Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Financování lékárenské péče 04.06.2005, ČZF - Darová PharmDr. Lubomír Chudoba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Financování lékárenské péče 04.06.2005, ČZF - Darová PharmDr. Lubomír Chudoba."— Transkript prezentace:

1 1 Financování lékárenské péče 04.06.2005, ČZF - Darová PharmDr. Lubomír Chudoba

2 2 Lékárenská péče Odborná činnost lékáren: a/ výdej Rx léku - poučení pacienta /kontrola NÚ, interakcí,…/“Ptejte se na své léky“/ b/ prodej NonRx léku - řízený dialog /doporučené postupy - Rx, OTC/ c/ konzultační činnost = standart činnosti lékárny d/ individuální přístup /příprava denních dávek léčiv, doručení léků imobilním pac./ e/ analýza spotřeby, kombinací a množství léků /ekonomika léčebného procesu/, f/ eliminace nadužívání léků - regionálně s lékaři, zdravotními pojišťovnami g/ IPL – receptář /vyřazení obsolentních přípravků/ ČLK - zvýraznit a plošně zabezpečit /zařazení do sítě/ Odhad úspor /X mld.Kč/ – přímé + následné hospitalizace, úmrtí,… Lékárna – „centrum prevence a zdravého životního stylu“ /bonifikace ZP, pac./ a/ rozpoznání skrytých symptomů /odeslání k lékaři – např.Něm. pro diabetiky/ b/ kontrola chronických pacientů /hodnocení biochem.par. - glykémie, cholesterol,…/ c/ eliminace škodlivých návyků /odvykání kouření – Den lékáren/ d/ péče o zdraví /Dny slunce bez rizika/

3 3 Lékárenská péče Trendy: předepisující lékárník, několik úrovní smluv se ZP,…? Kvalita a dostupnost – financování = síť, platební podmínky ZP, kvalifikace pracovníků,… ČR - 2.250 lékáren a 240 výdejen……………………….1 místo na cca 4.000 obyvatel Síť lékáren – smluvní vztah se ZP /doporučující demo- a geografická kritéria/ Fixní doplatek - Slovensko cena podíl cena výrobce 100,00 Kč72,81% přirážka velkoobchodu (7%) 7,00 Kč 5,10% DPH (5%) 5,35 Kč 3,90% přirážka lékárny (25%) 25,00 Kč18,20% cena pro konečného spotřebitele 137,35 Kč100,00%

4 4 Farmaceutický velkoobchod Lékárny průměr rozpětí průměr rozpětí Belgie 13,1% není 31,0% nejsou údaje Dánsko 7,2% 14%-4% 29,3% 60%-20% Finsko 4,0% není 28,8% 50%-12,5% Francie 5,6% není 27,6% 36,1%-10% Holandsko14,5% není * * Irsko 15,0% není ** ** Itálie 6,5% 6,65%-5% 22,4% 26,7%-10% Lucemb. 13,2% není 31,8% nejsou údaje Portugal. 11,0% není 20,0% 32%-12% Rakousko 12,6% 18%-10% 28,9% 55%-12,5% Řecko 8,0% není 25,9% 35%-22% SRN 13,0% 17,4%-10,7% 31,7% 40,5%-23,1% Španělsko 7,6% 9,6%-4% 27,9% nejsou údaje Švédsko 3,0% není 20,0% 26,5%-12,5% VB 12,5% není ** ** Průměrné přirážky za obchodní výkony (a jejich rozpětí u diferencovaných sazeb) u farmaceutického velkoobchodu a v lékárnách v zemích EU (vztažené k ceně výrobce).Poznámka: * pevná sazba za výdej všech léčiv uvedených na receptu ve výši 5,70 EURO; ** zvláštní forma přirážky za „výkon“ lékárenské péče v lékárně. Zdroj: Kavanos: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement in Europe – 2002 Eddition, 2002 PBJ Publication, Scrip Report a ÖBIG Study „Benchmarking Pharmaceutical Expedinture, Vienna,2001

5 5 Modelování navržených změn 1/ Model 1:pro FV jednotná přirážka za obchodní výkony ve výši 6 % s limitem maximálně 100,- Kč za balení, tj. 6 % do ceny 1.666,7 Kč, pro lékárny 4 sazby procentuální přirážky ve výši 34 %, 27 %, 22 % a 16 % s vložením pevných sazeb ve výši 34,- Kč, 81,- Kč a 220,- Kč. b) Model 2:pro farmaceutický velkoobchod jednotná přirážka za obchodní výkony ve výši 6,5 % s limitem maximálně 100,- Kč za balení, tj. 6,5 % do ceny 1.538,4 Kč, pro lékárny 4 sazby procentuální přirážky ve výši 34 %, 27 %, 22 % a 16 % s vložením pevných sazeb ve výši 34,- Kč, 81,- Kč a 220,- Kč. c) Model 3:pro farmaceutický velkoobchod jednotná přirážka za obchodní výkony ve výši 7 % s limitem maximálně 100,- Kč za balení, tj. 7 % do ceny 1.428,5 Kč, pro lékárny 4 sazby procentuální přirážky ve výši 34 %, 27 %, 22 % a 16 % s vložením pevných sazeb ve výši 34,- Kč, 81,- Kč a 220,- Kč. /cena léku – max.zvýšení cca 9,-Kč x max.snížení cca 20.000,-Kč/ /data r.2002 – úspora cca 300 mil. Kč/

6 6 Lékárny v ČR /ÚZIS 2004/ 1/ Výkony na 1 lékárnu /bez ústavních/ 2002 – 2004 /hodnoceno 2.076 lék.a OOVL/ rok ……………………………….2002……...2003………2004……..index 2004/2003 % tržby léky + ZP v tis.Kč……...18.872……19.453……19.393………….99,69 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2/ Tržby / mil.Kč / Podíl lékáren / % / 2003 /hodn.1873/ x 2004 /hodn.2063/ /bez ústavních lékáren/ 0 – 5 9 9,5 5 – 10 …………………………………………... 23…………………..21 10 –15 19 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 – 20 13 14 20 – 25 ………………………………………….. 11…………………..11 25 – 30 7 7 30 – 35 ………………………………………….. 4…………………….5 35 – 40 2 2,5 40 a více ……………………………………….. 12…………………....9

7 7 Platební podm. zdravotních pojišťoven Chorvatsko - 250 dnů Portugalsko - více než roční zpoždění /Národní asoc. lékárníků žádá banku o úvěr/ Dánsko - 12 dní Estonsko - obvykle 14 - 21 dní /dle zákona 30 dnů/ Francie - 4 dny Holandsko - 30 dní Itálie - poslední den následujícího měsíce Německo - 10 dní Rakousko - 30 dní /jako služba členům 4 dny po obdržení dat a receptů/ Španělsko - 35 dní Velká Británie - 80% faktury zál. do 30 dní, 20% zbytek do 90 dní Nařízení č. 163/2005 Sb. Vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku /účinnost od: 28.04.2005/ - „výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB /repo sazba ČNB od 29.4.2005 činí 1,75 %/ zvýšené o 7 procentních bodů.


Stáhnout ppt "1 Financování lékárenské péče 04.06.2005, ČZF - Darová PharmDr. Lubomír Chudoba."

Podobné prezentace


Reklamy Google