Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. cernyh@vfu.cz
MVDr. Simona Holubcová MVDr. Iveta Putnová

2 Arthrologia = nauka o spojích kostí
articulationes, juncturae ossium synarthrosis (spoje kostí bez vmezeřeného štěrbinovitého prostoru) diarthrosis: articulationes synoviales (spoje s vytvořeným štěrbinovitým prostorem) = pravé klouby a) pomocí vaziva (articulationes fibrosae): syndesmosis, sutura (serrata, plana, squamosa, foliata), gomphosis b) pomocí chrupavky (articulationes cartilagineae): synchondrosis, symphysis c) pomocí kostní tkáně: synostosis d) pomocí svaloviny: synsarcosis

3 a) articulationes fibrosae - syndesmosis
SYNARTHROSIS a) articulationes fibrosae - syndesmosis spoj mezi kostmi pomocí vaziva např. membrana interossea antebrachii (mezi radiem a ulnou)

4 - suturae capitis spoje mezi kostmi lebky, které vznikly desmogenní osifikací SUTURA SERRATA SUTURA FOLIATA pilovitý šev lístkový šev (styčné plochy mají tvar zubů, (tenké kostěné lístky zasunuté které do sebe zapadají) do protilehlých štěrbin) př: mezi os frontale a os parietale mezi os frontale a os nasale (bo)

5 př: mezi os parietale a mezi párovými os nasale (bo)
SUTURA SQUAMOSA SUTURA PLANA šupinovitý šev plochý šev (dotykové plochy mají tvar šupiny) (dotykové plochy jsou rovné) př: mezi os parietale a mezi párovými os nasale (bo) pars squamosa ossis temporalis (ho)

6 - gomphosis (= vklínění)
spoje mezi zubním kořenem a alveolem, upevnění zprostředkuje parodont (angl. periodontium) ligamentum cicrulare

7 b) articulationes cartilagineae - synchondrosis
SYNARTHROSIS b) articulationes cartilagineae - synchondrosis spoj mezi kostmi zprostředkuje chrupavka hyalinní př. synchondrosis sphenooccipitalis

8 - symphysis spoj mezi kostmi zprostředkuje chrupavka vazivová
př. symphysis intervertebralis př. symphysis pelvina nucleus pulposus anulus fibrosus discus intervertebralis

9 SYNARTHROSIS c) synostosis d) synsarcosis
articulationes fibrosae a articulationes cartilagineae mohou postupně osifikovat za vzniku tzv. synostóz př. mezi ulnou a radiem (eq) d) synsarcosis spojení kostí prostřednictvím kosterní svaloviny př. připevnění lopatky k hrudnímu koši pomocí svalů pletence hrudní končetiny (musculi cinguli membri thoracici)

10 DIARTHROSIS = articulationes synoviales, pravé klouby
STAVBA KLOUBU capsula articularis (stratum fibrosum + stratum synoviale) cavum articulare (synovia) cartilago articularis (hyalinní chrupavka) ligamenta articularia (intrakapsulární kapsulární, extrakapsulární) caput articulare + fovea articularis (discus articularis - u inkongruentních kloubů)

11 DIARTHROSIS = articulationes synoviales, pravé klouby
DĚLENÍ KLOUBŮ dle počtu kostí tvořících kloub dle počtu os pohybů dle kongruence kloubních ploch articulatio simplex (např. art. interphalangea proximalis) articulatio composita (např. art. interphalangea distalis) monoaxiální, biaxiální, polyaxiální, amphiarthrosis (tuhý kloub) klouby kongruentní (např. art. cubiti) klouby inkongruentní (např. art. genus) discus articularis meniscus articularis

12 Articulationes synoviales - dělení pravých kloubů
dle tvaru kloubních ploch articulatio spheroidea (kloub kulovitý) - víceosý kloub articulatio sellaris (sedlovitý) - pohyb kolem 2 os např. articulationes digitorum např. articulatio humeri articulatio coxae articulatio ellipsoidea (elipsovitý) - pohyb kolem 2 os articulatio cylindrica  např. articulatio atlantooccipitalis

