Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastimil TLUSTÝ stínový ministr financí Moderní daňový, důchodový a sociální systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastimil TLUSTÝ stínový ministr financí Moderní daňový, důchodový a sociální systém."— Transkript prezentace:

1 Vlastimil TLUSTÝ stínový ministr financí Moderní daňový, důchodový a sociální systém

2 Vlastimil Tlustý Daně a odvody jsou příliš vysoké Vysoké daně a sociální a zdravotní pojištění připravují o peníze každého z nás a brzdí růst životní úrovně Současný systém podporuje více ty, kteří nedělají nic, než ty, kdo se snaží Příliš složité daně se stovkami výjimek vedou k daňovým únikům a podvodům Náklady na výběr daní jsou nejvyšší v OECD

3 Vlastimil Tlustý Současný daňový systém je nepřehledný 8 RŮZNÝCH SAZEB DANĚ 447 RŮZNÝCH DRUHŮ PŘÍJMU 8 RŮZNÝCH ODVODŮ DO STÁTNÍ KASY Dnešní zákon o dani z příjmu má 71 novel … a výsledky se už dostavily

4 Vlastimil Tlustý Státní dluh ČR 173,1 395,9 799,9

5 Vlastimil Tlustý Kolik ročně platíme na úrocích za státní dluh 17,59 18,63 38,6

6 Vlastimil Tlustý Hříchy socialistů - nezaměstnanost

7 Vlastimil Tlustý Podíl starobního důchodu k průměrnému platu (%)

8 Vlastimil Tlustý Délka života se už nezvyšuje

9 Vlastimil Tlustý Kdo dohání Evropskou unii – HDP na hlavu k průměru EU ČR +1,2%

10 Vlastimil Tlustý Složená daňová kvóta

11 Vlastimil Tlustý Negativní vztah mezi dvěma typy investic v ČR

12 Vlastimil Tlustý Jak ČSSD ničí podnikatele 20042005 Počet živnostníků 910 000- 81 000 Počet drobných zaměstnavatelů 580 000- 14 000

13 Vlastimil Tlustý Tři pilíře pro zvýšení příjmů občana a stabilizaci státních financí Rovná daň Rovný důchod Státem zaručený příjem

14 Vlastimil Tlustý Rovná daň 15% sazba daně z příjmu zaměstnanců, živnostníků i podniků Nezdaněný příjem 6.000,- Kč pro dospělého a 6.000 Kč pro jím vyživovanou dospělou osobu Nezdaněný příjem na vyživované děti podle jejich počtu – v průměru více než 2.500 Kč na jedno dítě Jednotná sazba DPH ve výši 15% Zrušíme daně: dědickou, darovací, z převodu nemovitostí, daň z dividend a daň z kapitálových výnosů Odstraníme většinu výjimek

15 Vlastimil Tlustý Nezdaněný příjem (odpočitatelné položky) na děti Výše položky 1. dítě2 400 Kč 2. dítě3 600 Kč 3. dítě3 600 Kč 4. dítě2 400 Kč 5. dítě1 200 Kč 6. a každé další600 Kč Dnes žije nejvíce dětí v rodinách, které platí největší díl daní

16 Vlastimil Tlustý ROVNÁ DAŇ NENÍ ŽÁDNÝ EXPERIMENT!!!! Lotyšsko (15%) Libanon (15%) Bulharsko (15%) Litva (15%) Lichtenštejnsko (15%) Rumunsko (16%) Chille (17%) Hongkong (17,50%) Slovensko (19%) Polsko (19%) Rovná daň pro fyzické osoby: Rusko (13%), Egypt (20%) a Ukrajina (13%) STÁTY S ROVNOU DANÍ mají 2x VĚTŠÍ RŮST HDP oproti státům, které rovnou daň nemají. ROVNÁ DAŇ JE ZAVEDENA A FUNGUJE V 41 STÁTECH SVĚTA

