovač X-100H
Rozbočovač s kabelem je připojen k portu na přední straně monitoru a použitím portů poskytuje spojení až pro šest signálových procesorů. Porty rozbočovače jsou chráněny před znečištěním z okolního prostředí pomocí krytů, které se pro připojení signálových procesorů otevřou. Pokud není port používán, měl by kryt zůstat uzavřen, aby se vyloučilo znečištění. Je důležité vědět, že porty rozbočovače nejsou nijak označeny číslem, které by odpovídalo kanálu na monitoru nebo číslu signálového procesoru. Signálové procesory proto mohou být připojeny k jakémukoliv portu v jakémkoliv pořadí na rozbočovači. Pozn.: Na rozbočovači jsou šipky, které by po připojení měly být v jedné linii se šipkami na signálových procesorech. Rozbočovač SenSmart s otevřenými a zavřenými porty

8 Rozbočovač X-100H – připojení a odpojení
Pro připojení: Zarovnejte šipku na kabelu rozbočovače s malým trojúhelníkem na připojovacím portu na přístroji. Zastrčte konektor do portu. Uslyšíte cvaknutí a konektor bude pevně držet na místě. Pro odpojení: Uchopte pouzdro konektoru. Pomalu vytáhněte pouzdro pro odemknutí a poté vytáhněte kabel rovně dozadu. Pouzdro konektory To connect the Hub cable to the monitor to setup for patient monitoring: Align the arrow on the Hub cable connector with the small triangle on the Monitor connector port. Push the Hub cable connector straight into the port until it clicks and locks into place. To disconnect: Grasp the sleeve on the Hub cable connector. Retract the sleeve to unlock, and pull the Hub cable connector straight back to detach from the Monitor as shown.

9 Nastavení systému – pouzdro rozbočovače X-100HH
Rozbočovač může být uložen v pouzdru. Na jeho zadní straně je spona, díky které ho připevníme k povlečení, rámu postele nebo ke stojanu na přístroje. Umístění rozbočovače do pouzdra: Zarovnejte rozbočovač a jeho kabel do pouzdra – viz obrázek A. Silou zatlačte rozbočovač do pouzdra. Připevněte pouzdro na povlečení, rám postele nebo stojan – viz obrázek B. Obrázek A Obrázek B

10 Nastavení systému – pouzdro rozbočovače X-100HH
Pro vyjmutí rozbočovače z pouzdra: Sponu na vrcholu pouzdra posuňte dozadu a poté z něj vytáhněte rozbočovač – viz obrázek C. Pokud není rozbočovač používán, pak by měly kryty portů zůstat zavřeny, aby se předešlo jejich znečištění. Obrázek C

11 Nastavení systému – signálové procesory X-100SP
Je důležité vědět, že porty rozbočovače nejsou nijak označeny číslem, které by odpovídalo kanálu na monitoru nebo číslu signálového procesoru. Pozn. : Duplikátní signálové procesory (procesory stejné barvy) nemohou být používány společně. Toto použití vede k systémové chybě přístroje, kdy přístroj vyžaduje opravu chyby. Kabelová spona: Každý ze signálových procesorů má připevněny 2 barevně označené spony, které odpovídají barvě kanálu a jsou umístěny na konci a ve středu kabelu. Cable clips Up to six (6) Signal Processors can be connected to the Hub to provide rSO2 and/or SpO2 values. Each Signal Processor is programmed to be a specific channel on the Monitor (designated by number) and can be connected to any Hub port. For example, X100SP-1 will display on channel 1 on the monitor, X100SP-2 will display on channel 2, and so forth, regardless of the hub port the sensor is connected to. It is important to note that the Hub ports are not designated with a number that aligns with a monitor channel or a signal processor number. Signal Processors can be connected to any Hub port and in any order on the Hub. NOTE: Duplicate Signal Processors (signal processors of the same color and number) cannot be used simultaneously and will result in a System Error Message to correct the condition. There can be only one specific number connected at a time, e.g., one X100SP-1 or one X100SP-3, etc.

12 Nastavení systému – signálové procesory X-100SP
K rozbočovači může být připojeno až 6 signálových procesorů, které poskytují hodnoty rSO2 a/nebo SpO2. Každý z těchto procesorů je naprogramován tak, aby byl specifickým kanálem na monitoru (má určené číslo) a může být připojen k jakémukoliv portu rozbočovače. Např. X100SP-1 se na monitoru zobrazí na kanálu 1, X100SP-2 na kanálu 2 atd. Bez ohledu na port, ke kterému je signálový procesor připojen. Up to six (6) Signal Processors can be connected to the Hub to provide rSO2 and/or SpO2 values. Each Signal Processor is programmed to be a specific channel on the Monitor (designated by number) and can be connected to any Hub port. For example, X100SP-1 will display on channel 1 on the monitor, X100SP-2 will display on channel 2, and so forth, regardless of the hub port the sensor is connected to. It is important to note that the Hub ports are not designated with a number that aligns with a monitor channel or a signal processor number. Signal Processors can be connected to any Hub port and in any order on the Hub. NOTE: Duplicate Signal Processors (signal processors of the same color and number) cannot be used simultaneously and will result in a System Error Message to correct the condition. There can be only one specific number connected at a time, e.g., one X100SP-1 or one X100SP-3, etc. Typ signálového procesoru Barva X-100SP-1 (kanál1) Modrá X-100SP-2 (kanál 2) Oranžová X-100SP-3 (kanál 3) Bílá X-100SP-4 (kanál 4) Fialová X-100SP-5 (kanál 5) Zelená X-100SP-6 (kanál 6) Růžová

13 Nastavení systému – připojení signálového procesoru X-100SP
Signálový procesor může být připojen k jakémukoliv portu na rozbočovači, nebo přímo k přístroji (při používání pouze jednoho kanálu). Pozn. Porty rozbočovače nejsou nijak označeny číslem, které by odpovídalo kanálu na monitoru nebo číslu signálového procesoru. Signálové procesory tak mohou být napojeny na jakýkoliv port a v jakémkoliv pořadí.  Pro připojení: Zarovnejte šipku na konektoru signálového procesoru se šipkou na rozbočovači nebo na portu monitoru.(Viz popisky.) Zasuňte konektor signálového procesoru do portu rozbočovače nebo monitoru tak, aby se konektor v portu zacvakl a uzamkl. A Signal Processor can be connected to any one of the Hub channel ports on the Hub or directly into the monitor connector port (for single channel use).

14 Nastavení systému – odpojení signálových procesorů X-100SP
Pro odpojení: Uchopte pouzdro konektoru signálového procesoru. Pomalu vytáhněte pouzdro pro odemknutí a poté vytáhněte kabel rovně dozadu.

