Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAFIE Základní přehled Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAFIE Základní přehled Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry"— Transkript prezentace:

1 MAFIE Základní přehled Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry
IV. ročník 2009 MAFIE Základní přehled Jan Radim Vojtíšek, 3. dubna 2017

2 Obsah O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili?
Zájmy a volný čas Informační kanály

3 O VÝZKUMU Výzkum byl proveden v rámci úvodního srazu všech hráčů
Srazu se zúčastnilo asi 275 mafiánů (z celkových 341 hráčů zapojených do hry) Účastníci vyplnili papírový dotazník Celkem se vrátilo 264 vyplněných dotazníků Pokud není uveden jiný počet (N), grafy a tabulky obsahují data od všech respondentů (N=264).

4 Kdo jsou účastníci Mafie ?

5 Graf vyjadřuje procento hráčů v daném věku.
Pohlaví, věk Q 23: Pohlaví Q 24: Věk. Mafie se účastní hráči od 13 do 32 let. Průměrný věk je 19 let. N=253 N=258 Největší zájem o hru je mezi šestnáctiletými. S přibývajícím věkem hráčů ubývá. Graf vyjadřuje procento hráčů v daném věku.

6 Zaměstnání, škola Q 22: Jaké je tvoje socioekonomické postavení?
Téměř 90% hráčů jsou studenti. Asi 13% studentů zároveň pracuje. Respondenti mohli vybrat více možností. Většinu hráčů tvoří studenti středních škol (58%), studentů vysokých škol je 39%. N=232 Základ grafu tvoří respondenti, kteří uvedli, že jsou studenti (q22).

7 NOVÁČEK/ZKUŠENÝ HRÁČ Q 2: Po kolikáté se letos účastníš Mafie?
Asi dvě třetiny hráčů se účastní Mafie poprvé. Jako nováčci byli označeni respondenti, kteří se účastní letos poprvé. Zkušení hráči jsou ti, kteří se už dříve alespoň jednou Mafie zúčastnili. N=264 N=264

8 Shrnutí Kdo jsou účastníci Mafie? Mafiáni (56%) mírně převažují nad
mafiánkami (44%). Mafie se účastní hráči od 13 do 32 let. Průměrný věk mafiánů je 19 let. Největší zájem o hru je mezi šestnáctiletými. S přibývajícím věkem hráčů ubývá. Téměř 90% hráčů jsou studenti. Asi 13% studentů zároveň pracuje. Většinu hráčů tvoří studenti středních škol (58%), studentů vysokých škol je 39%. Asi dvě třetiny hráčů se účastní Mafie poprvé. Zbylou třetinu tvoří „zkušení hráči“.

9 ? Proč se zapojili do Mafie

10 DŮVOD HRANÍ - ZKUŠENÝ Q 5: Proč ses letos zapojil(a) do Mafie?
Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní už po několikáté (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. Většina hráčů, kteří se účastní po několikáté, se letos zapojila proto, že minule je hra bavila. Dalším nejčastějším důvodem je touha vidět se s ostatními mafiány.

11 DŮVOD HRANÍ - NOVÁČEK Q 9: Co tě vedlo k zapojení se do Mafie?
Q 10: Co tě na hře Mafie nejvíc zaujalo? Na co se nejvíc těšíš? Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní poprvé (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. Většina „nováčků“ se účastní Mafie kvůli hře samé. Asi čtvrtina z nich se zapojila spíše kvůli poznání se s ostatními mafiány. N=148 Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní poprvé (q2).

12 Přístup ke hře - čas Q 13: Kolik času plánuješ věnovat hraní Mafie?
Z hlediska času, který chtějí věnovat hraní, se mafiáni dělí téměř přesně na dvě poloviny. Jedni hodlají obětovat hře většinu svého volného času, druzí by si také rádi našli na hru nějaký čas, ale své běžné aktivity jí podřizovat nechtějí. N=259

13 Shrnutí Proč se zapojili do Mafie?
Většina hráčů, kteří se účastní po několikáté, se letos zapojila proto, že minule je hra bavila. Dalším nejčastějším důvodem je touha vidět se s ostatními mafiány. Většina „nováčků“ se účastní Mafie kvůli hře samé. Asi čtvrtina z nich se zapojila spíše kvůli poznání se s ostatními mafiány Z hlediska času, který chtějí věnovat hraní, se mafiáni dělí téměř přesně na dvě poloviny. Jedni hodlají obětovat hře většinu svého volného času, druzí by si také rádi našli na hru nějaký čas, ale své běžné aktivity jí podřizovat nechtějí.