17 Vlastimil Tlustý Výhody rovné daně - HDP

18 Vlastimil Tlustý Reforma daní a státu Návrhy ODS Výhody rovné daně - nezaměstnanost

19 Vlastimil Tlustý Rovný důchod Zvýšení starobních důchodů současných důchodců od 1.1. 2007 Snížení výše sociálního pojištění – zrušení 8% odvodu zaměstnance Rovný důchod garantovaný státem ve výši 20 až 25% průměrného platu po celou dobu jeho čerpání Bonus za vychované děti Zvýšení podpory dobrovolného penzijního připojištění Zvýšená podpora životního pojištění

20 Vlastimil Tlustý 1. pilíř důchodového systému – ROVNÝ DŮCHOD Solidarita – bohatí platí víc, přispívají na důchod chudým Je financován ze sociálních odvodů Důchod bude pevně fixován na průměrnou mzdu Výše důchodu bude 20 až 25% průměrné mzdy Valorizace každý rok k 1. lednu Garantován všem občanům ČR Důchodce si muže libovolně přivydělat Dnešních důchodců se reforma netýká!

21 Vlastimil Tlustý 2. pilíř– BONUS ZA VYCHOVANÉ DĚTI Důchodce dostane nad rámec rovného důchodu od každého ze svých vychovaných dětí přímou platbu z jejich sociálního odvodu Jedná se o daňovou asignaci 2 procent z hrubé mzdy dětí (10% ze sociálního odvodu) Poměrnou část platby dostává každý, kdo dítě vychoval Lidem se vyplatí vychovat své děti dobře a dát jim kvalitní vzdělání Čím více děti vydělávají, tím větší přilepšení k důchodu Obnova mezigenerační solidarity

22 Vlastimil Tlustý 3. pilíř – DOBROVOLNÉ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU Dnes spoří 3 miliony občanů cca 500 Kč měsíčně (zavedeno ODS v roce 1994) Princip zásluhovosti: čím více spoříte, tím více budete v důchodu dostávat Zvýšená státní podpora bude motivovat ke spoření až 1 500 Kč měsíčně Přilepšení k důchodu v řádech tisíců korun měsíčně

23 Vlastimil Tlustý Státem zaručený příjem (SZP) občana Nahrazuje tu část současných sociálních dávek, které se týkají občanů s nezměněnou pracovních schopností (sociální dávky ostatního typu zůstávají zachovány) Je existenční jistota pro všech 10,235 milionů obyvatel ČR po celý život

24 Vlastimil Tlustý Státem zaručený příjem (SZP) občana Státem zaručený příjem dospělých i dětí je navržen ve stejné výši jako jsou odpočitatelné položky v rovné dani Výše SZP Procento SZP Dospělý pracující6 000 Kč100 % Dospělý v domácnosti6 000 Kč100 % 1. dítě2 400 Kč40 % 2. dítě3 600 Kč60 % 3. dítě3 600 Kč60 % 4. dítě2 400 Kč40 % 5. dítě1 200 Kč20 % 6. a každé další600 Kč10 % SZP bude pravidelně zvyšována podle růstu inflace

25 Vlastimil Tlustý Státem zaručený příjem (SZP) rodiny Je součtem všech Státem zaručených příjmů členů rodiny nebo domácnosti Je hrubým příjmem rodiny, pokud si její členové sami nic nevydělají Pokud si sami vydělávají, je snižován podle výše jejich příjmu, a to o 15% skutečného hrubého příjmu (skutečný hrubý příjem je dnešní hrubý příjem zvýšený o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem)

