Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Setkání se členy Svazu obchodu a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Setkání se členy Svazu obchodu a."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Setkání se členy Svazu obchodu a cestovního ruchu, 21.6.2010

2 Národní soustava kvalifikací (NSK) Hlavní cíl Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) - Prvky NSK, jejich obsah a vazby - Způsob tvorby a schvalování NSK - Procesy uznávání kvalifikací

3 Dílčí a úplné kvalifikace Způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání. Instalatér Zahradník Kuchař Ekonom Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. montáž výtahů sportovní masáž vazba a aranžování květin příprava studené kuchyně strážný DÍLČÍ KVALIFIKACE Ú PLN É KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE

4 NSK – most mezi světem práce a vzděláváním Národní soustava povolání NSK POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í programy Typov é pozice Kurzy, programy Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í programy Ú PLN É KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE Každá kvalifikace v NSK má určitou kvalifikační úroveň (1-8) podle Evropského rámce kvalifikací (EQF)

5 Ověřování dílčích kvalifikací podle standardů Kvalifikační standard – Stanovuje, co má držitel kvalifikace umět; je to soubor kompetencí Hodnotící standard – Stanovuje, jak ověřit splnění požadavků kvalifikačního standardu; je to soubor kritérií a postupů pro zkoušku Transparentnost – personalista najde podrobný popis kvalifikace zájemce o zaměstnání (držitel DK musel absolvovat tuto zkoušku) Dílčí kvalifikace se ověřují podle hodnotících standardů Autorizované osoby Autorizace (oprávnění ověřovat jednotlivé dílčí kvalifikace) udělují Autorizující orgány (věcně příslušná ministerstva)

6 NSK a rekvalifikace Vyhláška č. 176/2009 Sb. Pokud pro určité činnosti existuje dílčí kvalifikace: • získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci • hrazenou rekvalifikací může být jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci

7 TRH PRÁCE Změna obsahu povolání Vznik nových povolání Stoupající poptávka po určitých povoláních Klesající poptávka po určitých povoláních Zaměstnavatelé Národní soustava kvalifikací nové technologie nové produkty nová dělba práce krize / konjunktura zahraniční investice globalizace Úřady práce Další vzdělávání (kurzy) Autorizované osoby (zkoušky) Občané

8 Projekt „Rozvoj a implementace NSK“ (NSK2) Naplňování NSK na trhu práce žádanými kvalifikacemi  vymezení DK do úrovně maturity + nejžádanější DK vyšších úrovní  zpracování standardů pro vymezené kvalifikace  průběžná revize a aktualizace soustavy kvalifikací a jejich standardů  definování vztahů, tj. kvalifikace mezi sebou (skládání), s NSP, s EQF Nastavení mechanismů zajišťování kvality  nastavení a ověření mechanismu kontroly nad činností autoriz.osob Informační systémy, osvěta a propagace  další rozvoj a aktualizace IS NSK, provázání se souvisejícími systémy  vytvoření komplexního systému podpory procesů autorizace a zkoušení  propagace směrem k veřejnosti i k zaměstnavatelům, podpora poptávky

9 Smysl sektorových rad: Dílčí kvalifikace jsou stanovované PODLE POTŘEB TRHU PRÁCE Standardy jsou tvořené NEJLEPŠÍMI ODBORNÍKY Z PRAXE Standardy jsou zaštítěné NEJVYŠŠÍMI AUTORITAMI V ODVĚTVÍ Sektorové rady Standardy dílčích kvalifikací se tvoří v režii zástupců zaměstnavatelů v sektorových radách a jejích expertních skupinách.

10 Stav NSK a naplňování zákona č. 179/2006 Sb. Schváleno dílčích kvalifikací cca 200 Autorizovaných osob cca 200 Vykonaných zkoušekcca 1800

11 Důležité adresy Národní soustava kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz ( jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob pro každou dílčí kvalifikaci) Dotazy e-mailem nsk_info@nuov.cz Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Setkání se členy Svazu obchodu a."

Podobné prezentace


Reklamy Google