15 Senzory SenSmart EQUANOX rSO2 – cerebrální a somatické
Senzory EQUANOX Indikace použití 8003CA Classic Plus Adult/Pediatric Sensor pro pacienty > 40 kg 8004CA Advance Adult/Pediatric Sensor pro pacienty > 40 kg 8004CB Advance Neonatal/Pediatric Sensor (adhezivní) pro pacienty < 40 kg 8004CB-NA Advance Neonatal/Pediatric Sensor (neadhezivní) Používejte pouze signálové procesory, rozbočovače, senzory a příslušenství firny Nonin. Tyto senzory jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly požadavkům na přesnost u oxymetrů Nonin. Použití jiných senzorů může vést k nepřesnému měření.

16 Výška prstu (tloušťka)
Senzory SenSmart SpO2 Nonin nabízí senzory SpO2 na opakované použití pro široké spektrum pacientů. Měření uvedená níže pomáhají určit jaké senzory by měly být použity. Tato doporučení jsou založena na výšce prstu (tloušťce). Senzor Výška prstu (tloušťka) Model 8100SL 12,5 – 25,5 mm (0.5 – 1.0 in.) Model 8100SM 10 – 19 mm (0.4 – 0.75 in.) Model 8100SS 7,5 – 12,5 mm (0.3 – 0.5 in.) Používejte pouze signálové procesory, rozbočovače, senzory a příslušenství firny Nonin. Tyto senzory jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly požadavkům na přesnost u oxymetrů Nonin. Použití jiných senzorů může vést k nepřesnému měření.

17 Nastavení systému – připojení a odpojení senzoru
Připojení/odpojení senzoru k/od signálového procesoru: Pro připojení: Na signálovém procesoru je zámek, kterým se k němu uzamyká senzor. Převraťte tento zámek dozadu. Tím odkryjete vstup pro senzor. Zarovnejte bílou šipku na konektoru senzoru s bílou šipkou na vstupu pro senzoru na signálovém procesoru. Zatlačte senzor pevně na místo. Převraťte zámek přes senzor a zamáčkněte na místo. Pro odpojení: Převraťte zámek senzoru zpět pro jeho uvolnění. Vytáhněte konektor senzoru ze signálového procesoru.

18 Aplikace cerebrálního/somatického senzoru u dospělých
Cerebrální umístění: Vyberte místo(a) na pacientově čele bočně k superior sagittal sinus, nad obočím a pod linií vlasů (viz příklad vlevo). Plocha(y) by měla(y) být bez vlasů nebo povrchových vad na kůži (pigmentové skvrny, pihy). Neumísťujte senzory na névy, vedlejší dutiny nosní, hematomy nebo arteriovenózní malformace. Somatická umístění: Vyberte místo(a) která poskytují optimální přístup k požadované tkáni. Příprava pokožky: Isopropylalkoholem jemně vyčistěte pacientovu pokožku – odstraní mastnotu, make-up, nebo jinou špínu, která by mohla narušovat lepidlo na senzoru nebo blokovat procházející světlo. Přesvědčte se, že kůže je suchá. Umístění senzoru(ů): Odstraňte ochranou podložku ze senzoru a jemně, ale pevně umístěte senzor(y) na požadované místo(a) (viz příklad nalevo). Ujistěte se, že plocha senzoru doléhá na pokožku. Tím zabráníte následujícímu: Průniku světla mezi emitorem a detektorem po povrchu pokožky Průniku okolního světla mezi senzor a pokožku Zkontrolujte místo aplikace senzoru minimálně každé dvě až čtyři hodiny. Varování: Nesprávně umístěný senzor může způsobit nepřesnost v měření. Viz instrukce pro použití senzoru nebo instrukce k použití přístroje.

19 Aplikace neonatálních / pediatrických senzorů
Cerebrální umístění. Vyberte místo(a) na pacientově čele podle obrázku, nad obočím a pod linií vlasů (viz příklad nahoře vlevo). Plocha(y) by měla(y) být bez vlasů nebo povrchových vad na kůži – pigmentových skvrn, pih apod.. Neumísťujte senzory na névy, vedlejší dutiny nosní, hematomy nebo arteriovenózní malformace. Somatická umístění: Vyberte místo(a) která poskytují optimální přístup k požadované tkáni. Toto (tato) místo(a) by mělo(a) být bez vlasů, nebo povrchových vad na kůži – pigmentové skvrny. Příprava pokožky: : Isopropylalkoholem jemně vyčistěte pacientovu pokožku – odstraní mastnotu nebo jinou špínu, která by mohla narušovat lepidlo na senzoru nebo blokovat procházející světlo. Přesvědčte se, že kůže je suchá. Umístění senzoru(ů): Odstraňte ochranou podložku ze senzoru a jemně, ale pevně umístěte senzor(y) na požadované místo(a) (viz příklady nahoře). Ujistěte se, že plocha senzoru doléhá na pokožku. Tím zabráníte průniku světla mezi emitorem a detektorem po povrchu pokožky a průniku okolního světla mezi senzor a pokožku. Zkontrolujte místo aplikace senzoru minimálně každé dvě až čtyři hodiny. Varování: Nesprávně umístěný senzor může způsobit nepřesnost v měření. Viz instrukce pro použití senzoru nebo instrukce k použití přístroje.

20 Model 8100 - znovupoužitelný senzor pulzní oxymetrie
Vložte vybraný prst do senzoru – viz obrázky 1 a 2. Pacientův prst musí dosáhnout až na konec senzoru. Umístěte kabel podél pacientova prstu, souběžně s rukou nebo nohou. Lékařskou páskou upevněte kabel senzoru, aby nedošlo k jeho zachycení s okolními zařízeními. Ujistěte se, že páska neomezuje pacientův průtok krve nebo nestrhává senzor ze správné pozice. Pro odkrytí konektoru senzoru převraťte zámek na signálovém procesoru. Vložte konektor senzoru do signálového procesoru. Vraťte zámek signálového procesoru do původní pozice. Tím uzamknete senzor na místo. Ověřte si správnou činnost přístroje – jak je popsána v uživatelské příručce.

21 Nastavení systému – prodlužovací kabel X-100EC
Prodlužovací kabely jsou dostupné v délkách 1 a 2 metry a mohou být použity na prodloužení délek mezi: rozbočovačem a signálovým procesorem Monitorem a signálovým procesorem (Při použití jednoho kanálu.) Pro připojení: Zarovnejte šipku na prodlužovacím kabelu se šipkou na rozbočovači nebo na portu monitoru (při použití jednoho kanálu). Zastrčte prodlužovací kabel do konektor rozbočovače nebo monitoru. Uslyšíte cvaknutí a konektor bude pevně držet na místě. Zastrčte druhý konec prodlužovacího kabelu do konektoru na signálovém procesoru. Pro odpojení: Uchopte pouzdro konektoru na prodlužovacím kabelu. Pomalu vytáhněte pouzdro pro uvolnění spojení a poté vytáhněte prodlužovací kabel rovně dozadu. Tím ho odpojíte od rozbočovače nebo monitoru. Varování: Nepokoušejte se použít prodlužovací kabel na propojení mezi monitorem a rozbočovačem.

