Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMY TĚŽKÉHO PRŮMYSLU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMY TĚŽKÉHO PRŮMYSLU"— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMY TĚŽKÉHO PRŮMYSLU
___________________________ Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. , Praha

2 OSNOVA PREZENTACE: VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2003 – 2005) PREDIKCE VÝVOJE (2005 – 2008) VÍTKOVICE STEEL, a.s.

3 1. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A. S
1. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2003 – 2005) VÍTKOVICE STEEL, a.s.

4 HISTORIE Historie VÍTKOVICE STEEL, a.s., začala výrobou prvního zkujněného železa v Rudolfově huti v roce Předchůdce dnešních válcoven začal pracovat v roce 1911. Novodobá historie VÍTKOVICE STEEL, a.s.: 1995 – Uvedení zařízení pro plynulé odlévání bram do provozu 1997 – Uvedení linky pro párování a uzamykání štětovnic do provozu 1999 – Generální oprava a modernizace teplého úseku 3.5 kvarto včetně nové a příčné jeřábové dráhy 2001 – Vznik samostatné akciové společnosti převodem z bývalé Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky ( ) 2004 – Zahájení procesu prodeje VÍTKOVICE STEEL, a.s. 2005 – Počátek výstavby ISSM ve VÍTKOVICE STEEL, a.s.

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Hlavní výrobní program VÍTKOVICE STEEL, a.s.: plechy profilová ocel štětovnice tvarové výpalky Výrobní střediska Kapacita výroby za rok Ocelárna 950 kt Válcovna plechů 755 kt Válcovna profilů 140 kt Pálící centrum 35 kt Vlastnická struktura : OSINEK, a.s ,96 % akcií (majoritní vlastník) VÍTKOVICE, a.s ,04 % akcií

6 KONSOLIDOVANÉ UKAZATELE
Konsolidované ukazatele za VÍTKOVICE STEEL, a.s., a OSINEK, a.s., v letech 2002, 2003 a 2004 Ukazatel/rok 2002 2003 2004 Výroba oceli t t t Dlouhé výrobky - prodej t t t Ploché výrobky - prodej t t t Výnosy z prodeje vlastních výroků 268 mil. EUR 285 mil. EUR 423 mil. EUR Počet zaměstnanců 1 818 1 721 1629 Výnosy z prodeje vlastních výrobků celkem / zaměstnanci 148 tis. EUR 166 tis. EUR 273 tis. EUR CZK/EUR = ø 30,812 (2002) CZK/EUR = ø (2003) CZK/EUR = ø 31,904 (2004)

7 REAKCE NA VÝVOJ CEN VSTUPNÍHO MATERIÁLU A VÝVOJ SVĚTOVÝCH CEN OCELI
Vývoj destinačních cen produktů 12/2003 – 12/2004 v %, (12/03 = 100%) Trend vývoje prodejních cen reagoval na několikanásobný růst cen ocelových výrobků a cen vstupních surovin Růst nákladů byl plně promítnut do prodejních cen produktů Průměrné prodejní ceny se meziročně navýšily přes 70%

8 SUROVÉ ŽELEZO VÍTKOVICE STEEL, a. s., v současné době a při stávající výrobní konfiguraci nezbytně potřebují pro svůj výrobní proces tekuté surové železo, jehož výhradním dodavatelem je společnost Vysoké pece Ostrava Tekuté surové železo představuje cca 65 % celkové spotřeby materiálu a má přibližně 44% podíl na celkových nákladech společnosti Cena surového železa by měla být stanovena podle skutečných výrobních nákladů VPO a přiměřené míry zisku, jak je uvedeno v zákoně o ochraně hospodářské soutěže (společnosti OSINEK, a.s., a VÍTKOVICE STEEL, a.s., jsou přesvědčeny o dominantním postavení VPO na trhu s dodávkami surového železa) Spory o cenu surového železa probíhaly od roku 2003 s INH Ostrava a pokračovaly v roce 2004 s firmou Mittal Steel. Spory vede firma OSINEK, a.s., která je v současné době majitelem VÍTKOVICE STEEL, a.s.

9 SROVNÁNÍ CENY POŽADOVANÉ SPOLEČNOSTÍ VPO, A. S
SROVNÁNÍ CENY POŽADOVANÉ SPOLEČNOSTÍ VPO, A.S., A ZNALECKÉHO ODHADU PŘIMĚŘENÉ CENY Cena surového železa CZK/t znalecký odhad (HZ Praha) cena požadovaná VPO Rozdíl celkem 2,06 mld. Kč 2003 2004 Rozdíl (Kč/t) 701 428 673 432 1 826 3 335 3 617 474

10 ZÁSOBOVÁNÍ SUROVÝM ŽELEZEM
VERZE I (současný stav) Výhody rychlá reakce na požadavky zákazníka malý objem skladových zásob bram Nevýhody - závislost na dodavateli surového železa vysoké investiční náklady snížení kapacity oceli během modernizace konvertoru VERZE II (nový tavící agregát – hybridní pec) Výhody - rychlá reakce na požadavky zákazníka nezávislost na dodávkách surového železa vysoká variabilita výstupních surovin oceli Nevýhody - vysoké investiční náklady (705 mil. Kč) komplikace v logistice VERZE III (bez výroby oceli) Výhody - žádné investiční náklady Nevýhody - vysoká tržní cena bram neschopnost rychlé reakce na požadavky zákazníka nízká schopnost výroby plechů vyšších jakostních stupňů velký objem skladových zásob bram ztráta přímého prodeje – ztráta „end-users“ nižší výtěžek oceli z bramy

