Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

…aneb o exekucích a úpadku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "…aneb o exekucích a úpadku"— Transkript prezentace:

1 …aneb o exekucích a úpadku
ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová Má dáti, nedal… …aneb o exekucích a úpadku

2 SMUTNÁ PRAXE právo stanoví pravidla vedoucí k nucenému vymožení dluhů, které nebyly splněny dobrovolně nejde o sankci, ale o snahu obnovit právní stav v pozadí nuceného vymáhání dluhů stojí finanční negramotnost osob minimální finanční rezervy velmi benevolentní přístup k využívání nejrůznějších úvěrů nedostatečná starost o vlastní finanční a právní povinnosti (termíny, splátky, podmínky uzavíraných smluv, hrozící sankce) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VYNUCOVACÍCH ŘÍZENÍ
2 základní způsoby nuceného vymáhání práv soudní výkon rozhodnutí – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád exekuční řízení – zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád řada právních pravidel je společná pro oba typy řízení, avšak existuje několik praktických rozdílů o způsobu exekuce rozhoduje exekutor a věřitel se nemusí o nic starat o způsobu soudního výkonu rozhodnutí rozhoduje soud dle návrhu věřitele v praxi se zvyšuje počet exekucí a snižuje počet soudních výkonů rozhodnutí JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 EXEKUČNÍ TITUL k nucenému výkonu povinností osob nedochází z ničeho nic, ale vždy na základě exekučního titulu př. soudní rozhodnutí, které přiznalo nějaké právo, pohledávku exekuční titul musí být vykonatelný = uplynula stanovená lhůta ke splnění povinnosti, aniž došlo k dobrovolnému splnění doložka vykonatelnosti proces rozhodování o exekučním titulu je základním prostorem pro obranu dlužníka a jeho aktivní zapojení je zcela nezbytné řešit problém s exekucí až po jejím nařízení je pozdě! JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 KDO JE SOUDNÍ EXEKUTOR A CO DĚLÁ?
soudní exekutor = veřejný činitel pověřený státem k vedení exekutorského úřadu a k řadě činností v zastoupení státu př. nucený výkon exekučních titulů exekuční činnost soudního exekutora má 3 hlavní fáze: zjištění majetku dlužníka (rozsáhlé právo exekutora na získání potřebných informací) zajištění (blokace) majetku dlužníka (řada právních a faktických oprávnění exekutora) realizace exekuce z majetku dlužníka (dražba movitých a nemovitých věcí, srážky ze mzdy atd.) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 PRŮBĚH EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
věřitel má exekuční titul s doložkou vykonatelnosti a jeho právo nebylo dobrovolně uspokojeno věřitel zašle soudu nebo exekutorovi exekuční titul s návrhem na zahájení exekuce exekutor postoupí návrh věřitele soudu, aby získal pověření k zahájení exekuce po získání pověření soudu provede exekutor vyhledání majetku dlužníka, vydá exekuční příkaz a majetek zablokuje dojde k realizaci exekuce – prodej majetku, odčerpání financí z bankovních účtů atd. o zahájení a realizaci exekuce se dlužník dozví jako poslední JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 CO NÁM EXEKUTOR NEVEZME?
dlužníkovi, který se nachází v exekuci, je poskytována jen minimální právní ochrana ochrana dlužníka není účelem exekučního řízení zákon zakazuje zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny věci, které dlužník nezbytně potřebuje k plnění pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl nemorální (snubní prsten) finanční hotovost do výše 6.252,- Kč JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 VSTUP EXEKUTORA DO OBYDLÍ A ZABAVENÍ MOVITÝCH VĚCÍ