22 Model X-100M – vlastnosti monitoru
Grafy Hodnoty kanálů Ztlumení alarmu Značkovač událostí Navigační tlačítka Menu Vybrat Reproduktor Referenční hodnota On/Off, pohotovostní režim Kontrolka napájení LED Vstup napájecího kabelu Konektor monitoru - port Nurse Call vstup (spodní část)

23 Nastavení systému – zapnutí
Zastrčte kabel napájecího adapteru do zásuvky na spodní straně monitoru, pod světelným indikátorem. (Viz předchozí strana ) Připojte síťovou šňůru k napájecímu adapteru. Zastrčte síťovou šňůru do zdroje střídavého el. Proudu, nebo nabíjejte 3 hodiny interní baterii. Stiskněte tlačítko On/Standby pro zapnutí přístoje. Přístroj zobrazí úvodní obrazovku a umožní uživateli vybrat přednastavení. O tomto se zmíníme později. Stiskněte Menu pro nastavení přístroje na obrazovku monitorování. In this next section, we will discuss all the features of the monitor and the display.

24 Navigační tlačítka – nastavení systému
Funkce Použití Navigační tlačítka: nahoru dolů vlevo vpravo vybrat Nahoru / dolů vlevo / vpravo: V menu, pro navigaci mezi položkami. Nahoru / dolů: Mění časovou osu spojnice trendů rSO2. Vlevo / vpravo: Pohyb v čase vpřed/vzad u současného pacienta: Vybrat (ve středu navigačních tlačítek a mezi tlačítky Menu a Referenční hodnoty). a. Vyberte položku pro upravení. b. Uložte vložené nebo změněné hodnoty. Nastavení systému je kontrolováno použitím navigačních tlačítek nalevo a napravo, a funkčních tlačítek na pravé straně přístroje. This is one of the most important aspects to remember about how the system works. All menus and options are navigated and controlled with these buttons, the Navigation buttons on the left side and the function buttons on the right side.

25 Tlačítko ztlumení alarmů – pro ztlumení slyšitelných alarmů
Funkce Použití Ztlumení alarmu Stiskněte tlačítko jednou pro ztlumení alarmů na dobu 2 minut. Když je funkce aktivována, ukáže se na levé straně obrazovky ikona ztlumení alarmu. Pro opětovnou aktivaci alarmů před uplynutím 2 minut opět stiskněte toto tlačítko. Pozn.: Všechny ztlumené slyšitelné alarmy jsou automaticky znovu aktivovány, pokud se zapne nový fyziologický alarm.

26 Tlačítko a tabulka značkovače událostí
Funkce Použití Značkovač událostí Jednou Stiskněte tlačítko značkovač událostí pro označení události písmenem (A-Z) v 1) paměti 2) nad spojnicí trendů, a 3) v sériovém výstupu dat v reálném čase. Pozn.: Symbol označení události nad spojnicí trendů se může objevit až po 4 vteřinách po označení. Pozn.: Pokud je u jednoho pacienta označeno více jak 26 událostí, pak se začnou události opět značit písmenem A. Pro vstup do tabulky událostí (viz vpravo) stiskněte a přidržte tlačítko značkovač událostí po dobu 2 vteřin. Tabulka zobrazuje posledních 10 událostí označených datem/časem a hodnotami pro každý kanál. A A

27 Tlačítko menu – otevírá obrazovky ovládacího menu
Funkce Použití Menu Pro vstup do obrazovky nastavení, které obsahuje 4 operační menu, stiskněte jednou tlačítko Menu. Pro pohyb v menu užívejte navigační tlačítka. Nastavení (Settings) – Přiřazení senzoru na kanál, vybrání typu senzoru (rSO2 or SpO2), nastavení limitů a grafů a přehled přednastavení. Přednastavení (Presets) – Uložení aktuálních nastavení jako nových přednastavení, vybrání přednastavení a jejich upravení/vymazání. Případ (Case) – Zobrazení údajů aktuálního pacienta, vložení dat nového pacienta a nové měření, změna údajů aktuálního pacienta. Systém (System) – Nastavení systému. Pro návrat do původního menu bez uložení změn stiskněte tlačítko Menu.

28 Tlačítka pro výběr Funkce Použití Vybrat
Na přístroji X-100M jsou dvě tlačítka pro výběr: na pravé straně ve středu navigačního tlačítkaI Pro výběr položky k upravení stiskněte jednou tlačítko Vybrat. Pro uložení změněných hodnot opět stiskněte tlačítko Vybrat. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

29 Tlačítko referenční hodnoty
Funkce Použití Referenční hodnota (Baseline) Uživatel může nastavit pacientovy referenční hodnoty rSO2, které následně slouží pro srovnání změn rSO2 vztahujících se k těmto hodnotám. Stiskněte rychle dvakrát tlačítko referenční hodnoty. Tím nastavíte pacientovu referenční hodnotu na všech rSO2 kanálech na aktuální hodnotu na tomto kanálu. Referenční hodnota může být nastavena na konkrétní hodnotu manuálně v menu nastavení.

30 Tlačítko ON/Standby (OFF)
Funkce Použití Zapnout/ úsporný režim Zapnout – Jednou stiskněte tlačítko. Pozn: Po každém zapnutí monitoru jsou vyčištěny hodnoty referenčních hodnot, limity jsou nastaveny na základní hodnoty a začnou se ukládat data nového pacienta. Zrušit – Když je zapnuta obrazovka menu, pak pro návrat do základní obrazovky měření stiskněte toto tlačítko jednou. Úsporný režim (vypnout) – Stiskněte tlačítko a držte ho nejméně po dobu jedné vteřiny. Pozn.: V úsporném režimu jsou všechny funkce přístroje vypnuty. Vyjma: a. LED kontrolka napájení přístroje svítí vždy, když je přístroj napojen ke zdroji energie. b. Když je přístroj napojen ke zdroji energie, nabíjí se baterie.

31 Obrazovka přístroje X-100M
Oblast grafů Systémové informace Kanály dat pacienta

32 Funkce obrazovky s daty pacienta rSO2
Popis Informace zobrazení kanálu rSO2 Označení kanálu Pokud je senzor připojen k signálovým procesorům, pak jsou aktivovány kanály 1-6. Místo aplikace senzoru Zobrazuje uživatelem vybrané místo aplikace senzoru. Viz menu nastavení. BL (referenční hodnota) Pacientovy hodnoty rSO2 nastaveny uživatelem. AUC (oblast pod křivkou) STS databáze hodnot Viz další strana prezentace pro výpočet hodnot oblasti pod křivkou. Hodnoty rSO2 Pacientovy hodnoty rSO2 pod senzorem

33 Oblast pod křivkou rSO2 (AUC)
Příklad: Pod referenční křivkou (červená přímka) je vidět pád o 25% z referenčních hodnot nastavených před zákrokem. Pokud klesnou hodnoty rSO2 na červenou přímku, ozve se spodní limit alarmů rSO2. Zároveň se podle hloubky a délky této příhody vypočítá hodnota AUC (žlutá).