26 Vlastimil Tlustý Jak se vypočítá čistý příjem Skutečná hrubá mzda plus součet SZP všech členů domácnosti Odečte se 15% ze skutečné hrubé mzdy Z výsledné sumy se odečte rovná daň 15%, sociální odvod 15% a zdravotní odvod 10% Výsledek je čistý měsíční příjem domácnosti 1 dospělý pracuje, druhý je v domácnosti a starají se o 3 děti Skutečná hrubá mzda – hrubý příjem celé domácnosti 20 000 Kč Součet SZP dospělých 6 000+ 6 000 Kč Děti 2 400 + 2x 3 600 Kč Součet SZP 21 600 Kč Celkem příjem domácnosti 41 600 Kč odpočet 15% ze skutečné hrubé mzdy (15% z 20 000 Kč) - 3 000 Kč Rovná daň (15%) - 5 790 Kč Sociální odvod (15%) - 5 790 Kč Zdravotní odvod (10%) - 3 860 Kč CELKOVÝ ČISTÝ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI 23 160 Kč

27 Vlastimil Tlustý Celkový čistý příjem rodiny je vypočten ze součtu: Státem zaručeného příjmu rodiny upraveného v závislosti na vlastním hrubém příjmu vlastního hrubého příjmu všech členů domácnosti/rodiny činí 60% z tohoto součtu po odvedení: rovné daně 15% sociálního pojištění 15% (dnes 8% + 26% = 34%) zdravotního pojištění 10% (dnes 4,5 + 9% = 13,5%)

28 Vlastimil Tlustý Rovná daň a Státem zaručený příjem Zachování úrovně sociální podpory lidí a rodin bez příjmů a s nejnižšími příjmy Zvýšení podpory lidí a rodin s podprůměrnými a průměrnými příjmy Snížení nezaměstnanosti v prvním roce po zavedení o 100 tisíc lidí (cílově o 300 tisíc) Motivace k práci a aktivitě – každá výdělek se vyplatí Všem rodinám se výrazně zvýší čisté příjmy

29 Vlastimil Tlustý Příklady zvýšeného příjmu podle ODS Daňový poplatník Jeho vlastní příjem (hrubá mzda) CELKOVÝ ČISTÝ PŘÍJEM DLE ČSSD (včetně soc. dávek) ČISTÉ CELKOVÉ PŘÍJMY DLE NÁVRHU ODS DOPAD 15% SAZBY DPH MĚSÍČNĚ NAVÍC OD ODS Samoživitel 7 000 Kč 5 186 Kč8 419 Kč983 Kč 2 250 Kč Matka samoživitelka, 2 děti 12 000 Kč11 333 Kč15 461 Kč1 805 Kč 2 323 Kč Bezdětný manželský pár, 1 v domácnosti 20 000 Kč14 109 Kč20 969 Kč2 448 Kč 4 412 Kč Rodina - 1 dospělý v domácnosti, 2 děti 20 000 Kč16 121 Kč24 569 Kč2 868 Kč 5 580 Kč Rodina – dospělí pracují, 2 děti 40 000 Kč26 582 Kč38 340 Kč4 475 Kč 7 283 Kč

30 Vlastimil Tlustý Makroekonomické dopady návrhů ODS Dopad na státní rozpočet Rok Celková bilance příjmů a výdajů 2007-18 219 000 Kč 2008-1 298 000 Kč 200914 900 000 Kč 201031 889 000 Kč

31 Vlastimil Tlustý Makroekonomické dopady daňových reforem Měsíční existenční jistota v roce 20076 000 Kč Existenční jistota za rok72 000 Kč Sazba pro výpočet SZP15% Daň z příjmu fyzických osob15% Daň z příjmu právnických osob15% Sazba DPH15% Sociální odvod15% Zdravotní odvod10% Veřejné zdroje na podporu důchodového spoření ročně15 mld. Kč Dítě0,5 Vstupní parametry

32 Vlastimil Tlustý Sociálně demokratická vláda utratí každý den o 203 milionů korun více, než vybere od občanů.


Stáhnout ppt "Vlastimil TLUSTÝ stínový ministr financí Moderní daňový, důchodový a sociální systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google