Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální reprezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální reprezentace"— Transkript prezentace:

1 Digitální reprezentace
vytvořeno březen 2013 Úvod do informačních technologií autor Jana Truxová

2 Obsah analogové zařízení digitální zařízení komprese dat
bezeztrátová komprese ztrátová komprese přenos dat přenosové rychlosti otázky k opakování domácí příprava zdroje

3 Analogové zařízení pracuje s informacemi v podobě křivky
křivka je realizována magnetickým polem nebo jiným fyzikálním jevem příklady analogových zařízení: reproduktor, sluchátka, mikrofon rozhlasový přijímač (klasický) magnetofon přenosem a kopírováním původní křivky dochází k jejímu zkreslení

4 Digitální zařízení zařízení pracuje s informacemi v podobě čísel
digitální záznam je posloupnost 0 a 1 příklady digitálních zařízení: počítače záznam zvuku na CD mobilní telefony digitální televize a rádio analogová informace je A/D převodníkem digitalizována A/D převodník v mnoha bodech křivky změří úroveň analogového záznamu hodnoty převede do čísel ve dvojkové soustavě

5 Grafy Digitálního signálu Analogového signálu

6 Komprese dat je zpracování počítačových dat tak, aby jejich objem (v bytech) byl co nejmenší musí být zachovány informace v datech obsažené použití: archivace přenos po síti kompresní algoritmus je postup, jak ze souboru odstranit nadbytečné informace

7 Bezeztrátová komprese
v průběhu komprese nedochází ke ztrátě informací z původního souboru nevýhoda: menší velikost zkomprimovaného souboru výhoda: komprimovaný soubor lze vrátit do původní podoby využití: přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod.

8 Ztrátová komprese některé informace jsou při kompresi záměrně vypuštěny z původního souboru ztrátu těchto informací lze tolerovat nevýhoda: dochází k určitému zkreslení výhoda: výrazné zmenšení souboru použití: komprese zvuku komprese obrazu, videa

9 Kompresní poměr je podíl velikosti původních dat ku velikosti komprimovaných dat původní : komprimované příklad: velikost nekomprimovaného souboru je 15 MB velikost komprimovaného souboru jsou 3 MB kompresní poměr je 15 : 3 (5 : 1), tedy 15 : 3 = 5 soubor se zmenšil 5 krát

10 Přenos dat mezi jednotlivými částmi počítače (hlavně procesorem a pamětí) mezi počítači navzájem (větší vzdálenost) prostřednictvím počítačové sítě přenosová rychlost udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času rychlost přenosu se měří v bitech za sekundu a větších jednotkách označují se bit/s, Mbit/s, Gbit/s

11 Přenosové rychlosti lokální počítačová síť páteřní sítě Internetu
100 Mbit/s nebo 1 Gbit/s páteřní sítě Internetu od 100 Mbit/s až do 10 Gbit/s domácí připojení do Internetu podstatně nižší rychlost od 2Mbit/s až 70 Mbit/s

12 Výpočet Zadání Datový soubor o velikosti 750 MB chceme přenést po lince s rychlostí 24 Mbit/s. Jak dlouho bude přenos trvat (teoreticky)? Řešení rychlost 24Mbit/s převedeme na MB/s 24 : 8 = 3 MB/s velikost souboru vydělíme rychlostí 750 : 3 = 250 s 250 : 60 = 4 zbytek 10 Soubor bude přenesen za 4 min. a 10 s.

13 Otázky k opakování Vysvětlete princip analogového zařízení.
Vysvětlete princip digitálního zařízení. Co je to komprese dat? Jaký je rozdíl mezi bezeztrátovou a ztrátovou kompresí dat? Jaké jsou výhody a nevýhody ztrátové komprese dat? Co je to kompresní poměr? Jaká je rychlost přenosu v lokální počítačové síti a páteřní síti Internetu?

14 Domácí příprava Vypočítejte kompresní poměr. Původní velikost souboru je 425 KB, velikost zkomprimovaného souboru je 21,25 KB. Jaká je původní velikost souboru, jestliže kompresní poměr 7,5 : 1 a velikost zkomprimo- vaného souboru je 80 MB. Jaký je Váš poskytovatel Internetu? Jaká je Vaše rychlost domácího připojení do Internetu (rychlost uveďte v Mbit/s)? Jak dlouho by se přenášel soubor o velikosti MB, 4,7 GB po lince Vašeho domácího připojení do Internetu?

15 Zdroje ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: Teoretická učebnice. 1. vydání. Brno: Computer Press, a. s., ISBN Analogový. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z: Digitální. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

16 Zdroje Analogová a digitální technika. Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 [online] [cit ]. Dostupné z: ojmy/analogovaadigitalnitechnika.htm HORKÁ, Martina. Digitální technologie. Výukové stránky [online] [cit ]. Dostupné z: e/text.htm Komprese dat. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Digitální reprezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google