34 Funkce obrazovky s daty pacienta SpO2
Popis Informace Zobrazení kanálu rSO2 Označení kanálu Pokud je senzor připojen k signálovým procesorům, pak jsou aktivovány kanály 1-6. Místo aplikace senzoru Zobrazuje uživatelem vybrané místo aplikace senzoru. Viz menu nastavení. Tepová frekvence Tepová frekvence v počtu tepů za minutu. Hodnoty SpO2 Pacientovy hodnoty SpO2 pod senzorem

35 Časové intervaly grafů
Funkce Popis Informace Časový interval Časový interval grafu Nastavení časového intervalu je první číslo v řadě a může nabývat hodnot: 7,5; 15 a 30 minut; 1, 2, 4, 8, 12, a 24 hodin. Časový interval je nastaven pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů. Vybrané nastavení je zobrazeno nad grafy a je používáno pro všechny zobrazované grafy.

36 Graf spodního limitu alarmu rSO2
Funkce Popis Informace Spodní limit alarmu Číselné hodnoty na pravé straně grafů kanálů Prahová hodnota pro rSO2 nastavená ručně nebo jako procento pod referenční hodnotou. Mód spodního limitu alarmu je nastavován v systémovém menu a to jako % pod referenční hodnotou, nebo jako absolutní hodnota. Pokud je vybrán absolutní hodnota, pak se spodní alarm limitů nastavuje v menu nastavení. Souřadnice %rSO2 Měřítko rSO2 0 – 100 na každém grafu rSO2, který je zobrazen v oblasti grafů.

37 Posuvný kurzor a tabulka hodnot rSO2
Funkce Popis Informace Posuvný kurzor a tabulka hodnot rSO2 Žlutá šipka směrem dolů a tabulka hodnot rSO2 Pohybuje se po časové ose dat rSO2 a v tabulce hodnot. Na levé straně obrazovky se zobrazují hodnoty rSO2 v daných časech. Je zobrazen přímo pod časovými intervaly. Tlačítka vlevo/vpravo aktivují posuvný kurzor a umožní pohyb na časové ose. Použijte tlačítka vlevo/vpravo nebo nahoru/dolů pro zobrazení tabulky hodnot rSO2.

38 Aktivní funkce – levá strana obrazovky
Popis Informace Indikátor ztlumení alarmu Stav slyšitelných alarmů Alarmy mohou být ztlumeny: Na 2 minuty užitím tlačítka ztlumení alarmu. Na dobu neurčitou nastavením hlasitosti alarmů na 0 (v systémovém menu). Bluetooth Stav bluetoothu Nastaveno uživatelem v systémovém menu zelená – připojené bílá – zapnuté, ale nepřipojené šedá – vypnuté Ukazatel baterie Stav nabití Ukazuje hodnotu zbývající baterie. Plně nabitá baterie vydrží 3 hodiny provozu. Datum/čas Systémové datum/čas Nastavené uživatelem v systémovém menu.

39 Konfigurace systému – menu a obrazovky
Systém X-100 má čtyři (4) operační menu pro konfiguraci systémových nastavení pro specifické funkce displeje. Nastavení Přiřazení místa senzoru ke kanálu, vybrání typu senzoru pro přednastavení kanálu, nastavení limitů a grafů a přehled přednastavení. Přednastavení Uložení aktuálního nastavení jako přednastavení, vybrání přednastavení pro použití a jeho úprava/vymazání. Případ Zobrazení údajů aktuálního pacienta, vložení dat nového pacienta a nové měření, změna údajů aktuálního pacienta. Systém Nastavení systému pro vytvoření přednastavení a konfigurace systémových funkcí. Všechna menu jsou dostupná pomocí tlačítka Menu. Pro pohyb v nich používáme navigační tlačítka na levé straně přístroje.

40 Konfigurace systému – menu nastavení
V menu nastavení může uživatel prohlížet a nastavovat nastavení a limity alarmů pro každý z kanálů (1 – 6). Pohyb v menu se provádí použitím navigačních tlačítek. Tlačítkem „vybrat“ se vybírá pole, provádějí a ukládají se změny.

41 Menu nastavení Možnost Popis a dostupná nastavení Místo senzoru
Vybrání, přizpůsobení nebo vyčištění jméno místa senzoru, které uvádí, kde se nachází senzor. Typ senzoru Vybere typ senzoru pro každý z kanálů: rSO2 nebo SpO2. Referenční hodnota (pouze rSO2) Ruční nastavení referenční hodnoty (číselná hodnota). Referenční hodnoty rSO2 mohou být nastaveny uživatelem pro každého pacienta. To slouží k porovnání následných změn hodnot rSO2 ve vztahu k této referenční hodnotě. %rSO2 horní Manuální nastavení hodnot horního alarmu rSO2 (číselná hodnota) nebo jeho vypnutí. %rSO2 spodní Nastavení hodnoty buď jako %rSO2 spodní (%BL) nebo %rSO2 spodní(Absolutní hodnota). % Baseline – referenční hodnota může být nastaveno na vypnuto (off) nebo -40% až -5%. Absolute – absolutní hodnota může být nastavena na Off nebo 15% – 90%. %SpO2 horní Nastavení hodnoty na vypnuto (off) nebo 80% – 100%. %SpO2 spodní Nastavení hodnoty na vypnuto (off) nebo 50% – 95%. PR (tepová frekvence) horní Nastavení hodnoty na vypnuto (off) nebo 75 – 275 pulsů za minutu. PR (tepová frekvence) spodní Nastavení hodnoty na vypnuto (off) nebo 30 – 110 pulsů za minutu.

42 Menu nastavení - pokračování
Možnost Popis a dostupná nastavení Pozice grafu Nastavuje umístění jednotlivých spojnic trendů kanálů (umístění A – F, nebo off) nebo pletysmogram (on nebo off). Aktuální přednastavení Je zobrazeno aktuální přednastavení a nastavení jsou zobrazena v poli menu. Uživatel může projíždět přednastaveními použitím navigačních tlačítek vlevo/vpravo.

43 Menu nastavení – umístění senzoru
Toto nastavení umožňuje uživateli vybírat, upravovat nebo mazat jméno umístění senzoru. Běžně používaná místa senzoru jsou dostupná v menu kategorií. Vyhledejte a vyberte každý kanál v řádku určeném pro umístění senzoru. Ve vyskakovacím okně se otevře menu kategorií. Vyberte kategorii pro umístění senzoru. Místa v této kategorii se objeví ve vyskakovacím menu. Vyhledejte požadované místo a stiskněte tlačítko vybrat. Uživatel může pomocí navigačních tlačítek vytvořit vlastní umístění na alfanumerické klávesnici.

