Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Marketingové řízení podniku
Vývoj podnikatelskýchkoncepcí

2 MARKETING – definice Marketingová nabídka – určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání Výrobce vrtáků – prodává vrták, ale uspokojuje potřebu zákazníka po díře protože ten chce něco upevnit – produkt je pouze nástrojem k vyřešení problémů zákazníka

3 HYPERKONKURENCE – trend současnosti
Hyperkonkurence - zvyšuje převis nabídky nad poptávkou, je příčinou cenových “válek“ (např. obchodní řetězce) Hyperkonkurence – má dopad na podnikové řízení, vyžaduje kvalifikované manažery i neustálé vzdělávání zaměstnanců. Podniky musí držet krok s inovacemi, zajišťovat kvalitu produktů i komunikace, musí znát dopodrobna potřeby, požadavky a očekávání zákazníků. Uveďte vliv hyperkonkurence na Vaše nákupní možnosti.

4 Vývoj marketingových koncepcí
Zaměření na výrobu – trh prodávajícího – poptávka převyšuje nabídku Výrobní – spotřebitelé se musí spokojit s tím, co, mu trh nabízí, marketing bezvýznamný zboží se prodává samo protože je jej nedostatek a lidé stejně nemají na výběr Výrobní náklady jsou příliš vysoké a je potřeba zlepšit produktivitu práce (1. automobil, u něhož byla zavedena pásová výroba) Lizzie byl slangový výraz pro dobrého a spolehlivého služebníka Henry Ford – zdokonalení výroby modelu Tin Lizzie ( plechová Líza) – z 825 dolarů snížení ceny na 575 – mohli si jej dovolit i dělníci, kteří jej vyráběli Lidem nabídnu auto jakékoliv barvy, pokud tou barvou bude černá

5 Vývoj marketingových koncepcí
Výrobková koncepce – předpokládá, že zákazníci si budou vybírat výrobky, které nabízejí nejvyšší kvalitu, výkon a moderní vlastnosti – fi by se měla zaměřit na neustálé vylepšování výrobků Lepší a lepší past na myši ( pastičku může nahradit chemický sprej, vede k marketingové krátkozrakosti – ředitelství železnic přehlédlo, že lidé chtějí pohodlnou dopravu, nikoliv novou lokomotivu ( hrozba letecké, automobilové, autobusové a kamionové dopravy)

6 Vývoj marketingových koncepcí
Prodejní – předpoklad, že spotřebitelé nebudou kupovat dostatečné množství nabídky firmy, pokud firma nepodnikne rozsáhlé prodejní a reklamní akce Používá se u nevyhledávaného zboží ( dvojitá okna – je nutno přesvědčit zákazníka o výhodnosti produktu) V neziskové oblasti – prodej „kandidáta“ politickou stranou ( setkání, proslovy, rozhlasová televizní kampaň, plakáty, zasílaná reklama …) – nedostatky kandidáta jsou ukryty – cílem je prodat, nikoli se starat o budoucí spokojenost zákazníka V případě nadbytečných skladových zásob nebo nadbytečné výrobní kapacity – cílem je prodat to, co je vyrobeno nikoli to, co chce trh

7 Porovnání marketingových koncepcí
TRANSAKČNÍ VZTAHOVÝ Zaměřený na jediný nákup Zaměřený na opakované nákupy Styk se zákazníkem je omezený Styk se zákazníkem přímý a častý Pozornost věnována výhodám produktu Pozornost věnována hodnotě zákazníka Úroveň zákaznických služeb omezená Úroveň zákaznických služeb rozvinutá Cílem je jednorázové uspokojení Cílem je opakované uspokojování zákazníků Jakost je odpovědností výroby Jakost je odpovědností celého podniku

8 Vývoj marketingových koncepcí
Marketingová – předpoklad, že firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud rozpoznala potřeby a přání svých zákazníků a cílových trhů a poskytuje požadované uspokojení lépe, než konkurence „Zvenčí – dovnitř“ – info o trhu, zákaznících, konkurenci Vytváří dlouhodobé vztahy na základě spokojenosti zákazníka IKEA - - přidejte se k Ikea family

9 Vývoj marketingových koncepcí
Koncepce společenského marketingu – firma by měla zajistit potřeby, přání a zájmy cílových trhů, zajistit požadované uspokojení lépe a účinněji než konkurence takovým způsobem, aby byl zachován nebo zvýšen užitek pro zákazníka i pro celou společnost Upozorňuje na možné konflikty mezi krátkodobými přáními zákazníka a jeho dlouhodobým blahobytem (Mc.Donald – rychlé občerstvení ? Hamburgery, smažená jídla – příliš mnoho tuku, soli ….) Vyrábět ekologicky čistě, zajistit recyklovatelnost

10 ROLE MARKETINGU v podnikové hierarchii
Je založena na koncepci, kterou firma praktikuje : Marketing j e v tomto případě postaven do role zajišťování podpory prodeje a objemu výroby (promoční akce, 3D reklamní předměty, statistické výkazy..) Marketing se svými informacemi o zákaznících a jejich potřebách je dominantní složkou při stanovení strategie podniku, organizuje a podílí se na všech činnostech podniku (strategické plánování, řízení lidských zdrojů, cenotvorba, produktové portfolio, segmentace trhu, výzkum …) str. 22 PRODEJNÍ KONCEPCE Podnik Stávající výrobky Prodej a jeho podpora Objem prodejů MARKETINGOVÁ KONCEPCE Spokojený zákazník Trh Potřeby zákazníků Integrovaný marketing

11 Éra spotřebitelů www.autojarov.cz,
Příklad servis Auto Jarov AUTO JAROV, s.r.o. je autorizované prodejní a servisní centrum koncernu vozů Volkswagen Group, tj.: osobních a užitkových vozů Volkswagen, SEAT, Škoda, Audi) a nabízí kompletní sortiment produktů značky Honda. Již 15 let poskytujeme svým zákazníkům širokou paletu služeb: prodej a servis vozů, výkup vozů na protiúčet, prodej originálních doplňků a náhradních dílů, atd. Naše nejmodernější zázemí se špičkovou technologií slouží k plnému uspokojení potřeb zákazníků. Samozřejmostí je k dispozici čerstvá káva, zaměstnanci ve firemním oblečku, zaplacený taxík – uspokojení všech potřeb zákazníků Součástí marketingových aktivit je průzkum potřeb jednotlivých segmentů zákazníků, díky nim jsou produkty šity na míru spotřebitelských skupin. Různá marketingová sdělení Přístup absolutní řízení kvality – TQM – všichni zaměstnanci se neustále snaží o kontinuální zvyšování kvality produktů i služeb

12 ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ PODNIKU
„Vztah, který si organizace vytváří s koncovými uživateli, bude jen tak silný, jako nejslabší článek řetězu, všichni musí udržovat a prohlubovat vztah s koncovým uživatelem. Proto je nutné, aby vztah byl vytvářen a posilován každým, kdo je takového vztahu se zákazníkem účasten“. ( Gordon)


Stáhnout ppt "Marketingové řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google