Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše trasa Brána Matky Boží (A) • je typickým symbolem města • jedinou zachovanou z původních pěti bran • vznikla v 2.pol. 13.století • byla často upravovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše trasa Brána Matky Boží (A) • je typickým symbolem města • jedinou zachovanou z původních pěti bran • vznikla v 2.pol. 13.století • byla často upravovaná."— Transkript prezentace:

1

2 Naše trasa

3 Brána Matky Boží (A)

4 • je typickým symbolem města • jedinou zachovanou z původních pěti bran • vznikla v 2.pol. 13.století • byla často upravovaná • v roce 1564 bylo přidáno 4. a 5.patro • dosahuje výšky 24 metrů • v roce 1853 byly přidělány na bránu hodiny

5 Minorický kostel Nanebevzetí Panny Marie (B)

6 • výstavba začala v r.1221 • vysvěcen byl v r.1258 • kostel je trojlodní bazilika • výzdobou kostela jsou unikátní obrazy a fresky • fresky měří několik metrů • nejznámější freskou je freska o přepadení Jihlavy v r.1402 měřící 6 metrů, vzniklá do r.1436

7 Hradby (C)

8 • vznik před pol. 13. stol. • hospodářské funkce i vojenský význam • hradební zeď 6metrů vysoká • byly zpevňovány věžemi • byly přerušovány 5 branami

9 Farní kostel sv. Jakuba Většího (H)

10 • byl vysvěcen r. 1257 olomouckým biskupem • na přelomu 13. a 14. stol. byla vystavěna severní věž, měřící 63 metrů (vyhlídková věž) • ve 30.letech vysvavěna jižní věž (zvonová) • v 1563 zavěšen zvon ´´Zuzana´´, 2. největší zvon Moravy • 1545 - rekonstrukce obou věží, jedna snížena

11 Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly (J)

12 • je typickou jezuitskou stavbou • byl postaven v letech 1683-1689 italským stavitelem • jednolodní stavba s 3 páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím • zdoben sochami • v kapli je umístěna unikátní kamenná plastika Piety (Madona) • malby dokončeny r. 1717

13 Dominikánský kostel sv. Kříže (K)

14 • vystaven začátkem 2.pol. 13. stol., pod vlivem francouzské gotiky • nejvýznamnější uměleckou prací je vstupní sloupkový portál s hrotitým obloukem (1.etapa výstavby) • nová okna a zaklenutí presbytáře šestidílnou klenbou (2.etapa výstavby) • do lodi vystavěny pilíře (3.etapa výstavby) • do r.1947 byl využíván armádou jako kasárna a skladiště • od r.2005 patří městu

15 Morový sloup (L)

16 • byl postaven v roce 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií • na jeho místě stávalo ve středověku popraviště, později pranýř • v jeho blízkosti je umístěna pamětní deska Evžena Plocka, který se v roce 1969 nedaleko odtud upálil na protest proti sovětské okupaci

17 Radnice (M)

18 • radnice stojí na horním náměstí, kde v minulosti stavěli své domy nejvýznamnější a nejbohatší jihlavští patriciové • od roku 1425 zde začala zasedat tehdejší městská rada • radnice se rázem stala významnou budovou, zprvu husitské války, pak 5. července 1436 vyhlášení basilejského kompaktátu, kvůli kterému byl na radnici ubytován i samotný císař Zikmund.

19 Kašny: Neptun (N),Amfitrité (O)

20 • dvě kamenné kašny na dnešním Masarykově náměstí v Jihlavě byly postaveny v roce 1797 na místě původem středověkých dřevěných kašen • jsou ozdobeny pískovcovými sochami antických bohů vod Poseidona a Amfitrité, které vytvořil sochař Jan Václav Prchal • okolo obou kašen se dodnes dochovala původní dlažba, tedy známé "kočičí hlavy" ještě z 19. století

21 Před zpracováním této prezentace jsme s p.uč. Cilou vyrazili nasbírat fotografie do města. Den si celá naše skupina velice užila. Byl to velice příjemně strávený den. Po dokončení fotografií jsme měli pauzu na náměstí, někteří z nás navštívili fastfood a jiní krmili holuby. Čeloudová, Čonková, Fürstová, Kratochvíl, Podhorská, Polák, Přikrylová, Řáda, Vašíčková, Waniová


Stáhnout ppt "Naše trasa Brána Matky Boží (A) • je typickým symbolem města • jedinou zachovanou z původních pěti bran • vznikla v 2.pol. 13.století • byla často upravovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google