44 Kategorie umístění senzoru
V programu existuje pět běžně užívaných kategorií umístění senzoru rSO2 a SpO2. V každé kategorii jsou běžně užívaná specifická umístění senzoru, která mohou být vybrána pomocí navigačních tlačítek.

45 Menu nastavení – typ senzoru
Pole zvané typ senzoru je automaticky definováno a deaktivováno (šedá) když je k signálovému procesoru připojen kompatibilní senzor. Při tvorbě přednastavení k uložení v menu přednastavení umožňuje typ senzoru uživateli vybrat typ senzoru, který bude připojen k danému kanálu. Buď rSO2 nebo SpO2.

46 Menu nastavení – referenční hodnota (ruční nastavení)
Uživatel může nastavit pacientovy referenční hodnoty rSO2, které následně slouží pro srovnání změn rSO2 vztahujících se k těmto hodnotám. Referenční hodnota může být nastavena pomocí navigačních tlačítek jako specifická hodnota (ručně). Pro ruční nastavení/změnění referenčních hodnot: Vyberte pole referenční hodnoty na požadovaném kanálu. Stiskněte nahoru/dolů pro ruční nastavení referenční hodnoty na On (zapnuto) a pro požadovanou číselnou hodnotu. Stiskněte vybrat pro uložení vašeho nastavení a pro návrat do obrazovky menu nastavení. VAROVÁNÍ: Mezi jednotlivými pacienty vypněte přístrojSenSmart (úsporný režim), nebo začněte nový případ (menu případu). Pokud tak neučiníte, může dojít u nového pacienta k nepřesnému měření. Pokaždé, když je přístroj zapnut, zapne se měření pro nový případ (nového pacienta), přístroj vyčistí referenční hodnoty, nastaví limity na základní hodnoty, vyčistí všechny aktivované alarmy a začne do paměti ukládat záznamy nového pacienta.

47 Menu nastavení – nastavení horních/spodních limitů alarmů
Připojte senzor k signálovému procesoru. Použijte tlačítka vlevo/vpravo a nahoru/dolů pro pohyb v menu. Vyberte požadovaný kanál a nastavení limitů alarmů. Stiskněte nahoru/dolů a Vyber pro změnu. Uložte nastavení. Opakujte podle potřeby pro každý horní a spodní limit alarmů na všech aktivních kanálech – tabulku vpravo použijte jako průvodce. Když je nastavení hotovo, stiskněte dvakrát tlačítko menu.Tím se vrátíte do obrazovky monitorování. Pokud nestisknete žádné tlačítko, přístroj po čase sám na tuto obrazovku přejde. Limit alarmu Tovární nastavení Možnosti nastavení Přírůstky %SO2 horní vypnuto vypnuto, 20% - 95% 1% %SO2 spodní %SO2 spodní (%BL) % pod referenční hodnotou nebo %SO2 spodní (Abs) absolutní hodnota referenční hodnota -25% (minus) 50% off -40% až -5% (minus 40% až minus 5%) vypnuto, 15% - 90% vypnuto, 80% - 100% 85% vypnuto, 50% - 95% pulz horní pulz spodní 200 BPM (tepů za minutu) 50 BPM vypnuto, 75 – 275 BPM vypnuto, 30 – 110 BPM 5 BPM Ujistěte se, že jsou všechny alarmy správně nastaveny a jsou slyšitelné za všech situací. Nezakrývejte, nebo jinak neblokujte reproduktory.

48 Menu nastavení – pozice grafu
Data pro každý z kanálů mohou být převedena na graf. Hodnoty regionální oxymetrie budou zobrazeny jako spojnice trendů. Hodnoty pulzní oxymetrie mohou být zobrazeny jako pletysmogram. Systém může zobrazit 1 až 6 grafů ukazujících spojnici trendů rSO2 nebo pletysmogram SpO2. Grafy jsou barevně označeny tak, aby odpovídali kanálu a signálovému procesoru. Násobné spojnice trendů rSO2 (až 6) mohou být zobrazeny na jednom grafu. Spojnice trendů rSO2 a pletysmogram SpO2 nicméně na stejném grafu být nemohou. Vícenásobný pletysmogram SpO2 také nemůže být na stejném grafu.

49 Menu nastavení – pozice grafu pokračování
Spojnice trendů rSO2: vyberte A – F, nebo Off (vyp.) Pletysmogramy SpO2: vyberte On (zap.) nebo Off (vyp.) Spojnice trendů se objeví v pořadí kanálů – A až F; pletysmogramy následují na obrazovce a zobrazí se v pořadí vybraných kanálů. Pro vybrání a změnu pozice grafů u kanálů: Vyberte nastavení pozice grafu (Graph Position) na požadovaném kanálu. Stiskněte nahoru/dolů a vybrat pro uložení změn v nastavení. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

50 Menu nastavení – přehled stávajících přednastavení
Toto nastavení (dole ve středu obrazovky v menu nastavení) zobrazuje stávající přednastavení (Preset) (viz další slide), které je zobrazeno v každém kanálu v menu nastavení. Uživatel může používat toto pole pro pohyb všemi přednastaveními. Pokud bylo v menu nastavení nebo systémovém menu změněno aktivní přednastavení, ale změny nebyly uloženy, objeví se kolem tohoto přednastavení hvězdičky. Pozn.: Systém vás vyzve k uložení změn aktuálního přednastavení před přechodem na zobrazení následujícího přednastavení. Pro zobrazení všech přednastavení: Vyberte pole přednastavení a stiskněte doprava/doleva pro pohyb v přednastavení a zobrazení přednastavení pro každý z kanálů. Jedním stisknutím tlačítka menu uložíme přednastavení na obrazovce jako aktivní přednastavení. Opětovné stisknutí tlačítka menu umožní návrat na obrazovku monitorování.

51 Konfigurace systému – menu přednastavení
Přednastavení (preset) je sbírka nastavení specifických pro kanál, uživatelem určených nastavení nebo továrních nastavení, provedených v menu nastavení. Je to také prvních šest nastavení v systémovém menu (zakroužkováno), která by mohl chtít uživatel uložit jako přednastavení a tak příště snadno vyvolat. V menu přednastavení může uživatel rychle přistoupit k, vytvořit a/nebo zobrazit přednastavení přístroje. Přístroj je schopný uložit až 10 jedinečných přednastavení.

