Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úsilí za vznik ČSR 1914 – 1918.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úsilí za vznik ČSR 1914 – 1918."— Transkript prezentace:

1 Úsilí za vznik ČSR 1914 – 1918

2

3 Tak nám zabili Ferdinanda", řekla posluhovačka panu Švejkovi a on z této informace v hospodě U kalicha prorocky usoudil, že "válka jest jistá". A byla. Těsně před polednem 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko - Uhersko válku Srbsku a zběsilá ruleta první světové války začala nabírat rychlost.

4 Vyhlášení války Františkem Josefem I.
Manifest „Mým národům“, kt. 1. SV začala.

5 1. odboj ZAHRANIČNÍ Zrod koncepce československého státu DOMÁCÍ
Představitelé: TGM E. BENEŠ M. R. ŠTEFÁNIK Český komitét zahraniční  Československá národní rada DOMÁCÍ Mafie (1915 přerušena činnost) Karel KRAMÁŘ Alois RAŠÍN Orgány: Český svaz Národní výbor

6 Tomáš Garrigue MASARYK
(1850 – 1937) pobýval ve Švýcarsku 1915 odchází přes Paříž do Londýna 1917 navštívil Rusko 1918 v Rusku a z Vladivostoku přejel do USA se vrací domů

7 Dr. Edvard BENEŠ (1884 – 1948) 1915 odešel do emigrace v Anglii

8 M. R. ŠTEFÁNIK (1880 – 1919)

9

10

11

12

13 Pohled československých legií ve Francii

14 Karel KRAMÁŘ Alois RAŠÍN

15 1916 výměna panovníka R-U

16 KAREL I. Vláda: 1916 – 1918 (1887 – 1922) Manželka: ZITA Bourbonsko-Parmská (jejich synem Oto I.) Synovcem FJI. 2 x neúspěšný pokus o návrat na trůn Zemřel na Madeiře Blahořečení Karel byl slavnostně blahořečen římskokatolickou církví. Církev uctila Karla za to, že svou křesťanskou víru stavěl před každé své politické rozhodnutí a za to, že vnímal svou politickou roli jako mírotvůrce během války, obzvláště pak po roce Během beatifikační mše 3. října 2004, papež Jan Pavel II. pronesl: „ Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I., přijímal tuto výzvu každý den. V jeho očích byla válka ‚něčím děsivým‘. Uprostřed vřavy první světové války se usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV. “ Od samého počátku Karel I. chápal svůj úřad jako svatou službu svému lidu. Jeho hlavním zájmem bylo následování křesťanského poslání i v politických činech. Z toho důvodu se zabýval především myšlenkou, jak pomoci společnosti. Nechť je pro nás všechny příkladem, zvláště pak pro ty, kteří drží otěže moci a mají politickou odpovědnost v dnešní Evropě!“ Celá kauza začala v roce 1949, kdy důkazy o Karlových světeckých činech byly shromážděny ve vídeňské arcidiecézi. V roce 1954 byl prohlášen za ctihodného, což je první krok v procesu beatifikace (blahořečení). Liga věřících zřízená k podpoře jeho kauzy dokonce vytvořila webové stránky. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn byl církevním patronem jeho blahořečení. Svátek se slaví na den 21. října (datum jeho sňatku s princeznou Zitou).

17 Oto von Habsburg (nar. 1912) Otto von Habsburg s otcem Karlem I. a strýcem Františkem Josefem I.

18 Zabavování kostelních zvonů pro válečné účely

19 Fronta dětí na příděl polévky

20

21

22 Rozpad R-U v roce 1918

23

24

25 Prohlášení čsl. státu a první zákon Lide československý!
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a zodpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu. Vše, co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Novým činem v této chvíli zahajují se nové a bohaté a slavné dějiny Tvé. … V Praze, 28. října 1918 Za Národní výbor československý: Dr. Fr. Soukup, Jiří Stříbrný, Ant. Švehla, Dr. Vavro Šrobár, Dr. Alois Rašín

26 Národní výbor vydal dnes 28. října první zákon:
Samostatný stát československý vstoupil v život. Zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven nerušený přechod k novému státnímu životu. Národní výbor jménem československého národa jako výkonný státní svrchovaný orgán nařizuje: I. článek: Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s československou národní radou v Paříži jako orgán jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost národní výbor. II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. III. článek: Všechny Úřady státní, zemské, župní, okresní a obecní jsou podřízeny národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle stávajících platných zákonů a nařízení. IV. článek: Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem. V. článek: Předsednictvu národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo. Dáno v Praze, 28. října 1918 Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Dr. Alois Rašín, Dr. František Soukup, Dr. Vavro Šrobár v.r.

27 „Muži 28. října“

28 Místo, kde byla přijata Martinská deklarace

29 Návrat TGM s dcerou Alicí a synem Janem 20. 12. 1918 do vlasti.

30 Užitečné zdroje


Stáhnout ppt "Úsilí za vznik ČSR 1914 – 1918."

Podobné prezentace


Reklamy Google