Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/03.0021
Mgr. Bc. Michaela Bicanová, Mgr. Jana Kostohryzová, Mgr. Lenka Čoudková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/ Název projektu: Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol

2 Obsah prezentace: Stručný obsah projektu Období realizace projektu Místo realizace projektu Finanční náročnost projektu Cílové skupiny projektu Klíčová aktivita projektu Publicita projektu Jednotlivé tematické celky, fotodokumentace Současný stav

3 Stručný obsah projektu:
prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností ve výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu, získání a rozvoj motivace vedoucí k odpovědnosti za své zdraví u žáků základních praktických a speciálních škol (ZPaSŠ),

4 vytvoření výukového programu a tematicky zaměřených učebních materiálů a výukových pracovních listů,
příprava modelových situací. Projekt vychází ze ŠVP pro ZPaSŠ

5 Období realizace: Místo realizace: SZŠ a VOŠZ České Budějovice ZPaSŠ ulice Štítného, Husova České Budějovice Finanční rozpočet projektu: ,50 Kč

6 Cílové skupiny: 1. cílová skupina: žáci druhých ročníků SZŠ (asistenti lektora) proškolení v oblasti pedagogiky a práce se žáky se spec. vzdělávacími potřebami tvorba výukových materiálů vedení přímé výuky 2. cílová skupina: žáci ZPaSŠ aktivní zapojení do výukového programu

7 Klíčová aktivita: Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací Popis klíčové aktivity: tvorba výukových materiálů, proškolení žáků SZŠ, navázání kontaktu se školskými zařízeními, příprava a ověření pilotního projektu, realizace projektu a jeho hodnocení

8 Publicita projektu: informační letáky pro pedagogy a rodiče žáků ZPaSŠ, informační materiály pro asistenty lektorů, informační schůzky se žáky druhých ročníků SZŠ, s pedagogy a rodiči žáků ZPaSŠ, internetový odkaz na informace o průběhu projektu na webových stránkách SZŠ a VOŠZ ČB, označení tištěných materiálů a vylepení samolepek s logem EU (spolufinancování projektu).

9 TEMATICKÉ CELKY VÝUKOVÉHO PROGRAMU:
Orientace na lidském těle Základní hygienické návyky Základy zdravé výživy Pohybové aktivity Rizika nedodržování zdravého životního stylu Prevence nemocí a úrazů Základy první pomoci

10 ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE
Pomůcky: torzo lidského těla, puzzle, pexeso, pracovní listy Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o lidském těle Praktická část výuky: uložení a funkce orgánů

11

12 ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY
Pomůcky: hygienické pomůcky, model chrupu, pracovní listy Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o hygieně Praktická část výuky: správný postup při mytí rukou, čištění zubů a užívání hygienických pomůcek

13

14 ZÁKLADY ZDRAVÉ VÝŽIVY Pomůcky: nalepovací potraviny, deska imitující talíř, papírové talíře, pastelky, pracovní listy Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o příjmu potravy, základním složení potravy a zásadách zdravého stravování Praktická část výuky: tvorba "zdravého" a "nezdravého" talíře, tvorba jídelníčku

15

16 POHYBOVÉ AKTIVITY Pomůcky: sportovní náčiní, pracovní listy Cílené teoretické otázky: výhody pravidelného pohybu, cvičení a sportování, zásady pohybové aktivity, základní pravidla vybraných kolektivních sportů Praktická část výuky: rozcvička, tanec, kolektivní hry, protažení, relaxace

17

18 RIZIKA NEDODRŽOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Pomůcky: instruktážní pomůcka „Kouřící Sue“, semafor potravin, žebřík aktivit, postery lidského těla, zpětný projektor, PSC, pracovní listy Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o zdravém životním stylu a rizicích, která přináší jejich nedodržování Praktická část výuky: práce s instruktážními pomůckami

19

20 PREVENCE NEMOCÍ A ÚRAZŮ
Pomůcky: dopravní pexeso, makety dopravních značek, Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o prevenci nemocí a úrazů Praktická část výuky: poznávání dopravních značek, přiřazování ochranných pomůcek

21

22 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Pomůcky: obvazový materiál, tematické obrazové postery, lékárničky Cílené teoretické otázky: úroveň znalostí o první pomoci, IZS, volání na tísňové linky Praktická část výuky: nácvik telefonního hovoru s dispečerkou ZS, obvazování a ošetřování zraněných

23

24 Současný stav: udržitelnost projektu: 5 let pokračování spolupráce v rozsahu realizace projektu

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/"

Podobné prezentace


Reklamy Google