52 Menu přednastavení – aktivace / vytvoření / přejmenování
Pro aktivaci, vytvoření nebo přejmenování přednastavení: Použijte menu nastavení a systémové menu pro nastavení všech limitů a nastavení na požadované hodnoty. Přesvědčte se, že jste po provedení změn tyto změny uložili. Po konfiguraci všech nastavení vyberte přednastavení. Zvýrazněte “Uložit stávající nastavení jako nová přednastavení.“ („Save Current Settings as New Preset.”) Stiskněte vybrat pro zobrazení přednastavení 1-10 ve vyskakovacím okně. Použitím nahoru/dolů najeďte na požadované přednastavení a stiskněte tlačítko vyber pro přepsání. Pozn.: Pokud je přednastavení zamknuto, zobrazí se zpráva „Nemůže přepsat zamknuté přednastavení!“ (Cannot overwrite locked preset!). Odemkněte přednastavení, chcete-li ho změnit. Pomocí navigačních tlačítek a alfanumerické klávesnice vložte jméno přednastavení (max. 11 alfanumerických znaků). Stiskněte dolů pro zvýraznění vyber (select) a vyberte pro uložení a aktivaci přednastavení. Návrat na monitorovací obrazovku.

53 Menu přednastavení – vymazání, přejmenování, zamknutí/odemknutí
Pro vymazání, přejmenování, zamknutí či odemknutí přednastavení: Použitím tlačítek nahoru/dolů najeďte na požadovanou možnost a vyberte ji. Vyberte možnost na další obrazovce pro potvrzení, chcete-li mazat, přejmenovat, zamknout či odemknout přednastavení.

54 Nastavení systému – menu případu
Obrazovka menu případu umožňuje uživateli zobrazit aktuálního pacienta a jeho údaje, změnit je, začít nový případ a vložit údaje o novém pacientovi. V obrazovce menu případu používejte navigační tlačítka pro pohyb a zvýraznění „Začít nový případ“ („Start new case.”) Stiskněte vybrat. Zobrazí se vyskakovací okno „Začít nový případ“ (“Start new case”), v němž je zvýrazněno „No“. Stiskněte dolů pro zvýraznění „Yes“. Stiskněte vybrat. VAROVÁNÍ: Mezi jednotlivými pacienty vypněte přístrojSenSmart (úsporný režim), nebo začněte nový případ (menu případu). Pokud tak neučiníte, může dojít u nového pacienta k nepřesnému měření. Pokaždé, když je přístroj zapnut, zapne se měření pro nový případ (nového pacienta), přístroj vyčistí referenční hodnoty, nastaví limity na základní hodnoty, vyčistí všechny aktivované alarmy a začne do paměti ukládat záznamy nového pacienta.

55 Nastavení systému – menu případu pokračování
Pokud je systém nastaven pro vložení údajů nového pacienta před začátkem nového případu: Zobrazí se alfanumerická klávesnice. Poté, co jsou vloženy údaje o pacientovi se zobrazí: „Začíná nový případ…“ (“Starting new case...”). Přístroj se vrátí na monitorovací obrazovku a všechny referenční hodnoty z předchozího případu jsou vymazány. Pokud systém není nastaven pro vložení údajů nového pacienta před začátkem nového případu: Zobrazí se „ Začíná nový případ…“. Tento případ nebude obsahovat údaje o pacientovi.

56 Nastavení systému – systémové menu
V systémovém menu může uživatel pomocí navigačních tlačítek nastavit vlastnosti systému. Pro výběr a změnu systémových nastavení: V systémovém menu použijte navigační tlačítka pro pohyb a výběr požadovaných funkcí. Stiskněte nahoru/dolů a vlevo/vpravo pro upravení nastavení a vybrat pro jejich uložení. Opakujte dle potřeby pro všechna nastavení. Po dokončení nastavení stiskněte dvakrát tlačítko menu, nebo počkejte a přístroj se sám vrátí na monitorovací obrazovku.

57 Nastavení systému – systémové menu
Tyto funkce v systémovém menu mohou být zahrnuty jako nastavení přednastavení. Ujistěte se, že stisknutím tlačítka vybrat ukládáte všechny změny. Možnost Popis a dostupná nastavení Jas Posuvník s 15 nastavitelnými stupni; od vysokého po nízký jas. Hlasitost alarmu Posuvník s 15 nastavitelnými stupni; nejnižší stupeň – Off. Mód spodního alarmu rSO2 Vyberte % pod referenční hodnotou pro automatické nastavení spodního limitu alarmu na procenta pod referenční hodnotou. Vyberte absolute pro ruční nastavení spodního limitu alarmů na absolutní hodnotu. Hlasitost pulzů 0 (vyp) – 15 (hlasitá) Zdroj tónu pulzů Označení kanálu pro tón pulzu: Kanály 1 – 6 Výstupní režim Jedinečné jednou za vteřinu, výstup dat v reálném čase ve formátu pro: Bluetooth: Nonin 1 – Nonin 5 RS-232: Nonin 1 – Nonin 5, tiskárna

58 Režimy výstupů systémových dat
Tento přístroj má 5 odlišných výstupů formátů dat - to jednovteřinových a v reálném čase. Nonin 1 – Nonin 5 Port RS232 poskytuje výstup dat značkovače událostí pomocí Dymo tiskárny (tisknutelný formát). Formát výstupu dat může být vybrán v módech výstupních dat (Data Output Modes) v systémovém menu. Viz uživatelská příručka Přístroje X-100 SenSmart Systém pro kompletní údaje o formátech výstupu dat. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

59 Systémové menu - pokračování
Možnost Popis a dostupná nastavení Čištění paměti Vymaže všechny záznamy dat pacientů. Obnovení továrních nastavení Zruší všechny předvolby a uživatelská nastavení a obnoví nastavení tovární. Systémové informace Verze hardwaru a softwaru pro přístroj SenSmart a přiložené signálové procesory. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

60 Paměť systému Nahrávání dat do systému funguje jako nekonečná smyčka. Pokud je tedy paměť zaplněna, začnou být nejstarší data přepisována daty nejnovějšími. Hodnoty rSO2 nebo SpO2 a pulz jsou pro každý kanál zapisovány jednou za 4 vteřiny. Pacientova data mohou být vymazána použitím funkce čištění paměti v systémovém menu. Hodiny paměti Používané kanály 840 2 420 4 280 6

61 Systémové menu – čištění paměti
Vyčištění paměti vymaže všechna předchozí data pacientů. Vyberte systémové menu. Vyberte v prvním sloupci možnost čištění paměti (Clear Memory). Vyberte ano či ne. Stiskněte vybrat pro potvrzení výběru a návrat do systémového menu. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

62 Nastavení systému – systémové menu
Možnost Popis a dostupná nastavení Datum/Čas Nastavení data YYYY-MM-DD a času HH:MM:SS. Nurse Call mód Upozorňuje alarmem na centrálním monitorovacím zařízení, které je nastaveno a používáno uživatelem. Pro kompletní informace o použití, viz uživatelská příručka přístroje SenSmart. Bezdrátové Bluetooth® Vyp/Zap a informace o adrese pro párování bluetooth. Pro kompletní informace o použití, viz uživatelská příručka přístroje SenSmart. Jazyk angličtina holandština francouzština řečtina italština portugalština španělština švédština ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