14 Zájmy a volný čas

15 VOLNÝ ČAS Q 15: Myslíš si, že máš dostatek volného času?
Že má dostatek volného času uvádí necelá polovina respondentů. N=257

16 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Q 14: Jak trávíš svůj volný čas? Více času
Mafiáni věnují nejvíce času svým zájmovým aktivitám, hodně času také tráví na internetu nebo hudbou. Naopak nejméně času věnují televizi nebo počítačovým hrám, ale také závodnímu sportování. Poměrně málo se také věnují hrám různého typu. Více času N min=237 Respondenti mohli vybrat více možností. 1 = nejméně času 5 = nejvíce času

17 Počet zájmových aktivit, kde se podílí na vedení.
Zájmové aktivity Q 21: Jakým zájmovým aktivitám se věnuješ? 84% hráčů se věnuje alespoň jedné zájmové aktivitě. Počet zájmových aktivit, kde se podílí na vedení. N=264 Téměř třetina hráčů je zapojených do vedení nějakého zájmového kroužku, klubu, sportovního týmu apod. N=264

18 Jako vedoucí, instruktor, trenér apod.
Zájmové aktivity Q 21: Jakým zájmovým aktivitám se věnuješ? Jako člen. Nejčastěji jsou respondenti členy nějakého sportovního oddílu, výtvarného, hudebního nebo dramatického kroužku. Respondenti mohli vybrat více možností. Jako vedoucí, instruktor, trenér apod. Do oddílu skautského typu chodí více než čtvrtina dotázaných. Většina z nich je tam zapojena jako vedoucí. Respondenti mohli vybrat více možností.

19 Shrnutí Zájmy a volný čas.
Mafiáni věnují nejvíce času svým zájmovým aktivitám, hodně času také tráví na internetu nebo hudbou. Naopak nejméně času věnují televizi nebo počítačovým hrám, ale také závodnímu sportování. 84% hráčů se věnuje alespoň jedné zájmové aktivitě. Téměř třetina hráčů je zapojených do vedení nějakého zájmového kroužku, klubu, sportovního týmu apod. Nejčastěji jsou respondenti členy nějakého sportovního oddílu, výtvarného, hudebního nebo dramatického kroužku. Do oddílu skautského typu chodí více než čtvrtina dotázaných. Většina z nich je tam zapojena jako vedoucí.

20 Informační kanály mafiánů

21 Info o hře - letos Q 1: Jak ses (letos) dozvěděl(a) o Mafii?
od organizátorů dostali všichni hráči, kteří se už Mafie v minulosti účastnili. (Q 4) Respondenti mohli vybrat více možností. Většina nových hráčů se o Mafii dozvěděla díky pozvání od kamarádů. 14% respondentů zaujal plakát Mafie. Na internetu se o hře dozvědělo poměrně málo hráčů.

22 Info o hře - poprvé Q 3: Vzpomeneš si, jak ses o Mafii dozvěděl(a) poprvé? Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní už po několikáté (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. Zkušení hráči se o Mafii poprvé dozvěděli většinou na základě osobního nebo ového pozvání od kamarádů.

23 Pozval jsi někoho dalšího?
Osobní pozvání Q 16: Pozval jsi někoho dalšího (osobně, em, smskou)? Zapojil se někdo do Mafie na základě tvého pozvání? Pozval jsi někoho dalšího? Pokud ano, zapojil se? Z těch, kteří byli k hraní pozváni, se jich více než polovina do Mafie opravdu zapojila. N=263 Tři čtvrtiny respondentů pozvaly k hraní Mafie ještě někoho dalšího. N=191 Základ grafu tvoří respondenti, kteří pozvali někoho dalšího k hraní Mafie (q16).

24 Umístění pozvánky Q 17: Viděl(a) jsi někde na internetu banner/poutač Mafie? Q 18: Umístil(a) jsi někam nějakou formu pozvánky na Mafii? Viděl(a) jsi na internetu banner? N=261 65% hráčů nevyvěsilo nikde pozvánku na Mafii. Ostatní nejčastěji vyvěsili plakát ve své škole nebo dali odkaz na Facebook, Spolužáky apod. Umístil(a) jsi někam pozvánku? Banner viděla jen čtvrtina hráčů a to nejčastěji na stránkách Podsvětí.cz. Respondenti mohli vybrat více možností.

25 Kolik dalších hráčů celkem zná (ze všech oblastí).
Kolik hráčů znáš? Q 19: Dokázal bys odhadnout, kolik hráčů letošní Mafie znáš? Kolik dalších hráčů celkem zná (ze všech oblastí). Graf vyjadřuje procenta respondentů, kteří znají alespoň jednoho dalšího hráče z dané oblasti. Pozor, původní oblasti se nevylučovali, součet tedy může podávat zkreslené informace. Údaje je třeba brát pouze orientačně. N=264 Více než polovina respondentů zná maximálně 5 dalších hráčů Mafie. Více než 20 dalších hráčů zná 20% dotázaných. Nejčastěji hráči někoho znají ze školy nebo z práce.

26 Shrnutí Informační kanály mafiánů.
Většina nových hráčů se o Mafii dozvěděla díky pozvání od kamarádů. 14% respondentů zaujal plakát Mafie. Zkušení hráči se o Mafii poprvé dozvěděli většinou na základě osobního nebo ového pozvání od kamarádů. Tři čtvrtiny respondentů pozvaly k hraní Mafie ještě někoho dalšího. Více než polovina z nich se do hry opravdu zapojila. 65% hráčů nevyvěsilo nikde pozvánku na Mafii. Ostatní nejčastěji vyvěsili plakát ve své škole nebo dali odkaz na Facebook, Spolužáky apod. Banneru na internetu si všimla jen čtvrtina hráčů a to nejčastěji na stránkách Podsvětí.cz.

27 © J. R. Vojtíšek - Podsveti
© J.R.Vojtíšek - Podsveti.cz (2009) Použití libovolné části práce včetně grafiky pouze s písemným souhlasem autora.


Stáhnout ppt "MAFIE Základní přehled Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry"

Podobné prezentace


Reklamy Google