exekutor je oprávněn provést prohlídku obydlí, kde se dlužník fakticky zdržuje nemusí se jednat jen o místo s trvalým bydlištěm dlužníka prohlídku obydlí a soupis/zabavení věcí v něm může exekutor učinit za přítomnosti dlužníka i bez ní je-li přítomna osoba, která uvádí, že věci patří jí, musí to na místě prokázat nebo následně požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu nebo podat vylučovací žalobu JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 VYLUČOVACÍ ŽALOBA vylučovací žalobou se skutečný vlastník věci domáhá jejího vydání a vypuštění z exekuce proti věřiteli vylučovací žalobu podanou proti exekutorovi nebo dlužníkovi soud zamítne žaloba se podává k tzv. exekučnímu soudu (= soud, který nařídil exekuci) lhůta: 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora o tom, že nevyhověl žádosti vlastníka věci o její vyřazení z exekuce v průběhu řízení je nutné nepochybně prokázat vlastnictví věci JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 PRAKTICKÉ RADY PRO OCHRANU SVÉHO VLASTNICTVÍ
i osoba, která není dlužníkem, může být exekucí postižena (i neoprávněně) a musí být vždy připravena k obraně svého majetku praktické rady: okamžitě kontaktovat exekutora nebo pracovníky exekutorského úřadu zkontrolovat trvalý bydliště jiných osob v našem bytu/domu a nechtěná trvalá bydliště zrušit uchovávat doklady o nabytí alespoň všech hodnotnějších věcí nezapomenout ošetřit vybavení obydlí v nájemních i jiných smlouvách JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 NESTAČÍ ZAPLATIT DLUH, ALE I NÁKLADY EXEKUCE
zahájením exekuce vznikají nové dluhy dlužníka v podobě nákladů exekuce a odměny soudního exekutora i exekuce pro malé částky znamená dalších cca 7.000,- Kč na nákladech exekuce JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 EXEKUCE A SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
nařízení exekuce postihuje nejen dlužníka, ale i celou jeho rodinu exekuce postihuje i majetek, který spadá do společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem je nutné provést vypořádání SJM a v jeho rámci i vypořádání odpovědnosti za dluhy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 ÚPADEK – CO TO JE? úpadek = stav, kdy dlužník má závazky vůči několika věřitelům a není v jeho možnostech, aby je všechny splnil úpadek má dvě základní formy platební neschopnost (i nepodnikatelé) dlužník má nejméně dva věřitele a je v prodlení s placením finančních závazků vůči nim alespoň po dobu 30 dnů + své závazky není schopen splnit, i kdyby chtěl předlužení (podnikatelé) úpadek je možné řešit insolvenčním řízením a v jeho rámci tzv. oddlužením JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ
návrh na oddlužení se podává na speciálním formuláři a zákon stanoví přesné náležitosti takového návrhu zejména jde o přehled příjmů dlužníka, a to za poslední tři roky a dále na 5 let dopředu (očekávané příjmy) přehled majetku dlužníka, včetně pohledávek seznam věřitelů dlužníka a závazků dlužníka vůči nim listiny prokazující úpadek a samotný návrh na oddlužení na povolení oddlužení není právní nárok a soud ho nemusí povolit každý dlužník na „komfort“ oddlužení nedosáhne JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ zákon počítá se dvěma základními způsoby oddlužení
splátkový kalendář věřitelům se musí dostat aspoň 30 % jejich pohledávek splácení trvá 5 let pro dlužníka jde o život na životním minimu dlužník musí mít odpovídající příjem prodej majetku věřitelům se musí prodejem dlužníkova majetku dostat aspoň 30 % jejich pohledávek JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 AKTIVNĚ, AKTIVNĚ, AKTIVNĚ !!!
při řešení vlastních dluhů je třeba postupovat velmi aktivně, velmi rychle, velmi erudovaně oddalování řešení znamená vyšší finanční ztráty prevencí je udělat si pořádek ve vlastních finančních poměrech, vytvořit úspory, znát vlastní povinnosti pokud i přesto dojde k problémům, okamžitě kontaktovat exekutora i věřitele a začít s nimi jednat JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy.


Stáhnout ppt "…aneb o exekucích a úpadku"

Podobné prezentace


Reklamy Google