63 Nastavení systému – systémové menu
Funkce Popis a dostupná nastavení Požadavek údajů pacienta Určuje, jsou-li pro začátek nového případu vyžadovány pacientovy údaje. Jméno systému Přiřazení názvu systému Výchozí přednastavení Přiřazení předvolby uživatele Výchozí nastavení limitů Výchozí nastavení pro všechny alarmy definovaná uživatelem Heslo uživatele Nastavení 4-číselného hesla pro odemčení uživatelem kontrolovaných nastavení. Tovární nastavení – 0000. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

64 Systémové menu – datum/čas
Čas a datum je potřeba nastavit během úvodního nastavení přístroje, nebo pokud se během používání zcela vybijí baterie. Pro nastavení času a data proveďte tyto kroky: Vyberte systémové menu. Ve druhém sloupci vyberte možnost čas/datum. Vyberte toto pole – otevře se vyskakovací okno. Stiskněte nahoru/dolů a doleva/doprava pro upravení času a data. Pro uložení změn stiskněte vybrat. Použijte nahoru/dolů/doleva/doprava pro úpravu dalších polí. Stiskněte menu pro uložení změn a návrat.

65 Alarmy vysoké priority – rSO2
Přístroj má zvukové a vizuální indikátory alarmu, které upozorní uživatele v případě, že je vyžadována okamžitá kontrola pacienta, nebo dojde-li k chybě na přístroji. Alarmy vysoké priority vyžadují okamžitou pozornost. Pro kompletní informace o alarmech – viz uživatelská příručka přístroje X-100 SenSmart. Alarmy Vizuální upozornění Zvuková upozornění rSO2 HORNÍ limit (rSO2 ≥ hornímu limitu alarmu) Pozadí rSO2 bliká ČERVENĚ jednou za 2 vteřiny. Text kanálu změní barvu na bílou. 3 pípnutí, pauza, 2 pípnutí, pauza 3 pípnutí, pauza, 2 pípnutí a 6vteřinová pauza. Tento cyklus se opakuje dokud není alarm ztlumen, nebo dojde k odstranění jeho příčin. rSO2 SPODNÍ limit (rSO2 ≤ spodnímu limitu alarmu) Pozadí rSO2 bliká ČERVENĚ jednou za 2 vteřiny. Text kanálu změní barvu na BÍLOU. Ujistěte se, že jsou všechny alarmy správně nastaveny a jsou slyšitelné za všech situací. Nezakrývejte, nebo jinak neblokujte reproduktory. ©2012 Nonin Medical, Inc. All rights reserved.

66 Alarmy vysoké priority – SpO2 a kritický stav baterie
Přístroj má zvukové a vizuální indikátory alarmu, které upozorní uživatele v případě, že je vyžadována okamžitá kontrola pacienta, nebo dojde-li k chybě na přístroji. Alarmy vysoké priority vyžadují okamžitou pozornost. Pro kompletní informace o alarmech – viz uživatelská příručka přístroje X-100 SenSmart. Alarmy Vizuální upozornění Zvuková upozornění Limit SpO2 (SpO2 ≥ hornímu limitu alarmu NEBO SpO2 ≤ spodnímu limitu alarmu) SpO2 na kanálu bliká ČERVENĚ dvakrát za vteřinu; hodnota SpO2 změní barvu na bílou. 3 pípnutí, pauza, 2 pípnutí, pauza 3 pípnutí, pauza, 2 pípnutí a 6vteřinová pauza. Tento cyklus se opakuje dokud není alarm ztlumen, nebo dojde k odstranění jeho příčin. Limit pulzu – pouze SpO2 (Pulz je ≥ hornímu limitu alarmu NEBO pulz ≤ spodnímu limitu alarmu) Pulz na kanálu bliká ČERVENĚ dvakrát za vteřinu; hodnota pulzu změní barvu na bílou. Kriticky nízký stav baterie Indikátor baterie bliká ČERVENĚ dvakrát za vteřinu. Obrazovka se vypne, pokud se baterie zcela vybije. Ujistěte se, že jsou všechny alarmy správně nastaveny a jsou slyšitelné za všech situací. Nezakrývejte, nebo jinak neblokujte reproduktory.

67 Alarmy střední priority – rSO2
Alarmy střední priority upozorňují na potenciální problém s přístrojem nebo na jiné, život neohrožující, situace. Tyto alarmy upozorní uživatele, dojde-li k možnému problému se sběrem dat. Pro řešení problémů situací vyvolávající alarmy – viz sekce řešení problémů. Alarm Vizuální upozornění Zvuková upozornění Varování rSO2 (rSO2 5 nebo méně procent pod spodním limitem alarmů) Pozadí kanálu rSO2 bliká ŽLUTĚ jednou za 2 vteřiny pokud jsou hodnoty rSO2 v rozmezí 5 bodů pod spodním limitem alarmu. Text kanálu změní barvu na šedou. 3 pípnutí následovaná 20vteřinovou pauzou. Tento cyklus se opakuje dokud není alarm ztlumen, nebo dojde k odstranění jeho příčin. Hlasitý dvojtónový stále pípající signál. Nízká baterie Indikátor baterie bliká ŽLUTĚ jednou za 2 vteřiny. Chyba senzoru Indikátor bliká ŽLUTĚ když je senzor odpojen, pokud senzor selhal nebo není kompatibilní s přístrojem. Slabý signál Indikátor bliká ŽLUTĚ pokud došlo k dlouhodobě špatnému příjmu signálů ze senzoru. Chyba v komunikaci signálového procesoru Indikátor bliká ŽLUTĚ pokud příslušný signálový procesor přestane komunikovat s přístrojem. Kód chyby (E + číslo) Na obrazovce se objeví kód chyby.

68 Indikátory alarmů střední priority – řešení
Alarm senzoru Ztráta komunikace signálového procesoru Nedostatečný signál Indikuje odpojení senzoru, jeho selhání nebo neslučitelnost s přístrojem. Zkontrolujte místo senzoru a připojení. Pokud je to nutné, vyměňte senzor. Indikuje že příslušný signálový procesor přestal komunikovat s přístrojem. Zkontrolujte připojení signálového procesoru nebo procesor vyměňte. Indikuje dlouhodobě špatný příjmu signálů ze senzoru. Tlačítko ztlumení alarmu ztiší všechny slyšitelné alarmy na dobu dvou minut. Poté se opět všechny alarmy zapnou. (Nedojde-li k odstranění příčiny.) Viz řešení problémů v uživatelské příručce

69 Řešení problémů Pokud narazíte na vizuální nebo akustická upozornění alarmu, přečtěte si možné příčiny a řešení problému. Uschovejte všechny části přístroje, které mohly způsobit vady. Pokud jste nebyli schopni sami vyřešit závadu, kontaktujte servis firmy Nonin.

