Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum:"— Transkript prezentace:

1 Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum: 14.1.2011
MARLIN, s.r.o. Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum:

2 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Zákon o zaměstnanosti Poslanecká sněmovna ČR schválila (s účinností od ) novelu zákona o zaměstnanosti v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR. V rámci úsporných opatření dochází ke změnám také v zákonech: o nemocenském pojištění o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. pol. zam. o sociálních službách o organizaci a provádění soc. zabezpečení o důchodovém pojištění o životním a existenčním minimu o pomoci v hmotné nouzi MARLIN, s.r.o │ │

3 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Zákon o zaměstnanosti Základní motta zákona o zaměstnanosti: „Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo nepracuje.“ „Ten, kdo se snaží, musí se mít lépe, než ten, kdo je pasivní.“ „Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí.“ V oblasti zaměstnanosti se klade důraz na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, jejich motivaci a aktivizaci, zejména v následujících oblastech: individuální akční plány rekvalifikace podpora v nezaměstnanosti MARLIN, s.r.o │ │

4 Individuální akční plány
Individuální akční plány jsou nabízeny všem uchazečům o zaměstnání po dobu 5 měsíců nepřetržité evidence, po této době je pro úřady práce a pro uchazeče o zaměstnání povinnost: zpracovat IAP a podílet se na jeho aktualizaci a vyhodnocování, odmítnutí (bez vážných důvodů) zpracování IAP, odmítnutí jeho naplňování a vyhodnocování je důvodem dočasného vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 6 měsíců. MARLIN, s.r.o │ │

5 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Rekvalifikace V oblasti rekvalifikace může být uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů vyřazen dočasně z evidence po dobu 6 měsíců, jestliže: odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, odmítne nabídku ÚP na rekvalifikaci, je-li veden v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologického vyšetření. MARLIN, s.r.o │ │

6 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Rekvalifikace Vážné důvody k ukončení rekvalifikace spočívají v: nezbytné osobní péči o dítě do věku 4 let, nezbytné osobní péči o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem o zaměstnání žije ve společné domácnosti (podmínky se netýkají osob blízkých pro účely důchodového pojištění), docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce, místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56 ZP) zdravotních důvodech, které brání výkonu zaměstnání nebo plnění součinnosti s ÚP, jiných vážných osobních důvodech nebo důvodech hodných zvláštního zřetele. MARLIN, s.r.o │ │

7 Podpora v nezaměstnanosti
Základní struktura podpory v nezaměstnanosti: po dobu prvních 2 měsíců ve výši 65 % po dobu dalších 2 měsíců ve výši 50 % po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 % v případě ukončení zaměstnání bez vážného důvodu ze strany zaměstnance 45% po celou podpůrčí dobu PvN nebude poskytována uchazeči, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné Podpůrčí doba dle věku: do 50 let 5 měsíců, mezi 50 až 55 lety 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců MARLIN, s.r.o │ │

8 Podpora v nezaměstnanosti
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních třech letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získal důchodové zabezpečení. Nárok nevzniká, když uchazeč o zaměstnání: v posledních 6 měsících před zařazením do evidence s ním zaměstnavatel ukončil prac. poměr podle § 55, odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g), v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované ÚP, má nárok na výsluhový příspěvek vyšší než je podpora v nezaměstnanosti, vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3. ZoZ - DoPP, DoPČ (vyloučení souběhu nekolidujícího zaměstnání a PvN). MARLIN, s.r.o │ │

9 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Zákon o zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti definuje i skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP věnují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Do této skupiny patří: fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 20 let věku, těhotné ženy, kojící matky a matky do 9 měsíce po porodu, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku, fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc. MARLIN, s.r.o │ │

10 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Zákon o zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti – nástroje: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, zřizovaná vyhrazená OSVČ překlenovací příspěvek (v případě zahájení OSVČ, úhrada provozních nákladů – max. 5 měsíců), příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. MARLIN, s.r.o │ │

11 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Zákon o zaměstnanosti Opatření k zamezení nelegální práce: zvýšení pokuty zaměstnavatelům za umožnění výkonu nelegální práce ze 2 na 5 milionů Kč, Zelené karty: mají tzv. duální charakter, jsou zároveň povolením k zaměstnání a povolením k pobytu, obsazují nahlášená volná pracovní místa zaměstnavatelem neobsazená do 30 dnů českým občanem, obsazují tato volná pracovní místa na dobu max. 2 let, která lze na žádost opakovaně prodlužovat. MARLIN, s.r.o │ │

12 Povolení k pobytu v režimu zelených karet
Kategorie: A – pro kvalifikované pracovníky (vysokoškolsky vzdělané) a klíčový personál (databáze MPO) délka povolení nejdéle na 3 roky B – pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen délka povolení nejdéle na 2 roky C – pro ostatní pracovníky U kategorií A a B lze dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v režimu ZK opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky MARLIN, s.r.o │ │

13 MARLIN, s.r.o. │ │ www.marlin.eu
Děkuji za pozornost MARLIN, s.r.o │ │


Stáhnout ppt "Zákon o zaměstnanosti Autor: Petr Šťastný Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google