Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce při obsluze s elektrickými spotřebiči 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce při obsluze s elektrickými spotřebiči 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce při obsluze s elektrickými spotřebiči 9. ročník
Každá manipulace s elektrickými spotřebiči vyžaduje dodržovat návod k obsluze a respektovat varování výrobce. ZŠChodov, Komenského 273

2 Popis elektrických přístrojů
U elektrických přístrojů rozlišujeme: 1. živá část – jsou to části elektrického obvodu, kterými prochází elektrický proud a může zde tedy dojít k úrazu ( je to vodič pod napětím). 2. neživá část – jsou to části, kterými elektrický proud neprochází (krytí, ovladače, držadla..) Úraz nastává, projde-li lidským tělem nebo jeho částí elektrický proud. Můžeme zde použít Ohmův zákon (velikost proudu procházejícího vodičem je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu). Je teda zřejmé, že elektrický úraz způsobuje elektrický proud vyvolaný napětím. Smrtelná hodnota proudu je pro střídavé napětí přibližně 10 mA, pro stejnosměrné napětí kolem 25 mA.. Odpor lidského těla se pohybuje v rozmezí 2 – 3 k podle vlhkosti a tloušťce pokožky. Pro lidský organizmus je nebezpečnější střídavý proud, který způsobuje ochrnutí dýchacích svalů a srdce. K tomu může dojít takto: 1. jedna část těla se dotkne neizolovaného fázového vodiče, který má vůči zemi napětí, a druhá část předmětu, který má se zemí vodivé spojení nebo stojíme na zemi (proud je omezován odporem pokožky, obutím a pak je odváděn do země) 2. jedna část těla se dotkne neizolovaného fázového vodiče a druhá neizolovaného nulovacího vodiče - tyto úrazy jsou vzhledem k předchozí skupině horší (proti proudu působí jenom odpor pokožky) ZŠChodov, Komenského 273

3 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Výrobci elektrických spotřebičů a normy instalace elektrické sítě nás do určité míry chrání před úrazem. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je realizována: ochrana polohou (živá část je mimo dosah lidí) ochrana přídavnou izolací ( pracovní izolace je podpořena přídavnou izolaci – ochrannou např. televize, video…) ochrana malým napětím ( přístroje pracují s malým bezpečným napětím) ochrana nulováním ( viz.další list) Co nesmíme dělat při práci s elektrickými spotřebiči: nestrkáme do zásuvek elektrické sítě žádné předměty nedotýkáme se žádných vodičů, u nichž je sebemenší podezření, že jsou pod napětím nepřibližujeme se k vodičům vysokého napětí ( troleje vlaků, tramvají, …) nelezeme na stožáry rozvodné elektrické sítě ( napětí 440 kV…) nerozebíráme elektrické spotřebiče připojené k síti nemanipulujeme s elektrickými spotřebiči, když jsme ve vaně či ve sprše při použití prodlužovacího kabelu nejdřív připojíme k prodlužovacímu kabelu spotřebič ( sekačku..) potom prodlužovací kabel připojíme do elektrické sítě ZŠChodov, Komenského 273

4 Příklad na ochranu nulováním
Ochrana nulováním: Je to základní ochrana před úrazem elektrickým proudem. Principem ochrany při vzniku nebezpečného napětí na neživé části spotřebiče je jeho odpojení od rozvodu elektrické energie. Popis obrázku: L - fáze ( 230V, barva izolace černá, hnědá) PE – ochranný vodič ( barva izolace zelenožlutá) N – nulový vodič ( barva izolace modrá) V případě porušení izolace se nebezpečné napětí dostane na kostru přístroje, která má malý odpor. Vznikne zkratový proud a jistič ( při překročení nastavené hodnoty proudu) odpojí spotřebič od fázového vodiče. obr.č. 1 ZŠChodov, Komenského 273

5 Krytí IP Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) ZŠChodov, Komenského 273

6 Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí: • IP 0x - Nechráněno • IP 1x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších. (Například před náhodným dotykem ruky.) • IP 2x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších. (Např. prsty.) • IP 3x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších. (Nářadí a dráty) • IP 4x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších. (Nástroje, drátky) • IP 5x - Chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem. • IP 6x - Úplně chráněno před prachem. ZŠChodov, Komenského 273

7 Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:
• IP x0 - Nechráněno • IP x1 - Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody • IP x2 - Ochrana před přímým dopadem vody do 15° od svislice. • IP x3 - Ochrana před přímým dopadem vody až 60° od svislice. • IP x4 - Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů • IP x5 - Ochrana proti proudu vody nízkého tlaku ze všech směrů • IP x6 - Ochrana proti dočasnému zaplavení vodou • IP x7 - Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. (15 cm až 1 m hloubky) • IP x8 - Ochrana proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody. ZŠChodov, Komenského 273

8 Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Vyprostíme postiženého z dosahu nebezpečného napětí (vypnutím proudu spínačem, jističem, odtažením postiženého izolovaným předmětem). Zjistíme zdravotní stav postiženého (reaguje, tep, dýchání). V případě, že postižený dýchá a je při vědomí zajistíme stabilizovanou polohu. Postižený je v bezvědomí, dýchá a má hmatný pulz, snažíme se ho přivést k vědomí (otírání studenou vodou..) Postižený je bezvědomí, nedýchá, ale má hmatný pulz, poskytneme umělé dýchání. Postižený je v bezvědomí, nedýchá, tep je nehmatný. Provedeme nepřímou masáž srdce a zahájíme umělé dýchání (postižený leží na zádech). Voláme záchrannou lékařskou službu 155 jednotné tísňové volání 112. Masáž srdce a umělé dýchání provádíme do příchodu lékaře. ZŠChodov, Komenského 273

9 Zdroje: Rauner K. a kol.:Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus Plzeň 200. ISBN REICHL, Jaroslav. Ochrana před úrazem elektrickým proudem [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ŠVORČÍK, Rudolf. Krytí IP [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: obr. 1 NEUVEDEN, Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ZŠChodov, Komenského 273


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce při obsluze s elektrickými spotřebiči 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google