70 Problém/možná příčina
Řešení problémů Na přístroji se neobjeví kanál Problém/možná příčina Možná řešení Signálový procesor je připojen, ale nezobrazuje se na monitoru Vypněte a znovu zapněte přístroj. Pokud se i tak signálový procesor nezobrazí, jděte do systémového menu a do vyskakovacího okna informací o systému (System Information). Pokud není kanál zahrnut v seznamu připojených senzorů, pak signálový procesor nekomunikuje s přístrojem. Kontaktujte technický servis.

71 Problém/možná příčina
Řešení problémů Na displeji kanálu se objeví pomlčky (- - - ) Problém/možná příčina Možná řešení Senzor nebo signálový procesor je odpojen Ujistěte se, že jsou zajištěna všechna připojení mezi jednotlivými částmi: Zkontrolujte připojení mezi senzorem a signálovým procesorem. Zkontrolujte připojení mezi signálovým procesorem a rozbočovačem. Zkontrolujte připojení mezi rozbočovačem a přístrojem. Signál ze senzoru není dostačující Zkontrolujte místo aplikace senzoru: Zakryjte rukou senzor a jemně na něj zatlačte. Pokud se na obrazovce zobrazí hodnoty, značí to, že se senzor díky vlhkosti nebo slabé přilnavosti zvedá od pokožky. Ujistěte se, že jsou zajištěny okraje senzoru. Pokud je to možná, tak odstraňte senzor a odstraňte možnou vlhkost. Pokud senzor pořádně nepřilíná, pak by měl být nahrazen.

72 Problém/možná příčina
Řešení problémů Na displeji kanálu se objeví pomlčky (- - - ) Problém/možná příčina Možná řešení Součást systému nefunguje správně Odstraňte senzor z pacienta a pozorujte jestli jeho vyzařovače během činnosti přístroje blikají červeně. Pokud jeden vyzařovač nebliká červeně, nahraďte senzor. Pokud blikají oba vyzařovače, odpojte a znovu zapojte signálové procesory do rozbočovače. Pokud oba vyzařovače dále neblikají, nahraďte senzor. Pokud oba vyzařovače blikají, ale je zapnut symbol alarmu, pak nahraďte senzor. 2. Pokud nový senzor nefunguje, zkuste nahradit signálový procesor. 3. Uschovejte všechny části přístroje, které mohly způsobit vady. 4. Kontaktujte technický servis firmy Nonin.

73 Problém/možná příčina
Řešení problémů Na displeji kanálu se objeví pomlčky (- - - ) Problém/možná příčina Možná řešení Signálový procesor je zničen, nebo správně nefunguje. Spojení nemusí být bezpečná. Ujistěte se, že jsou zajištěna všechna připojení mezi jednotlivými částmi: Zkontrolujte připojení mezi senzorem a signálovým procesorem. Zkontrolujte připojení mezi signálovým procesorem a rozbočovačem. Zkontrolujte připojení mezi rozbočovačem a přístrojem. Vypněte a zapněte přístroj. Kontaktujte technický servis firmy Nonin. Obrazovka SenSmart nefunguje Pokud všechny kanály ukazují pomlčky, ověřte spojení mezi rozbočovačem, signálovým procesorem a přístrojem.

74 Problém/možná příčina Problém/možná příčina
Řešení problémů Jeden nebo více kanálů zobrazí “Unrecognized Packet” Problém/možná příčina Možná řešení Jeden nebo více kanálů mají připojen signálový procesor se stejným číslem kanálu. Ověřte, že nejsou k rozbočovači připojeny duplikátní signálové procesory. Tyto duplikátní signálové procesory odstraňte nebo nahraďte . Na obrazovce se zobrazí kódy chyb Např.: E01, E02, E03, E04, E06, E08 Problém/možná příčina Možná řešení Přístroj zaznamenal chybu. Vypněte přístroj tak, aby prošel řádným procesem vypnutí systému. Přístroj znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, zaznamenejte si její kód a kontaktujte technický servis firmy Nonin.

75 Problém/možná příčina
Řešení problémů Přístroj je v režimu alarmu, ale nejsou slyšitelné žádné alarmy Problém/možná příčina Možná řešení Je aktivní tlačítko ztlumení alarmu. Stiskněte tlačítko ztlumení alarmu pro opětovné zapnutí hlasitosti alarmu. Po 2 minutách se hlasitost alarmu automaticky sama zapne. Slyšitelné alarmy jsou nastaveny na hlasitost „0“. Upravte nastavení hlasitosti v systémovém menu. Pokud není alarm opět slyšitelný, kontaktujte technický servis firmy Nonin.

76 Problém/možná příčina Problém/možná příčina
Řešení problémů Přístroj nelze aktivovat Problém/možná příčina Možná řešení Přístroj je bez zdroje energie. Zastrčte adaptér střídavého proudu. Zapněte přístroj. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte technický servis firmy Nonin. Přístroj nefunguje na baterie Problém/možná příčina Možná řešení Baterie není nabita. Zastrčte adaptér systému SenSmart pro nabití baterie. Zapněte přístroj. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte technický servis firmy Nonin. Baterie není funkční. Kontaktujte technický servis firmy Nonin pro opravu nebo náhradu baterie.

77 Čištění částí přístroje a senzorů
Přístroj, signálové procesory, rozbočovač a držák rozbočovače čistěte vlhkým hadrem namočeným v jemném čisticím prostředku nebo v 10% bělícím roztoku (5,25% chlornanu sodného NaClO). Regionální a somatické senzory (8003CA, 8004CA, 8004CB, 8004B-NA) jsou pouze na jedno použití a po sejmutí z pacienta by měly být vyhozeny. Senzory pulzní oxymetrie (8100SL, 8100SM, 8100SS) jsou určeny pro opakované použití. Senzory čistěte utření veškerých povrchů, které přijdou do kontaktu s pacientem vlhkým hadrem namočeným v jemném čistícím prostředku nebo v 10% bělícím roztoku (5,25% chlornanu sodného NaClO). Před dalším použitím nechte senzor řádně uschnout. Nesterilizujte, nečistěte přístroj autoklávem a nenamáčejte přístroj do kapalin. Nečistěte senzor, jeho čistění ho zničí.

78 Záruka Části přístroje X-100 Warranty
X-100M balení baterií 1 rok od data nákupu X-100M přístroj 3 roky od data nákupu X-100H rozbočovač a X-100HH držák rozbočovače X-100 SP signálový procesor X-100EC prodlužovací kabely V případě potřeby dotazů kontaktujte Vašeho dodavatele Nonin.

79 Nonin Medical, Inc. st Avenue North, Plymouth, MN , USA Phone: | Toll Free: Fax: | Rhenus Advanced Services c/o Nonin Medical B.V. Centaurusweg TC Tilburg, the Netherlands Telephone: +31 (0) Fax: +31 (0)


Stáhnout ppt "Teorie provozu rSO2 Univerzální systém oxymetrie Nonin SenSmart model X-100 používá 3 nebo 4 odlišné vlnové délky světla pro proniknutí do oblasti pod."

Podobné prezentace


Reklamy Google