Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravné položky k zásobám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravné položky k zásobám"— Transkript prezentace:

1 Opravné položky k zásobám
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kubátová. Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky

2 Opravné položky k zásobám
při inventarizaci zásob porovnává se skutečný stav zásob se stavem účetním ověřuje se ocenění zásob  zda je tržní cena zásob shodná s oceněním zásob v účetnictví tržní cena zásob – cena, za kterou bychom zásoby okamžitě prodali

3 Opravné položky k zásobám
výsledek ověření správnosti ocenění zásob ocenění v účetnictví odpovídá tržní hodnotě zásob ocenění se nebude opravovat ocenění v účetnictví je nižší než tržní hodnota zásob o zvýšení hodnoty se neúčtuje (projeví se při prodeji – dosažení vyššího zisku – skrytá rezerva) ocenění v účetnictví je vyšší než tržní hodnota zásob posoudit, zda je snížení dočasné nebo trvalé důvody – přechodné snížení hodnoty zásob, neprodejná zásoba ke dni účetní závěrky, zboží prodávané se slevou

4 Opravné položky k zásobám
dočasné snížení hodnoty zásob zachycuje se „nepřímo“ pomocí opravné položky k zásobám se vytvoří opravná položka na účtu z účtové skupiny 19 (aktivní účet) zvýší se náklady – sníží se výsledek hospodaření (vykáže se možné riziko ztráty) VÚD tvorba opravné položky 19x – Opravná položka k zásobám 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek

5 Opravné položky k zásobám
zrušení dočasného snížení hodnoty zásob při další inventarizaci bude prověřena opodstatněnost vytvořené opravné položky pokud již není důvod pro zachycení snížení hodnoty zásob  zaúčtuje se snížení nebo zrušení (zúčtování) opravné položky (opačný zápis než zaúčtování tvorby OP) VÚD zúčtování opravné položky tvorba a zúčtování opravné položky k zásobám je nedaňový náklad 19x – Opravná položka k zásobám 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek

6 Opravné položky k zásobám
trvalé snížení hodnoty zásob trvalý pokles hodnoty zásob představuje pro účetní jednotku náklad – škodu, která je součástí provozních nákladů VÚD na účtu 549 – Manka a škody z provozní činnosti je zachycen nedaňový náklad 112 – Materiál na skladě 132 – Zboží na skladě … 549 – Manka a škody z provozní činnosti

7 Opravné položky k zásobám - test
Vytvoření opravné položky: projeví se pouze v aktivech rozvahy projeví se v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát neprojeví se ve výkazech

8 Opravné položky k zásobám - test
Vytvoření opravné položky vede: ke snížení hospodářského výsledku a aktiv podniku vliv má pouze na rozvahu vliv má pouze na vlastní kapitál

9 Opravné položky k zásobám - test
K rozvahovému dni činí hodnota zásob zboží na skladě Kč, jejich tržní hodnota Kč. O rozdílu účetní jednotka: vždy účtuje účtuje pouze v případě některých druhů zboží nikdy neúčtuje

10 Zdroj ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 13., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, ISBN HOLÁ, Karla a Jitka ZNEBEJÁNKOVÁ. Maturitní otázky - účetnictví. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 248 s. Maturitní otázky. ISBN


Stáhnout ppt "Opravné položky k zásobám"

Podobné prezentace


Reklamy Google