Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archimédův zákon (vztlaková síla)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archimédův zákon (vztlaková síla)"— Transkript prezentace:

1 Archimédův zákon (vztlaková síla)
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Archimédův zákon (vztlaková síla) Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F07 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F07
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Archimédův zákon Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM leden 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.3 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Fvz = m g Fvz = Fg ρk F1= h1 ρk g S F1 F2= h2 ρk g S h1 h2 h S
F= (h2-h1) ρk g S h= (h2-h1) ρk F2 Fvz = V ρk g V = h S m Fvz = V ρk g m = V ρk ρ = V Fvz = m g Fvz = Fg Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou (Fvz), která se rovná tíze kapaliny (Fg) tělesem vytlačené.

6 Fvz > Fg těleso plave
ρk > ρt * Fvz > Fg těleso plave Fg Fvz= V ρk g Fg = V ρt g Fvz = Fg V ρk g = V ρt g ρk = ρt Fvz ρk = ρt * Fvz = Fg těleso se vznáší Fg Fg ρk < ρt * Fvz < Fg těleso se potápí Fvz Na rovnice označené hvězdičkou * klikni myší Fg

7 ρp – hustota plynu v balonu mC = mp+mb
FVZ * FVZ > Fg FVZ = Fg FVZ = Vb ρa g mp * FVZ < Fg Fg = mC g Fg mb mC – hmotnost celková mp - hmotnost plynu mb – hmotnost „balonu“ ρa – hustota atmosféry ρp – hustota plynu v balonu mC = mp+mb Archimédův zákon pro plyny Těleso ponořené do plynu (atmosféry) je nadlehčováno silou, která se rovná tíze plynu (atmosféry) tělesem vytlačené.

8 Využití Archimédova zákona
Pokusy Ponorky Balony První let balonem Vzducholodě Historie balonového létání Letadla (vztlak na křídle)

9 Opakování učiva 1) Jak vzniká vztlaková síla a jaký má směr ?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Jak vzniká vztlaková síla a jaký má směr ? a) Vzniká tlakem okolní kapaliny a směřuje vždy směrem do středu Země b) Vzniká ponořením tělesa do kapaliny, nebo plynu a směřuje vždy vzhůru c) Vzniká působením gravitační síly na kapalinu, nebo plyn a směřuje vzhůru 2) Záleží velikost vztlakové síly na tvaru tělesa ? a) Ano b) Ano, ale jen v kapalinách c) Ne

10 3) Těleso tvaru jehlanu (pyramida) je celé ponořeno do kapaliny jednou špičkou nahoru, podruhé špičkou dolů. Kdy bude vztlaková síla větší ? a) Když bude orientováno špičkou nahoru b) V obou případech bude vztlaková síla stejná c) Když bude orientováno špičkou dolů 4) Může plavat homogenní (plné bez dutin) těleso vyrobené z olova ? a) Nemůže plavat, plné těleso z olova má příliš velkou hustotu b) Ano může, záleží na hustotě kapaliny (například rtuť má větší hustotu než Pb) c) Ano, záleží jen na objemu tělesa, čím větší objem tím větší vztlaková síla

11 5) Jaké podmínky musí být splněny, aby těleso v kapalině plavalo ?
a) Hustota tělesa musí být menší než hustota kapaliny b) Hustota tělesa musí být větší než hustota kapaliny c) Vztlaková síla musí být větší než gravitační síla působící na těleso 6) Při stejné velikosti mají horkovzdušný balon a balon plněný vodíkem vztlakovou sílu stejnou ? a) Nemají vztlakovou sílu stejnou, vodík je lehčí (menší hustota) než vzduch b) Mají stejnou vztlakovou sílu, když mají oba balony stejnou velikost (objem) c) Nemají stejnou vztlakovou sílu, vodík se více rozpíná než horký vzduch

12 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Archimédův zákon (vztlaková síla)"

Podobné prezentace


Reklamy Google