11 VÝVOJ A POTŘEBA ZAMĚSTNANCŮ
VÍTKOVICE, a.s. - divize 200 Ploché výrobky VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ke dni vzniku samostatné akciové společnosti k bylo ve stavu zaměstnanců. Vývoj restrukturalizace zaměstnanosti Kroky restrukturalizace směřující do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy po vstupu do Evropské Unie, externalizace dílčích pracovišť a snižování správního aparátu VÍTKOVICE STEEL, a.s., realizujeme pod vedením poradenské firmy Mc Kinsey.

12 FINANČNÍ KRITÉRIA DLE DISPOZIC EU
Společnost je kontrolována Evropskou komisí od r Kritéria dle dispozic EU jsou v letech 2004, 2005 splněna. V r bude záviset hodnota kriterií „Hrubá marže“ a „EBIT/obrat“ na ceně dodávaného surového železa. Při zajištění reálné ceny surového železa lze očekávat v roce 2006 splnění obou hlavních kritérií EU. Limity 2004 2005 2006 skutečnost plán PZ* Hlavní Kritéria Hrubá marže >13,5 % 16,14 % 13,68 % 9,85 % EBIT/tržby > 1,5 % 12,22 % 10,71 % 6,93 % Podpůrná Odpisy/tržby > 7,0 % 3,20 % 2,87 % 2,95 % Finanční majetek/tržby > 3,5 % 0,34 % 0,12 % 0,42 % *Podnikatelský záměr ( )

13 2. PREDIKCE VÝVOJE (2005 – 2008) VÍTKOVICE STEEL, a.s.

14 CELOSVĚTOVÁ SPOTŘEBA OCELI DLE TERITORIÍ ROK 2004
Zdroj : Eurofer

15 DRAMATICKÉ ZVÝŠENÍ CEN VSTUPNÍCH SUROVIN ROK 2003/2004
1997 98 99 2000 01 02 03 04 scrap coke coking coal iron ore Index; Leden 2000 = 100 šrot koks koksovatelné uhlí železná ruda Zdroj: Metal Bulletin; Bloomberg; Hatch; WSD; JP Morgan

16 PREDIKCE VÝVOJE CEN VSTUPNÍCH SUROVIN
Poptávka v období let 2003 – 2004 způsobila nevratný posun průměrných cen strategických vstupů na vyšší cenovou hladinu a v následujícím období bude docházet k oscilaci cen kolem této trhem nově nastavené hodnoty

17 DRAMATICKÉ ZVÝŠENÍ CEN PLOCHÝCH VÝROBKŮ ROK 2004
Vývoj cen vstupních surovin se promítnul do konečných cen oceli a plechu Dramatické zvýšení cen bylo akceptováno světovým trhem Ceny oceli – ploché výrobky - plechy Zdroj: Steel Business Briefing

18 VÝVOJ CELOSVĚTOVÉ SPOTŘEBY OCELI V OBDOBÍ 1996 - 2005
Trh s ocelí v roce 2005 vstupuje do fáze recese Forecast period Zdroj : Eurofer

19 KRÁTKODOBÝ VÝHLED – POPTÁVKA A CENY
Období 2004 – 1/2005 Poptávka a expanze trhu s ocelí na teritoriu Čína a Asie pokračuje Konjunkturální vývoj trhu s ocelí dosahuje svého maxima Konsoliduje se a globalizuje trh s ocelí akviziční politikou velkých hráčů Trend v nárůstu cen produktů z oceli se v roce 2005 zpomaluje, ceny vstupních surovin kulminují a tato cenová hladina se výrazně nemění Období 2/ /2006 Trh s ocelí je ve fázi recese Ceny oceli a ocelových produktů se udržují na úkor snižování objemu výroby Pokračuje konsolidace a globalizace trhu akvizicemi. Největší výrobci kapitálově ovládají výrobní řetězce od těžby surovin přes výrobu a logistiku

20 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED – POPTÁVKA A CENY
Období 2/ Recesní vývoj trhu s ocelí dosahuje koncem  roku 2006 svého maxima Ceny oceli a produktů z oceli klesají Snižování ceny oceli se děje za účelem udržení poptávky a na úkor výše marží výrobců Vzrůstají náklady na provozování výrobních kapacit s dopadem do omezování výroby a snížení poptávky po vstupních surovinách Sílí tlak na snižování cen strategických vstupů Období Pokračuje expanze trhu s ocelí na teritoriu Čína a Asie Dochází ke snížení a stagnaci cen vstupních surovin pro výrobu oceli Nastává konjunkturální vývoj trhu s ocelí Ceny vstupních surovin jsou stabilizované, poptávka a spotřeba oceli se oživuje a má rostoucí trend Ceny oceli mírně rostou Profilují se větší a globálnější výrobci na trhu s ocelí

21 DĚKUJI ZA POZORNOST VÍTKOVICE STEEL, a.s.


Stáhnout ppt "PROBLÉMY TĚŽKÉHO PRŮMYSLU"

Podobné prezentace


Reklamy Google