Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference k otázkám integrace mládeže migrantů v České republice v rámci EU projektu iYouth úterý 4. prosince 2012, 9:30 – 16:00 Ministerstvo vnitra Projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference k otázkám integrace mládeže migrantů v České republice v rámci EU projektu iYouth úterý 4. prosince 2012, 9:30 – 16:00 Ministerstvo vnitra Projekt."— Transkript prezentace:

1 Konference k otázkám integrace mládeže migrantů v České republice v rámci EU projektu iYouth úterý 4. prosince 2012, 9:30 – 16:00 Ministerstvo vnitra Projekt iYouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

2 Partneři projektu iYouth •Koordinátor evropského projektu •IOM – International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci) Helsinky a mise IOM Praha, Vídeň, Marseille a Varšava. •Neziskové organizace pracující s mládeží a migranty •Česká republika: META o. s. •Rakousko: Interface Wien GmbH •Finsko: Kanava •Francie: ADRIC •Polsko: Arménská kulturní asociace a Nadace Naše Šance - Nash Vybir •Institucionální partneři •Česká republika: OAMP Ministerstva vnitra •Rakousko: Rakouská Národní rada mládeže •Finsko: Odbor mládeže, Magistrát Helsinky •Francie: Ministerstvo mládeže a Ministerstvo vnitra •Polsko: Magistrát města Varšavy

3 Finanční zdroje projektu •Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí •V České republice je spolufinancován Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

4 Cíle projektu iYouth •Posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží a migranty tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých migrantů. –Proces peer review a zahraniční zkušenosti a nejlepší praxe –Nejlepší integrační modely pro práci s cílovou skupinou –Webová platforma www.iyouth-project.euwww.iyouth-project.eu –Workshopy budování kapacit neziskových organizací (často tzv. migrantských organizací nebo neformálních uskupení či jednotlivců)

5 Cíle projektu iYouth •Zvýšit povědomí o práci jednotlivých aktérů pracujících buď s mládeží, nebo s migranty nebo mládeží – migranty o dalších organizacích, uskupeních, institucích na lokální, národní, ale i evropské úrovni. –Networking –Konference 4. prosince 2012 –Konference v únoru 2013 v Bruselu na evropské úrovni

6 Imigrační kontext v Evropě •Prudký nárůst počtu imigrantů v uplynulých letech ve všech velkých evropských městech •Vídeň: 20 % obyvatel pochází přímo z cizích zemí a u 44 % je alespoň jeden z rodičů cizincem. •V Portugalsku ještě na počátku devadesátých let 20. století žilo pouze kolem sta tisíc imigrantů, v současnosti je to téměř půl milionu lidí, tj. v zemi došlo během dvaceti let k nárůstu imigrantů o 400 %. •Amsterodam: přistěhovalci tvoří dokonce 51 % obyvatel (alespoň jeden z rodičů se narodil v zahraničí), v některých částech města žije přibližně 80 % přistěhovalců •Hamburk: přibližně 50 % dětí mladších pěti let ve městě je z rodin s imigrační historií. •Ve všech evropských městech došlo k obrovskému nárůstu počtu mladých lidí s imigrační historií (2. a 3. generace migrantů)

7 Integrační kontext v Evropě •Nutnost zabývat se otázkami integrace •Integrace •Diverzita •Participace •Sociální koheze •Soužití

8 Integrační kontext mládež migranti Pochopení mladých migrantů •Specifické potřeby vyplývající z životních zkušeností a vlastní kulturní, náboženské a etnické zkušenosti. •Každý jedinec má své potřeby, prožitky, sny a dovednosti.

9 Integrační kontext mládež migranti Zapojování mladých migrantů •účast migrantů na životě společnosti •integrace do místních komunit, která působí jako prevence izolace a vyloučení •aktivní zapojení mladých migrantů do různých aktivit a akcí podporuje integraci •mladí migranti se seznámí s lidmi ve svém okolí, s místními zvyky a kulturou •aktivní účast boří bariéry, podporuje vzájemné pochopení a posiluje

10 Integrační kontext mládež migranti •Posilování postavení mladých migrantůPosilování postavení mladých migrantů •posilovat postavení mladých migrantů prostřednictvím zlepšování jejich informovanosti o právech, povinnostech •zlepšování informovanosti o dostupných příležitostech a dále prostřednictvím nabídky nových informací a dovedností, které mají mládeži poskytnout představu o možnostech zapojení dospělých lidí do společnosti.

11 Kontext České republiky •Organizace pracující s: •Mládeží •Migranty •Mládeží – migranty •Aktéři: institucionální partneři – ministerstva, krajské úřady, městské části, neziskové organizace, neformální uskupení, nízkoprahová zařízení, volnočasové kluby, jednotlivci, pedagogové, aktivní migranti aj.

12 Kontext České republiky •Zjištění potřeb cílové skupiny a jejich reflexe na institucionální úrovni, v dotačních programech •Podpora vzdělávání migrantské mládeže –Formální vzdělávání. Jazykové vzdělávání a podpora pedagogů. Informace o cílové skupině po absolvování povinné školní docházky. Střední školství. •Sociální začlenění mládeže migrantů a neformální vzdělávání –Problémy v sociálním začlenění a možnosti podpory. Volnočasové kluby, nízkoprahová zařízení – role v prevenci sociálního vyloučení. •Informovanost migrantské mládeže o dostupných službách •Networking na lokální, národní, evropské úrovni mezi organizacemi a institucemi poskytujícími služby relevantní pro migrantskou mládež •Spolupráce mezi různými partnery působícími v oblasti mládeže nebo migrace •Zapojení a aktivizace migrantské mládeže v různých aktivitách a vedení

13 Děkuji za pozornost. Marie Říhová IOM Praha mrihova@iom.int www.iom.czwww.iom.cz, www.iom.intwww.iom.int


Stáhnout ppt "Konference k otázkám integrace mládeže migrantů v České republice v rámci EU projektu iYouth úterý 4. prosince 2012, 9:30 – 16:00 Ministerstvo vnitra Projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google