13 V rámci válcovitých kloubů (articulatio cylindrica ) rozlišujeme:
ginglymus (kloub střídavý) např. art. cubiti art. trochlearis (kladkový) např. art. metacarpophalangea (eq) art. cochlearis (maticový, šroubový) např. art. tarsocruralis (eq) art. trochoidea (čepový) např. art. atlantoaxialis - pohyb kolem 1 osy - kloubní hlavice přesně vpasována do kloubní jamky - pohyb kolem 1 osy - kloubní hlavice se šikmými hřebeny, přesně vpasována - pohyb kolem1 (šikmé) osy - kloubní hlavice má tvar čepu - pohyb kolem 1 osy souběžné s dlouhou osou kostí

14 dle tvaru kloubních ploch
articulatio delabens (kloub sáňkový) - hlavice klouže po jamce - pohyb kolem1 osy amphiarthrosis (tuhý) - hlavice i jamky hrbolaté - pohyb silně omezen např. articulatio femoropatellaris articulatio plana (plochý) - hlavice i jamka rovné - klouzavý pohyb např. articulatio sacroiliaca např. art. processuum articularium

15 Pohyby v kloubech abdukce - addukce flexe - extenze rotace pronace - supinace

16 SPOJE PÁTEŘE (juncturae columnae vertebralis)
Vybrané spoje SPOJE PÁTEŘE (juncturae columnae vertebralis) - spoje mezi těly obratlů spoje mezi výběžky obratlů discus intervertebralis art. processuum articularium (art. zygapophysealis) nucleus pulposus anulus fibrosus

17 - dlouhé vazy páteře ligamentum longitudinale dorsale ligamentum longitudinale ventrale ligamentum supraspinale (nepárový vaz) ligamentum nuchae (funiculus nuchae + lamina nuchae) (párový vaz)

18 ligamenta interspinalia ligamenta intertransversaria ligamenta flava
- krátké vazy páteře ligamenta interspinalia ligamenta intertransversaria ligamenta flava - articulatio atlantooccipitalis hlavně kývavé pohyby - articulatio atlantoaxialis převážně rotační pohyby

19 SPOJE HRUDNÍKU (juncturae thoracis)
zahrnuje spojení žeber s páteří, žeberních kostí s chrupavkami, žeberních chrupavek s hrudní kostí, spojení článků hrudní kosti art. capitis costae + art. costotransversaria (vertebrae + costa) art. costochondralis (os costae + cartilago costalis) art. sternocostalis (cartilago costalis + sternum) art. manubriosternalis synchondrosis sternalis lig. sterni + membrana sterni processus xiphoideus lig. sterni cartilago costalis cartilago costalis lig. sterni synchodrosis manubriosternalis manubrium sterni

20 SPOJE HLAVY (juncturae cranii)
kosti lebeční báze vzniklé chondrogenní osifikací - synchondrosis ostatní kosti vzniklé desmogenní osifikací - suturae (viz výše) art. temporomandibularis (discus articularis) Spoje jazylky (kloubní, vazivové i za pomocí chrupavky, postupně osifikují)

21 SPOJE HRUDNÍ KONČETINY (juncturae membri thoracici)
synsarcosis (připojení lopatky k trupu) art. humeri art. cubiti (art. humeroradialis + art. humeroulnaris) art. radioulnaris proximalis, distalis art. cubiti

22 Articulationes manus:
art. antebrachiocarpea art. mediocarpea art. carpometacarpea art. carpi art. intercarpeae art. ossis carpi accessorii art. intermetacarpea (su, eq), synostosis (bo) art. metacarpophalangea art. interphalangea proximalis art. digiti art. interphalangea distalis

23 SPOJE PÁNEVNÍ KONČETINY (juncturae membri pelvini) art. sacroiliaca
lig. sacrotuberale symphysis pelvina art. coxae lig. accessorium (eq) lig. transversum acetabuli lig. capitis ossis femoris

24 - art. femoropatellaris - art. femorotibialis
art. genus - art. femoropatellaris - art. femorotibialis femur patella meniscus lateralis meniscus medialis tibia

25 Articulationes pedis:
art. tarsocruralis art. talocalcanea art. talocalcaneocentralis art. tarsi art. centrodistalis art. tarsometatarseae art. intermetatarsea (su, eq), synostosis (bo) art. metatarsophalangea art. interphalangea proximalis art. digiti art. interphalangea distalis


Stáhnout ppt "Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google