Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_14."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_14 12. 2. 20134.B 4. 2. 2013

2 Vnitropodnikové účetnictví dvouokruhové Jméno autora (vč. titulu): Škola – adresa: Ročník: Předmět: Anotace: 4. ročník Účetnictví Ing. Hana Samcová OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615 Spojovací účty, účtové třídy 8 a 9, náklady a výnosy středisek Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví

3 Vnitropodnikové ú č etnictví vedené v samostatném ú č etním okruhu. Vyu ž ití: velké podniky s velkým po č tem st ř edisek a slo ž itou organiza č ní strukturou.

4 Finan č ní ú č etnictví Vnitropodnikové ú č etnictví

5 Centralizovaná forma Decentralizovaná forma Jedna spole č ná ú č tárna pro všechna hospodá ř ská st ř ediska. Ka ž dé hospodá ř ské st ř edisko má vlastní ú č tárnu; pro zú č tování výkon ů mezi st ř edisky se pou ž ívá ú č et St ř ediskové p ř evody (999)

6  Spojovací účet k zásobám  Spojovací účet k nákladům (Převod prvotních nákladů)  Spojovací účet k výnosům (Převod výnosů)

7 •Náklady HS T ř ída 8 •Výnosy HS T ř ída 9 •Spojovací ú č ty Skupina 99

8 Č íslo ú č tuNázev 801Spot ř eba materiálu ve st ř edisku Výroba 995Spojovací ú č et k náklad ů m 902Tržby za služby 996Spojovací účet k výnosům 811Náklady na opravy Výroba 999Převody střediskové 911Výnosy - opravy Údržba

9 Vnitropodnikové ú č etnictví decentralizované spot ř eba materiálu ve st ř edisku Výroba 501 Spotřeba materiálu MDD 100 000,- Finan č ní ú č etnictví spot ř eba materiálu 112 Materiál na skladě MDD 100 000,- 995 Spojovací účet k nákladům MDD 100 000,- 801 Spotřeba materiálu Výroba MDD 100 000,-

10 Vnitropodnikové ú č etnictví decentralizované slu ž by ve st ř edisku Výroba provedené pro cizí firmy 311 Odběratelé MDD 60 000,- Finan č ní ú č etnictví Tr ž by za provedené slu ž by – faktura vystavená 602 Tržby za služby MDD 60 000,- 996 Spojovací účet k výnosům MDD 60 000,- 902 Tržby za služby Výroba MDD 60 000,-

11 Vnitropodnikové ú č etnictví decentralizované Údr ž ba vyú č tovala provedenou opravu Výrob ě ú č tování ve Výrob ě 511 Opravy MDD 18 000,- Finan č ní ú č etnictví Opravy provedené st ř ediskem Údr ž ba pro Výrobu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb MDD 18 000,- 999 Převody střediskové MDD 18 000,- 811 Náklady na opravy Výroba MDD 18 000,-

12 Vnitropodnikové ú č etnictví decentralizované Údr ž ba vyú č tovala provedenou opravu Výrob ě doplňte účtování v Údržbě 511 Opravy MDD 18 000,- Finan č ní ú č etnictví Opravy provedené st ř ediskem Údr ž ba pro Výrobu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb MDD 18 000,- 999 Převody střediskové MDD 911 Výnosy - opravy Údržba MDD

13 Vnitropodnikové ú č etnictví decentralizované Údr ž ba vyú č tovala provedenou opravu Výrob ě ú č tování v Údr ž b ě 511 Opravy MDD 18 000,- Finan č ní ú č etnictví 622 Aktivace vnitropodnikových služeb MDD 18 000,- 999 Převody střediskové MDD 18 000,- 911 Výnosy - opravy Údržba MDD 18 000,-

14 1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost III. díl. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-903915-3-6 2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony 3) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_ standardy_75927.html 4) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_14."

Podobné prezentace


Reklamy Google